Båtfrågan i Ronneby blir långbänk

Sverigedemokraternas gruppledare i fullmäktige, Nicolas Westrup kunde vid kvällens sammanträde med fullmäktige inte ställa en enkel fråga om den omdebatterade Kallebåten.

Frågeställningen som innebär att man vill behålla Kallebåten på sin rutt mellan Ekenäs och Karön ska i stället bli till en interpellation. Den kommer att besvaras och debatteras vid nästa sammanträde om en månad.

En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige. När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta.

Nytt parti vill påverka i Ronneby

Det har länge ryktats om att ett nytt parti är på väg att etablera sig i Ronneby. Det handlar om Direktdemokrati som nu finns registrerat på Valmyndigheten inför valet i höst.

Valsedeln kommer att innehålla 10 namn och toppas av Dipen Purohit. Han är en välkänd profil i Ronneby. Fram till för någon dag sedan har han drivit Brunnsparkens Restaurang & Café som nu har försatts i konkurs. Dipen har drivit restaurangen sedan 2006 och har konkursen till trots ett gott rykte i kommunen. Han har genom åren naturligtvis skapat sig en betydande kontaktyta.

Dipen står också som ansvarig för såväl i Blekinge län som i kommunen Ronneby på partiets hemsida.

Andranamn på listan är en välbekant politiker som valdes in i Vänsterpartiet 2018, nämligen Omid Hassib. Han fick i valet 29 personröster färre än förstanamnet Peter Bowin vilket gav honom ett mandat i fullmäktige. Han lämnade dock sina uppdrag i december 2021. Tidningen Sydöstran uppgav att han lämnade på grund av tidsbrist, vilket han senare förnekade vid samtal med andra politiker. Förutom uppdraget i fullmäktige lämnade han också sitt uppdrag i nämnden för Teknik, Fritid och Kultur.

När ett nytt parti nu vill etablera sig i Ronneby måste detta tolkas som kritik mot nuvarande politiska partier i kommunen. Först och främst mot den styrande alliansen som mestadels stöttas av Sverigedemokraterna. Naturligtvis ska det också tolkas som att oppositionen med Socialdemokrater och Vänsterparti ses som allt för lamt. Det krävs 400 röster för ett mandat.

Mest spännande utspel i regionen

I dag har jag släppt loss Sune Håkansson, Ronnebypartiet som spanar och spånar inför valet som kräver vår uppmärksamhet om knappt ett halvår.

Dom mest spännande utspelen fram till nu har skett inom regionen. Senaste utspelet kom från Sverigedemokraterna som sträckte ut en hand till Socialdemokraterna. Ett sådant styre skulle ge en stark styrning, ansåg sd men fick kalla handen av Christinas Mattisson, s. Men det kan formas andra konstellationer när Kristdemokrater och Liberaler nu vänder resten av alliansen ryggen.

Tag del av Sunes tankar.

Valvindar fläkta

Det är mindre än ett halvt år till valet. Nära nog varje vecka kommer en ny opinionsmätning. De är inte entydiga. Likväl synes S för tillfället ha medvind, till viss del också M. Sd ligger kringsvid som vid valet, men det såg ljusare ut för några månader sedan. L och Mp har svårt att nå spärren vid riksdagsvalet. Man kan få det svårt även vid regionvalet, där Mp föll redan förra valet, och vid en del kommunval.

De intressanta utspelen har kommit på regionnivå. Varken L eller Kd tänker gå till val för ett fortsatt allianssamarbete. Då återstår endast M och C, varför Alliansen i praktiken har spruckit.

I nuläget har Alliansen sammanlagt 23 mandat, varav M har 12, C har 5 medan L och Kd vardera har 3. Oppositionen består dels av S med 19 och V med 3, sammanlagt 22. Det betyder att Sd, med sina 12 mandat fäller Alliansen varje gång, som man så önskar, om man ger stöd åt vänsterblocket! Hittills har Alliansen kunnat lita på Sd, även om vi inte vet hur mycket Alliansen har fått justera sina förslag.

Kd skriver: Inte ett minoritetsstyre till! Med nuvarande valvindar kan det bara tolkas på ett sätt: Släpp in Sd i Alliansen!

Då kan det bli spännande! Med nuvarande mandatfördelning får M + Sd + Kd 27 mandat. Det räcker inte för majoritet, men om L klarar spärren så kanske… Vid förra valet var Sd någon tiondel större än M.

