”Grönt flyg” talar för Bromma!

Regeringen äger inte längre makten över de tio statliga flygplatserna i landet. Detta efter ett riksdagsbeslut den 2 december. I och med detta beslut finns det inte längre någon politisk majoritet för en förtida nedläggning av Bromma flygplats och därmed har hela diskussionen om Bromma fått en helt annan inriktning.

Drivande kraft för en snar avveckling av Bromma flygplats var Miljöpartiet när de ingick i regeringen. Nu när partiet har tappat den positionen är det endast ett förhastat tårtkalas för att fira nedläggningen som minner om förslaget.

Paradoxalt nog har också Stockholms Handelskammares arrangemang den 8 september för att framhålla Arlandas fördelar medverkat till att diskussionen om Brommas framtid har stärkts. Vid seminariet presenterades utredningen ”Satsa på Arlanda”. Innehållet i denna skrift – tvärt emot vad som sannolikt var avsikten – visar i stället betydelsen för Bromma.

Detta framgår av en intressant artikel i senaste numret av Svensk Flyghistorisk Tidskrift. Jag citerar ur artikeln:

”I skriften talas ingående om den kommande eldrivna flygplansparken, om att det kommer ”sannolikt att dominera den svenska inrikestrafiken inom ett par decennier”. Eldrivna trafikflygplan – framgår det vidare av skriften – har ett fartområde kring 440 km/h. Flygplanet Heart Aerospace ES-19, ett svenskt projekt, tas som exempel. Det har en kapacitet om 19 personer.

Eftersom elflygplanen är små lämpar de sig även för rutter med lägre passagerarunderlag som till exempel mellan små och medelstora städer. Potentiellt skulle nya flygrutter kunna upprättas med nya mindre flygplatser och länka samman Sverige utanför storstäderna.”

Artikelförfattaren Torgil Rosenberg pekar i detta sammanhang på Bromma som redan nu är färdigt att ta emot denna trafik. Han anser att man då tar vara på de 1,5 miljarder som redan har lagts ner på Bromma. Dessutom går nu spårväg mellan Stockholms centrum och Bromma flygplats.

Om Arlanda ska kunna hantera det framtida ”gröna” flyget måste en fjärde bana byggas enbart för denna trafik. Vägarna till och från Arlanda måste dessutom breddas.

Åsa Coenraads, m, numera Blekingebaserad riksdagsledamot, skriver i en insändare:

”Arlandas kapacitet behöver säkras och nu när inte miljöpartiet ingår i regeringen borde förutsättningarna för detta finnas. Moderaterna är ett samlingsparti och vi bjuder nu in Socialdemokraterna för att göra upp över blockgränserna om flygets framtid.”

Åsa Coenraads anser även att Bromma måste räddas:

”Bromma fyller en viktig roll för Blekinges utveckling och tillväxt. Näringslivet i Blekinge behöver en snabb och effektiv kommunikation till Stockholms city på samma sätt som våra företag behöver bra kommunikationer vidare ut i världen. En förtida stängning av Bromma är därför inte aktuellt och detta har riksdagen fastställt för bara några veckor sedan.”

Jag menar, i likhet med Artikelförfattaren i Svensk Flyghistorisk Tidskrift, Torgil Rosenberg att Bromma redan står klart att ta emot det framtida ”gröna flyget”. Låt sedan marknaden sköta utvecklingen.

Naturligtvis behöver även Arlanda byggas ut för att möta den framtida flygtrafiken. En fråga som har gått i stå tack vare Miljöpartiets medverkan i regeringen. Arbetet med en rapport om Arlandas framtid stoppades därför 2019. Ännu har ingen slutrapportering visats.

”Flygplatser är viktiga transportnoder och avgörande för att det ska vara möjligt att leva, bo och driva företag i hela landet. Det är precis ett sådant helhetsperspektiv som saknats i regeringens snabbutredning om Bromma flygplats. Därför är det väldigt bra att riksdagen nu satt ner foten i frågan, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg

Hur många utmaningar klarar vi?

Nej, stopp! Nu räcker det!

Så reagerar många i Sverige efter de senaste restriktionerna som börjar att gälla i dag den 22 december och i morgon.  Det är ingen nedstängning som i många andra europeiska länder. Vi har inte den lagstiftningen som skulle möjliggöra ett sådant handlande.

I Sverige är det rekommendationer som gäller. Det är upp till oss själva att leva upp till det som krävs och det är det många som inte klarar. Ca 1 miljon i det här landet har fortfarande vägrat att vaccinera sig. Andra, som villigt tar samhällsansvar, har naturligtvis tagit sin tredje vaccinspruta och nu väntar vi på en fjärde. Eller…

När samhället bygger på personligt ansvar ja, då blir det genast svårigheter när det som nu åter krävs försiktighet med avstånd och minskat antal vid samlingar. Jag förstår när krögare ser åtgärderna som ”rena döden”, ja, för sin verksamhet. Åtgärderna är ju annars till för att just undvika smittspridning och utökat dödstal.

Naturligtvis är det allas vår önskan att det hade varit så lätt att säga stopp, nu räcker det, för att få stopp på smittspridningen av pandemin och nu senast omikronvarianten. Så här års brukar stora och feta rubriker tala om hotande extrem Sibirienkyla eller snöoväder som kan dränka oss i snö och skapa trafikkaos inför jultrafiken.

