Kritik riktas mot politisk ledning

”Arvodesaffären i Ronneby har allvarligt skadat Ronneby kommun och därför viktigt att den får ett snabbt slut.”

Det anser Sune Håkansson som dessutom har kommit fram till att Åsa Evaldssons återbetalning av felaktiga ersättningar bör hamna kring 500. 000 kronor efter skatt, cirka 300. 000 kronor.

Han ställer också frågan – ”hur kunde det pågå så länge? Vanligen sprids rykten snabbt i stadshuset. Därav följer, menar Håkansson, att både kommunalråd och hela kommunstyrelsens arbetsutskott rimligen måste ta på sig en del av ansvaret.” Han skriver vidare:

”Radio Blekinges grävande kring de pengar som har betalats ut till ordföranden i Utbildningsnämnden har efterhand gett allt allvarligare resultat. Likväl finns det anledning att påpeka att frågorna är intrikata. Vilka utbetalningar är felaktiga? I något fall menar jag att Radio Blekinge har gått för långt. Förvisso kan många mena att utbetalningarna är galna, men de kan likväl hålla sig inom lagens råmärken.

Ibland sägs: Det var inte tänkt så. Problemet är att veta vems tänkande gäller?

Efterhand blir frågan alltmer: Hur kunde det pågå så länge? Vanligen sprids rykten snabbt i Stadshuset. Därav följer att både kommunalråd och hela kommunstyrelsen arbetsutskott rimligen måste ta på sig en del av ansvaret. I det fortsatta ”utredningsarbetet” bör, menar jag, dessa personer frikopplas.

Rune Kronkvist har attesterat räkningarna. Attesterna gäller rimligen att förrättningarna har skett, men också att de inte ingår i det fasta arvodet. Däremot kan de knappast gälla för den krävda, och utbetalade, ersättningen för förlorad arbetsförtjänst. Det är rimligare att den kontrollen görs via intyg från berörd arbetsgivare.

Dilemmat är att Åsa Evaldsson, enligt Radio Blekinge, varit tjänstledig från region Blekinge under några år. Den kunskapen verkar ha funnits på olika håll i de politiska kretsarna, Om man inte har någon aktuell tjänst, är det synnerligen tveksamt om man kan få ersättning.

För kommunen är det oklart hur långt tillbaka i tiden, som man kan begära rättelse. Åsa skall betala tillbaka felaktiga belopp, lär kommunalrådet ha sagt. Min gissning är att återbetalningen hamnar kring 500. 000 kronor efter skatt, cirka 300.000 kronor. Därtill slipper kommunen något hundratal tusen kronor i löneskatt.

Läckan

Alltid, vid sådana här händelser, blir frågan: Vem tipsade Radio Blekinge? Att Radio Blekinge helt på eget bevåg skulle rota fram uppgifterna, är osannolikt. Läckan får vi troligen aldrig reda på. Det är i högsta grad olagligt att rota i frågan.

Naturligtvis spekuleras ändå. Att Roger Fredriksson inte är helt oomstridd som ledare för Moderaterna i länet är känt. Åsa Evaldsson sågs som en möjlig utmanare. Det var då det.

Slutet

Arvodesaffären har allvarligt skadat Ronneby kommun. Det är viktigt att affären får ett snabbt slut. Oberoende av vilket belopp som Åsa Evaldsson får betala tillbaka, kommer många kommuninvånare att tycka att det blev på tok för lite. Den politiska ledningen, på båda sidor, torde redan känna kritiken för en undermålig styrning.”

Sune Håkansson

Onödig ursäkt till ronnebypolitiker

Rättelse

För några dagar sedan bad BLT på nyhetsplats tre ronnebypolitiker om ursäkt. I en rubrik hade tidningen hävdat att fyra politiker, Peter Bowin,v, Margareta Yngvesson,s, Thomas Håkansson,c och Kerstin Johansson, fp, krävt betalt för två månadsarvoden (40 000 kronor vardera) för icke utförd tjänstgöring.

Det var efter valet 2010 som de fyra tvingades lämna sina platser i kommunstyrelsens arbetsutskott två månader tidigare än beräknat. Dessa fyra skulle då vid en uppgörelse med det nya arbetsutskottet ha lovats en sådan ersättning.

En av de berättigade till ekonomisk ersättning, Thomas Håkansson,  kontaktade BLT och berättade att han liksom Margareta Yngvesson och Kerstin Johansson aldrig ställt krav på ersättning.

Därmed återstår endast Peter Bowin, v, och att han nu hade påmint om det fyra år gamla, men icke utbetalade arvodet, har tidigare bekräftats av kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson i tidningen Sydöstran.

Ska då telefonsamtalet från Thomas Håkansson till BLT tolkas på så sätt att det endast är Bowin som vill ha ersättningen utbetalad? Så står det dock inte i Personalutskottets protokoll där det talas om att fyra arvoden ska utbetalas.

Nu har ärendet överklagats till Förvaltningsrätten i Växjö som ombeds undanröja beslutet eftersom det saknar lagstöd.

Sydöstran vidare med arvoden

Arvoden

Sydöstran går i dag vidare med de arvoden till fyra ledamöter i Ronneby kommun som jag påpekat har betalats ut felaktigt. Inget i kommunallagen ger stöd för en sådan utbetalning som i detta fall skulle kosta kommunen 200 000 kronor.

Det är Göran Sundén som har gått vidare med ärendet och bl a ställt frågor till kommunalrådet Roger Fredriksson varför utbetalningen sker.

I Sydöstran bekräftar Fredriksson att inget i kommunallagen stödjer en utbetalning av det slag som nu har påtalats, men att man inte har velat bryta ett löfte.

Mitt blogginlägg om dessa arvoden kan du läsa längre ner.

Seniorer särbehandlas i politiken

Många ställer sig frågande till varför så få seniorer/pensionärer är aktiva som politiker. Partierna å sin sida hävdar att dom gärna skulle välkomna seniorer i sina led, men samtidigt uppger man att det är svårt att rekrytera i dessa åldersgrupper.

Förklaringen till hela problematiken hittar jag i en insändare författad av Sune Håkansson, välkänd nationalekonom. Seniorer får nämligen en urusel ersättning i jämförelse med vad förvärvsarbetande politiker får.

Fortsätt läsa