Forskarbråk om Gribshunden väcker frågor

Den konflikt mellan två forskargrupper som i dagarna har blivit offentlig väcker frågor hos en intresserad allmänhet. Är det kravet på att snabbt få till ett museum i Ronneby som har fått två forskargrupper att nu gå skilda vägar? Eller är det ledningen för Blekinge Museum som nu tvingas välja vägval av samma skäl?

Av det som hittills framkommit i länets media framstår det klart att det är museichef Marcus Sandekjer som har valt det framtida mer kortsiktiga alternativet av de två forskargruppernas arbetshypotes. Bl a av ekonomiska skäl men också på grund av tidsperspektivet.

Johan Rönnby, en av landets främsta marinarkeologer, vill skynda långsamt men har i media också framfört kritiska synpunkter på sättet att bedriva arkeologi kring Gribshunden. Han kommer att fortsätta ett separat vetenskapligt projekt om Gribshunden tillsammans med Södertörns högskola och universiteten i Southampton och Connecticut.

Johan Rönnby är ledsen över den utveckling som nu har skett. Han har arbetat med Gribshunden sedan 2013 och säger sig ha ett väl utvecklat samarbete med Ronneby kommun. Till media har han framhållit att detta är första gången som han efter många års forskande har blivit avpolletterad på det sätt som nu har skett.

Blekinge Museum har valt att i stället fortsätta samarbetet med utgrävningsledare Brendan Foley och Lunds universitet.

Så långt forskarnas olika uppfattning om hur arkeologi bäst ska bedrivas. Kan detta vägval som nu har skett allvarligt äventyra hela museiidén? Jag kan förstå att tidsaspekten men även brist på pengar spelar en viktig roll, men samtidigt får inte detta avgöra den framtida satsningen.

Jag hoppas att inte museifrågan är hotad av det som nu sker men frågan är hur det påverkar det framtida innehållet som ska utgöra ett dragplåster.

När jag talade med L G Nilsson i februari 2020, gestaltningsansvarig för flertalet museer och utställningar, nationellt och internationellt betonade han:

”Att starta ett museum är bara halva resan. Den andra halvan, och än viktigare, är att skapa förutsättningar för en långsiktig överlevnad.”

Han hade också en klar uppfattning av tidsperspektivet, hur tidtabellen för ett museums tillblivelse, måste se ut:

”När frågan väl har väckts får det gå högst tre till fyra år, blev svaret. Men då måste allt stämma i planering, ekonomi och huvudmannaskap. Drar det ut på tiden är risken stor att idéer och önskemål rinner ut i sanden, var hans uppfattning baserad på mångårigt arbete i branschen.

På kommunal nivå har det fram till nu mest handlat om platsen för ett framtida museum. När nu Blekinge museum väljer en mer kortsiktig forskning och dessutom mindre kostsam måste frågan ställas – borde inte ett framtida museum innehålla både kortsiktiga och långsiktiga forskningsresultat? Nu väljer vi kanske bort en viktig forskning som kan ge ett betydligt bredare utbud för ett framtida museum.

Tanken uppstår att ett betydligt mer innehållsrikt museum där Gribshunden utgör ett viktigt inslag inrättas på annan plats i Europa medan Ronneby får nöja sig med ett skrap på ytan, om uttrycket tillåts. Ska det planerade museet i Ronneby om bl a Gribshunden  bara vara ett lokalt museum där det viktigaste blir att visa att det hände i Blekinge? Det kanske är just det som är kärnfrågan i forskarnas olika inriktning. Lokal händelse eller mera internationell skepps- och krigshistoria där Blekinge råkade bli en del av historien eftersom Gribshunden förliste just här.

Fortsätt samarbeta med båda forskargrupperna och fram med stålarna.

Sprint-OL snabba hjärnors mästerskap

Det går bra för svenska eliten i orientering. När EM-sprint avgjordes i Schweiz under senaste helgen blev det tre guld, ett silver och ett brons. Sverige blev dessutom bästa nation.

Tove Alexandersson levde upp till förväntningarna och försvarade sitt guld från 2018. Den här gången blev det två guld på två dagar. Emil Svensk tog guld och Gustav Bergman brons. Stafettlaget tog dessutom silver.

