Nytt sjukhus i Blekinge utreds!

Beskedet vid landstingsfullmäktige i dag var tydligt- landstingsstyrelsen ska utreda bygget av ett nytt sjukhus som alternativ till renovering av befintliga fastigheter.

Detta efter att Lennarth Förberg, moderaterna yrkat på en återremiss.

Partierna som röstade på detta förslag var förutom moderaterna, centern, liberalerna och sd.

Inga från s, v, mp eller kd röstade för en återremiss

Hur enskilda ledamöter röstade ser du nedan. Klicka i bilden för större text.

Nedan ser du också hela texten i Lennarth Förbergs yrkande.

Remiss

Yrkande

MP/V väljer personlig maktposition

I fredags blev det klart – Miljöpartiet och Vänstern viker ner sig i sjukhusfrågan. I valrörelsen fick dessa två partier stort mediautrymme när de ansåg det viktigt att vidare utreda sjukhusfrågan. Nu är detta vallöfte nergrävt och glömt.

Anledningen är den vanliga, de köptes med lockande personliga maktpositioner. I den stunden är löften till väljarna lätta att glömma, då har skenande underskott noll betydelse. Det är politiskt svek av detta slag som väljarna reagerar på och nu har dessa två partier medverkat till att SD ökar även i nästa val.

I augusti sa Thomas Nihlén, MP så här till media när han fick frågan – ett eller två sjukhus?

” Frågar du mig personligen så tycker jag att vi bör satsa på ett sjukhus. Det baserar jag på det underlag som jag själv läst. Men vad vi säger nu är alltså att vi vill ta ett omtag i sjukhusfrågan.”

Han sa vidare:

”En oberoende granskning utförd av exempelvis Sweco bör därför genomföras så vi får ett beslutsunderlag som alla partier kan ställa sig bakom”.

I lördagens BLT kunde vi läsa följande:

”Miljöpartiet tänker inte riva upp beslutet om sjukhusinvensteringarna med krav om ytterligare utredningar.”

När de nu har placerats i landstingets maktcentrum – Landstingsstyrelsens arbetsutskott – har Ronny Petterssons utredning aldrig existerat. Den utredning som slår fast att ett nytt sjukhus är mer ekonomiskt än att lappa och laga två gamla sjukhus. Miljön och en demokratisk syn på blekingars avstånd till sitt sjukhus byttes snabbt mot personlig inkomst och maktposition.

Promenad viktigare än modernt sjukhus

I en insändare i dagens Sydöstran uttalar sig Blekinges smittskyddsläkare, Rickard Eitrem, om förslaget att bygga ETT nytt sjukhus i Blekinge, centralt placerat i länet.

Han förkastar alla de tekniska och ekonomiska argument som tre doktorer i ekonomi har lyft fram för ETT sjukhus. Rickard Eitrem menar att man inte behöver fokusera så mycket på ekonomin, och i konsekvensens namn, inte heller satsa på att utveckla teknik och utrustning.

Det viktigaste för Rickard Eitrem är att sjukvårdspersonal och framför allt läkare får gångavstånd till sin arbetsplats. Det har man ju nu i både Karlskrona och Karlshamn. Fast – jag undrar jag, i dessa tider då allt fler pendlar allt mer och allt längre – det finns nog en hel del som pendlar idag också, men det kanske har gått honom förbi.

Men inte så i Rickard Eitrems värld. Där går man eller cyklar fortfarande till arbetsplatsen. Han tror inte att ett centralt placerat sjukhus kommer att attrahera personal! (Länet är ca 9 mil långt från gräns till gräns!)  Och de unga läkare han pratat med påstår han föredrar gångavstånd till sin arbetsplats före ett bra sjukhus.  Vilken värld lever han i? Vill han ha tillbaka de gamla småsjukhusen från 1930-40-talen där personalen hade bostad på sjukhusområdet ? Det tror inte jag dagens nyutexaminerad läkare vill.

När Rickard Eitrem får den relevanta frågan i  Sydöstran om hur patienterna har det som idag måste fraktas mellan två sjukhus , svarar han inte alls på den frågan utan bekymrar sig i stället för att all personal måste pendla till Bräkne Hoby. Vad ska dom förresten göra i Bräkne Hoby ? Det har aldrig sagts att sjukhuset ska placeras där.

Men OK, jag förstår vad han menar; alla måste pendla till ett centralt beläget sjukhus med en restid på kanske 20-30 minuter.

I dag pendlar läkare och personal mellan sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn men då på betald arbetstid. Dessa timmar på E 22:an kan i stället läkarna ägna sig åt att behandla och vårda patienter.

