Moderaterna i Ronneby tar ton

Moderaterna i Ronneby har de senaste dagarna grejat två värdefulla nyförvärv, för att tala i idrottstermer.

Först blev det klart med kände företagsledaren Johan Sandberg (se blogginlägget nedan) som övergav Folkpartiet för Moderaterna.

I dag intogs så den politiska scenen av en kulturkändis, nämligen sångaren och orkesterledaren Stefan Jonasson i riksbekanta och belönade dansbandet The Playtones med säte i Kallinge.

Min första tanke var negativ – vad kan en kringflackande orkesterledare tillföra Ronnebys politiska verksamhet? Han är bosatt i Ronneby kommun men hur ofta är han hemma och kan delta i arbetet?

För egen del tror Stefan att det ska fungera bra och det måste ju vara hans egen inställning till sitt nya uppdrag som  måste gälla.

De positiva tankarna kom ganska snabbt. Givetvis kan en artist som Stefan Jonasson,  som har sett och upplevt en stor del av vårt land, tillföra en rad viktiga funderingar och förhoppningsvis förbättringar för sin hemkommun.

Naturligtvis är det inte heller överraskande att han främst vill ta plats i Kultur- och Fritidsnämnden. Därmed kom snabbt nästa positiva tanke – om nu socialdemokraten Håkan Robertsson inte försvinner helt i valet kan han få ett rättmätigt motstånd av obelastade Stefan Jonasson. Det kunde bli riktigt intressant. Vem av de två tar högsta tonen?

Stefan har samlat på sig rika erfarenheter genom åren, erfarenhet som nu kan omsättas till positiva satsningar i Ronneby kommun. Han har upplevt vad som fungerar väl eller vad som fungerar mindre bra i olika samhällsfrågor.

Nu kommer han inte att placeras på de högsta platserna på den kommunala valsedeln, men ändå med en placering som garanterar honom en plats i fullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson låter uppriktigt glad och nöjd över de nu avslöjade nya namnen till partiet.

– Fler nya och för kommunen intressanta namn kommer inom kort att presenteras, säger han. Han uppskattar när nya namn med bra idéer spontant hör av sig och vill bli medlemmar.

– De har upplevt hur Ronneby har förändrats till det bättre och därför vill de nu tillföra egna idéer och kraft inför en ny mandatperiod, betonar han.

På eftermiddagens presskonferens vittnade många frågor om att massmedia säkert hade placerat Stefan Jonasson i helt andra partier än just hos moderaterna.

Överraskningar är roligt. Det händer något nytt i Blekinge och det är vi säkert många som har väntat på.

 

Politiska val i Ronneby

Politiska valvinden har hittills mest handlat om avhoppade och påhoppade moderater i Karlskrona. I det fallet har det som bekant lett fram till att ett nytt parti har bildats, nämligen Karlskronapartiet med Nicklas Platow som partiledare.

Sjukhusdebatten har nu stadig valvind med saknat, sakligt underlag för beslut. Detta har lett fram till ett nytt landstingsparti – Blekingepartiet med Sune Håkansson som partiledare och nummer ett på valsedeln.

Jag har tidigare berättat att Monia Svensson, avhoppad centerpartist i Ronneby, kommer att besätta andraplatsen. Monia Svensson är numera knuten till Ronnebypartiet.

Lars Andreasson

Nu är det också klart att det blir Lars Andreasson, Ronneby på tredje plats. Lars Andreasson är sedan mars 2011 Ronnebypartist. Han övergav då Moderaterna efter att ha placerats längre ner på valsedeln än vad han kunde acceptera. Enligt Lars Andreasson bytte han parti efter att ha blivit petad som 2:e vice ordförande i kommunala bolaget ABRI.

Lars Andreasson är företagsledare och s.k. styrelseproffs.

Byter parti gör nu också kände företagaren Johan Sandberg som  lämnar Folkpartiet för Moderaterna. Han uppges ha tröttnat efter att ha nominerats på en allt för låg plats i kommunvalet. Sandberg är i dag chef för CEFUR – Ronneby kommuns center för forskning och utveckling.

