Alexander Wendt högg i sten

Alexanderhugg är ett drastiskt och oväntat sätt att lösa ett till synes omöjligt problem. Moderaternas oppositionsråd Alexander Wendt gjorde ett försök med detta när argumenten tröt för en återremiss.

Lösningen blev för Alexander Wendt att ljuga och bluffa. På annat sätt kan man inte tolka hans oförlåtliga tilltag att under gårdagens sammanträde med landstingsfullmäktige påstå att han hotats i mail. Hot är allvarligt inte minst om det riktas mot offentliga personer som t ex politiker. Att ljuga om hot är lika allvarligt och måste resultera i förlorad heder. Ingen, inte ens Wendt har i dag kunnat bekräfta att han hotats till livet vilket alla i går trodde var hotet.

Sydöstran Alex

I dag har det genom Sydöstran och en insändare från gruppen ”Opinion Västblekinge” framkommit att ”hotet” bestod av luft, ett försök att rikta intresset åt annat håll än vad Wendt skulle säga i debatten. Hotet bestod av ett mail från ”Opinion Västblekinge” vari man upplyste Wendt om att han och övriga från oppositionen skulle utnyttja kommunallagens 5 kapitel 36:e paragrafen, vilket öppnar för att kräva en minoritetsåterremiss. Om så inte skedde fanns det andra politiker att rösta på i 2018 års val. Det var hela hotet!

När Sydöstran i dag med hjälp av landstingsrådet Kalle Sandströms frågor till Wendt via Twitter börjar sanningen krypa fram:

”Var det detta som var hotet. Är detta verkligen sant?”

Då svarade Wendt:

”Sant att jag fått flera mail från VBO men tyvärr inte det jag refererade till. Så känslig är jag inte”.

Då kontrade Kalle Sandström:

”Redovisa mailet du hänvisar till. Många känner sig vilseledda.”

När Sydöstran därefter, enligt sin nätupplaga, ringer Wendt ändrar han sig och berättar att det var just mailet från Opinion Västblekinge som var hotet.

I det läget kommenterar landstingsrådet, Kalle Sandström, uppgiften på följande sätt:

”Wendt tunnar ut respekten för riktiga hot. Frågan är i vilket syfte det skedde?”

Min kommentar:

Alexander Wendt inte bara tunnar ut respekten för riktiga hot, han har med detta minst sagt huvudlösa agerande också raderat ut all respekt och heder för hans person och inte minst i hans egenskap av ledande politiker i Landstinget Blekinge.

Jag kan inte efter detta dåliga ”dramaturgiska” tilltag av Wendt förstå hur han framledes ska kunna tro att han ska bli trodd vid sitt ord. Rött kort och avstängning, för att tala idrottsspråk.

Jag drar mig till minnes hur debatten har gått inför nedläggningen av dagaukuten i Karlshamn. Socialdemokraterna som lovade att bevara akuten i Karlshamn i förra valet har fått veta att de efter sitt svek inte kan räkna med att bli återvalda 2018. Är detta då också att betrakta som ett hot som måste lämnas till Landstinget Blekinges säkerhetsavdelning för eventuell polisanmälan?

Naturligtvis är detta det politiska spel som alltid har funnits och som kommer att fortsätta. Att som Wendt vilseleda ett helt fullmäktige och nyhetsmedia och leka med ordet hot, det gör man inte ostraffat.

Här nedan en del av ”hotmailet” till Wendt:

Benny Rolandsson

Landstingets brist på strategi kostsamt

Jag sitter på kammaren och funderar. Utanför fönstret tornar mörka, regntunga moln upp sig vid horisonten. Framför mig på skrivbordet ligger en färsk artikel. Den berättar att landstinget måste flytta sitt lager för sjukvårdsmaterial från sjukhusområdet i Karlskrona till Nättraby. Anledning – trångboddhet!

