Ronnebys beredskap med 60-talsstuk

Naturligtvis har också jag ryckts med i massmedias uppblåsta jakt i Stockholms skärgård. Tidningsrubriker som ”Skadad rysk ubåt söks” får naturligtvis även den mest trygga personen att tänka tillbaka på det ”kalla kriget” i Östersjön. Naturligtvis blåser man vid sådana pådrag också liv i den världsberömda ubåtskränkningen i Karlskrona skärgård U 137. Den var dessutom inte svår att upptäcka.

I detta läge, när undervattensövningarna pågick som flitigast var det naturligtvis tämligen självklart att undersöka Ronneby kommuns beredskapsläge. Finns den kvar kommunens krishanteringsplats som byggdes för 20 miljoner kronor i början på 60-talet och sprängdes fram i urberget nära centrum?

Nu vet jag. Den finns kvar och de två våningarna i berget med inredning andas sent 60-tal och tidigt 70-tal. Sängarna står kvar i de två sovsalarna och i köket står en då hypermodern Kockumspis med rörplatta/snabbplatta.

DSC03766

 

Ledningscentralen byggdes för att klara en atomsprängning över marinbasen i Karlskrona och den var klassad som en civilförsvarsanläggning och varifrån anfallet skulle komma rådde det inget tvivel om.

DSC03760

 

I berget finns två sovsalar, en för herrar och en för damer. Sängarna med madrasser och filtar står fortfarande och väntar på nedre våningen i berget.

DSC03767

 

I personalmatsalen är det fortfarande vackert dukat med historiskt porslin. Inga pappersmuggar här inte.

DSC03770

 

Den lilla men viktiga telefonväxeln står kvar, vilket har gjort många unga elever bekymrade när de gjort studiebesök i berget. ”Här nere finns väl ingen täckning” är den ständigt återkommande kommentaren.

DSC03756

 

DSC03764

DSC03759

Ronnebys beredskap är god, men denna plats i berget andas onekligen starkt 60-tal. Ett intressant museum i sig.

Arvoden utan arbetsinsats överklagas

Nu överklagas utbetalning av arvoden till fyra ledamöter i Ronneby kommun som lovats arvoden för 200 000 kronor trots att de inte tjänstgjort.

Det är Per Ericsson, Ronneby som i dag har överklagat ärendet till Förvaltningsrätten i Växjö. Han anser det inte vara skäligt att arvodera f d ledamöter i ett utskott då något krav på motprestation inte finns.

”Det finns således ingen laglig grund för att göra utbetalningarna som beslutats,” skriver han vidare. Han yrkar att Förvaltningsrätten i Växjö undanröjer beslut i Ronneby kommuns personalutskott 2014-10-06 § 17 då det saknar lagstöd samt att Förvaltningsrätten i Växjö utfärdar inhibition tills ärendet är avgjort.”

Nedan brevet i sin helhet.

Obs. klicka i bilden för bättre läsbarhet.

Överklagan

 

 

Sydöstran vidare med arvoden

Arvoden

Sydöstran går i dag vidare med de arvoden till fyra ledamöter i Ronneby kommun som jag påpekat har betalats ut felaktigt. Inget i kommunallagen ger stöd för en sådan utbetalning som i detta fall skulle kosta kommunen 200 000 kronor.

Det är Göran Sundén som har gått vidare med ärendet och bl a ställt frågor till kommunalrådet Roger Fredriksson varför utbetalningen sker.

I Sydöstran bekräftar Fredriksson att inget i kommunallagen stödjer en utbetalning av det slag som nu har påtalats, men att man inte har velat bryta ett löfte.

Mitt blogginlägg om dessa arvoden kan du läsa längre ner.

Thorell fortsätter leda fullmäktige

Inget snack om saken – Nils Ingmar Thorell, fp fick förnyat förtroende att leda fullmäktige i Ronneby. Han fick 26 röster mot Bo Johanssons 20.

Förste vice ordförande blev Christoffer Stenström, m och andre vice ordförande Bo Johansson, s.

Detta betyder att presidiet i Ronneby fullmäktige har samma besättning som tidigare.

