Änglar i Bredåkra förr och nu

Änglar, finns dom? Givetvis! Många av dem är skyddsänglar. Föräldrar är t ex skyddsänglar och när jag växte upp på 1940 – 1950-talet såg dom oss barn som varande änglar. Men ofta var vi något helt annat. Jag behöver inte gå närmare in på detaljer.

Jag växte upp i ett hus intill järnvägsstationen i Bredåkra. En mäktig och spännande plats var naturligtvis den stora kyrkogården. Folk åkte tåg från Ronneby till Bredåkra för att mellan ett par tåg vandra upp för backen och vårda sina döda anhöriga. Vissa helger kunde det vara rena vallfärdandet.

Den senaste tiden har Bredåkra mångåriga kyrkogård lockat människor i stort antal men inte enbart för gravvård. Det är tillkomsten av en speciell ängel som har lockat till extra besök. Konstnären Susanne Demåne har ”klätt om” en död hängalm till att bli en både vacker och beskyddande ängel. Den är ännu så länge namnlös men ska presenteras vid en högtidlighet på kyrkogården i samband med Allhelgonahelgen.

Som jag berättade i mitt förra blogginlägg kommer den nu färdiga ängeln att få efterföljare. Susanne har berättat att nästa ängel kommer att få namnet ”Alla är vi barn till någon”. Det ska också bli en tredje staty som ska få namnet ”Madonna och barnet”. Den nu färdigställda och kommande två statyer är skapade ur tre döda hängalmar på olika platser på kyrkogården.

Susanne Demåne räknar med att dessa tre ska kunna stå på rot ett 30-tal år framåt i tiden för att därefter placeras på ett podium men på annan plats.

Initiativet att låta Susanne Demåne rädda de döda almarna för framtiden är ett lyckat och tämligen unikt beslut. Men även på andra orter i landet har kyrkogårdar kommit att utnyttjas på olika sätt. I Kalmar har jag sett att det i sommar spelats teater på kyrkogården där. Kulturen finner alltid nya vägar.

Själarna tittar på när konst skapas

Så upplever Susanne Demåne sitt unika uppdrag på Bredåkra kyrkogård. Ronneby pastorat vill att några av kyrkogårdens döda hängalmar ska få en ny och mångårig framtid men med ett nytt budskap. Med konstnärlig skaparglädje och tekniskt kunnande får almarna en ny roll som änglar.

Susanne Demåne, känd och uppskattad konstnär från Edestad i Ronneby kommun, använder ett tungt och högljutt redskap, nämligen motorsåg. Ett vågat men också av besökarna lockande verktyg där inget får gå fel.

”Jag får ofta besök av människor som har synpunkter och uppskattande omdömen. Jag stortrivs med uppdraget av flera orsaker. Jag får skapa och ge mångåriga men döda träd en ny inbjudande roll och lockelse.”

Susanne har efter två månaders skapande i Bredåkra omvärderat sin syn på just denna kyrkogård.

”Den är gammal och en av länets absolut vackraste. Den är böljande med sina gräsbevuxna kullar med spegeldammar i den yngsta delen av kyrkogården som vetter mot söder. Detta är en plats som gjord för att här på ett ömsint sätt hedra och minnas sina anhöriga.

”Jag känner att jag har sällskap när jag arbetar på den här platsen. Själarna, och de är många, tittar på. Dom följer mitt skapande, säger Susanne Demåne när hon kliver upp på den höga byggnadsställningen.

Naturligtvis är det tragiskt att kyrkogårdens mångåriga hängalmar har dött av den spridda almsjukan. Det fanns en symbolik i just detta val av träd, nämligen att ett hängande växtsätt ansågs uttrycka sorg. För Bredåkra kyrkogård har hängalmarna blivit till ett slags signum.

För det projekt som nu pågår är planen att det ska skapas två skulpturer, men det kan bli fler uppdrag för Susanne Demåne. Ronneby pastorat vill förlänga det redan omtalade projektet. Diskussioner pågår om att söka mer ekonomiska medel.

Kyrkogården i Bredåkra invigdes 1861 och har således tjänat sitt syfte i 162 år.

Monet & Friends på Kalmar slott

Ett präktigt dragplåster. Dessutom unikt. På annat sätt kan jag inte beskriva det som nu sker på Kalmar slott och dessutom ända fram till den 5 november.

Det är en digital världsutställning med Claude Monet och hans dåtida vänner. Alla kända för impressionismens genombrott.

Skandaler saknades inte. En av de absolut största dåtida skandalerna orsakade Édouard Manet med verket ”Frukost i det gröna”.

Målningen tillkom 1863 och ställdes ut samma år vid de refuserades salong i Paris där den orsakade skandal.

Utställningen innehåller såväl foton som filmer och tar väl hand om dig som gäst. Det sägs att konsten har sina melodier men här vaggas du dessutom till en skön sommarfrid med hjälp av musikens eget språk.