Artikeln har antagligen inte rönt någon större uppmärksamhet hos allmänheten. Däremot vi några tusen i Blekinge som har kämpat för ett nytt och centralt placerat sjukhus har höjt på ögonbrynen och mumlat – vad är det vi och en viss utredare hela tiden har påpekat? Det är för trångt att bygga mer på berget i Karlskrona. Nu har en annan ledande tjänsteman inom landstinget konstaterat samma sak.

Det går inte att undvika tanken – vad skulle Blekinge och landstinget tjäna i såväl slantar som samhällsplanering om vi fick strategiskt tänkande politiker på beslutande stolar?

Per Johansson, chef för landstingsservice, påstår i artikeln att det är svårt att bygga ut på sjukhusområdet. Det är redan trångt på berget och begränsningarna betydande. Johansson påpekar också ett snabbt växande problem, nämligen det trafiktekniska. Detta är precis vad vi många hela tiden har påtalat när det gäller placeringen av ett sjukhus för hela Blekinge.

Anledningen till att man valt att förlägga centrallagret till Nättraby är b a att vägnätet inte klarar mer. Det är trångt på bergknallen mellan huskropparna. Problem som man hade sluppit med en ny sjukhusbyggnad på annan plats i Blekinge.

Närmast häpnadsväckande är det att placera ett nybyggt materiallager i Nättraby (Karlskrona kommun) när man vet att landstingsservice från detta lager även ska serva sjukhusen i såväl Blekinge (Karlskrona och Karlshamn) som sjukhusen i Växjö och Ljungby.

Därtill för landstingsservice samtal med länets kommuner om att sköta även deras leveranser av sjukvårdsmaterial. Att då placera vårdlagret i östra hörnet av länet är både dumt och högst olönsamt även ur miljösynpunkt. Det mest optimala hade naturligtvis varit att placera vårdlagret på en central plats för riksväg 27 och E 22, nämligen Blekingska vägkrysset Sörby i Ronneby.

Så strategiskt tänker inte politiker som är förblindade av bypolitikens förbannelse och som väljer bort ekonomiskt tänkande när det gäller att slå vakt om ett 20-tal arbetstillfällen som inte får gå Karlskrona ur händerna.

Det är fastighetsbolaget Acrinova i Ängelholm som ska bygga ett nytt vårdlager i Nättraby på 3000 kvadratmeter. Landstinget ska hyra lokalen.

När blir Landstinget Blekinge en angelägenhet för hela länets befolkning och inte enbart en arbetsgivare med Karlskronamärkta glasögon?

Frågan som nästan ingen talar om

Ledare

Mellan 2024 och 2030 kommer antalet personer över 80 att öka med ytterligare 200 000 och minst en fjärdedel av de som är över 80 år behöver sjukvård med tillgång till sjukhusbäddar.

Det behöver alltså byggas ett antal sjukhus för att kunna hålla dagens standard och täcka ett behov som vi vet kommer.

Fler unga måste utbildas och redan anställd personal måste lockas att stanna kvar i yrket. Eftersom sjukhusbyggande och utbyggnad av tillgången på kvalificerad vårdpersonal tar mycket lång tid, borde förberedelserna för att möta den nya situationen vara i full gång.

Det är professor Inger Enkvist som i en krönika publicerad i Svenska Dagbladet slår larm och försöker väcka politiker i denna viktiga framtidsfråga.

Inger Enkvist har i sin tur lyssnat till professorn i geriatrik, Sölve Elmståhl vid Lunds universitet, som i ett föredrag belyste det friska och det sjuka åldrandet och den samhällsplanering som hänger samman med denna fråga.

Inger Elmkvist anser att det är hög tid att debatten och planeringen för framtiden startar snarast. Hon avslutar krönikan:

”Sker inget kommer det att saknas sjukhus, vårdpersonal och pengar och vi hamnar då i svåra diskussioner om prioritering.”

Du kan läsa hela hennes krönika på:

http://www.svd.se/fragan-som-nastan-ingen-talar-om/om/ledare-kolumnister

Två sjukhus-men var finns pengarna?