Ordförande i valberedningen blir Sune Håkansson, Ronnebypartiet som fick 27 röster mot Ingrid Karlsson, s, 22 röster.

Ordförande för revisorerna blir JanAnders Palmqvist s och vice ordförande Kjell GG Johansson, m.

Av kvällens slutna röstning kan man ändå dra vissa slutsatser. Thorell fick 26 röster av 27 möjliga om man räknar in Ronnebyalliansen och Sverigedemokraternas röster. Noterbart är att Bo Johansson fick 20 röster av 22 möjliga. Antingen var det Miljöpartiet som inte röstade på honom eller så valde två från vänstern att inte rösta på Bo.

En slutsats ytterligare kan noteras, nämligen att med Palmqvist som ordförande för revisorerna utgår man från att SD röstar med alliansen och att det därmed är upplagt för Roger Fredriksson att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.

Surströmming avgör val i Ronneby

I kväll väljer Sverigedemokraterna nytt presidium i fullmäktige.

Precis så ser verkligheten ut efter höstens val. Med sina åtta mandat är det SD som styr Ronneby och i kväll kommer första värdemätaren.

Naturligtvis är det ordförandeposten som är den mest prestigefyllda och där finns i dag två huvudkandidater. I kväll kommer Ronnebyalliansen sannolikt att föreslå Nils Ingmar Thorell, fp som har fått ta skeden i vacker hand och rätta in sig i alliansfållan. Vänsterkanten kommer att föreslå Bo Johansson, s som fram till valet fungerat som andre vice ordförande i fullmäktige.

Båda två är rutinerade med ett extra plus för Thorell som har gjort sig känd som en påläst och tekniskt bra ordförande.

Hur ser då SD på dessa två kandidater?

Naturligtvis har de inte missat Malin Norfalls fördömande och som kategoriskt har fördömt allt tänkbart samröre med SD och det visade hon också i handling när hon valde att samarbeta med vänstern och Miljöpartiet enbart.

Detta skulle säkert SD kunna sätta sig över i kvällens val, däremot har de säkert inte glömt vad som inträffade när deras partiledare Jimmie Åkesson valtalade på sensommaren på Ronneby torg. Där möttes han bl a av surströmming, en burk öppnad i publikhavet av kulturpolitikern och socialdemokraten Håkan Robertsson. Bland alla de som vände ryggen åt Åkesson under hans tal fanns flera aktiva socialdemokrater.

Ligger då Nils Ingmar Thorell bättre till? Egentligen inte. Thorell har i den extremt långa eftervalsdebatten ihärdigt deklarerat att han inte kan tänka sig vara beroende av SD. Detta är också den egentliga anledningen till att han har velat i frågan om vilket block han vill tillhöra. Dessutom blev han isolerad när Malin Norfall valde att samarbeta med Vänsterpartiet.

Av dessa skäl borde ingen av dessa två kunna väljas i kväll. Möjligheten finns att SD lägger ner sina röster och då vinner vänsterblocket. Alliansen har dock en stark reserv, nämligen Christoffer Stenström som mycket väl skulle kunna gå hem hos SD.

I kväll med start kl 18.30 kommer ett spännande avgörande. Valet i kväll har inget med hur Ronneby ska styras framöver, dom valen kommer först i november, men kvällens val kommer ändå att visa hur SD ställer sig till de två blocken.

Ronneby betalar ut onödiga arvoden

Fyra ledamöter i Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) i Ronneby som fick avgå i ”förtid” efter valet 2010 kräver nu ekonomisk kompensation. Det handlar om två månadsarvoden á 20 000 per månad, totalt inkl sociala avgifter, ca 200 000 kronor. Detta för att de tvingades avgå redan vid fullmäktiges sammanträde i november 2010.

Kravet på denna senkomna ekonomiska ersättning kommer från Kerstin Johansson, fp, Margareta Yngvesson, s, Peter Bowin, v och Thomas Håkansson, c, och klubbades i Kommunstyrelsens Personalutskott den 6 oktober 2014.

I protokollet från den 6 oktober 2014 finns följande formulering och anledning till att pengarna snarast ska utbetalas.

