”Patientperspektivet är viktigast”

I dag satte moderaten Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande i Ronneby, ner foten i sjukhusfrågan. Han har laddat länge och nu blev det en rejäl bredsida mot landstingsledningen men också till kommunala politiker i Karlskrona med enbart lokalpolitiskt perspektiv.

– Politiker i båda lägren måste lyfta blicken och ta fram patientperspektivet. Fram till nu har det enbart handlat om arbetsmarknadspolitiska hänsyn och då enbart sett till vad Karlskrona vill.

Inte heller litar han till de siffror som landstingsledningen har presenterat. Prislappen på att bygga om och modernisera de båda sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn har man satt till 3 miljarder.

– Den siffran avslöjar att det handlar mer om att riva och bygga nytt än att lappa och laga. Dessutom skulle det behövas ytterligare 2 miljarder, i annat fall blir lasarettet i Karlshamn helt utan insatser, betonar Roger Fredriksson.

Det upplägg som nu har presenterats av majoriteten talar för en utdragen och inte alls patientvänlig period över 10 till 15 år, anser han och vill nu vara tydlig med att hans inriktning är ett nytt sjukhus.

– Ett nytt sjukhus är enda tänkbara alternativet om vi ska vara ekonomiska, miljömedvetna och tänka på patienternas säkerhet och framtida krav på integritet.

Roger Fredriksson menar att vi i Blekinge måste lyfta blicken även av ett framtida regionpolitiskt skäl.

– Redan i dag finns det för många sjukhus i Sverige. Vi riskerar att inom bara några år stå med två sjukstugor om vi inte tänker om och väljer att bygga ett centralt placerat sjukhus, fastslår Roger Fredriksson.

Han syftar till Socialdepartementets bedömning att ett framtida akutsjukhus med specialkompetens behöver ha mellan 300 000 och 400 000 personer i sitt upptagningsområde.

– I Blekinge har vi två sjukhus till lite drygt 150.000 invånare, säger Roger Fredriksson.

Han vill i dagsläget inte ge sig in i den redan uppflammade maktkampen mellan kommunerna men ser det ändå som naturligt att ett nybyggt sjukhus bör vara centralt placerat i länet och då ligger onekligen Ronneby bra till. Även detta sett ur ett patientperspektiv.