Den geografiska placeringen och tvånget att behöva pendla är  – på fullt allvar – en läkares argument för att inte bygga ett nytt, modernt sjukhus som garanterar en bättre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen.

Dessutom undrar jag vilka unga läkare han har pratat med. Hans beskrivning av läkare som är i början av sin karriär stämmer inte med den bild jag har. Naturligtvis vill dom utvecklas, forska, använda ny, modern teknik och kunna sätta patientens säkerhet i främsta rummet. Det är väl liksom det utbildningen och yrket går ut på. Om livskvalitet innebär gångavstånd till jobbet, tror jag inte dom sätter det före utveckling och teknik.

Eitrem tar också upp sjuksköterskestudenterna som ska behöva pendla ända(!) till Ronneby för sin praktik. Vad är det som säger att denna utbildning måste ske i Karlskrona? Det finns ändamålsenliga lokaler till denna utbildning i Ronneby.

Även om inte Rickard Eitrem orkar pendla så blir det faktiskt rena parodin att prata pendlingsproblem i detta lilla län.

Ett politiskt haveri – framtidens sjukvård i Blekinge baseras på ett naivt förhållande till mandatet

På måndag tänker socialdemokrater, miljöpartister och kristdemokrater trotsa igenom ett beslut utan vederhäftigt underlag. De vill inte, kan inte svara på de frågor som har ställts.

Majoriteten väljer att lappa och laga de två sjukhus som finns utan att veta vad 3,5 miljard kan räcka till. Så får bara inte skattemedel användas. Det anser allt fler blekingar som i dag skäms över hur hela sjukhusfrågan hittills har skötts.

Fram till måndag tänker jag publicera egna och andras synpunkter på det som mot bättre vetande håller på att inträffa.

Här ett intressant inlägg från Jonas Svensson:

”Det är synd om Blekingar, när maktfullkomlighet kombineras med rädda tjänstemän.

Ett politiskt haveri -framtidens sjukvård i Blekinge baseras på ett naivt förhållande till mandatet.

Jag har följt sjukhusfrågan i Blekinge under några år. Jag har sett brevkommunikation från politiker som beklagar partikollegors beteende, jag har sett tjänstemäns ignorans mot bättre vetande. Partipiskan har försenat en politisk process som brukar leda till nogsamma utredningar och fattade beslut.

 I Blekinge har jag sett starke man besluta i allas namn, redan innan någon utredning gjorts, om hur en bra sjukvård skall organiseras. Jag har också sett en djärv opposition samla de djärva och moderna politikerna under en nykter önskan -om varför man inte skall utreda som brukligt, i världen utanför Blekinge.

Stora investeringar med offentliga resurser kräver fingertoppskänsla och faktabaserat kunskapsunderlag. Kunskap om synergivinster som kommer av djärva politiska beslut räcker ofta mycket långt för att räkna hem de investeringar som Blekingepolitikerna räds. Det är synd att rädslan dessutom verkar tvåfalt, dels mot kunskap och förnuft, dels mot partiet med stort S.

Tyvärr finns det politiker som kör över folkviljan och beslutar utan vederhäftigt underlag att framtidens sjukvård i Blekinge skall erbjudas på samma grunder som när Karlskrona etablerades som residensstad.

Vi rör oss nuförtiden på nya sätt och vi är mer flexibla idag än för bara 10 år sedan. När jag lämnade Blekinge 1990 var det få som såg hela Blekinge som en arbetsmarknad. Inte kunde jag tro att residenslojalitet och konserverande av dålig logistikplanering var viktigare än nytta för medborgarna. Karlskrona kan absolut vara platsen för framtidens sjukvård, vår poäng är att man skall fatta beslut, inte som när Kungar regerar utan efter väl utredda förutsättningar, gärna med akademiskt vedertagna metoder.

Baserat på ett 20-tal nya sjukhusbyggen i vår del av världen vet vi att man bygger sjukhus med all nödvändig service för ca 25 000 kr m2, vi vet att det behövs ca 130 000 m2 om fullskalelösning väljs i Blekinge.

Vi vet att det idag kan erbjudas akutsjukvård i ambulanser som inte fanns på lasarettet i Blekinge för bara några år sedan.

Vi vet att det finns stora miljövinster med moderna projekt då miljörisker och miljöskulder från förr kan hanteras separat. Nyinvestering på nytt läge skapar ofta stora fördelar; dels genom att man slipper successiva omflyttningar av verksamhet och personal under processer, dels för att man kan använda nyaste miljörön och rumsplanera så att vårdens möjligheter lyfts fram före politiska egenintressen.”

Med vänlig hälsning

Jonas Svensson