”Sammanfattning

Ordförande Roger Fredriksson (M) informerar om att ledamöterna i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott efter valet 201O skiftades i november månad istället för vid årsskiftet. Fyra avgående ledamöter skulle enligt överenskommelse ha fast arvode för november och december månad. Ledamöterna har enligt uppgift inte fått detta arvode.

Yrkanden

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att uppdra åt personalenheten att undersöka om arvodet utbetalats samt att betala ut det om så inte gjorts.”

Två frågor inställer sig: vem eller vilka har träffat den överenskommelse som skulle berättiga de fyra ledamöterna arvode för icke uträttat arbete? Är det nuvarande Ronnebyalliansen eller är det det tidigare styret med bl a socialdemokraterna och vänstern?

Uttrycket att de enligt uppgift inte skulle ha erhållit arvodet är också intressant. Varför framförs det ekonomiska kravet först nu, fyra år efter förra valet?

Enligt kommunallagen kan en kommunstyrelse ta över redan i november när nya fullmäktige tillträder. Då får man automatiskt ett nytt KSAU. Man kan även bli avsatt i förtid om t ex en nämnd eller styrelse får annan majoritet än fullmäktiges under mandatperioden.

– Så sker vanligen om ledamöter i fullmäktiges eller nämnd/styrelse byter parti under mandatperioden och inte avgår frivilligt eller att det uppstår tomma stolar i fullmäktige som ändrar majoriteten.

– Detta att ett KSAU tvingas avgå två månader i förväg är således ett normalt inslag i den politiska vardagen. Möjligen kan man tänka sig att det skulle utgått förlorad arbetsförtjänst om någon av dem haft ett ett jobb man inte kunde gå tillbaka till direkt. Men eftersom den som har arvoden på minimum 40 % inte har rätt till förlorad arbetsförtjänst kan det i dessa fall inte vara aktuellt. Detta säger en person som kan kommunallagen och har rutin inom området.

Frågan kvarstår: vem har dessa fyra ledamöter kunnat göra en så vidlyftig och felaktig uppgörelse med? Utbetalningen är felaktig och därmed också onödig. I kommunallagen finns inget stöd för denna typ av ekonomisk kompensation. Inte heller har de fyra utfört någon arbetsinsats som föranleder utbetalning.

MP/V väljer personlig maktposition

I fredags blev det klart – Miljöpartiet och Vänstern viker ner sig i sjukhusfrågan. I valrörelsen fick dessa två partier stort mediautrymme när de ansåg det viktigt att vidare utreda sjukhusfrågan. Nu är detta vallöfte nergrävt och glömt.

Anledningen är den vanliga, de köptes med lockande personliga maktpositioner. I den stunden är löften till väljarna lätta att glömma, då har skenande underskott noll betydelse. Det är politiskt svek av detta slag som väljarna reagerar på och nu har dessa två partier medverkat till att SD ökar även i nästa val.

I augusti sa Thomas Nihlén, MP så här till media när han fick frågan – ett eller två sjukhus?

” Frågar du mig personligen så tycker jag att vi bör satsa på ett sjukhus. Det baserar jag på det underlag som jag själv läst. Men vad vi säger nu är alltså att vi vill ta ett omtag i sjukhusfrågan.”

Han sa vidare:

”En oberoende granskning utförd av exempelvis Sweco bör därför genomföras så vi får ett beslutsunderlag som alla partier kan ställa sig bakom”.

I lördagens BLT kunde vi läsa följande:

”Miljöpartiet tänker inte riva upp beslutet om sjukhusinvensteringarna med krav om ytterligare utredningar.”

När de nu har placerats i landstingets maktcentrum – Landstingsstyrelsens arbetsutskott – har Ronny Petterssons utredning aldrig existerat. Den utredning som slår fast att ett nytt sjukhus är mer ekonomiskt än att lappa och laga två gamla sjukhus. Miljön och en demokratisk syn på blekingars avstånd till sitt sjukhus byttes snabbt mot personlig inkomst och maktposition.