Två guld på två dagar. Tove Alexandersson efter söndagens starka sekundstrid.

Mästerskap av det här slaget kan man numera följa i direktsänd tv. Det är den tekniska utvecklingen som har möjliggjort att vi nu kan sitta i tv-soffan och följa loppen meter för meter. Ingen skillnad om loppen genomförs i skogsterräng eller i stadsmiljö, som nu senast med sprintmästerskapet.

Sedan några år tillbaka kan man inte enbart följa löparnas vägval på kartan utan man har nu också löpstarka personer som med kamera följer löparna hack i häl. En strålande service som vi rotsnubblare bara kunde drömma om på 1960 och 1970-talet. Visst spekulerade vi kring framtida landvinningar men naturligtvis räckte inte vår fantasi så långt som att förutse utvecklingen till den status den i dag har.

Orienteringssporten hade under många år svårt att bli accepterad av massmedia. Den var svår att förstå och kunde väl knappast locka läsare. Första tävlingen genomfördes 1901 men det skulle dröja 37 år innan Svenska Orienteringsförbundet bildades.

Man kan nog utan överdrift påstå att det var den legendariske chefredaktören för Idrottsbladet, Torsten Tegnér, som öppnade dörren och släppte in orienterarna. Han var själv aktiv i flera idrotter bl a orienterade han och visste därmed vad han skrev om. Torsten Tegnér, kallad TT, köpte Idrottsbladet 1915 och var dess chefredaktör fram till 1967.

En traditionell stafett, i dag kallad 10-milakavlen medverkade i hög grad till att sporten fick ytterligare genomslag i media. Tävlingen startade 1945 och hade under många år Aftonbladet som viktig medarrangör.

Emil Svensk intervjuas efter söndagens guld på  EM-sprint.

Utveckling kan man också tala om när O-ringens 5-dagars föddes 1965 med start i Sydsverige, och med klubbar i Skåne, Blekinge och Danmark som arrangörer. Min gamla klubb, Skogsvandrarna i Kallinge, var med och arrangerade.  

Förutom tekniska landvinningar för att göra orienteringssporten medial har det också genomförts enorma satsningar för att få fram allt bättre kartor. Duktiga orienterare blev de första att utveckla kartorna till vad dom i dag står för. Mycket inom orienteringssporten har till största delen skett på ideell basis även om man i dag och ett antal år tillbaka i tiden anlitar experter på området.

Naturligtvis har de tekniska förbättringarna inom sporten också inneburit att löparna har kunnat utvecklas. Farten har ökat i såväl löpning som kartläsning. Tempohöjningen har inneburit att tolkningen av kartan, att snabbt välja bästa och tidsbesparande vägvalet mellan kontrollerna är av högsta elitklass.

Jag tänkte speciellt på det sistnämnda när jag följde EM-sprinten nu senast i Schweiz. Tävlingen avgjordes mitt i stadsdelen på gator, genom parker och i smala gränder. Högsta tempo från start till mål. Ingen har numera tid att stanna för att tyda kartan.

 Med andra ord – snabba elithjärnors mästerskap. Sverige leder i dag den internationella elitkampen.

Samtalsämnet – har du fått sprutan?

Vad tror du den stora snackisen är i dag?

”Har du fått sprutan? Har du fått en eller två?”

Nästan innan du har hunnit svara kommer följdfrågan:

”Blev du sjuk?!

Med den sista frågan menas om du fick biverkningar. Fick du inga sådana är det dags för nästa fråga:

”Vilket vaccin fick du?

”När ska du ta andra sprutan”

Sociala medier är nu dagligen nerlusade med bara armar, ja, ibland kommer det också med ett eller annat ansikte i bildflödet. Nu är det aktiva kändisar, flera journalister, som visar och kommenterar vad de ägnat en kort stund av sitt liv i dag. De har naturligtvis tagit vaccinsprutan.

En av de mer kända just nu från tv behövde inte visa ansiktet, bara armen och så texten:

V-day!