Monet ville fånga det ogripbara som du naturligtvis får förklarat med hans egna målningar. Men det är inte enbart Monet och Manet som briljerar. Utställningen griper tag och skapar också många tankar på det som vi i dag tar för givet när det gäller stora konstnärskap.

Bara ett exempel – en dag tar den svarta färgen slut! Reaktion och tankar kring det?

Detta är naturligtvis ett måstebesök i en miljö som hjälper till att skapa en helhet. Vi var många en vanlig vardag, men så är det naturligtvis i semestertid när den dåtida världseliten av konstnärer kommer på ett oväntat besök. Ta god tid på dig och njut, njut och tänk på vad god dåtida konst kan förmedla än i dag.

Vad vore livet utan vattenpölar?

Dammar och vattensamlingar har alltid fascinerat och haft en nästan magisk dragningskraft på barn. Naturligtvis till föräldras stora skräck.

Så var det även under min uppväxt i Bredåkra. Jämfört med nutid hade vi många fler vattenpölar att dras till. Det fanns fler grusvägar på den tiden och därmed också ett rikare utbud av stora och mindre vattenpölar. Lockande var också små kärr i skogen, en typ av våtmark, som var utmärkta skridskoisar.

Dessutom hade vi vattensamlingar som gick under benämningen korra som kunde vara allt från fyra meter till betydligt större format. En korra kunde med fördel användas till skridskoåkning och då naturligtvis med skridskoskenor. Skenorna kunde med en skruv ställas in så att de passade till exempel gummistövlar. Ofta tappade man skenorna när det blev för heta tag med bandyboll eller puck.

En flitigt använd korra fanns nära stationshuset i Bredåkra. Den låg i backen mellan stationshuset och ladugården som tillhörde Bredåkra gård. Den var ca 4 meter bred och hade vi tur med vattentillgången kunde den bli ca 10 meter lång men då synnerligen smal. Hur liten och grund den var skulle visa sig en varm och åskrik eftermiddag i augusti 1948.

Foto: Oscar Ekholm. Ur Blekinge Museums samlingar.

En blixt antände den stora ladugården med ett välfyllt höslinne. Byggnaden hade uppförts 1900. Den blev snabbt övertänd. Man lyckades få ut alla kor som hade börjat mjölkas. Problemet var dock bristen på vatten. Det var då brandmännen fick tipset att det fanns en vattensamling. Det var vår kära korra. En pump placerades intill och man började tömma den på vatten, vilket snabbt var avklarat. Vad jag kommer ihåg var korran torrlagd redan efter en kvart. Ladugården brann ner i brist på vatten och det pyrde i resterna en hel vecka. Dessbättre kom ingen till skada men en av ladugårdskarlarna klagade på att ha tappat sina löständer när blixten slog ner.

Vi hade också dammar att välja mellan. Det fanns några sådana i trakten runt Bredåkra. Några av dem var lämningar från 1700-talet. De räckte gott till för såväl bandy som ishockey. Däremot var det lite si och så med klubbornas kvalité. Det hände att kompisen ”lånade” sin morfars kryckkäpp vilket funkade oerhört väl.

En av dammarna fanns strax intill det mycket omtalade ”Dammarnas vägskäl”.  Eller som vi alltid sa, ”Damma vägskäl”. Vid dammen låg ett torp som ägdes av Bredåkra gård. I torpet bodde en skolkamrat tillsammans med sin mor och hennes föräldrar.

Dammen var en lämning från 1700-talet. Friherren och sedermera landshövdingen, Göran Pihlman Adlersten hade anlagt ett antal dammar i närheten av vägskälet Växjövägen – Karlshamnsvägen, mera känt som ”Damma vägskäl”.

Arne Enarsson i Hasselstad har skrivit en utmärk bok om Bredåkra gård och där beskriver han bygget av dammarna så här:

”På den tiden rann här en liten bäck som avvattnade åkerområdet väster om nuvarande Bredåkra kyrkågård. Dammarna var inte tänkta som kvarndammar som var brukligt på den tiden utan var vad vi i dag kallar en fritidsanläggning.”

Enarsson tror att man i dammarna kan ha odlat karp. En av dammarna fanns kvar till oss barn och det skänkte oss stor glädje. Dammen var i högsta grad barnvänlig eftersom vattendjupet var betryggande lågt. ”Damma vägskäl” finns även i dag som begrepp. I alla fall bär en skylt för busshållplats detta historiska namn. Dåtida vägskälet var dock beläget ca 200 meter norr om nuvarande busshållplats.

Denna lilla mossbelagda vägstump är vad som finns kvar av gamla Karlshamnsvägen förbi torpet som låg uppe till vänster vid stora trädet. I bildens nederkant fanns ”Dammarnas vägskäl.

För mig och andra årsrika utgör dessa vattensamlingar goda och glada minnen men då var vi ovetande om dess historiska tillkomst. För oss var det hur som helst omtyckta och väl utnyttjade motionsplatser.