Regionrådet skyr offentligheten

Jag har i ett antal blogginlägg kommenterat Moderaternas långdragna personstrid i Region Blekinge. En strid som bl. a innebar att regionrådet Emma Stjernlöf utestängdes från sin partigrupp och uppdraget som regionråd. Till slut fann Stjernlöf situationen ohållbar och hoppade av sitt uppdrag.

Inte minst har jag av Regionstyrelsens ordförande, Lennarth Förberg m, krävt att han för allmänheten redovisar vad som orsakade och ledde fram till personstriden om Emma Stjernlöf. Hon var ju ändå den i moderatgruppen som samlade överlägset flest personröster i förra valet. En sådan politiker borde väl partiet i stället omhulda.

Jag har riktat kravet till Lennarth Förberg i hans egenskap som ytterst ansvarig som Regionstyrelsens ordförande. Eftersom en förklaring har uteblivit har jag varnat för att personstriden inom Moderaterna men också inom Alliansen kommer att allvarligt påverka regionvalet nästa år. Jag har påstått att det valet redan är förlorat på grund av personstrider och svikna vallöften.

Detta resulterade i att jag den 17 september fick ett mejl från Regionrådet Lernnarth Förberg. Se bild nedan. I detta anklagas jag för att ”okritiskt stämma in i kören att det måste vara dåligt ledarskap hos andra som orsakade att Emma valde att inte vara kvar”.

Av Lennarth Förberg fick jag också ett erbjudande – ”Om du skulle vilja ha lite bättre grund för ditt skrivande, och faktiskt vill ha andra källor än de du verkar ha nu, så är du välkommen att höra av dig.”

Jag svarade honom på följande sätt:

”Ska jag tolka dig så att du skulle vara beredd att berätta om orsaken till det långvariga bråket om Emma Stjernlöf?

Om så är fallet måste du också vara beredd på att jag vid publicering måste ange källan till uppgifterna.

Är du inte det då är en publicering inte heller möjlig och då vill jag inte heller veta något. Min och andras önskan är naturligtvis att du som ansvarig ledare ska berätta och att det ges offentlighet åt uppgifterna.

Jag har i två tidigare blogginlägg berättat att jag inte försvarar Emma Stjernlöf och därmed också angett anledning till detta”.

Svaret från Förberg uteblev och av det drar jag nu slutsatsen, tolv dagar efter mejlväxlingen, att han motsätter sig en publicering. Hans eventuella förklaring kring personstriden skulle således förbli en hemlighet mellan honom och mig. Ett sådant handlande är för mig helt främmande.

Efter att Lennarth Förberg avböjt publicering anklagar han mig nu i stället för att inte hålla mig till sanningen. Han skrev på Facebook att ”Sanningen har ingen plats i din blogg heller”.

När Förberg anser att jag har dåliga källor för mitt tyckande vill jag bara säga följande: Dom källor som legat till grund för mina kommentarer och krav har redan nått offentligheten. Mina källor är nämligen massmedia i Blekinge. Vad jag kräver är att allmänheten får veta sanningen bakom den moderata personstriden och nu också inom alliansen. Ett krav kan väl inte klassas som en osanning?

Jag vill inte heller tro att någon i dag verksam journalist i Blekinge skulle godta att få ta del av regionrådets personliga och hemliga information om vad som egentligen ledde fram till Emma Stjernlöfs fall utan att publicera.

Men visst. Hade jag gått med på Förbergs deal om information off the record, så hade kanske sanningen om moderatkrisen kommit fram. Eftersom han nobbades konstaterar han nu att min blogg inte innehåller någon sanning. Tablå!

Förberg anklagar mig för osanningar

I går, den 27 september, publicerade jag i denna blogg ett inlägg som behandlade ett allvarligt samhällsproblem. Rubriken var ”Har sanningen någon plats i ett drev?”

Det handlade om det mediadrev som Benny Fredriksson, chef för Kulturhuset Stadsteatern utsattes för i samband med metoo från slutet av 2017 till våren 2018.  Drevet slutade med att Fredriksson tog sitt liv. Gårdagens text kan läsas längre ned i denna blogg.