Det här med att kändisar visar att de tar vaccin är bra. Mycket bra. De tar sitt ansvar mot såväl sig själva men inte minst mot sina medmänniskor. Ska vi komma ur det här eländet i rimlig tid måste ALLA följa restriktionerna. I annat fall kan vi bereda oss på ytterligare en förlängning. Och vem vill det? Egentligen tror jag att inte ens de som vägrar att ta vaccinet vill riskera att bli sjuka.

Jag har hört många sanslösa förklaringar till varför man vägrar att ta vaccinet. Den senaste var den här:

”Jag fick en massa sprutor när jag var liten. Det får räcka.” Dam i 75-årsåldern.

Vissa vägrar ta vaccin på grund av politiska skäl! Jo, det är sant. Andra vägrar på grund av religiösa skäl. De tror hellre på gud än experter.

Inget ont utan att det har något gott med sig. Pandemin har fått en av mina vänner att sluta röka. Han har tagit första sprutan eftersom han inte vill dö kvävningsdöden till följd av pandemin. Han valde därför också att sluta röka. Onekligen den mannens klyftigaste beslut medan han ännu har chansen.

Däremot gör myndigheterna det onödigt svårt för oss svenskar att hänga med i informationsflödet. I samma andetag som man i dag på riksplanet talade om lättnader så betonades att smittan fortfarande är hög och nu företrädesvis bland 15 – 25-åringar. De som hela tiden levt i villfarelsen att de inte kunde drabbas. Däremot bra klarspråk på regional nivå här i Blekinge.

Mina vänner – ta sprutan/sprutorna och ta ditt samhällsansvar. Det handlar inte bara om dig och mig. Det handlar inte minst om all hårt prövad vårdpersonal.

Trevlig fortsättning på våren!

Ja, jag har tagit första sprutan. Den andra kommer i mitten av juni. Ja, det var Astra Zeneca. Inga biverkningar.

Och Region Blekinge, jag behöver inte ha betalt för den uppmaningen.

Inte första gången Marie klubbat fel

Marie Sällström, s, Karlshamn, har som fullmäktiges ordförande skapat flera rubriker de senaste veckorna. Rubriker och artiklar som i sin tur lett till flera kraftfulla fördömanden från ledarredaktionen på Blekinge Läns Tidning men också i skarpt formulerade insändare.

Det började med att en majoritet av fullmäktiges presidium beslutade att kommunens revisorer skulle granskas externt. Detta i sin tur resulterade i att revisorerna la ner sitt arbete. Lite senare tvingades fullmäktiges ordförande Marie Sällström ta tillbaka beslutet. Det var lagstridigt.

I insändare bl a med hjälp av redovisade arvoden har Marie Sällström utnämnts till Karlshamns främsta makthavare. I folkmun: ”Det är Sällström som styr i kommunen.”

Under alla mina år som journalist i Blekinge har jag åtskilliga gånger bevittnat vilken makt Marie Sällström har med ordförandeklubban men också det språkbruk som kom till användning redan i hennes egenskap av landstingsråd och senare förste vice ordförande i dåvarande landstingets fullmäktige.

Du ska få ett prov på detta. Jag skrev blogginlägget den 16-2-2016 när debatten om ett nytt sjukhus var som hetast. Även då blev det fel på grund av forcering med klubbslagen och känsliga ärenden.

2016-02-16

Efter drygt 30 års journalistarbete där jag företrädesvis bevakat politiskt arbete trodde jag att jag vid det här laget upplevt det mesta och värsta. Den uppfattningen fick jag rejält ompröva efter att på måndagen har upplevt sammanträdet med landstingsfullmäktige.

Det skulle handla om att ta beslut om sjukvårdens programplan i Blekinge 40 år framåt i tiden. Istället blev det en maktdemonstration med ledande politikers egen prestige som tydligt och klart går före länets utveckling. Det handlade om språkbruk och om makt med klubban som denna dag svingades av Marie Sällström, förste vice ordförande och socialdemokrat.

Först något om innehållet i debatten som skulle ha fokus 40 år framåt i tiden men där ledande socialdemokrater men också kristdemokrater och miljöpartister vägrade att ens diskutera vad ett eventuellt nytt sjukhus kan innebära med ett sådant långtgående perspektiv.