Johan Sandberg

Hans politiska uppdrag är 1:e vice ordförande i kommunala bolaget Miljöteknik. Dessutom är han ersättare i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Johan Sanberg är företagsledare och har ett förflutet inom IT och Telecombranschen.

 

Korta nyheter från Ronneby

Längre åt väster

Politiker och tjänstemän bosatta i Karlskrona har gjort en matematisk upptäckt. De påstår på fullt allvar att det är längre FRÅN Karlskrona till Ronneby än vad det är från Ronneby TILL Karlskrona. Dessutom gör de gällande att ett nytt sjukhus placerat centralt i Blekinge skulle locka färre sjukhusanställda. Var i utredningarna finns dessa belägg? Finns det ännu fler utredningar som  hålls hemliga?

Blekingepartiets lista

Nybildade Blekingepartiet med säte i Ronneby men med kontoret ännu så länge på Johannishusvägen i Djurtorp har nu tydligen två namn på sin blivande landstingslista. Överst tronar naturligtvis partiledare Sune Håkansson och jag säger som partiledaren – på andra plats torde Monia Svensson återfinnas.

Inställt fullmäktige

Fullmäktiges ordförande, ”borgmästare” Nils-Ingmar Thorell uppges ha ställt in kommande veckas sammanträde med fullmäktige. För få ärenden lär vara anledningen. För egen del kommer jag inte att sakna torsdagens sammanträde. Jag behöver nämligen en månad ytterligare för att avhjälpa min sjösjukeupplevelse från förra sammanträdet.

Trots att det var ett kort möte hann jag få besvärande yrsel. Den person som  då skötte kameran för sändningen på nätet måste ha haft en svår afton. Han zoomade till den milda grad att det var svårt att hänga med i svängarna. I andra fall brukar tempot vara rent av släpigt med bilder på tom talarstol för att kameraskötaren tydligen har somnat.

Lurig Jan Anders Palmqvist

Palmqvist, avsatt socialdemokratiskt kommunalråd i Ronneby, tycks ännu inte ha bestämt hur han ska rösta i den framtida sjukhusfrågan. För några dagar sedan ställde han bra och berättigade frågor till landstingsdirektör Peter Lilja. Lilja gav som vanligt få konkreta svar och eftersom det var s-politikern Palmqvist som ställde frågorna tyckte Lilja att han i stället för att ställa frågor i insändare kunde kontakta honom personligen för att få svar.

Palmqvist ställde också frågor till kommunikationsdirektör Madeleine Flood. Inte heller hon har ännu svarat på frågorna. Märkligt eftersom hon tycks vara på alerten och sprida synpunkter när hon helst bör låta bli.

Varför inte ställa samma frågor till utredaren Ronny Pettersson? Han är säkert mer beredvillig att svara.

Två som har bestämt sig

Två s-politiker i Ronneby som har bestämt sig i sjukhusfrågan är arbetarkommunens ordförande Teo Zickbauer och oppositionsrådet Malin Norfall. De har i insändarform talat om att de lojalt följer s-linjen som blir allt tunnare när även Miljöpartiet nu har börjat fundera taktiskt på vad väljarna eventuellt kan tycka i frågan. Vänsterpartiet har dock redan bytt spår. Med andra ord – inga röster till Teo och Malin.

 

 

Ronnebypolitiker hoppar vidare

Anna-Mi Kullman var gruppledare för SD i Ronneby kommunfullmäktige innan hon för ett år sedan uteslöts ur partiet. I november gick hon med i Kristdemokraterna. Nu vandrar hon vidare till Framstegspartiet. Det uppger Sydsvenskan.

http://www.sydsvenskan.se/skane/sd-splittras-i-sitt-starkaste-faste/

Johannes Cher i Kristdemokraterna dementerar i kväll Sydsvenskans uppgifter. Han säger:

– Jag vill inte dela Anna-Mi med något annat parti.

Utredare Ronny fick förklara

Först fanns inte utredningen. Sedan ansågs den vara arbetsmaterial och fick inte lämnas ut. Det tog två år innan den diariefördes och det efter en insats av centerns gruppledare Petronella Petersson.

