Dialog – ledord för Olofströmshus

IMG_0452 Jag besökte i förra veckan Jämshög med en stor grupp SPF-medlemmar. Vi tittade på ett prisbelönat trygghetsboende som presenterades av ledningen för Olofströmshus.

Vi lyssnade till vd, Magnus Lindahl (till höger på bild) och marknadschef Michael Örknér och det var under deras presentation jag tänkte:

– Är det i Blekinge jag hör allt detta positiva och hur beskälad denna bostadsledning är av att se hela människan och dess behov? Svaret var ja, vi var verkligen kvar i vårt vackra län och vi diskuterade äldreboende.

– Ju mer jag lyssnade desto mer blev jag övertygad om att dessa två män har hamnat på rätt plats. De lyssnar in och har idéer för de äldre som omsätts till  en varm och mysig trivsel i hela huset. IMG_0458 Det var så en vinterträdgård kom till. En nybyggnation kopplades samman med huskroppen och vips hade man skapat en trivselanläggning med odlingar, fiskar och fåglar där de äldre naturligtvis har eget ansvar för skötsel och odling.

I fjol gick detta boende till final och blev riksbekant med en silverplats efter ”Vigs ängar” från Köpingebro.

Vårt besök på trygghetsboendet besannade vad vi fått höra. Idel glada och nöjda hyresgäster som villigt visade upp sina lägenheter. De gör utflykter tillsammans och de har naturligtvis eget matlag och deras gemensamma måltider blir till rika möten.

Hyresvärden är lyhörd för alla intressanta uppslag och de har själva dessutom goda idéer. Ni har väl inte missat grisarna Tim & Tej, en trivselgrej som gav rikseko i media.

IMG_0447 Vd Magnus Lindahl är ingen vän av husrivning. När han kom till Olofström hade Olofströmshus 300 tomma lägenheter. Ledningen före honom hade bestämt att hus skulle rivas. Magnus sa blankt nej och nu rustas husen upp och anpassas till olika boenden, bl.a. prisbelönta trygghetsboenden. En åtgärd och handling som är värt pris bara det. Nu väntar nästa upprustning för två andra huskroppar.

SPF Blekinge har för avsikt att genom direkta kontakter med länets fem kommuner, allmännyttiga och privata bostadsföretag, påverka och inspirera till fler alternativa bostäder för äldre. Med detta som främsta uppgift har en ”boendekommitté” bildats som leds av Roland Wallgren. I 20 år var han vd i allmännyttiga bostadsföretag, bl.a. i Ronnebyhus. I dag är han som pensionär/senior bosatt i Olofström och har rollen som projektledare i trygghetsboende.

IMG_0446 Träffen i Jämshög var en inspirationsdag för boendealternativ och nu ska föreningarna arbeta vidare för att bl.a. kartlägga behov och intresse hos kommunerna. Naturligtvis är önskemålet att den positiva anda som råder i Olofströmshus ska kunna knoppa av sig till övriga länsdelar.

Många inlägg om Palmqvists trevlighet

Något positivt håller på att hända med Ronneby. T.o.m. Jan Anders Palmqvist, känd socialdemokrat i Ronneby har blivit nästan trevlig. 

Påståendet fälldes av partihopparen Tomas Lundberg vid fullmäktiges sammanträde i torsdags kväll.

Jag uppmärksammade det ovanligt vänliga sammanträdet (se blogg nedan) och genast kom det kommentarer på Facebook efter mitt inlägg där.

Först ut var Bo Arnesjö, känd moderat med förflutet i landstingets fullmäktige som skrev:

– Nu är det frågan om samhörighet bland oss Ronnebybor och slut på allt politiskt käbbel. Vi har något viktigt att kämpa för i Roland Anderssonsk anda!

Peter Lindström, Ronnebypartiet svarade:

– Bra talat Bo. Efter Rolands tid började allting gå utför och att som JAPpen uttrycker sig med ”Ronnebys tillväxttakt är för hög” bevisar ju bara hur illa han själv, som en skutas kapten, nästan styrt Ronneby i kvav.