Logiken led ett stort nederlag när den politiska majoriteten, s, mp och kd, i dag trumfade igenom beslutet att satsa på två sjukhus. Nu talas det inte längre om att lappa och laga utan nu ska fastigheter rivas och nya uppföras på båda platserna.

Kanske ett glädjebesked i dag men ett synnerligen kortvarigt rus som snabbt kommer att glida över i ett besvärligt ekonomiskt läge. Det är vad som väntar. Ingen vet i dag hur den framtida sjukvården ska finansieras.

Det blev således precis så som många framtidsdrömmande Blekingar hade befarat. Först beslut – sedan kalkyl istället för tvärt om.

I debatten i dag gjordes gällande att personalen väntar på beslut som innebär förbättringar i arbetsmiljön men tyvärr kan väntan bli lång mycket lång.

Dagens besked är också ett rejält bakslag för länets patienter som inte kan räkna med några förbättringar i form av enskilda rum för att motverka smittspridning . Räkna med fortsatt korridorvård inte minst under eventeulla framtida ombyggnader.

Sjukt

Ett vulgärt inslag i debatten var bl a att det skulle innebära överbelastning på E 22:an för patienter och personal om ett sjukhus skulle uppföras i mitten av länet. Längst gick Kristdemokraterna i denna skrämselpropaganda som på fullt allvar ansåg att varje familj i så fall skulle behöva två bilar för att klara pendlingen till det nya sjukhuset.

Inte ens Region Blekinges ordförande Christina Mattisson tänkte i det läget på att det finns kollektivtrafik. En trafik som alla sägs värna om, men inte i dag. Ordet kollektivtrafik nämndes inte, inte ens av Miljöpartiet.

Nu är frågan körd i botten och såväl sjukhuspersonal som vårdtagare är att beklaga. Beslutet om att behålla två sjukhus är taget, men räkna med att pengarna knappt kommer att räcka till en upprustning av ett sjukhus. Det andra i Karlshamn kommer att läggas ner, men först efter valet. Så är det uträknat men ett nyval kommer varken s, mp eller kd att överleva. I dag, måndagen den 11 april startade nämligen 2018 års valrörelse.

Snabbt sjukhusbygge i Karlskrona

Sjukhus 2

Medan politiker fortfarande diskuterar ekonomiska skillnader mellan att lappa och laga och bygga nytt har en ny byggnad skjutit upp ur berget vid sjukhusområdet i Karlskrona. Bygghastigheten är hög i likhet med redan överskridna ekonomiska beräkningar.

Byggnaden går under beteckningen ”Byggnad 45” och kallas Paviljongen. En ganska unik benämning eftersom den uppförs i betong. Se Bilder!

I debatten som har förevarit och som fortsätter på måndag i fullmäktige har det gjorts gällande att det brådskar med patientlokaler. Men den byggnad du ser på bilden är inte ägnad åt att förbättra för patienten.

Till en början ska byggnaden innehålla laboratorium men ska snabbt och smidigt kunna byggas om till administrationslokaler. Något som fått en del av personalen att reagera.

-Vi har dagligen stora överbeläggningar av patienter och alla tänkbara utrymmen utnyttjas redan i dag till bristningsgränsen, säger personal som tror att talet om laboratorium är en slags skenmanöver.

Sjukhus 1

Personer med insyn har berättat att det finns signaler om att Karlskrona kommuns administration ska flyttas till landstingets nuvarande lokaler Vämö center.

När väl alternativet om att bygga ett nytt sjukhus mitt i Blekinge kom upp till diskussion blev det fart uppe på berget i Karlskrona och på bilderna ser vi resultatet. Taklagsfesten är redan avverkad. Men tyvärr började man i fel ända.