Det handlar om mångårige utredaren i Landstinget Blekinge, Ronny Pettersson och hans utredning som har ratats av såväl landstingsdirektör Peter Lilja som landstingsrådet Kalle Sandström. Pettersson har varit utredare vid landstinget i Blekinge under snart 36 år, felet var bara att han kom fram till fel resultat. Han förordar ett nytt sjukhus. Det blir nämligen billigare än att lappa och laga.

I dagens Sydöstran får han så äntligen möjlighet att redovisa stora delar av sina resultat. En hel sida ägnas åt hans utredning. Bra! Mycket bra.

Jag säger – äntligen har en liten del av alla Blekingar (Sydöstrans läsare) fått ta del av alternativet till Peter Liljas och Kalle Sandströms gemensamma inriktningsförslag med att lappa och laga.

Samtidigt är det ett lågvattenmärke när en mångårig och kunnig utredare redan på tidningens förstasida måste försvara sig med orden:

”Jag har aldrig fejkat uppgifter”

Inne i tidningen säger Ronny Pettersson, vilket också blir till rubrik:

Ronny P

Naturligtvis är det den hårt kritiserade insändaren av landstingets topptjänstemän som har fått tidningen att agera. Det hade varit ett grovt publicistiskt övertramp att inte låta Ronny Pettersson försvara bl.a. denna mening ur insändaren i lördags:

” Vi har också full förståelse för att andra underlag som cirkulerar skapar oro och osäkerhet”.

Med den meningen åsyftar man Ronny Petterssons utredning som inte ens kan nämnas vid sitt rätta namn och erkännas som utredning.

I insändaren sopar man Petterssons utredning under mattan med följande:

” Faktum är att den utredning som landstingsdirektören tagit fram bygger på faktauppgifter och hänsynstaganden som den delrapport (Ronny Pettersson) media refererar till inte innehåller”.

En väsentlig fråga återstår – när publicerar Landstinget Blekinge även Ronny Petterssons utredning på sin hemsida? I dag finns bara landstingsdirektörens alternativ publicerat. Kan inte detta vara en lämplig arbetsuppgift för kommunikationsdirektören? Det kanske rent av kan påskynda handläggningen av ärendet som för stunden är bordlagt i avsaknad av just alternativa siffror.

 

 

 

Toppchef i hetluften än en gång

Kommunikationsdirektör Madeleine Flood är en av tio toppchefer jämte landstingsdirektör Peter Lilja som nu kritiseras hårt för sitt insändarstöd till socialdemokraterna i den blekingska sjukhusfrågan. I och med insändaren har man försökt ta över politikerrollen.

Men detta är inte första gången Madeleine Flood ifrågasätts för sitt sätt att hantera sitt neutrala uppdrag som informatör. För tre år sedan, i maj 2011, ansåg Peter Lilja att hennes beteende var – ”olyckligt och olämpligt”.

Lokaltidningarna skrev om händelsen, men hennes arbetssätt uppmärksammades också av tidningen ”Dagens Medicin”:

”Efter att den avgående chefen för primärvården, Åke Åkesson, uttalat sig i en TV-intervju fick han ett kritiskt mejl av landstingets kommunikationsdirektör, Madeleine Flood. I mejlet kallar Madeleine Flood Åke Åkesson bland annat för tjurig femåring.”

Enligt tidningen skrev hon bland annat att ” han ljuger, att han struntar i fattade beslut och att han inte tar ansvar utan skyller sina egna tillkortakommanden på andra”.

Tidningen citerar också påståendet ”Du beter dig som en tjurig femåring när du får mothugg”.

Lokaltidningen Sydöstran skrev bl.a. följande:

”Nu är landstingsdirektören, Peter Lilja, i sin tur kritisk till hur Madeleine Flood hanterat situationen och kallar hennes beteende för olyckligt och olämpligt”.

” Det här får naturligtvis inte upprepas”, säger Peter Lilja till tidningen.