Deras vilja var desto hetare när det gäller att skyffla över ansvar och arbetsinsatser till anhöriga när nuvarande sjukhus har visat sig allt för trånga och otidsenliga. På deras språk heter det att satsa på vård i hemmet med läkare som gör hembesök. Det låter lockande och patientmedvetet men det hade varit mer hedersamt om man talat om för allmänheten vad som ligger bakom ett sådant förslag.

Dessa partiers företrädare talar ofta om att man vill sätta patienten i främsta rummet och det är väl en självklarhet för alla partier. Nils Ingmar Thorell, liberalerna betonade att så är fallet men tog ner patientperspektivet på ett mer nyanserat plan när han sa:

”Vi är i dag längre ifrån patienten här i Blekinge än vad vi var på 1970-talet!”

Ingalill Blum Siggelsten, kd, å sin sida hade en helt annan bild av verkligheten. Hon kunde tänka sig att på direkten sjösätta programplanen med bl a att lappa och laga två otidsenliga sjukhus utan att först ta reda på kostnaden.

”Vi måste komma igång. En ytterligare utredning är onödig och förhalar vården, sa hon och därmed hade hon också talat om för alla att – det får kosta vad det vill, bara vi kommer igång.

Jag kan i detta fall inte undvika att citera Andreas Cervenka när han i dagens Svenska Dagbladets Näringsliv kommenterar turerna i Swedbank:

”En sak tycks förena makthavare som tappat fotfästet: de börjar förutsätta att omgivningen är idioter. De verkar helt övertygade om att människor snällt kommer att svälja allt de säger, hur svajigt det än är.”

Jag menar att detta också gäller makt- och prestigebundna politiker på landstingsnivå som i och med det sätter sig över demokratin.

Som jag skrev redan i går blir det nu ändå, intensivt motstånd till trots, en utredning om bygget av ett nytt sjukhus som alternativ till renovering av befintliga fastigheter. Men du ska veta att det beslutet med Lennarth Förbergs, m,  yrkande på en återremiss satt hårt inne och hade tjänstgörande ordförande, Marie Sällström fått råda hade den inte godkänts.

Det blev en ordentlig palaver när Förberg vandrade fram till podiet och förklarade att man inte hunnit begära votering

” Det ska va ordning och reda! Vi har inget High Chaparral här. Nu är det röstat och klart och inget som vi kan riva upp.” I det läget var Sällströms bedömning att återremissen var avslagen.

Det var först när Sällström längre fram i röstförfarandet själv upptäckte att flera yrkanden hängde samman med just Lennarth Förbergs yrkande som hon insåg misstaget och rättade sig själv. Röstningsförfarandet togs om och nu blir det en utredning.

Sällström som tidigare under dagens förhandlingar sträckt upp såväl Thorell, som skulle tagga ner och Tim Svanberg, centern för att han citerade frågor från JanAnders Palmqvist från 2014, avslutade sammanträdet utan att alla frågor hanns med.

Ganska unikt men hade sin förklaring i att hon skulle svinga fullmäktigeklubban även i Karlshamn senare på kvällen. Det gäller att vara rädd om arvoden. Frågorna som återstod var tydligen inte viktiga.

Ett riktigt High Chaparralmöte!

Ny flyglinje Ronneby – Frankfurt

Pressmeddelande

Med planerad start den 19:e september kommer det helägda Lufthansabolaget Air Dolomiti att trafikera Ronneby/Kalmar-Frankfurt fem dagar i veckan. Tidtabellen kommer i så stor utsträckning som möjligt att möta både affärs- och privatresenären. Flygresorna är bokningsbara från och med fredag 7/5.

– En lång process som egentligen startade politiskt redan 2010 har nu nått i mål och vi kan alla glädjas över uppstart av en internationell flyglinje där vi från Ronneby når hela världen. Ett önskemål som både Ronnebys näringsliv och medborgare uttryckt i den förstudie vi genomfört tillsammans i Blekinge. Bra flygförbindelser skapar förutsättningar för tillväxt av vårt näringsliv och öppnar nya möjligheter för Blekinges besöksnäring, säger Roger Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande i Ronneby.