Allmänheten har också svårt att förstå att man redan nu bygger i stor skala vid sjukhuset i Karlskrona trots att avgörande klubbslag ska fällas först på måndag i fullmäktige. Som det ser ut nu är man redan långt framme med att växa sig fast i Karlskrona. I dagsläget har oppositionens klagan på uteblivna siffror och jämförelser föga betydelse. Tyvärr! Att majoriteten plötsligt har ändrat strategi från lappa och laga till att bygga nytt i Karlskrona och Karlshamn är också en omsvängning som redan har fått tidigare prognoser att spricka rejält.

Sjukhus 3

Vid en presskonferens i dag blev det klart att alliansen står fast vid sina tidigare beräkningar, nämligen att byggandet av ett nytt sjukhus blir 3 miljarder billigare än att bygga på två platser.

-Det handlar om rationaliseringsvinsten som blir 3 miljarder, 100 miljoner kronor per år i 30 år.

Den utredning som nu har presenterats visar endast investeringskostnader. Det saknas fortfarande en finansieringsplan och en ekonomisk kalkyl. Men som sagt, oavsett dessa siffror tänker majoriteten ändå använda skattemedel på sitt betydligt kostsammare sätt.

På måndag presenteras en ny och kritisk rapport från revisorerna men det blir väl som flera gånger tidigare, man byter ut kritiska revisorer och kör vidare.

Bilder: Bo Arnesjö

Förhastad utredning om sjukhus

Ord som ”uppskatta” och ”beräknas bli” är flitigt förekommande i det material som politikerna i landstingsstyrelsen (och senare fullmäktige) ska ha som underlag för framtida investeringar inom sjukvården i Blekinge när den sammanträder den 29 mars.

Den nu genomförda utredningen är resultatet av den återremiss som klubbades den 15 februari. I remissen krävdes en jämförelserapport för ett nytt sjukhus alternativt nybyggnation vid befintliga sjukhus i Karlskrona och Karlshamn.

Kravet var också att få skillnader beskrivna när det gäller livscykelkostnader, rationaliseringsvinster, driftkostnader och kapacitetsbehov. Samtliga dessa krav viftas bort med svävande svar att skillnaderna är små eller svårbedömda.

I avsnittet ”Ekonomiska konsekvenser” har den s k kalkylen beräknats på ett 30-årigt perspektiv. Den utgör en kostnadsjämförelse mellan två alternativ varav ett nytt sjukhus utgör alternativ två. Man garderar sig redan i inledningen med att materialet inte utgör något underlag för en ny investeringsram.

Trots att det fortfarande inte har presenterats en total utredning kring vad ett nytt sjukhus kan kosta har man i beräkningarna kommit fram till att det skulle bli 1,8 miljarder kronor dyrare att bygga ett nytt sjukhus på någon plats i Blekinge än vad det skulle kosta att producera nya byggnader på befintliga fastigheter i Karlskrona och Karlshamn.

Det mest oseriösa i den snabbt fabricerade utredningen är ändå de platser som pekas ut som tilltänkta för ett nytt sjukhus. Inte mindre än åtta platser har på ett fantasilöst och föga underbyggt sätt pekats ut. Ett bevis för detta är att man t o m anser att ett tilltänkt handelsområde i Sörby kan vara lämpligt. Lägg därtill att ett sjukhus på detta område skulle komma att hamna under bullermattan från in- och utflygningstrafik till flygfältet i Kallinge, vilket både landstingspolitiker och -tjänstemän vet om. (Se kartbild längre ner)

Riktigt pinsamt är detta exempel eftersom vi i lobbyistgruppen från början valde att ge Ronnebyalternativet arbetsnamnet ”Ett Sörbysjukhus för framtidens sjukvård”. Naturligtvis var det aldrig vår mening att ett eventuellt nytt sjukhus skulle byggas under bullermattan. Det av Ronneby kommun utpekade området ligger intill östra infarten till Ronneby från E 22.

Ekonomer som har tittat på landstingets presenterade snabbutredning säger att man kan hinna utreda en hel del på en månad men att man fortfarande anser att Ronny Petterssons utredning ligger några divisioner högre när det gäller saklighet.