Detta inträffade 2011 men nu berättar centerns gruppledare i Landstinget Blekinge, Petronella Petersson om en händelse som ligger betydligt närmare i tiden.

–  Madeleine Flood har varit ute i grumligt vatten förut då hon skrivit mycket vinklad information till personalen med klart ställningstagande för S, vilket jag vid det tillfället protesterade emot.

Denna gång sker övertrampet i sällskap med landstingsdirektör Peter Lilja.  Vem tar nu ansvar för övertrampen?

 

Landstingsdirektören bör varnas

Sune Håkansson i nybildade Blekingepartiet kräver i en insändare till lokaltidningarna  i dag att landstingsrådet  Kalle Sandström bör ge landstingstingdirektören en skriftlig varning. Håkansson ställer dessutom frågan:

Bör chefstjänsteman tillrättavisa politiker?

Insändaren kan du i sin helhet ta del av här:

Bör chefstjänsteman tillrättavisa politiker?

Lördagens Sydöstran innehåller något så ovanligt som att en chefstjänsteman tillrättavisar politiker och väljare. Är detta rimligt?

I sin inlaga skriver landstingsdirektör Peter Lilja, m.fl. att man har respekt för den politiska processen. Samtidigt visar inlagan att man alls inte har det. Man är inte beredd att på valdagen låta väljarna ta ställning. Frågan om den framtida lösningen av sjukhusfrågan är ingalunda avgjord. När BLT/Sydöstran låter läsarna på webben rösta, får inget av de redovisade tre alternativen majoritet. Alternativet ett nytt sjukhus mitt i Blekinge får exempelvis ca 35 procent av rösterna. Detta resultat nås trots att valrörelsen endast är i sin linda.

Peter Lilja ger sin egen utredning ett gott betyg. Allt är gjort, menar han. Slutsatserna han drar är de riktiga. Jag menar att väljarna bör få säga sitt.

Ronny Petterssons utredning är ofullständig, menar Lilja. Visst, den kan behöva kompletteras. Dock innehåller Petterssons utredning många guldkorn. Att det är lättare att nå miljömålen vid ett nybygge är ett viktigt påpekande. Att en framtida regionindelning kan medföra att en satsning i Karlskrona ökar risken för stora neddragningar i Blekinge ett annat. ”Andra underlag som cirkulerar skapar oro och osäkerhet”, skriver Lilja. Jag tror att väljarna vill ha information.

Lilja synes också angripa landstingets revisorer.  Det stämmer inte att landstingets fastigheter generellt är undermåliga, skriver han.

Enligt min mening har Peter Lilja gjort ett rejält övertramp. Att han skriver en insändare, som helt följer S-linjen, som han därtill låter, exempelvis, kommunikationsdirektören underteckna, är mycket allvarligt.

Därav följer att jag menar att Kalle Sandström bör ge landstingstingdirektören en skriftlig varning.

Sune Håkansson,  Blekingepartiet

 

Seniorer i Ronneby kräver skärpning

I juni 2011 ändrades reglementet för Ronneby kommuns Pensionärsråd (KPR). Pensionärsorganisationerna anser att en rad försämringar därvid infördes. Ett möte genomfördes den 5 februari 2012 där bristerna påtalades men ännu har inga förändringar till det bättre skett.

Nu kräver därför länets fyra pensionärsorganisationer ett nytt möte och nu vänder man sig till kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, moderat. I brevet till Fredriksson skriver man:

”KPR-rådet skall vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen. Vara remissorgan i frågor som särskilt rör pensionärerna. Här råder brister i vår kommunikation med kommunen.”

Organisationerna pekar på frågor där de inte fått möjlighet att yttra sig.

”Vi har, påpekar man, skrivit upprepade gånger till kommunen men har inte fått svar på våra brev”.

Bl.a. krävs att vice ordförande i rådet ska utses av pensionärsorganisationerna och inte som nu besättas av politiker. Dessutom vill man att pensionärernas representanter ska ha ekonomisk ersättning på samma sätt som förtroendevalda politiker som ingår i rådet. I dag får pensionärerna varken milersättning eller mötesarvode.