När jag på Facebook puffade för inlägget fanns det ett svar som på ett flagrant sätt skilde sig från övriga kommentarer.

Det var Regionstyrelsens ordförande, Lennarth Förberg som skrev:

”Sanningen har ingen plats i din blogg heller.”

Jag har i dag svarat så här på den grova anklagelsen:

”Lennarth Förberg, Regionstyrelsens ordförande framför en allvarlig och kränkande beskyllning mot innehållet i min blogg utan att ange exempel. Jag – och alla läsare av min blogg- väntar på att du ska förklara vad du menar och visa vilka osanningar jag har skrivit.”

Fortfarande efter 19 timmar har ingen förklaring kommit.

Medan jag/vi väntar på hans svar kan jag bara spekulera; min text handlade om mediadrev och sanningar. Förbergs obegripliga påhopp får mig att fundera kring hans associationer mellan orden sanning och drev. Men vilken är kopplingen till min blogg? Upplever han mina texter som drev? I så fall säger hans kommentar mer om Lennarth Förberg än om min blogg.

Har sanningen någon plats i ett drev?

Ett mediadrev är inte att leka med. Det kan sluta med döden.

Lotta Fristorp är journalist och var under många år presschef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Hennes chef hette Benny Fredriksson. Han utsattes för ett omfattande mediedrev i samband med metoo-anklagelser från slutet av 2017 till våren 2018. Det slutade med att han tog sitt liv på ett hotellrum i Sydney den 17 mars 2018.

Lotta Fristorp skildrar skeendet från insidan i en nyutgiven bok – ”Benny, Drevet, döden”. En välskriven och viktig bok. Hon visar hur mediala anklagelser, merparten anonyma, kan förändra och bryta ner en annars stark och levnadsglad person.

Tidigare i år läste jag Åsa Lindeborgs bok – ”Året med 13 månader”. Hon skildrar hösten 2017 till hösten 2018 i dagboksform. Under detta år intog hon en ytterst kontroversiell position. Hon anklagades för att ha bidragit till att Benny Fredriksson tog sitt liv.

I sin bok skriver Lindeborg om den ångest hon i efterhand upplevde efter sin roll i Aftonbladets publiceringar. Inte minst den krönika hon skrev om Benny Fredrikssons ”skräckvälde” och om aborten han påstods ha tvingat en skådespelerska till.

Lotta Fristorp anser att ”Åsa Lindeborg inte var ensam ansvarig på Aftonbladet. Ett stort antal personer var också inblandade i publiceringarna, nyhetschefer och inte minst Lena Mellin, då tillfällig ansvarig utgivare”.

Nästan ett år efter Benny Fredrikssons död klandrade Pressens Opinionsnämnd Aftonbladet för att grovt ha brutit mot god publicistisk sed genom att publicera sina artiklar om Benny Fredriksson. ”En mycket allvarlig erinran, anser Lotta Fristorp eftersom endast två fällningar bedömdes grova under 2019. Dagens Nyheter friades för sina artiklar.

Två dagar efter Benny Fredrikssons död intervjuades Åsa Lindeborg av SVT för ett inslag i Aktuellt. Hon beskriver intervjun i sin dagbok – ”Jag sa att det här är en journalists värsta mardröm, att en person som man har skrivit om väljer att ta sitt liv. Jag sa att en av Kultursveriges mäktigaste chefer naturligtvis måste kunna granskas, men att vi inte hade behövt göra löpsedel av aborten.”

Tv-reportern påminde Åsa Lindeborg om att hon själv skrivit att Benny Fredriksson tvingat kvinnan till abort. I sin dagbok noterar hon sitt svar:

” Ja, svarade jag, jag är ett utmärkt exempel på det jag i andra artiklar försökte diskutera hela den där hösten. Jag blev min egen empiri, en skribent och publicist som tappade huvudet”.

En enda journalist ställde den relevanta frågan till Åsa Lindeborg: ”Hur vet du om det är sant, det du påstod i din krönika?”