Valet i Ronneby varar väl till påska

Det är nu drygt en månad sedan väljarna bestämde hur Ronneby bäst ska möta framtiden. Eller gjorde de inte det? Den som inte närmare har kollat valresultatet kan nämligen ha invaggats i tron att det blev dött lopp, ingen vann.

Jag får nästan intrycket av att stadshuset och dess verksamhet med politiker har förpuppats och inlett en s k törnrosasömn. Inget händer förutom pliktskyldiga möten där man försöker åstadkomma en budget. Förlåt, kanske två.

Bowin

I ett hörn av huset sitter nu spillrorna av Ronnebyalliansen och pillar med siffror och i ett annat sitter de röd/gröna och plitar så gott det går. Konkurrens är bra, men vem ska styra Ronneby? Det ska vi, ropar alliansen och låtsas att valet inte ens har ägt rum. De röd/gröna har redan utropat sig som segrare, men det gick bara delar av media med på. Gör om, gör rätt, var budskapet.

Det som har inträffat i Ronneby kan jämföras med riksdagen, nämligen att Sverigedemokraterna gick starkt framåt och blev i Ronneby en än mer påtaglig vågmästare än under förra mandatperioden. Men det vill ingen av de två lägren inse. Båda beskyller varandra för att bli beroende av SD. Inte de själva. Ganska underligt. Någon måste, kanske bäst att jag gör det här i texten, tala i KLARTEXT ATT SD HAR EFTER VALET 8 MANDAT. 8 MANDAT!

Ingen vill diskutera med SD. Mest upprepande och tydlig i detta har folkpartisten Nils Ingmar Thorell varit. En fråga: var höll han hus hela förra mandatperioden? Satt han och sov när han ledde sammanträdena med fullmäktige? Knappast. En del har frågat vart Thorell ska ta vägen. Ibland är han i allianslägret och ibland hos de röd/gröna. Jag har sagt – svårt att veta. Antagligen måste han sluta med kommunpolitiken, men det tror jag inte på. Han är nämligen en stark kandidat till fortsatt uppdrag som ordförande i fullmäktige men det förutsätter att alliansen får stöd av SD.

Men stopp, den posten vill även de röd/gröna lägga beslag på och dessa för fram Bosse Johansson som sin kandidat. Bosse vill dessutom kröna sin politiska karriär med att dessutom bli ordförande i Äldrenämnden. Ni förstår säkert att hela havet stormar, det syns på krusningarna i dammen utanför stadshuset.

Malin

Lite sipprar ändå ut från det chockade politikerfolket. Bl a sägs det att SD, som ingen vill samarbeta med, kommer att få en plats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det utökas med en plats från sex till sju. Det blir tre till alliansen och tre röd/gröna. Men då uppstår genast frågan: kommer s att ge någon plats till v? Platserna i KSAU är åtråvärda inte minst ur ekonomisk synpunkt, ca 20 000 kronor i månaden.

Vidare viskas det att inrätta en ny/gammal nämnd, nämligen Tekniska Nämnden.

Du har säkert förstått att det är SD som avgör i varje fråga. Antingen röstar de med alliansen eller med de röd/gröna.

Första tuppfäktningen kommer nästa vecka när man ska välja presidieplatser, men inte kommunstyrelse. Nämnder kommer sannolikt att väljas först i december. I alla nämnder sitter alliansen i minoritet men får av allt att döma majoritet med hjälp av SD.

Men den verkligheten vill ingen kännas vid.

Nu har dessutom valrörelsen startat på nytt i Ronneby.  I går (torsdag) fanns insändare från två av de röd/gröna. Malin Norfall skrev: ”Vi vet att Ronneby kan bättre”. Det skrev nya moderaterna om Ronneby inför valet 2010 och det var ju lyckosamt. Peter Bowin hade den mest underliga frågan: ” Vad är det som pågår i Ronneby?”. Han om någon borde väl veta eller har han varit på solsemester den senaste månaden?

Ekholms fotoateljé nu byggnadsminne

Små beslut tar också tid. När kulturintresserade ville få Ekholms fotoateljé i Kallinge klassad som byggnadsminne tog det nästan sju år från ansökan till beslut. Men nu är det klart, Länsstyrelsen har äntligen kommit till skott.