– S har ju fått en ny galjonsfigur i form av Malin Norfall. En uppkomling som går ut, efter några år i kommunen, och tror sig bli nästa kommunalråd. Detta har hon själv uttryckt som jag fått refererat till mig. Hur kan en person som bott i en kommun några få år bli ett bra kommunalråd? Inte alls skulle jag tro (om hon inte i sann S-nepotismanda blir styrd ”uppifrån” eller från ”sidan”).

– I kommunpolitiken duger det inte med en massa överhöghetskontrollerade floskler. Man måste väl känna till den grund man står på innan man kan förändra och utveckla det som skall vila på denna grund. Det gör man inte efter 2-3 år i en kommun.

– När Roland Andersson manövrerades bort från S i R-by började också R-by tappa den utveckling som Roland så förtjänstfullt bidrog till. Oavsett hur Ni röstar i riksdagsvalet hoppas jag att Ronnebyborna tar sitt förnuft tillfånga och låter Alliansen få ytterligare 4 år på sig att fortsätta den positiva utveckling som skett de senaste knappa 3½ åren i vår älskade kommun.

– Ronneby har utvecklats mer under Alliansen M, C, Fp, Rp och Kd än vad kommunen har gjort under alla de år då JAPpen satt och ville ha egen kontroll över allt som rörde sig i kommunen. Och så gick det som det gick – REGRESSION.

– Malin tror nog att det räcker med att åka snålskjuts på Lövén för att bli kommunalråd i Ronneby kommun. Låt oss innerligt väl hoppas att så inte blir fallet. Jag har inte känt mig så här positiv sedan Roland Anderssons tid (som fick hit högskolan som jag gått på och som JAPpen, med sin avhoppade gymnasieutbildning i botten, verkade vara helt emot, ja eller åtminstone inte hade något intresse av att vilja satsa på.

– Mycket av det som Ronnebyalliansen byggt upp riskerar att raseras vid en S-vinst i Ronneby. Eftersom det för närvarande går framåt för Ronneby så måste ju JAPpen tycka att det går för fort, och vad kan han annat säga. För att i gammal kommunalpolitisk anda uttrycka sig positivt om saker som ”motståndarna” uppnått är nog inte hans grej. Hur kan man förresten vara ”motståndare” då vi kämpar tillsammans för den egna kommunens framgångar. MÅTTE VI FÅ BEHÅLLA RONNEBYALLIANSEN efter september i år.  Ronneby – Hjärtat i Sveriges Trädgård.

På detta kontrar Bo Arnesjö:

– Men nu har väl JAP ändrat sig?

Peter Lindström:

–  Jag är inte så insatt i dagens JAP, utan dömer honom på gamla ”meriter” och ber därför om ursäkt om jag varit för hård.

”Palmqvist är ju nästan trevlig”

JanAnders P

Det var när gårdagens förste vice ordförande, Christoffer Stenström, moderat släppte tömmarna och lät ledamöterna i fullmäktige blomma ut i en ovanligt vänlig allmänpolitisk debatt under ämnet ”Årsredovisning 2013” som det ytterst ovanliga inträffade.

Plötsligt fanns den varma och gemytliga tonen, det s.k. supervalet till trots, när partihopparen Tomas Lundberg tycktes vilja ta hela Ronneby kommun i famn. Han sa:

– Något positivt håller på att hända med Ronneby. T.o.m. Jan Anders Palmqvist har nästan blivit trevlig.

Palmqvist replikerade, inte fullt lika snällt:

– Nästan trevlig är ju också ett omdöme,  men roligt ändå att Tomas Lundberg tycks ha begripit vad jag menar med tillväxttakt.

Palmqvist såg inte tillväxten i en kommun som enbart positiv, vilket kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson, moderat hade reagerat på och det var efter den debatten som Lundberg tog till orda.

Jan Anders Palmqvist tog i den vänliga debatten också chansen att slå fast var han står i den heta  sjukhusfrågan.