Den som ställde frågan var Martin Wicklin i SR:s Söndagsintervju med Åsa Lindeborg den 8 april 2018. Lotta Fristorp beskriver intervjun i sin bok:

”Det är en smärtsam lyssning. Lindeborg är pressad och andfådd och hon gråter. Intervjun är ett journalistiskt bragdjobb. Varför? På grund av den enkla frågan: ”Hur vet du om det är sant, det du påstod i din krönika?”

Ingen annan ställde den frågan.

Min kommentar: det är många frågor som aldrig ställs i dagens journalistik. Däremot kan man tycka att många journalister gör det lätt för sig genom att i stället nöja sig med att kommentera.

Val av regionråd fördröjs en månad

Interna alliansstriden om vem som ska utnämnas till regionråd efter Emma Stjernlöf förlängs med en månad. Dagens sammanträde med Regionfullmäktige sker digitalt och det innebär att inget val kan genomföras.

Personval ska ske med sluten omröstning och det klarar man inte digitalt. Det konstaterade oppositionsrådet Christina Mattisson, s, redan i går när hon uttalade sig för BLT. Hon kallade då alliansens bråk om regionrådsposten som ”Ett politiskt spektakel” eftersom alliansens politiker inte kan tala med varandra.

Moderaterna har nominerat Johan Sandberg till valet av regionråd medan Liberalerna har nominerat Jesper Rehn.

Enligt Liberalerna har bråket inom Alliansen pågått sedan förra valet. Man pekar på en överenskommelse att alla partier i alliansen skulle ha minst en 40 procentig tjänst, men så blev det inte.

Nästa sammanträde med Regionfullmäktige genomförs den 10 november och då ska sammanträdet ske med fysisk närvaro. Frågan är om Alliansen kan tala sig samman under månaden eller om striden fortsätter.

Inte bara moderater i regionalliansen

Moderaterna i Region Blekinge tycks fram till nu ha glömt att Alliansen består av fler partier än just dom själva. Därför bör det ha blivit ett yrvaket uppvaknande efter den egensinniga drömmen.

Det är Liberalerna som i dag påminner om en viktig överenskommelse för att Alliansen över huvud taget skulle kunna bli verklighet.

Överenskommelsen går ut på att – ”alla ingående partier skulle ha minst en 40-procentig tjänst för att på ett bra sätt kunna ta ansvar för Alliansens politik.”

Så blev inte fallet påpekar nu Liberalernas före detta gruppledare Nils Ingmar Thorell. Liberalerna utmanar därför Moderaternas kandidat Johan Sandberrg som efterträdare till Emma Stjernlöf genom att nu nominera Jesper Rehn som sin kandidat till Regionstyrelsens arbetsutskott.

Valet av ersättare avgörs på Regionfullmäktige nu på onsdag, den 22/9. Ett ytterst ovisst val med tanke på hur Moderaterna handskats med fallet Stjernlöf och hur flera partier reagerat över detta.

Nedan Liberalernas pressmeddelande i sin helhet:

PRESSMEDDELANDE

Liberalerna i Region Blekinge kommer vid onsdagens regionfullmäktige att nominera sin gruppledare Jesper Rehn till den lediga platsen efter Emma Stjernlöf i Regionstyrelsens Arbetsutskott (RSAU).

Trots att vi tillsammans med M, C och KD styr i Alliansen utmanar vi Moderaterna om denna plats och låter Regionfullmäktige avgöra frågan.

Efter förra valet fanns det en överenskommelse att alla ingående partier skulle ha minst en 40%-tjänst för att på ett bra sätt kunna ta ansvar för Alliansens politik.

Så blev inte fallet. Förre gruppledaren Nils Ingmar Thorell har haft ett fast arvode på 20% och löfte har givits av ledande moderater att detta ska ändras när möjligheter ges.

Nu när chansen finns så väljer Moderaterna att tillfredsställa de egna intressena före att på ett bra sätt hålla ihop Alliansen.

Nils Ingmar Thorell f.d. gruppledare

Moderata män samarbetar bäst med män

När sparkade Emma Stjernlöf nu ersätts med en man, Anders Lund, är det föga överraskande för att inte säga helt väntat. Blekingska moderatmän har historiskt sett alltid haft betydligt lättare för att samarbeta med just män. Den allt för långt utdragna konflikten i Regionen är ett tydligt exempel på detta.