Ekholms fotoateljé är en av Kallinges minsta byggnader men minner om bruksortens storhetstid. Den uppfördes av Oskar Ekholm 1931 och i denna byggnad var han verksam fram till sin död 1982.

Ekholm

Det var i januari som frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes inför en hotande rivning av uthuset. Oro fanns att ateljén skulle gå samma öde till mötes. På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfördes en utredning av en eventuell byggnadsminnesförklaring.

I rapporten, som var klar 2008, heter det att ”ateljén förmodligen är den enda kvarvarande dagsljusateljén i ursprungligt skick. Endast en fotoateljé som ingår i en större handelsgård i Torsås är tidigare skyddad genom Lagen om kulturminnen (KML).”

I utredningen heter det vidare:

”Ekholms fotoateljé berättar om fotografins och industrisamhällets historia och speglar en expansiv period i Kallinges historia. Det är också en anläggning som utan motstycke åskådliggör hur det var att arbeta som ataljéfotograf i början- mitten av 1900-talet.

Fotoateljén med uthus och trädgård har stora dokumentvärden såväl som upplevelsevärden och pedagogiska värden. Anläggningens stora kulturhistoriska värden kopplat till dess sällsynthet (få bevarade) och det fakturm att endast en fotoateljé sedan tidigare är byggnadsminne är goda argument för att göra Ekholms fotoateljé i Kallinge till byggnadsminne. Såväl ateljébyggnad som uthus och trädgård måste i så fall ingå i byggnadsminnesförklaringen. Inventarierna skall naturligtvis bevaras i ateljén, även om det inte går att reglera med KML.”

DSC03749

Oskar Ekholm föddes 1900 och vid 18 års ålder drabbades han av spanska sjukan som kort därefter ledde fram till hans fotointresse. Han orkade efter sjukdomen inte fortsätta sin anställning vid gjuteriet på Kockums i Kallinge där hans pappa också arbetade.

Oskar var en bestämd och kompromisslös man som levde fullt ut med sitt yrke. Det berättas att han vid en filmvisning i Kallinge Folkets Hus avbröt visningen på grund av störande prat i salen. Försök till övertalning att genomföra en ny visning var därefter meningslöst.

Oskar var också en välklädd man, alltid med kostym, vit skjorta och mestadels fluga till det.  Han tog sitt första foto 1917 och det var brodern Gunnar som fick honom intresserad. Syskonen var sju till antalet.

Noterbart är naturligtvis också att Oskar Ekholm var orienteringsklubben Skogsvandrarnas första ordförande under åren 1934 – 1936. Klubben presenteras närmare i en nyss utkommen bok med titeln ”Skogsvandrarminnen. Orientering – ett sätt att leva”.

Bandyfolk i Ronneby bygger vidare

Den konstfrusna bandybanan på Lugnevi i Ronneby är ordentligt etablerad och nu bygger medlemmar i Fredriksbergs BK vidare. Vid en arbetsdag på lördagen var det bl a bollplank och läktarbygge som stod på programmet.

IMG_0596

Plankbygget på ena kortsidan ska förhindra bandybollar att hamna i Miljötekniks damm.

IMG_0593

Det var stor åldersspridning på de hantverkare som ställde upp och många yrken är representerade. Roger Johansson är mångårig bandyspelare i FBK och yrkesverksam som rörmokare på NVS i Ronneby. Här svetsar han på läktaren.

IMG_0592

Seniorbröderna, Börje, tv, och Ove Rosenqvist bildade arbetslag tillsammans med förra ordföranden, Peter ”O-et” Olofsson.

Kommande säsong startar med hemmamatch för FBK den 15 november. Samma dag firar klubben 80 verksamma år. En historisk och envis resa som är imponerande.

IMG_0595

Nytt för den kommande säsongen är två läktare och skyddande spelarbås som nu efter lördagens arbetsinsats står färdiga.

IMG_0594

Bilderna har tagits av vännen Micke Berglund som naturligtvis ingick i lördagens arbetslag. Lön för mödan – grillad korv.