Stängd sjukhusdörr i Karlskrona

Jag har försökt tala om för politiska makthavare i Karlskrona vad kommunen skulle vinna på att ett nytt sjukhus uppförs centralt i Blekinge. Jag skickade brevet till ledande politiker och du kan säkert ana vad svaret blev. Först några av de punkter jag pekade på som skulle vara positivt för Karlskrona i nära framtid.

1. Många av de företag som idag finns i centrala delar av Karlskrona, på Trossö, skulle kunna flytta ut till sjukhusets nuvarande lokaler. En betydande del av sådana tjänster tillhör bl.a. kommunen.

2. På detta sätt skulle en betydande och besvärande biltrafik undvikas på den redan trånga infartsleden. Betydande miljövinster skulle på detta sätt kunna uppnås.

3. Det finns en stark attraktionskraft efter bostäder på Trossö. Det visade inte minst den inflyttning som skedde när nya hus uppfördes på Saltö. Drygt 350 flyttade då in och av dessa köpstarka personer var 200 helt nya kommuninvånare. Om administrativa kontorsytor på Trossö skulle omvandlas till bostäder skulle samma gynnsamma effekt uppnås här.

4. Handeln på Trossö skulle med fler boende gynnas på ett sätt som länge har eftertraktats.

5. Cykelns betydelse har av politiker framhållits som ett argument för att behålla de nu gamla sjukhuslokalerna. Det betyder att tjänstemän som i dag använder bilen in till arbetsplatser på Trossö skulle kunna få cykelavstånd om t.ex. kommunen flyttar till nuvarande sjukhuslokaler utdömda för sjukvård.

Med ett nytt centralt placerat sjukhus i Blekinge skulle därmed Karlskrona gynnas på flera betydande sätt. Inte minst miljömässigt och ekonomiskt. Politiker i Karlskrona bör tänka nytt, tänka framtid och inte minst tänka miljömässigt.

Två snabba svar.

Först att svara var socialdemokraternas gruppledare, Patrik Hansson som  uttryckte sig kortfattat:

”Tack för dina tankar. Men jag delar inte din uppfattning. Jag och (S) i Karlskrona ser det som självklart att vi ska ha kvar de två sjukhusen i länet. Det är en fråga vi kommer att bevaka, följa och debattera.”

Björn Gustavsson, språkrör för Miljöpartiet i Karlskrona hade ett något längre svar:

Att bygga nytt kan självklart ha fördelar inte minst om vi blir en enda ”Blekingekommun”. Tittar vi strikt utifrån var vi blekingar bor så är den optimala platsen sett ur ”närhetsperspektiv” för så många som möjligt i Nättraby. Där finns också närhet till järnväg och t.o.m. en gammal station.

Utan att kunna frågan speciellt bra har jag grundkänslan att vi ska försöka använda och återanvända så mycket vi kan i vårt samhälle förutsatt att det vi använder är OK för miljön. Detta talar för att vidareutveckla våra nuvarande sjukhus.

OBS! Detta skriver jag utifrån mina egna tankar och inte som företrädare för vårt parti. Kan ändå tänka mig att många i vårt parti tänker lite som jag.”

Med andra ord – stängd och låst dörr till ett nytt centralt placerat sjukhus i Blekinge och det innan man ens har fått alla fakta på bordet.

 

”Är Håkan Robertsson talesman?”

DSC02725

Jag talade med en socialdemokrat i dag. Det gör jag ganska ofta. Det gäller att vara uppdaterad.

Det var socialdemokraten som ringde mig.  Han frågade nästan på direkten:

– Är Håkan Robertsson talesman för Arbetarkommunen i Ronneby?

– Ja, i denna fråga får han mer än gärna vara det, svarade jag.

Håkan har vid två tillfällen på Facebook tagit klar ställning för att ett nytt sjukhus ska byggas centralt i Blekinge, i trakten av Ronneby. Sydöstrans redaktion hade snappat upp hans inlägg och skickat Göran Sundén för att göra en intervju. Resultatet publicerades i dag med stor genomslagskraft.

Naturligtvis är vi lobbyister som arbetar för ett nybyggt sjukhus som ska lokaliseras till Ronneby tacksamma för draghjälpen även om den på intet sätt är oväntad. Jag har tidigare här i bloggen berättat att det i denna sjukhusfråga råder total enighet mellan de politiska partierna i Ronneby.

Naturligtvis kan det vara svårt för en socialdemokrat som är skolad till att rösta som partilinjen kräver och därför har jag inte alls svårt att förstå frågan från socialdemokraten i dag.

Hans följande fråga var:

– Blir det inte trångt med ett Viggenflygplan på pelare om det också ska byggas ett sjukhus i Sörby?