– Jag vill att Blekinge ska ha ETT sjukhus, betonade han och levererade dessutom en nyhet när han berättade om sina samtal med partikollegan, landstingsrådet Kalle Sandström.

– Jag anser att landstinget Blekinge borde anpassa sina investeringar till antalet invånare (drygt 152.000). En synpunkt jag har framfört till Kalle Sandström. Därmed underströk han ännu en gång sin syn på att landstingets majoritet vill satsa på och behålla två sjukhus.

Det händer i Ronneby

Synpunkten från Palmqvist är intressant och naturligtvis vill han inför valrörelsen kratta manegen när han nu söker lyckan på valsedeln till just landstinget.

Roger Fredriksson tackade Palmqvist för beskedet och därmed var det nästan dags för kramkalas.

Naturligtvis var det extra trivsamt för Fredriksson när han kvällen till ära kunde presentera ett årsbokslut med bra siffror. Endast en nämnd, Äldrenämnden, hade misslyckats med att hålla budget.

Siffrorna var så bra att Peter Bowin, vänsterpartiet, måste ha chockat hela fullmäktige när han på sluttampen lovprisade årsresultatet:

– Måste erkänna. Det här ser riktigt bra ut.

I det läget tyckte jag också,  att något håller onekligen på att hända med Ronneby.

Blekinge får nytt landstingsstyre

Vad betyder trotsa?

Göra öppet motstånd:  vara uppstudsig eller olydig; ignorera: trotsa faran, trotsa varningarna; gäcka: det trotsar all beskrivning.

I barns utveckling ingår det vi till vardags kallar trotsåldern. Ofta går den snabbt över. I extrema fall kan den bli utdragen och långvarig.

Makt och framför allt långvarig makt hos politiker kan också ge upphov till liknande effekter. I Blekinge ser vi detta nu tydligt bland politiker som finns inom socialdemokraterna, miljöpartiet och kristdemokraterna. Mot all logik och med hafsig och bristfällig utredning har de försökt trumfa igenom en investering på sammanlagt 3,5 miljarder. Pengar som enligt en utredning visar att dessa slantar endast skulle räcka till att bygga ett nytt OP-block (operationsblock) i Karlskrona.

Detta till trots har man försökt slå i skattebetalarna i västra Blekinge att denna investering även skulle räcka till åtgärder i Karlshamn.

Nu är som väl är varken politiker i opposition eller väljare i Blekinge så dumma att de går på denna ekonomiska fint.

Därför är det bra när vänstern och moderaterna nu med kraft kräver ytterligare utredningar innan beslut kan tas i den viktiga sjukhusfrågan. Krav som majoriteten på intet sätt kan negligera.

1. Vilka nuvarande sjukhusbyggnader i Karlskrona och Karlshamn kräver omedelbara åtgärder?

2. Hur stor del av föreslagen investering ( 2,1 miljarder) ska omfatta sjukhuset i Karlshamn?

3. Utreda vad ett nytt sjukhus innebär i kostnader på lång sikt och vad det kan få för miljöeffekter och inte minst vad vinsten blir att få all verksamhet till en plats.

4. Vilka sjukhusbyggnader i Karlshamn och Karlskrona lämpar sig för ombyggnad?

Relevanta frågor som kräver en seriös utredning för att bli trovärdig. Redan nu har nämligen landstingsrådet Kalle Sandström signalerat att han tänker använda liggande förslag på investering utan att ytterligare utreda. Ett sådant handlande kan endast betecknas som trotsighet och måste kraftigt fördömas av väljarna i höstens val.

Kalle Sandström anser att kraven från bl.a. Erik Olsson, vänstern är omöjliga att utreda. I så fall har han ännu en gång bevisat att han är på fel plats, vilket också revisorerna har påpekat ännu en gång när de hävdar att bristen på ekonomisk styrning fortfarande lyser med sin frånvaro.

Den trotsighet och nonchalans som fram till nu har visats upp kan bara bemötas på ett sätt – uteblivna röster i valet. Allt annat vore självbedrägeri av framåtsträvande Blekingar som vill ha förändring.