Kanske vill L hellre samarbeta med S? C har sagt: Varken Sd eller V!  S+C+L ger idag också 27 mandat. Med Kd kan det bli 30!

För dagen får det bli grundtipset. Alliansen har alltför många misslyckanden under den här mandatperioden. Något mandat färre är troligt. Det kan därtill bli så att Sd får ta hand om posten som oppositionsledare.

Förvisso har regionen stora problem att lösa efter valet. Det finns en rejäl ”vårdskuld”, dvs många väntar på operationer etc. Till en del är det regeringens fel, mest tidigare regeringar. Det finns för få läkare, för få sjuksköterskor. I konkurrensen med andra regioner har Blekinge alls inte de bästa förutsättningarna.

Sune Håkansson

Sverigedemokrater har dåligt samvete

Sverigedemokraterna i Ronneby, som mestadels brukar stödja alliansens förslag, gör nu plötsligt helt om och vill ändra på en punkt i den klubbade budgeten. Man vill på torsdag (2022-4-28) ställa en enkel fråga om ”Kallebåtens” fortsatta leverne. Politiker har velat ersätta den med M/S Astrid men nu vill Sd att den ska få fortsätta sin trafik mellan Ekenäs och Karön.

Varför denna plötsliga vändning av Sd? Kan det handla om den folkvilja som har blossat upp och där drygt 1 000 väljare kräver att Kallebåten ska få fortsätta sin mångåriga gärning? Kanske är det så. Det är val i höst.

För min del tror jag sanningen är en helt annan. Under 2013 skrev jag ett antal blogginlägg som handlade om just ”Kallebåten”. Den hade körts i tämligen tjock is och fått betydande skador i träskrovet, vilket jag bl. a visade på bilder när den låg på varvet i Saxemara för reparation. Kostnaden var beräknad till 75 000 kronor. Den fick ligga länge på varvet för ingen ville nämligen betala reparationen. Hur det till slut löste sig med ekonomin kommer jag inte ihåg. Om den löstes?

Jag kommer däremot väl ihåg varför ”Kallebåten” hade körts i is. Jo, Sverigedemokraterna hade haft julfest på Karön och blev fraktade tur och retur av den ädla och åldriga båten. Naturligtvis kan inte Sd lastas för skadorna. Det ansvaret måste den skeppare som ansvarade för överfarten ta på sig. Däremot tror jag att Sd nu därför har en extra stark känsla för att båten ska få leva vidare genom att försöka riva upp budgetbeslutet från november i fjol.

Gruppledaren Nicolas Westrup ger indirekt mig rätt i mitt antagande när han i lördagens (2022-4-23) Sydöstran säger följande:

”Jag tycker att vi bör ta en ordentlig diskussion om ”Kallebåten”, den ingår faktiskt i hela konceptet där ute. Och den går att fixa till för framtiden när den ska upp på varv nästa gång.”

När reportern berättar att underhållskostnaderna för träbåten har uppgetts vara höga, svarar Westrup:

” Det kan man ordna genom att plasta upp skrovet till vattenlinjen.”

På den punkten, när det gäller det skadade träskrovet, är Westrup ordentligt uppdaterad och minns det som inträffade på vintern 2013.

”Kallebåten” väcker känslor och det har den gjort åtskilliga gånger genom åren. Två år efter framfarten i isen, 2015, var den ett oerhört viktigt varumärke för Ronneby kommun. I det årets turistbroschyr fanns båten på inte mindre än sex framträdande bilder. Jag skrev om det också men jag tvingades också notera att ”Kallebåten” samtidigt var rena miljöbomben.

Enligt experter utgjorde båten då ingen risk för passagerare men den hade andra problem förutom skadat träskrov. Motorn var i behov av reparation eftersom topplocket var skadat. Detta innebar att ”Kallebåten” på sina turer mellan Ekenäs och Karön släppte ut en icke oansenlig mängd olja i vattnet.

Kommunens politiker och tjänstemän kände till båtens miljöproblem men blundade inför problemet. Det sas att man blundade av ekonomiska skäl. Det gjordes också försök att få dåvarande arrendatorn att köpa en ny båt. Så blev inte fallet och redan då, 2015, började politiker tala om att ersätta ”Kallebåten” med en annan båt men med färre turer. I dag, 2022, heter den lösningen M/S Astrid och den lösningen protesterar nu drygt 1 000 Ronnebybor emot. Man vill ha ”Kallebåten” kvar.