Det finns åtskilliga luckor med återstående frågetecken när det gäller investeringar för ett nytt sjukhus. Naturligtvis har man t ex inte alls kunnat kostnadsberäkna vad grundarbeten och geotekniska förutsättningar kan dra för kostnader. Inget markområde är specifikt utpekat i landstingets redovisade utredning. Med andra ord mycket luft och antaganden som ändå tas som sanningar när man gör en jämförelse.

Inte någon stans i utredningen kan jag finna att man satt patienten i centrum när det gäller funktion och säkerhet. Inte heller är de miljömässiga vinsterna är medtagna.

Men vad har allt detta för betydelse? Den s k demokratin har haft sin gång. Oppositionen måste ju visa att man minsann i alla fall försökte, men mer blev det inte.

I morgon tisdag (29.3) klubbas ärendet i landstingsstyrelsen och den 11 april röstar majoriteten ännu en gång på det man tidigare redan sagt ja till, bristande och jämförande utredningar till trots.

Jag måste erkänna att jag stundtals har trott på den riktiga och genuina demokratin. Det vi nu beskådar är maktfullkomlighet med skattemedel och inget annat.

Om demokratin varit på riktigt hade inga byggjobb ännu varit igång vid sjukhuset i Karlskrona. Redan nu är det en storarbetsplats med ett 30-tal entreprenörer på plats och det jobbas för fullt. Framtida klubbslag till trots.

Vi som ville få fart på Blekinge har ännu en gång förlorat och det är inte vi som ska skämmas. Vi ser istället fram mot nästa val.

Ek 4

Ek 1

Ek 2

Ek 3

 

 

Landstingets sjukhusutredning klar

Redan efter en månad är nu Landstinget Blekinges sjukhusutredning klar och du kan ta del av den här i bloggen. Jag har tagit del av materialet och kommer att publicera stora delar av utredningen.

Det var den 15 februari som Lennarth Förberg, moderaterna, krävde att ärendet ”Framtidens Hälso- och sjukvård” skulle återremitteras för kompletterande beslutsunderlag med en utredning om bygget av ett nytt sjukhus som alternativ till renovering av befintliga fastigheter.

Kravet var att utredningen skulle innehålla en fördjupad analys av rationaliseringsvinster, driftkostnader, livscykelkostnader och kapacitetsbehov som programplanen för framtidens sjukvård innebär.

Nu en månad senare anser landstingsdirektörens stab att denna utredning ska anses klar. Nu har en jämförelserapport tillkommit som avser byggnation av ett nytt sjukhus som alternativ till nybyggnation vid befintliga utbudspunkter som är Karlskrona respektive Karlshamn.

Utifrån den rapporten har investerings- och finansiella kostnader beräknats på 30 års sikt. I utredningen heter det:

”Utredningen visar att ett nytt sjukhus innebär högre investeringskostnader och därmed ökade finansiella kostnader. I övrigt är skillnader i livscykelkostnad, rationaliseringsvinster, driftkostnader oich kapacitetsbehov små eller svårbedömda”.

Investeringskostnader för nybyggnation av befintliga sjukhusområden i Karlskrona och Karlshamn respektive nybyggnation av ett samlat sjukhus i länet har beräknats av det externa konsultföretaget Ramboll. Man skriver:

” Kalkylen är beräknad på ett 30 årigt perspektiv och innebär att investeringskostnaderna för ett nytt sjukhus blir 1,7 miljarder kronor högre jämfört med nybyggnation vid befintliga utbudspunkter.”

I en en rapport med titeln ”Ekonomiska konsekvenser” får vi för första gången veta vad ett nytt sjukhus kan komma att kosta, nämligen 10,7 miljarder. Men då är stora delar enbart uppskattade kostnader. Man skriver:

”Att producera nya byggnader på befintliga fastigheter i Karlshamn och Karlskrona beräknas investeringsutgiften bli 1,8 miljarder mindre än att bygga nytt sjukhus på annan plats i Blekinge.”

