Onödig ursäkt till ronnebypolitiker

Rättelse

För några dagar sedan bad BLT på nyhetsplats tre ronnebypolitiker om ursäkt. I en rubrik hade tidningen hävdat att fyra politiker, Peter Bowin,v, Margareta Yngvesson,s, Thomas Håkansson,c och Kerstin Johansson, fp, krävt betalt för två månadsarvoden (40 000 kronor vardera) för icke utförd tjänstgöring.

Det var efter valet 2010 som de fyra tvingades lämna sina platser i kommunstyrelsens arbetsutskott två månader tidigare än beräknat. Dessa fyra skulle då vid en uppgörelse med det nya arbetsutskottet ha lovats en sådan ersättning.

En av de berättigade till ekonomisk ersättning, Thomas Håkansson,  kontaktade BLT och berättade att han liksom Margareta Yngvesson och Kerstin Johansson aldrig ställt krav på ersättning.

Därmed återstår endast Peter Bowin, v, och att han nu hade påmint om det fyra år gamla, men icke utbetalade arvodet, har tidigare bekräftats av kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson i tidningen Sydöstran.

Ska då telefonsamtalet från Thomas Håkansson till BLT tolkas på så sätt att det endast är Bowin som vill ha ersättningen utbetalad? Så står det dock inte i Personalutskottets protokoll där det talas om att fyra arvoden ska utbetalas.

Nu har ärendet överklagats till Förvaltningsrätten i Växjö som ombeds undanröja beslutet eftersom det saknar lagstöd.

Sydöstran vidare med arvoden

Arvoden

Sydöstran går i dag vidare med de arvoden till fyra ledamöter i Ronneby kommun som jag påpekat har betalats ut felaktigt. Inget i kommunallagen ger stöd för en sådan utbetalning som i detta fall skulle kosta kommunen 200 000 kronor.

Det är Göran Sundén som har gått vidare med ärendet och bl a ställt frågor till kommunalrådet Roger Fredriksson varför utbetalningen sker.

I Sydöstran bekräftar Fredriksson att inget i kommunallagen stödjer en utbetalning av det slag som nu har påtalats, men att man inte har velat bryta ett löfte.

Mitt blogginlägg om dessa arvoden kan du läsa längre ner.

Seniorer särbehandlas i politiken

Många ställer sig frågande till varför så få seniorer/pensionärer är aktiva som politiker. Partierna å sin sida hävdar att dom gärna skulle välkomna seniorer i sina led, men samtidigt uppger man att det är svårt att rekrytera i dessa åldersgrupper.

Förklaringen till hela problematiken hittar jag i en insändare författad av Sune Håkansson, välkänd nationalekonom. Seniorer får nämligen en urusel ersättning i jämförelse med vad förvärvsarbetande politiker får.

Läs mer