Foto: Bengt Mauritzon

En säker källa berättar att motorn byttes för några år sedan och bör därför vara i tämligen bra kondition. Det som återstår är således skrovets tillstånd efter att ha nyttjats som isbrytare. Det har talats om ständigt behov av länspumpning. Hur som helst, båten med många namn, ”Karöbåten”, ”Karöline” och ”Kallebåten” har inte underhållits på rätt sätt och därför vill nu kommunen enbart ha den i reserv. 

Ronneby sparar bort sin själ

Ronneby kommun sparar och gnetar för att få debet och kredit att gå ihop.

Den uppfattningen kan man lätt få när man tar del av politikers spariver och hot om avgiftshöjningar. Men när kommunen senast räknade kassakistans innehåll var överskottet drygt 65 miljoner kronor. Lägg därtill en skattesänkning på 10 öre vilket innebär en onödig inkomstsänkning med nära nog 6 miljoner.

Skattesänkningen skulle, menade alliansen, vara en försäkran om nya röster i höstens val. Men hittills har den mer retat än glatt väljarna. Detta när sparandet blir till en gnetighet som inte har bärkraft eller som saknar genomtänkta strategier.

Karöline har genom åren besökt Saxemaravarvet åtskilliga gånger. Men den funkar. Foto: Bengt Mauritzon

Som nu med det senaste sparobjektet, Karöline som i alla fall har retat upp så många som ca 1 000 skattebetalare. Dom har satt sina namn på en protestlista där kravet är att båten ska sättas in på den gamla vanliga turen som betyder pendling mellan Ekenäs och Karön. Kommunen vill att den endast ska vara reservbåt när krögaren på Karön anser sig behöva den när inte M/S Astrid trafikerar ön.

Nu ska tydligen båten med många namn men med betydligt flera år på nacken bli föremål för en enkel fråga i veckans sammanträde med fullmäktige. Sverigedemokraterna har bytt fot på grund av folkviljan och vill nu att Karöline ska sättas in i trafik på vanligt sätt. Spänningen är olidlig. Hur ska det gå för den lilla kära båten. Ska den bara få ligga och stilla guppa vid kaj eller ska den få tuffa den korta sträckan mellan ön och fastlandet?

Men det finns fler tydliga spår av vad sparandet i Ronneby kommun innebär. Tag del av bilden nedan.

Foto: Bengt Mauritzon

Här brukar det stå en container. Nu står det bara en liten felstavad skylt på samma plats!

Så gjorde militären också på 1960-talet när jag gjorde lumpen. På grund av besparingar fick en cykel ersätta en betydligt kostsammare stridsvagn. Ja, det var tider, besparingstider redan då. Hur som helst hade vi svårt att ta cykeln på allvar. Skulle den vara ersättning för en stridsvagn? Den frammanade mest skratt och flabb.

  Även mindre genomtänkta kommunala besparingar frambringar reaktioner. Dock inga skratt.

Efter Påsk kommer våren – väl?

I dag, onsdagen den 20 april 2022 kan jag rapportera ett säkert vårtecken. Titta själv på bildbeviset. Gräs växer när temperaturen går över 7 – 8 plusgrader. Ett gräs kan också vara vackert och ska inte alls behöva tävla med alla färgstarka vårblommor. En växtplats som den på bilden skulle inte duga åt en blomma. Trångt, säger gräset, men vi lever och du vet ju den gamla sanningen att gräset alltid är grönare  på andra sidan.

Regionval – det meningslösa valet

Jag älskar ”Uppdrag Granskning”. SVT:s flaggskepp när det gäller att avslöja vad som döljer sig bakom politiska dimridåer. Nu senast ett antal program som på ett tydligt sätt visar att politiker gör sig viktigare än vad dom är.

”Uppdrag Granskning” har med hittills visade program på ett pedagogiskt sätt visat varför just regionvalet är det glömda valet. Man har visat att skillnaderna mellan de politiska alternativen mestadels är väldigt små. Blekinge inget undantag.

Naturligtvis har sjukvården i Region Blekinge också studerats och det lokalmedia inte klarat av på några år gör reportrarna på ”Uppdrag Granskning” klarsynt och pedagogiskt förståeligt.