Att man lyfter Anders Lund från sitt uppdrag som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Ronneby är dessutom ett bevis på hur tunt det är med dugliga moderater som kan axla tunga uppdrag. För ledande moderater i Ronneby var det efter förra valet inte alls självklart att Anders Lund skulle godkännas på den plats han nu lämnar.

Men det blir nu ändå ett ganska stort tomrum efter Lund och hans ersättare är inte självklar. Letar man ett tag dyker ett tänkbart namn upp – Johannes Chen. Även tidigare aktiva Susanne Lundgren har nämnts, men hon blev för ett antal år sedan ordentligt stukad av sin moderatgrupp. En högt aktad och kunnig politiker som slarvades bort.

När Anders Lund i samband med dagens presskonferens flera gånger upprepar att han närmar sig uppdraget som efterträdare till Emma Stjernlöf med stor ödmjukhet förstår man att han egentligen inte är mogen för uppdraget. Han ber nästan om ursäkt för att han nu fått förtroendet av moderata gruppen. När han lyfter frågan om den hårt kritiserade ”närakuten” och vad som väntar i den frågan med redan upprörd personalgrupp är det lätt att förstå hans frustration.

Skadan som redan har skett när det gäller ”närakuten” i Karlshamn blev inte bättre av det uttalande som Erik Lindborg, Kd, gjorde sig skyldig till i SVT:s Blekingenytt på torsdagskvällen. Han skyfflade undan kritik från såväl politisk opposition som anställda och allmänhet med orden – ”förändring skapar alltid oro”. Det hade varit bättre att be om ursäkt och lovat snar bättring. Men det kunde han inte för det finns ingen snar lösning.

Jag har varit inne på det i tidigare blogginlägg hur denna långt utdragna personstrid har skadat inte bara Moderaterna utan hela alliansledningen. En synpunkt som äntligen tycks ha fått även regionstyrelsens ordförande, Lennarth Förberg att inse allvaret i. Men han vägrar fortfarande att ikläda sig ansvaret för den uppkomna situationen när han säger:

”Har man bara läst tidningar och sociala medier har man fått en annorlunda uppfattning än den verkliga”.

Jo, det har vi redan räknat ut.

Som tidigare informatör borde Lennarth Förberg veta bättre än vad hans uttalande vittnar om. Den första lektionen för en informatör är att man aldrig vinner något på att mörka. Tvärtom. Så upp med korten på bordet och berätta vad personstriden egentligen har handlat om. Det är endast Förberg som sitter inne med den förklaringen och så länge den uteblir drar han striden långt in i valrörelsen. Om han inte snart nyktrar till och kanske fullt ut ser sitt eget ansvar.

Samtidigt råder oklarhet vad Anders Lunds uppdrag innebär. Han efterträder Emma Stjernlöf men anförtros tydligen inte uppdraget som Regionråd. Den platsen intar Johan Sandberg, moderat.

Inte heller har Moderaterna ännu lyckats få fram ett namn till ordförandeuppdraget i Regionfullmäktige.

Anders Lund ersätter Stjernlöf

Det blev fart på Moderaterna. Redan tidigt i dag på fredagsmorgonen hade man kallat till presskonferens.

Partiet berättade att Emma Stjernlöf ersätts av en man på posten som ordförande i regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd. Han hämtas från Ronneby och uppdraget där som ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Anders Lund blev valet.

Senare i dag kommenterar jag den inte alls oväntade utnämningen.

Kvinna ersätter Emma Stjernlöf?

Beskedet från Moderaterna vem som ska ersätta Emma Stjernlöf som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden dröjer. Möjligen kan dröjsmålet bero på brist av lämpliga kandidater.

Tre har nominerats och dessa är Gustav Nilsson, Anders Lund och Elin Petersson.

Gustav Nilsson, född 1949, har varit riksdagsledamot och lämnade riksdagen efter valet 2014. I dag är han ledamot Regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Anders Lund är i dag ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden i Ronneby.