Tack vare att Air Dolomiti är en del av Lufthansa går det alltså att boka så kallade ”A till C”- biljetter där resenären kan boka resor ”Ronneby till Världen” och checka in bagage hela vägen. Lufthansa, som ingår i Star Alliance, liksom exempelvis SAS, Thai och United, är ett av världens största flygbolag och trafikerar, tillsammans med övriga bolag i Lufthansakoncernen, över 200 destinationer.

– Många av våra företag har internationella affärer och huvudkontor i ett annat land. En internationell flyglinje har länge varit ett prioriterat önskemål från företagen. Det ger förutsättningar för tillväxt och öppnar för nya etableringar. Bilden av Blekinge som en avkrok kan nu läggas åt sidan säger Torbjörn Lind, Näringslivschef i Ronneby kommun.

Fakta
Planerad flygstart: 19:e september 2021
Beräknad flygtid*: ca 1h 40 min
Flygplan: Embraer 195
Antal flygstolar i planet: 100-120
Antal flighter/vecka: 10, 5 från Ronneby, 5 från Frankfurt
*Flygtiden avser direkt Ronneby- Frankfurt.

Bakgrund
Redan 2016 initierade kommunerna, Region Blekinge, Länsstyrelsen och näringslivet en förstudie gällande flyglinje från Ronneby Airport ut i Europa. Kommunerna i Karlskrona och Ronneby har varit drivande i processen. För många företag är detta direkt avgörande för fortsatt utveckling och tillväxt i Blekinge. Förstudien gav vid hand att Frankfurt är den destination som företagen anser vara den bästa destinationen i Europa samt att linjen behöver trafikeras med en annan ort i Sverige för att få tillräckligt underlag. När Air Dolomiti, som är helägt av Lufthansa, visade intresse av att trafikera sydöstra Sverige blev det uppenbart att det bästa för hela regionen var att göra en gemensam satsning mellan Kalmar och Blekinge för att tillsammans utveckla regionerna. För att starten av flyglinjen ska bli av krävs 15 MSEK i finansiering under en treårsperiod. Av detta står näringslivet för hälften i form av resor och det offentliga tillför resterande 7,5 MSEK som platsmarknadsföring i syfte att öka antalet besökare till regionerna.

Tog Sverige orimligt höga risker?

Det behöver inte vara antalet sidor i en bok som avgör innehållets spräng- eller genomslagskraft. Det kan räcka med tolv sidor för att berätta en sanning som av många ansetts vara en myt, nämligen att Sverige inte sedan 1950 kränkt sovjetiskt luftrum. Sverige och dåvarande Sovjetunionen utväxlade en not 1957 om att upphöra med kränkningar i respektive luftrum.

Redan året efter notväxlingen, 1958, genomförde svenskt spaningsflyg under en vecka en topphemlig spaningsoperation. Åtta S 29:or (flygande tunnor) flög då på lägsta höjd över Östersjön och in över Sovjets territorium. Flygplanen kom från dåvarande flygspaningsflottiljen F 11 i Nyköping men var under veckans specialuppdrag ombaserade till F 17 i Kallinge. Detta för att korta ner flygtiderna till de olika målen för fotospaningen.

Tre flygare som var med om att genomföra de riskfyllda uppdragen berättar nu för första gången vad som skedde och varför. Det är fältflygarna Jan H Mattsson, Birjer Östling och Roland Strandberg som delar med sig av uppgifter som fram till nu varit strängt hemligstämplade under 60 år.

Deras spännande vittnesmål är en gåva till Nyköpings Flyghistoriska Museum – Sveriges flygspaningsmuseum men naturligtvis en viktig pusselbit till alla aningslösa svenskar. Men också ett efterlängtat klargörande för vad som egentligen skedde mellan stormakterna på öst- respektive västsidan och med Sverige som utförare.

De två böckerna som utgör ett bokpaket blir till ett utförligt dokument av dåtidens kalla krig och vad inte minst Sverige som uppgav sig vara neutralt hade för kontakter och inte minst uppdrag. Man ska dessutom hålla i minnet att det svenska flygvapnet i mitten av 1950-talet var det fjärde största i världen, bekostat med egna medel. Sverige hade 1958 1 000 krigsflygplan fördelade på 650 jakt-, 250 attack- och 100 spaningsplan.