Jag publicerar i dag den sammanställning som utgör landstingsledningens programplan för framtidens hälso- och sjukvård. Jag återkommer till delarna ”Jämförelserapport” och ”Ekonomiska konsekvenser”.

Utredningen behandlas av arbetsutskottet nu på måndag (21.3) varefter landstingets styrelse får den bordet den 29.3 och för att behandlas i fullmäktige den 11 april.

Utredning 1

Utredning 2

Utredning 3

Utredning 4

Kalle Sandström har en hemlighet

Vid ett antal tillfällen har Anders Hansell publicerat ett antal intressanta och kritiska insändare riktade till Landstinget Blekinges politiska ledning. Senast i går måndag (14.3.16) ville han veta vad Kalle Sandström vet som vi andra inte vet.

Vi är många blekingar som är lika nyfikna som Anders Hansell och naturligtvis är det inte mer än rimligt att vi omgående får ett svar från Kalle Sandström.

Sandström

Kritiken och frågorna från Anders Hansell är extra intressanta eftersom han så sent som under fjolåret tillhörde landstingsdirektörens ledningsstab. Han var då ansvarig för uppdragsstyrningen, en verksamhet han haft sedan 2010.

I samband med en presentation av sin person var han också öppet kritisk till arbetets upplägg. Han har lämnat Landstinget Blekinge med pension. Hans presentation är daterad 7 april 2015. Se nedan.

Hansell 2

Hansell 1

High Chaparral vid landstingsmötet

Efter drygt 30 års journalistarbete där jag företrädesvis bevakat politiskt arbete trodde jag att jag vid det här laget upplevt det mesta och värsta. Den uppfattningen fick jag rejält ompröva efter att på måndagen har upplevt sammanträdet med landstingsfullmäktige.

Det skulle handla om att ta beslut om sjukvårdens programplan i Blekinge 40 år framåt i tiden. Istället blev det en maktdemonstration med ledande politikers egen prestige som tydligt och klart går före länets utveckling. Det handlade om språkbruk och om makt med klubban som denna dag svingades av Marie Sällström, förste vice ordförande och socialdemokrat.

Först något om innehållet i debatten som skulle ha fokus 40 år framåt i tiden men där ledande socialdemokrater men också kristdemokrater och miljöpartister vägrade att ens diskutera vad ett eventuellt nytt sjukhus kan innebära med ett sådant långtgående perspektiv.

Deras vilja var desto hetare när det gäller att skyffla över ansvar och arbetsinsatser till anhöriga när nuvarande sjukhus har visat sig allt för trånga och otidsenliga. På deras språk heter det att satsa på vård i hemmet med läkare som gör hembesök. Det låter lockande och patientmedvetet men det hade varit mer hedersamt om man talat om för allmänheten vad som ligger bakom ett sådant förslag.

Dessa partiers företrädare talar ofta om att man vill sätta patienten i främsta rummet och det är väl en självklarhet för alla partier. NilsIngmar Thorell, liberalerna betonade att så är fallet men tog ner patientperspektivet på ett mer nyanserat plan när han sa:

”Vi är i dag längre ifrån patienten här i Blekinge än vad vi var på 1970-talet!”

Ingalill Blum Siggelsten, kd, å sin sida hade en helt annan bild av verkligheten. Hon kunde tänka sig att på direkten sjösätta programplanen med bl a att lappa och laga två otidsenliga sjukhus utan att först ta reda på kostnaden.

”Vi måste komma igång. En ytterligare utredning är onödig och förhalar vården, sa hon och därmed hade hon också talat om för alla att – det får kosta vad det vill, bara vi kommer igång.

Jag kan i detta fall inte undvika att citera Andreas Cervenka när han i dagens Svenska Dagbladets Näringsliv kommenterar turerna i Swedbank:

”En sak tycks förena makthavare som tappat fotfästet: de börjar förutsätta att omgivningen är idioter. De verkar helt övertygade om att människor snällt kommer att svälja allt de säger, hur svajigt det än är.”