Att moderater och vänsterpartister nu kan samarbeta visar väl med all tydlighet att allt är möjligt även i Blekinge om vi bara har en vilja och ett mål som vi med gemensamma krafter vill försöka uppnå. Helt enkelt ett nytt och modernt Blekinge!

Med facit i hand får Blekinge ett nytt landstingsstyre efter valet i höst. Allt annat är otänkbart.

Båtvarvsdag i Saxemara

100_0029

Börjar denna soliga dag med lite reklam. En reklam jag gärna bjuder på eftersom detta är en angenäm angelägenhet för hela Blekinge. Helt enkelt en inbjudan. Brevet lyder:

Hej!

Välkommen på Saxemara båtvarvsdag, söndagen den 18 maj mellan kl 11.00 och kl 14.00 en dag där du kan träffa den nye arrendatorn Niklas Nyström (som då varit på plats något över två månader) och representanter för Blekinge museum.

Tanken är inför säsongen i all enkelhet att byta tankar och idéer, se vad som gjorts samt höra vilka framtidsplaner som finns. Varvsekan går att låna, Niklas guidar på området och Blekinge museums utställning är öppen!

Sprid gärna detta till alla som du tror kan vara intresserade! Välkommen!

Med vänlig hälsning

BLEKINGE MUSEUM, Marcus Sandekjer, Länsmuseichef

Återremiss i sjukhusfrågan

Efter nästan tre timmars debatt blev det till slut återremiss av den häftigt debatterade sjukhusfrågan. Det krävdes 16 röster för enkel återremiss och det blev 18 röster. Förslaget att avgöra frågan i dag fick 28 röster.

Därmed står det klart att sjukhusfrågan blir en valfråga, en viktig sådan, förmodligen den viktigaste landstingsfrågan sedan lång tid tillbaka i Blekinge.

Jag måste säga att förnuftet segrade denna dag och tack vare detta beslut kan landstinget i Blekinge ha undvikit en större framtida skandal.

Blekinges väljare är att gratulera. Nu har ni er röst att använda i höstens val.

Klart med arrendatorer till Karön-Ekenäs

Idag har avtalet med kommunens nya arrendatorer till verksamheterna på Karön-Ekenäs undertecknats. Det är de två lokala företagen Blekan och vänner AB samt Ronneby Brunnspark Vandrarhem och B & B AB som kommer att driva anläggningen.

Överenskommelsen innebär i stora drag att hela anläggningen kommer att vara tillgänglig under sommaren 2014. Restaurangen och serveringen öppnar den 15 maj och Karöline kommer att börja köra reguljärt den 24 maj. Karön-Ekenäs

Återremiss räddar Blekinge från skandal

DSC00866 (2)

Naturligtvis har Roger Fredriksson, kommunstyrelsens moderata ordförande i Ronneby, helt rätt när han nu kräver att ledande landstingspolitiker ska tänka på patienterna istället för att agera lokalpolitiskt.

Domen kommer att bli hård, mycket hård mot dessa politiker om inte en begärd återremiss med enkel majoritet kommer att rädda dem vid Landstingsfullmäktige den 22 april. Det som kan rädda politiker och skattebetalare i Blekinge från en ekonomisk skandal är att en tredjedel av fullmäktiges ledamöter röstar för en återremiss.

Roger Fredriksson är sent ute med sitt krav på besinning, men de siffror han pekar på är avslöjande och visar att ledande landstingspolitiker är på väg att genomföra länets genom tiderna största bluff. Han visar med sina siffror att det mer handlar om rivning och nybyggnation i Karlskrona än att lappa och laga de två sjukhusen.

Dessutom visar han med dessa räkneexempel att patienter i västra Blekinge ännu en gång är på väg att grundluras. Det blir nämligen inga pengar över till en upprustning av lasarettet i Karlshamn.

Ingen politiker i landstinget har bemödat sig om att ta fram siffror som t.ex. visar att kostnaden för att renovera nuvarande sjukhus till morgondagens krav på energianvändning ligger på 29 000 kronor per kvadratmeter.