Nu krävs fyra omedelbara åtgärder:

1) Reglementet ses över.

2) Att det inrättas ett KPR Au (arbetsutskott).

3) Att vice ordförande väljs av pensionärsorganisationerna.

4) Arvode och reseersättning utgår som till övriga förtroendevalda i kommunen.

5) Vara remissinstans i frågor som rör de äldre i samhället.

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson har nu bjudit in de fyra pensionärsorganisationerna till ett sammanträde  den 6 mars.

Ronneby kommun presenterar Kommunala Pensionärsrådet på följande sätt:

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Nedanför kan du läsa hela brevet till kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson. Klicka i bilden för större text.

 

KPR Ronneby

Tjänstemäns insändare upprör många

Gårdagens insändare i Sydöstran undertecknad av tio ledande tjänstemän i Landstinget Blekinge upprör många. Mest anmärkningsvärt är, anser flera, att de tar politisk ställning och att landstingsdirektör Peter Lilja talar i egen sak.

Jag kommenterade insändaren i går. Se bloggen nedan. Här följer några av synpunkterna hämtade från bl.a. sociala medier:

Marco Paulsson, moderat och 2:e vice ordf. i kommunstyrelsen, Karlshamn:

– När en politisk ledning är svag tvingas tjänstemän in och agera politiker. Likadant är det motsatta då politiker blir allt för operativa i områden där de inte har fack-kunskap. Jag tycker givetvis synd om dessa tjänstemän ”att de gick på den lätte”. Ni väljare och genom era politiker bestämmer var ett eller flera sjukhus ska finnas. Tjänstemännen ska leverera, det är deras jobb. Liksom vad har chefen för folktandvården med detta att göra. I och med insändaren har tjänstemännen nära på skrivit under sin egen uppsägning!

Sune Håkansson, Blekingepartiet:

– Det är orimligt att Lilja omyndigförklarar politiker och väljare. Det är väljarna, som skall bedöma var Blekinges framtida sjukhus skall vara placerade.

Lilja bör få en skriftlig varning av landstingets styrelse, och därtill sättas i karantän.

Håkan Robertsson, socialdemokrat, Ronneby:

– Läste i Sydöstran att ”toppchefer” på Landstinget fått för sig att ett nytt sjukhusbygge centralt i länet blir för dyrt. Detta utan att det finns en relevant utredning om kostnaderna. Kostnaden för ett nytt sjukhus verkar ju på sikt bli lägre, än att lappa och laga på de gamla, enligt Ronny Petterssons utredning. Tänk om de kunde lämna byapolitiken inne i Piiinan.

Petronella Petersson, centerns gruppledare i landstinget:

– Byggnaderna är en så otroligt liten del av kostnaderna. Hisnande dyrt kan tyckas. Får man inte svindel av siffrorna är man inte normal. Men kostnader för personal och utrustning är desto högre.

Således: vad är viktigast att försöka få ned?

Sen om vi bortser från det ekonomiska: det råder redan en enorm brist på personal. Linköping fick stänga 20 vårdavdelningar förra veckan. Vi är redan vid vägs ände!

Ett sjukhus är det enda som är möjligt.

Anna Espenkrona, moderat Hallabro:

– Alla ska ha sparken! Direkt och utan pardon!! Tjänstemän får inte ta politisk ställning!!

Per Ericsson, Ronnebypartiet:

– Ge ledningen pulkan! Spark är för dyr!

Mats Harrysson, Dokumentärfilmare:

– Tjänstemän får ha vilken åsikt dom vill – privat. Att gå ut och uttrycka sina åsikter genom sin tjänsteställning är förödande för det demokratiska, politiska landskapet. Det måste någonstans ha gått snett när man uttrycker sig genom insändare i en tidning. Vem kan i fortsättningen lita på dessa tjänstemän.