Jag menar att detta också gäller makt- och prestigebundna politiker på landstingsnivå som i och med det sätter sig över demokratin.

Som jag skrev redan i går blir det nu ändå, intensivt motstånd till trots, en utredning om bygget av ett nytt sjukhus som alternativ till renovering av befintliga fastigheter. Men du ska veta att det beslutet med Lennarth Förbergs, m,  yrkande på en återremiss satt hårt inne och hade tjänstgörande ordförande, Marie Sällström fått råda hade den inte godkänts.

Det blev en ordentlig palaver när Förberg vandrade fram till podiet och förklarade att man inte hunnit begära votering.

” Det ska va ordning och reda! Vi har inget High Chaparral här. Nu är det röstat och klart och inget som vi kan riva upp.” I det läget var Sällströms bedömning att återremissen var avslagen.

Det var först när Sällström längre fram i röstförfarande själv upptäckte att flera yrkanden hängde samman med just Lennarth Förbergs yrkande som hon insåg misstaget och rättade sig själv. Röstningsförfarandet togs om och nu blir det en utredning.

Sällström som tidigare under dagens förhandlingar sträckt upp såväl Thorell, som skulle tagga ner och Tim Svanberg, centern för att han citerade frågor från JanAnders Palmqvist från 2014, avslutade sammanträdet utan att alla frågor hanns med.

Ganska unikt men hade sin förklaring i att hon skulle svinga fullmäktigeklubban även i Karlshamn senare på kvällen. Det gäller att vara rädd om arvoden. Frågorna som återstod var tydligen inte viktiga.

Ett riktigt High Chaparralmöte!

 

 

På måndag avgörs landstingsvalet 2018

Nu laddar skattebetalarna, tillika väljarna, i Blekinge för en riktigt tuff måndag. Den 15 februari kan nämligen bli en avgörande dag när det gäller den framtida sjukhusfrågan. Klockan 09.00 börjar landstingsfullmäktige som är förlagt till Wämö center.

Mötet är öppet för allmänheten och det tänker många blekingar utnyttja. De som är mest engagerade har redan nu tagit ledigt från jobbet för att kunna visa beslutande politiker att man menar allvar med sitt krav att en ny utredning måste genomföras.

Landsting 2

Det finns annars inget alternativ till fullmäktiges tidigare beslut att satsa på länets två sjukhus genom att lappa och laga. Allt fler politiker anser att man inte vill medverka till att reparationer och byggarbeten ska ske med löpande räkning. Redan nu har tidigare beräkningar, som mest kan liknas vid grova höftningar, överskridits.

Det finns ledande politiker i landstinget som anser att det mycket väl kan bli ett beslut om en ny utredning. Partier är fortfarande splittrade medan andra nu har bestämt sig och står för ett enigt krav på en ny utredning.

I sociala medier finns flera grupper som tillsammans har mer än 2000 stödjare. En av dessa med arbetsnamnet ”Vi som vill ha ett modernt sjukhus i Blekinge” uppmanar nu skattebetalarna att besöka fullmäktige i Wämö center på måndag för att därmed sätta press på politikerna. Man skriver bl a:

”Nu uppmanar vi alla att komma till sammanträdet för att visa våra folkvalda politiker att vi är många. Låt dem veta att vi vet hur de röstar i den här viktiga frågan. Ta chansen att tala med dem utanför mötet och förklara att vi kräver att en utredning tillsätts innan mer pengar sänks i gamla byggnader.

Visa att vi vill ha ett modernt sjukhus i Blekinge och inte accepterar att sandlådepolitik styr vårdens kvalitet och tillgänglighet”

LandstingsfullmäktigeFolkviljan kan väl knappast vara mer tydlig än så här. Nu vill man veta hur enskilda politiker kommer att rösta och detta kommer därefter att ligga till grund för hur man tänker rösta den 9 september 2018.

Klicka i bild för större text.