– Kostnaden för eftersatt underhåll är 15000 kronor per kvadratmeter, betonar Roger Fredriksson.

I den här frågan satte revisorerna ner foten redan i februari. Nu i april vill de se en bättring men framför allt vill de se en plan för ett betydligt bättre underhåll.

Enbart eftersatt underhåll är en skandal i sig. Känt är att landstinget har gamla lokaler, en del av dem mögelskadade, ändå la man bara 37 kronor per kvadratmeter lokalyta på planerat underhåll 2012! Jämför denna siffra med Fredrikssons 15000 kronor per kvadratmeter.

Landstinget har i dag lokaler som inte används.

– Detta kallas överyta och omfattar i dag 60000 kvadratmeter. Hur ska man reparera bort detta, frågar Roger Fredriksson.

När han nu kräver att landstingspolitiker ska lyfta blicken och se till patienternas bästa, ja, då ställer han verkligen dessa med bar rumpa. De borde rodna och ändrar de inte uppfattning utan fortsätter sin lokalpolitiska inriktning istället för att agera med sjukvårdens bästa för ögonen, då blir naturligtvis det politiska priset högt i kommande val.

Roger Fredriksson kräver inte att ett nytt sjukhus måste byggas i Ronneby kommun, men ska man se till patienternas bästa ligger kommunen ändå mitt i Blekinge (90 % av länets befolkning ska nås med ambulans inom 20 min.).

– Vi har ett antal markområden som är perfekta för ett nytt sjukhus och blir beslutet att bygga nytt kommer vi i Ronneby att arbeta för att projektet ska kunna genomföras så smidigt som möjligt.

Han fördömer den lokalpolitik som har präglat sjukhus- och vårdfrågan i Karlskrona där kommunala politiker men också landstingspolitiker med sitt agerande har blundat för patienternas bästa.

När lokal-tv tidigare i våras ställde följande fråga till kommunala politiker – Varför lägger ni er som kommunpolitiker i en fråga som landstingspolitikerna ska fatta beslut om?

Då blev det avslöjande svaret:

– Ju flera olika åsikter ju bredare blir ju demokratin. Vi är kommunpolitiker i Karlskrona och det ligger i sakens natur att vi värnar om just Karlskrona.

Även om det inte skulle räcka till en återremiss på tisdag kommer sjukhusfrågan att bli en valfråga. Den kommer att skvätta över även i det kommunala valet och domen mot den majoritet som eventuellt röstar som tidigare kommer att bli hård, mycket hård.

Att lura väljarna i Blekinge har kanske varit möjligt tidigare, men inte en gång till.

GLAD PÅSK

”Patientperspektivet är viktigast”

I dag satte moderaten Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande i Ronneby, ner foten i sjukhusfrågan. Han har laddat länge och nu blev det en rejäl bredsida mot landstingsledningen men också till kommunala politiker i Karlskrona med enbart lokalpolitiskt perspektiv.

– Politiker i båda lägren måste lyfta blicken och ta fram patientperspektivet. Fram till nu har det enbart handlat om arbetsmarknadspolitiska hänsyn och då enbart sett till vad Karlskrona vill.

Inte heller litar han till de siffror som landstingsledningen har presenterat. Prislappen på att bygga om och modernisera de båda sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn har man satt till 3 miljarder.

– Den siffran avslöjar att det handlar mer om att riva och bygga nytt än att lappa och laga. Dessutom skulle det behövas ytterligare 2 miljarder, i annat fall blir lasarettet i Karlshamn helt utan insatser, betonar Roger Fredriksson.

Det upplägg som nu har presenterats av majoriteten talar för en utdragen och inte alls patientvänlig period över 10 till 15 år, anser han och vill nu vara tydlig med att hans inriktning är ett nytt sjukhus.

– Ett nytt sjukhus är enda tänkbara alternativet om vi ska vara ekonomiska, miljömedvetna och tänka på patienternas säkerhet och framtida krav på integritet.

Roger Fredriksson menar att vi i Blekinge måste lyfta blicken även av ett framtida regionpolitiskt skäl.