Jag fick chansen att dra hela vårt sammantagna förslag:

– Sjukhuset ska byggas strax väster om Bredåkra gamla järnvägsstation. Tågpassagerare ska kunna stiga av tåget i sjukhusets källare. Så har utredaren klokt nog tänkt sig framtiden.

– Väg 29 och E 22 strålar samman med kustjärnvägen vid denna plats så tanken är perfekt. Dessutom ska räddningstjänsten för östra Blekinge placeras vid denna plats och i lediga och perfekta lektionslokaler på SOFT Center ska utbildningen för sjuksköterskor inrymmas.

I det läget var det tyst i luren.

– Hallå!? Är du kvar?

– Ni tycks redan ha planeringen klar, sa socialdemokraten som ändå var fortsatt tveksam till den politiska enighet jag berättat om.

I artikeln ställde Håkan Robertsson samma fråga som i Facebook:

– Jag förstår inte hur mitt parti (s) tänker i sjukhusfrågan.

Han fortsätter i artikeln att förklara hur han tänker men som ledande socialdemokrater inom landstinget vägrar att ens tänka:

– Ronneby ligger mitt i länet. Därför är det logiskt att bygga ett nytt sjukhus här. Det finns ingen anledning att fortsätta lappa och laga på det gamla sjukhuset i Karlskrona.

– Ett nytt sjukhus i Ronneby blir tillgängligt för 120 000 av Blekinges befolkning på 150 000 invånare på ett par mils avstånd, eftersom det bor 120 000 människor i de tre kommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn, säger Håkan Robertsson.

Tack för draghjälpen. Någon gång ska väl förnuftet kunna segra även i detta län.

Grupp ska utreda varvets framtid

DSC02936

Det är tidig lördag. Tämligen varmt för att vara sista dagarna i oktober. Diset dröjer sig kvar när vi samlas i små grupper utanför församlingshemmet i Saxemara. På avstånd skymtar de svagt röda brädväggarna som omsluter Saxemara båtvarv, en del av det blekingska kulturarvet.

Båtvarvet startades 1917 och är det sista i sitt slag och ska naturligtvis värnas och räddas åt eftervärlden. Det ligger i Ronneby kommun men borde naturligtvis vara en hela länets angelägenhet, tänker jag i samma stund som jag sträcker fram handen för att hälsa på K G Svensson, moderat och vice ordförande i Blekinge Museum. I dag ägare av Saxemara båtvarv.

Vi har i stort sett bara skakat hand när jag frågar hur han ser på ägarrollen. Svaret kommer snabbt:

– Varvet borde ägas av Ronneby kommun! Vår ekonomi i museet är sådan att vi inte på ett bra sätt kan förvalta denna fastighet och verksamhet. Vi borde aldrig ha köpt varvet.

När jag lite senare i mötets inledning konfronterar honom med uppgiften upprepar han i stort sett sin inställning. Museichef Marcus Sandekjer leder samtalet och gör snabbt klart för de många deltagarna att detta är vad en styrelsemedlem, K G Svensson tycker. En viktig upplysning, i annat fall hade diskussionen redan där kunnat vara punkterad.

Om båtvarvet haft en annan geografisk placering, t.ex. i Karlskrona kommun, hade han då haft samma krassa inställning, funderar jag medan samtalen fortsätter med olika förslag på framtida lösningar.

Salen i församlingshemmet är utnyttjad till sista plats. Museichefen är uppriktigt förvånad men glad över att så många har kommit.Alla har dessutom samma inställning – det anrika båtvarvet i Saxemara måste bevaras och leva vidare som båtbyggeri men också som en turistattraktion.

I slutet av mötet får vi veta att en arbetsgrupp nu har bildats som ska utreda och lämna förslag på hur varvet bäst ska kunna bevaras i kombination med ett modernt båtbyggeri av träbåtar. I gruppen ingår bl.a. markägare, museichef, historikern Björn O Svensson och Lena Brorsdotter, Ronneby kommun.

Gruppen ska ha sitt första sammanträde den 4 november och en inriktning ska kunna presenteras för styrelsen i Blekinge Museum den 11 december.

Flera styrelseledamöter jämte museichefen bedyrade att den fortsatta hanteringen ska ske med en öppen attityd.

Flera efterlyste Ronneby kommuns eventuella inställning till den framtida verksamheten vid varvet. Fram till i dag har kommunen betalat 100.000 kronor per år. En avsiktsförklaring antogs i kommunen 2006 då man gjorde klart att pengar skulle kunna plockas fram om behov uppstod. Sedan dess har det varit tyst från museets sida.

Björn O Svensson betonade vikten av att Blekinge museum måste leva upp till stiftelsens stadgar, att bl.a. slå vakt om kustkulturen.