Gruppen ”Vi som vill ha ett modernt sjukhus i Blekinge”:

– Förtroendet för tio av landstingets topptjänstemän är rubbat. Man får anta att de har godkännande från, eller blivit pressade av de styrande partierna att agera som de gjort men det är svårt att förstå hur de kan fortsätta på sina positioner efter det utspel de gjorde i lördags. Peter Lilja, Bengt Wittesjö, Tina Möller, Anders Rehnholm, Håkan Bergevi, Per Johansson, Agneta Kalmins, Gunilla Skoog, Jonas Kullberg och Madeleine Flood borde alla ta konsekvenserna av sitt agerande och inse att deras förtroende som ledande tjänstemän i Blekinges största kommunala organisation är förbrukat. Det är dags att inse att ni blivit offerlamm i den här politiska debatten.

Ronny Söderberg, Backaryd:

–  Vi väljare skiter i vad tjänstemännen tycker och har för inställning i frågan. Det är våra skattepengar som vi vill ska användas på rätt sätt, klokt och långsiktigt, vilket är ett politiskt beslut. BYGG NYTT SJUKHUS NU!!

 

 

Landstingets tjänstemän politiska

Den insändare som i dag har publicerats i Sydöstran och är undertecknad av tio tjänstemän ur Landstinget Blekinges tjänstemannaledning är det största övertramp jag har upplevt som journalist i Blekinge.

Insändaren är exempellös därför att tio ledande tjänstemän inte drar sig för att ta klar politisk ställning i landstingets största ekonomiska satsning i modern tid. Hur skulle det t.ex. se ut om ledande tjänstemän agerade på liknande sätt i kommunala frågor?

När ärendet nu är bordlagt i den politiska behandlingen vill tjänstemännen ta över när de förordar att landstingsdirektör Peter Liljas utredning måste gälla. Extra anmärkningsvärt och allvarligt är naturligtvis att Peter Lilja i och med insändaren talar i egen sak. Detta dessutom i ett läge när allt fler politiker anser att underlaget i just Liljas utredning har mycket övrigt att önska.

Jag kan efter att ha läst insändaren från landstingets ledande tjänstemän bara ha följande upplevelse:

I nordkoreansk anda betygar tjänstemännen ledaren sin vördnad.

Vi väljare bryr oss inte om vad tjänstemännen har för inställning i frågan. Det är våra skattepengar som vi vill ska användas på rätt sätt, klokt och långsiktigt, vilket är ett politiskt beslut.

Tjänstemän som i detta fall tar så tydlig politisk ställning bör snarast bytas ut.

Frågan är dessutom – är den politiska s-ledningen nu så desperat att man tar tjänstemännen till hjälp i ett försök att genomdriva frågan utan att ge svar på alla ekonomiska frågor? Jag tar för givet att de tio tjänstemännen före publicering har informerat den politiska ledningen. Skadan är redan skedd men blir i det läget än mer skandalös.

För att i någon mån reda ut begreppen måste snarast landstingsrådet Kalle Sandström, s, ta avstånd från insändaren.

Insändaren är också det hittills värsta beviset på hur ledande tjänstemän tar politisk ställning för den majoritet som nu tycks bestå av socialdemokrater, miljöpartister och någon kristdemokrat.

Landstingets kansli skulle må bra av en rejäl utrensning eftersom tjänstemännen nu är så starkt uppbundna så att de inte drar sig för att avslöja var de hör hemma politiskt.

Vad har t.ex. kommunikationsdirektör Madeleine Flood eller förvaltningschefen för folktandvården med det politiska beslut som ska tas i snar framtid? Kommunikationsdirektörens uppgift är att informera om landstingspolitikernas beslut, inte att ta ställning politiskt.

Inte minst när tjänstemännen skriver i insändaren ” att de har respekt för politiska processen och behovet av att få ett fullgott faktaunderlag inför beslutsfattandet”, ja, då är de än mer pinsamma eftersom de i nästa andetag påstår att nuvarande lokaler inte alls är undermåliga. Därmed har de inte bara skåpat ut utredaren Ronny Petterssons utredning utan även slagit revisorerna på fingrarna.

I och med insändaren har tjänstemännen skrivit under sin egen uppsägning!

Nedan kan du ta del av insändaren. Glöm inte klicka för större bild.

Tjänstemän