– Redan i dag finns det för många sjukhus i Sverige. Vi riskerar att inom bara några år stå med två sjukstugor om vi inte tänker om och väljer att bygga ett centralt placerat sjukhus, fastslår Roger Fredriksson.

Han syftar till Socialdepartementets bedömning att ett framtida akutsjukhus med specialkompetens behöver ha mellan 300 000 och 400 000 personer i sitt upptagningsområde.

– I Blekinge har vi två sjukhus till lite drygt 150.000 invånare, säger Roger Fredriksson.

Han vill i dagsläget inte ge sig in i den redan uppflammade maktkampen mellan kommunerna men ser det ändå som naturligt att ett nybyggt sjukhus bör vara centralt placerat i länet och då ligger onekligen Ronneby bra till. Även detta sett ur ett patientperspektiv.

Bok visar på idrottsbredd i Blekinge

Historiska tillbakablickar är bra och viktiga.

När jag i dag tar del av Blekinge Idrottshistoriska Sällskaps senaste årsbok 2013 får jag bilden av ett litet län med ovanligt stor idrottslig verksamhet. Dessutom måste den ge idrottsledare genom tiderna en stor portion självförtroende.

BLIS 2

Boken ger nämligen en rad exempel på idrottsungdomar, män och kvinnor, som har skolats i små föreningar i Blekinge och som har nått de riktigt stora höjderna, som aktiva och ledare med stort inflytande.

Vi glömmer ofta och lätt att den kraften finns här i Blekinge och därför behövs böcker av det här slaget för att stärka vår självkänsla.

Den här årsboken som är den 25 sedan starten 1988 skulle från början ha blivit en renodlad bilderbok. Nu har ett fullödigt och tekniskt bra bildmaterial kompletterats med en rad tänkvärda texter som ger en extra aha-upplevelse.

Den här gången är författarna tre till antalet. Jonas Eckerbom har ansvarat för bildmaterialet och Åke Mattisson och Torbjörn Sunesson för texter.

Jag blir glad av den här boken därför att den spänner över ett så brett område, allt från OS-deltagande till glada och kämpande amatörer. Ledarkrafterna har inte heller glömts bort. Bilder och berättande historier härrör från tidigt 1950-tal fram till i dag. En resa som väcker ett ha-begär och den naturliga frågan – när kommer nästa bok i serien?

En renodlad bilderbok om den blekingska idrottsrörelsen gavs ut av BLIS 2001 och det var således meningen att årets bok skulle bli en uppföljare. Inget fel på den tidigare bilderboken men jag är glad att även texterna fick plats den här gången.

Ett exempel – det är inte bara storheten och framgångarna som uppmärksammas. Vem kan t.ex. glömma Sibbamåla fotbollslag som på tidigt 60-tal blev nästan hejdlöst uppmärksammat av riks- och dåvarande kvällspress. Inte för sina framgångar utan för att de var i särklass sämst i landet. Laget tvingades uppleva 57 matcher på 2,5 säsong innan laget fick uppleva en vinst. Den 23 augusti 1964 blev därför en historisk dag då laget på Lyckåvallen besegrade Saleboda med 2-0.

En solskenshistoria utgör naturligtvis artikeln om Ulf Nilsson från Bromölla som tävlade för Gränum på skidor. SM-nia på 5-milen i Filipstad 1981 och 21:a i Vasaloppet 1985. I skidsporten blev Ulf stor och mäktig i sin egenskap av förbundsdirektör under åren 2004- 2007.

BLIS 1

Författarna är från vänster, Torbjörn Sunesson, Jonas Eckerbom och Åke Mattisson. (Klicka för större bilder)

Läs boken och studera bilderna och du får en rik upplevelse med namn som du har glömt, aldrig har hört talas om eller som du igenkännande återser och blir rörd av det du nu får chans att återuppleva.

Boken är i formatet 21 x 21 cm. Antalet sidor är 144 och innehåller 100 bilder i färg och svart/vitt.

Boken kan beställas via BLIS hemsida: www.blis.nu