Av texten framgår att svenskt spaningsflyg främst bestod av S 29 C. ” Kamerorna var toppmoderna och gav skarpa bilder även i höga farter och på låg höjd.”

”En rad nya kameratyper med lång brännvidd hade utvecklats och de lånades ut till det svenska flygvapnet av bland andra USA, med löftet att det amerikanska flygvapnet skulle få del av det svenska spaningsflygets resultat från fotospaningen mot sovjetiska mål.”

Jag ska inte föregripa din egen läsupplevelse men låt mig göra några laddade citat:

”Torsdag eftermiddag den 28 augusti 1958 beordrades oväntat 3 div att ombasera till F 17 i Ronneby. Vår divisionschef kapten Gösta Lundström, ”Luffarn” kallad, meddelade att vi under ett antal dagar skulle genomföra en ”övning” i lågflygning över hav samt fotospaning mot främmande kust.”

Nästa morgon på plats i en låst barack på F 17:s område sker ordergivning klockan 0500. Piloterna får veta att allt de gjorde, hörde och såg från och med den stunden var belagt med högsta militära sekretess.

”Uppgiften var offensiv fotospaning mot eventuellt sovjetisk militär uppladdning längs Östersjökusten.”

”Flygplanen hade under natten avidentifierats. Alla nationalitetsbeteckningar var övermålade med breda svarta ränder runt flygplanskropp och vingar, likt de allierades flygplan under D-day.”

Flera av uppdragen redovisas utförligt och med färdvägar, fart och höjd angivna och berättade av de piloter som utförde uppdragen.

Av piloternas berättelser är frågan ofrånkomlig: tog inte Sverige orimligt höga risker? Ett av uppdragen var t.ex. nära att sluta med ett fallskärmshopp antingen över polska landsbygden eller Östersjön. Birjer Östlings S 29:a fick plötsligt varvtalsfel och han tvingades fatta ett snabbt beslut, hoppa över land eller ta maskinen ut till internationellt vatten?

Bokpaketet innehållande två böcker kan du beställa via e-mail: nff@nykoping.nu. Upplevelsen kostar 280 kr. inkl. porto.

Det är i Karlshamn det händer

Vad vore en dag utan en osannolik nyhet hämtad från Karlshamn? Inte rolig. Ett skratt om dagen har länge ansetts berikande på många sätt och där har vi många politiker i Karlshamn, låg som hög, att tacka för god underhållning. Men jag undrar verkligen vad skattebetalarna säger om den politiska röran och med en ekonomi i fritt fall. När kommer en ny skattehöjning?

För ett tag sedan fick vi t. ex. veta att fullmäktiges presidium i nämnda kommun hade tagit beslut att granska granskarna, alltså revisorerna som har till uppgift att just granska politiska beslut och hur de efterlevs. Ledamöterna i presidiet hade tröttnat på revisorernas återkommande information om brister. Mest allvarligt var att revisorerna gav offentlighet åt resultatet av sin granskning.

Men nu har presidiet upptäckt att man tog ett beslut som saknade laglig grund. SVT Blekingenytt avslöjar i dag att beslutet var felaktigt. Det har visat sig att presidiet saknar rätten att själva initiera en sådan granskning, enligt SVT Blekingenytt, som har talat med Gertrud Ivarsson, C, som är förste vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium.

Ivarsson erkänner i intervjun att de tog beslutet lite hastigt ( i sann karlshamnsanda?) utan att undersöka vad lagtexten säger. Tablå! Ett så hastigt och oövertänkt beslut är avslöjande nog för vilken samtalston som är rådande bland politiker som tillhör de granskande eller granskade.

Därmed öppnar detta för att kommunrevisorerna kan återuppta sin granskande uppgift. Revisorerna ansåg, när det stod klart att de själva skulle bli granskade, att det skulle vara omöjligt att fortsätta sitt arbete under sådana förhållanden.

Nu ser vi fram emot fortsatta avslöjanden om hur det politiska arbetet fortskrider i Karlshamns kommun. Att revisorer behövs just där är ställt utom allt tvivel.

Till revisorerna vill jag säga – håll ut, håll kontakten och håll avstånd så blir vi alla uppdaterade.