Nu talar rubrikerna ett annat språk – ”smittostorm på väg”!

Hur snö och kyla kan bemästras vet vi men vi vet inget om den omikronsmitta som sprids land och rike runt i allt snabbare tempo. Inte heller experter på området vet. Därför säger dom – håll avstånd!

En rejäl utmaning har också det extremt höga elpriset blivit för många människor. Kylan gör sitt till men när politiker i det globala systemet tar till ekonomiska styrmedel ja, då står vi alla inför fullbordat faktum om vi inte tidigare i höst, när elavtal skulle förnyas, struntade i vad leverantörerna tipsade oss om. ”Bind inte”, var deras råd, men i dag är vi några stycken som gjorde tvärtom och därmed kan låta ljusen i stakarna och julgranen skänka en välkommen stämning.

För att inte tala om stora chocken som kom i november. När lilla Lysekilsposten skrev att det skulle bli brist på ansjovis. Ja, då gick stora rikslarmet på de stora riksdrakarna. Jansons frestelse är hotad var budskapet och se, efter några timmar var ansjovis en bristvara i alla butiker.

Men det stämde inte helt; det var ansjovis tillverkad av anrika Abba som tog slut. Vi svenskar är matade med ansjovis från Abba. Vi vet inget annat. Men det finns ansjovis från andra tillverkare. Dessutom svensk!

I höst har vi också haft en Bromma-storm. Regeringen vill lägga ner Bromma flygplats och därmed struntar man fullkomligt i vad Bromma betyder för övriga landet. Men just nu har den stormen bedarrat något. Men det finns anledning att återkomma till frågan. Det finns lösningar.

Ett lokalt hot har dykt upp i Ronneby. När man stod i begrepp att byta fönster i det starkt överbefolkade stadshuset upptäcktes asbest i väggarna. Jo, det sitter säkert mycket skit i dom väggarna. Tänk om dessa väggar kunde tala.

Dessutom tvingades vi i dag vakna till den senaste utmaningen som måste ha fått många svenskar att närmast känna yrsel efter att ha tagit del av nyheten. ”SVT flyttar Kalle Anka”. Tv-tablån har alltid, ja, sedan 61 år, varit densamma. Kalle Anka sänds klockan 15. Tv-ledningen har kommit på att många missar julvärdens ljuständning om man slår på tv:n kl. 15. Så nu startar Kalle Anka först fem över tre.

Puh. Tur att det inte var värre. Men att vänta fem minuter kan ju för många vara en evighet.

God och lugn Jul och ett Gott Nytt bättre År.

Äldres sociala samvaro räddad av valet

Jag läser i lokala bladet att politikerna i Vård- och omsorgsnämnden i Ronneby har gjort en kovändning. En politisk kovändning betyder att ledamöter har tagit ett rakt motsatt beslut mot tidigare. En ofta förekommande handling när ett val stundar. Dom får kalla det vad som helst, det viktiga är att dom äldre nu får behålla en viktig aktivitet.

I budgeten som klubbades i november skulle den nu räddade verksamheten försvinna. Räknenissar hade kommit fram till att man kunde spara 2 miljoner kronor på att avskeda fyra aktivitetssamordnare. Alliansförslaget vann med hjälp av SD-rösterna.

När verksamheten därefter skulle verkställa nedskärningen upptäckte man ett fel och inte vilket fel som helst. Felet kunde bli till en kovändning utan att politikerna behövde förlora i prestige.

När man räknat med att spara 2 miljoner kronor var förutsättningarna att man skulle ta bort fyra tjänster. Felet var dock att endast två av fyra tjänster var besatta! Dessutom var de två återstående deltidsbesatta! Tablå! Det som återstod var en försvinnande liten besparing om man vet att samma nämnd har ett besparingskrav hängande över sig på 40 miljoner kronor!

Aktivitetssamordnarna som nu blir kvar är naturligtvis glada men tillägger:

”Det luktar valfläsk om allting, även om jag tror att de förstått att det skulle blivit mycket dyrare om de hade sagt upp oss,” säger Marona Alm till BLT, en av aktivitetssamordnarna.

Visst är det valfläsk, men, vad då, huvudsaken är att verksamheten är räddad kvar tack vare valet nästa år. En granskning av de tunna ekonomiska uppgifterna i budgeten har naturligtvis också medverkat till kovändningen.

Frågan som inställer sig blir naturligtvis hur många fler sådana luftsiffror för att avyttra verksamheter som finns inbyggda i den budget som klubbades i november?

Verksamheten som räddas kvar är viktig för de äldre, det kan inte nog betonas. Den sociala verksamheten har delvis varit kantskuren till följd av pågående pandemi men nu är snart tre av fyra anställningar som aktivitetssamordnare besatta.

Målet med verksamheten är att erbjuda aktiviteter och sociala sammanhang för seniorer som bor i eget privat boende.

Vård- och omsorgsförvaltningen beskriver den räddade verksamheten på följande sätt:

”Aktivitetssamordnarna har till uppgift att bedriva hälsofrämjande och förebyggande insatser med målet att kommunens seniorer bibehåller hälsa och självständighet så länge som möjligt”.