När Alliansen i Region Blekinge med Erik Lindborg, kd, som kvarstående frontfigur tvingas rapa upp sitt slitna vallöfte från 2018 om en närakutmottagning i Karlshamn framstår samtliga politiker som varande töntar. Det som presenterades som ett ”nytt grepp” med en dygnetruntöppen akutmottagning i Karlshamn har i nutid bantats ner till en telefonlinje till 1177!

Jag tycker nästan, men bara nästan, synd om Erik Lindborg, kd, när ”Uppdrag Granskning” klär av honom och alliansens vallöfte när man visar hur han ska presentera en akutmottagning som inte finns! Lindborg löser problemet genom att lämna ordet till Kjell Ivarsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge. Naturligtvis gick det lika illa för honom, bara med lite andra ord.

Nästa parodi spelas upp när ”Uppdrag Granskning” ber regionpolitiker i landet skilja sin egen budget från sina motståndares. Då  är det flera som inte kan se skillnad på dem.

Naturligtvis får Region Blekinges två toppolitiker, Lennarth Förberg, regionstyrelsens ordförande, m, och oppositionsrådet Christina Mattisson, s, chansen att peka ut sina respektive budgetar. Dom får god tid på sig att studera siffrorna i de två olika budgetförslagen. Båda tror att de pekar ut sin egen budget. Förberg svamlar om att ”vi brukar tala om individens betydelse” när han har pekat ut oppositionens budget som sin egen.

Om inte regionens två ledande politiker ens kan skilja på sina respektive budgetar, hur svårt ska det då inte vara för väljarna att rösta på bästa förslaget när de visar sig identiskt lika? Förklaringen är, menar politikerna, att de får ett ekonomiskt underlag från tjänstemännen. Men att därefter underlåta att förklara för väljarna hur man tänker gå till väga för att på bästa sätt använda skattemedlen är, tycker jag, att betrakta som grovt tjänstefel. Vad ska vi då med politikerna till?

Bo Rothstein, seniorprofessor i statsvetenskap, anser att den som vill ha en annan sjukvård i sin region inte har så mycket att välja mellan. Han slår fast:

”Om politikerna går så nära varandra att det inte finns något alternativ kan man lika gärna stänga ned det här valet.”

Ronneby backar om taxehöjningar

Teknik, Fritid och Kultur har ett sparkrav på 6 miljoner kronor hängande över sig. I det läget kläcktes idén att höja taxor och hyror för föreningslivet i Ronneby. Även entréavgifterna för allmänheten till bland annat badanläggningar skulle höjas med fem procent.

Höjningen skulle enligt nämndens egen beräkning inbringa i runda slängar 150 000 kronor per år. Nämnden föreslog dessutom att höjningen skulle genomföras omedelbart.

Genom att scrolla ner några steg ser du hur jag kommenterade sparbeslutet för några dagar sedan.

Sedan frågan har lyfts i kommunstyrelsens arbetsutskott kommer beskedet att det inte blir någon höjning av föreslagna taxor. Enligt vad Sydöstran har redovisat i sin nätupplaga skjuts en höjning av avgifterna till efter valet, vilket i sig inte är någon större överraskning.

Av tidningens artikel framgår också att kommunens tidigare beslut att torghandlare och uteserveringar är avgiftsbefriade, skulle det enligt oppositionsrådet Magnus Pettersson rimma dåligt med att höja avgifterna för föreningslivet.

Nu får Teknik, Fritid och Kultur ge sig ut på ny jakt för att hitta besparingsmöjligheter. Taxehöjningarna ställs in under valåret men kan återkomma nästa år och på nyåret enligt kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m.  Ett besked som mycket väl kan komma att hjälpa vissa väljare att lägga sin röst på valdagen.

Carlbrant tackar nej till m-nominering

Anna Carlbrant, avhoppad ronnebypartist , är i dag bland annat vice ordförande i Socialnämnden. Hon har nominerats på Moderaternas lista men på en plats som bara skulle innebära att på sin höjd bli ersättare i kommunfullmäktige för nästa mandatperiod.

Carlbrant väljer därför nu att hoppa av från kandidaturen.

”Jag har inte kraft nog för en intensiv valrörelse. Jag sitter kvar på uppdragen mandatperioden ut. Därefter blir det nog time out från det politiska livet. Vad som händer sedan får framtiden utvisa,” säger Anna Carlbrant.

Naturligtvis spekuleras det om Carlbrant i stället finns med på något annat partis lista. Det skulle i så fall antyda missnöje med den låga placeringen hos Moderaterna. Alternativ bör inte saknas för att få större uppgifter än att bli ersättare.