Rädda Saxemara båtvarv

Du som är intresserad av kultur ska i morgon lördag styra dina steg till församlingshemmet i Saxemara. Inbjudare är Blekinge Museum som vill ha en diskussion om det anrika båtvarvets framtid. Tiden är 10-12.

Blekinge Museum äger varvet som man köpte för 2,5 miljoner kronor av Tage Olsson. Meningen var att det skulle skapas underlag för en entreprenör och att varvet genom detta skulle bevaras i kombination med ett modernt båtbyggeri av träbåtar.

Tanken var dessutom att varvet som besöksmål skulle utvecklas och att det i utställningsdelen skulle användas ny teknik för att visa varvet för intresserade besökare.

När nuvarande entreprenör och arrendator av varvet, Sonny Olsson sa upp kontraktet stod det klart att Blekinge Museum kan stå utan arrendator vid årsskiftet.

Blekinge Museum söker en efterträdare till Sonny Olsson men kan också tänka sig en försäljning av varvet, vilket museets chef, Marcus Sandekjer försökt tona ner efter att han citerats om detta i Blekinge Posten den 26 september.

Ronneby Musei- och Hembygdsförenings ordförande, Björn O Svensson var den som 2005 initierade köpet av Saxemara båtvarv. Han satt då också i Blekinge Museums styrelse.

I dag är han kritisk och har mött beskedet om en eventuell försäljning med bestörtning.

Lördagens diskussion med allmänheten kommer att bli vägledande för hur båtvarvets framtid kan komma att te sig. Att Blekinge Museum saknar pengar är inte heller bra, men en del anser att rätta intresset aldrig har funnits hos styrelsen att agera och leva upp till ursprungsidén att göra Saxemara båtvarv till en betydande turistattraktion.

Länets bästa landmärke i Ronneby

Politisk enighet är inget som hör vardagen till i Ronneby. Men i dag när Miljö- och Byggnadsnämnden skulle undanröja sista hindret för Viggenplanet som landmärke i Sörby var enigheten total Det var endast vänsterpartiet som hade velat ha en annan placering av Jaktviggen. Allt annat i beslutsväg hade varit en motgång för Ronneby som äntligen vågar ta steget fullt ut och visa sin stolthet över en betydande arbetsplats.

Nu är tidsplanen, som jag skrev för några dagar sedan, att anlägga rastplatsen så att invigningen kan ske i samband med Blekinge Flygflottiljs jubileum den 1 juni nästa år. En perfekt lösning av ett mångårigt projekt.

Fortsätt läsa

Peter Liljas val är en gåta

När jag nu i dag har kunnat ta del av dagens dialogmöte/hearing om den framtida sjukvården i Blekinge har jag endast en övergripande kommentar:

För mig är det en gåta hur landstingsdirektör Peter Lilja har kunnat ta ställning till de fyra olika utredningsförslagen. Osäkerheten och frågetecknen blev allt fler ju längre informationsmötet fortskred.

Fortsätt läsa

Sjukvårdens hearing direktsänds

Du som är intresserad av framtidens sjukvård i Blekinge, vi är många, kan se fram emot en unik sändning nu på onsdag den 23 oktober kl. 08.30 – 12. Då direktsänds det dialogmöte (hearing) som har begärts efter att landstingsdirektör Peter Lilja presenterat sitt beslut.

Fortsätt läsa

Ronneby torg ingen valbarometer

Malin Norfall, socialdemokrat och fortfarande tämligen okänd som oppositionsråd i skuggan av sin företrädare Palmqvist i Ronneby, har börjat väsnas. Men bara lite.

I dag på söndagsmorgonen tog hon till orda på Twitter. Hon skrev:

” I går syntes skillnaden på torget. S pratade med folk och M pratade mest med varandra”.

Fortsätt läsa

Blekinge har segaste bredbandet

I Blekinge talar vi ofta om behovet av bra kommunikationer. Ett självklart krav, men vem gör något åt problemen?

I en ny mätning genomförd av tidningen ”På väg” som ges ut av statliga Svevia får Blekinges fem kommuner bottenbetyg när det gäller bredbandets hastighet.

Man har mätt andelen hushåll i procent med snabbt bredband.

Fortsätt läsa

Rastplats Sörby med lyft

 

Viggen 1

– Så här nära ett förverkligande av mitt förslag om ett Viggenmonument har vi aldrig varit. Nu har pengar anvisats i nästa års budget och det känns onekligen bra. Inte minst med tanke på att en invigning kan sammanfalla med nästa års 70-årsjubileum vid F17 och två flygdagar, säger Boo-Walter Eriksson.

Fortsätt läsa