Elin Petersson är kommunpolitiker från Karlshamn. Har plats i kommunstyrelsen och fullmäktige och är politisk sekreterare för Moderaterna i Region Blekinge. Hon är dessutom ledamot i Moderatkvinnornas styrelse.

Den som är lättas att ersätta på sina nuvarande uppdrag är onekligen Gustav Nilsson med mångårig och bred erfarenhet.

Svår att ersätta på ordförandeposten i Ronnebys Vård- och omsorgsnämnd är onekligen Anders Lund. Jag ser ingen naturlig efterträdare på den posten. Dessutom har han häcken full med tanke på de ekonomiska besparingar som nämnden står inför. Kan han trots allt ersättas tror jag han har hyfsat goda möjligheter att åta sig uppdraget som regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Däremot sätter jag en rejäl slant på att det blir Elin Petersson som efterträder sparkade Emma Stjernlöf. Att hitta en ersättare som politisk sekreterare kan inte vara så svårt även om det gäller Moderaterna. Elin Petersson har ett gott rykte även utanför de egna leden och anses vara en produktiv och drivande kraft. Elin Petersson återfinns också på listan med nominerade kandidater till Blekingemoderaternas riksdagslista som ska formas efter att medlemmarna har röstat.

Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder den 23 september och då ska också ersättaren vara på plats för att svinga ordförandeklubban.

Nu sitter vi mellan ”hötapparna” igen

Regeringen släpper, med stöd av Folkhälsomyndigheten, på restriktionerna när det gäller den pågående pandemin. Flertalet jublar över beskedet som träder i kraft den 29 september, men experter och anställda inom sjukvården har svårt att stämma in i den hyllningskören.

Experter, bl a smittskyddsläkaren i Blekinge, Bengt Wittesjö, anser att regeringens beslut kom alldeles för tidigt. I Malmö finns områden där endast 25 procent av befolkningen är vaccinerad. Dessutom har det kommit alarmerande signaler om att flera äldreboenden i landet har måst stängas på grund av nya utbrott. Personal som endast var till hälften vaccinerade har fört in smittan.

Så nu sitter vi som utgör den breda allmänheten och tvingas bete oss likt åsnan mellan hötapparna. Åsnan kunde inte välja hötapp och följden blev därför att den dog av hunger.

Med den liknelsen vill jag säga att vi också har två val att göra. Ska vi lita på regering och Folkhälsomyndigheten eller ska vi lita till experter som är obundna och fria? Håll med om att valet är svårt. För min del litar jag mer till experter som på nära håll inom sjukvården har följt processen. Jag kan inte fjärma mig från tanken att regeringen nu grovt har svikit den sjukhuspersonal som man tidigare har omhuldat och hyllat.

Naturligtvis borde regeringen ha satt press på den stora gruppen ovaccinerade som av skiftande skäl har struntat i att ta sitt samhällsansvar. Först när hela befolkningen är vaccinerad kan vi släppa på restriktionerna, borde budskapet ha varit.

Nu hör och läser jag i dag att det kan bli aktuellt med ett regelverk som riktar sig till ovaccinerade. Bra besked från Folkhälsomyndigheten men det regelverket borde ha varit på plats redan när regeringen kom med glädjebeskedet om slopade restriktioner.

Naturligtvis har myndigheten lyssnat in experters kritik men varför ska det hela tiden behövas långtgående protester och bevishänvisning för att rätta till uppenbara kunskapsluckor.

Kritik har också riktats mot regeringen som fått höra att det rör sig om populism och att starka grupper inom samhället har fått pressade politiker att agera snabbare än vad rutin och kunskap tillåter.

Jag vet och förstår att vaccinerade fullt ut (två sprutor) har ett bra skydd och inte behöver bli allvarligt sjuka eller dö. Men när smittan nu ännu en gång sprider sig i landet och tar sig in på äldreboenden på grund av bristfällig vaccinering hos personalen, ja, då har såväl Folkhälsomyndighet som regering handskats ovarsamt med ett virus som fortfarande gör sig gällande i vårt samhälle.