Självklar marknadsföring av Blekinge

Man valde enkla och självklara argument när man för 40 år sedan lockade turister till länet. Det fungerade t o m med svart/vita bilder. Blekinge hade allt redan då, 1980.

Annonsen har jag hämtat ur ”Brunnsbladet” som gavs ut i samband med att Ronneby Brunn firade 275 årsjubileum. Tidningen producerades av Ronneby Brunn och redaktionen bestod av Gustav Andersson (platschef på Sydöstran i Ronneby), Erik Klint, Karl-Aage Schwartzkopf och Anders Wahlund.

I samband med jubileet gav författaren Lars Rosander (1935-2018) ut romanen ”Sommarskymnings svalka”. Han blev förälskad i Ronneby Brunn när han samlade stoff till romanen. En thriller med ingen mindre än Kung Oscar II som huvudperson. I Ronneby Brunns omgivningar finns ännu i dag mycket kvar från 1905, det ödesdigra år då handlingen utspelas.

Sommarbrev från stadshusläktaren

Det har kommit ett sommarbrev från Sune Håkansson, Ronnebypartiet. Han betraktar Ronnebys politiska skeende från stadshusläktaren. Han delar med sig av intressanta tankar som ni naturligtvis ska få ta del av.

Det mest intressanta, även om han har placerat den meningen långt ner, är hans grundtips att Sverigedemokrater och moderater bildar en styrande koalition efter nästa val!

På regional nivå, anser han, tillåts sd numera vara med och sätta dagordningen. Han syftar naturligtvis på sparförslaget på 400 miljoner som kom just från sd och som alliansen snabbt svalde. Däremot är det tyst från sd när det gäller Ronneby.

Han funderar också på varför lokaltidningarna har tappat intresset för de kommunala frågorna i Ronneby.

Nu till stadshusläktaren:

”Snart har halva mandatperioden gått. Man bör se både bakåt och framåt. Det konstateras att dagstidningarna nära nog har tappat intresset för de kommunala frågorna. Dessa behandlas sparsamt i de allt tunnare tidningarna. Några av sammanträdena i kommunfullmäktige har inte refererats med en enda rad.

Hur har ”Svensson” skött sig, frågade jag en gång en ärrad partiveteran, angående en nyvald. ”Han har inte misskött sig…å andra sidan har han inte sagt någonting”.

Så är det. Sitter man tyst, gör man inte bort sig. Det synes vara den strategin Sverigedemokraterna har valt. Knappast något sägs i kommunfullmäktige, förslagen i nämnderna är lätträknade.

Ty Sd har fördelen att rikssiffrorna ser hyfsade ut. I Sölvesborg har man ett Sd-kommunalråd. Utvecklingen där är ingalunda dålig. Man kan i andra kommuner inte ta Sölvesborg som ett avskräckande exempel. För den Alliansledda regionen går det illa, men Sd tillåts numera vara med och sätta dagordningen. Att utreda hur 400 miljoner kronor skall sparas är ett förslag från Sd.

För Ronneby går det inte bra. Befolkningstalet sjunker och SCB förutspår fortsatt kräftgång. Olika utvärderingar placerar Ronneby långt ner på listan. Nämnderna gör av med tiotals miljoner mer än vad som budgeterats. Det kommunala bostadsbolaget vägrar att följa kommunfullmäktiges direktiv. Centrum upplevs som alltmer öde.

I närtid öppnar Attendo sitt äldreboende på Kilen. Det är fler än Wildros (S), som störs av att kommunen drar ner antalet platser på Vidablick och hänvisar de äldre till Attendo. Generellt gäller att Wildros tillhör de mest kritiska i kommunfullmäktige. Han är avsevärt mer kritisk än sin gruppledare, som hittills valt att ligga relativt lågt. Men det kan ju vara en Coronaeffekt.

Förvisso kan mycket hända inför nästa val. Mitt grundtips är likväl att Sd och M bildar en styrande koalition. Det behövs inga större ommöbleringar för att man skall nå majoritet.

Mycket beror på hur de mindre partierna: Kd, L, Mp, Rp och V klarar sig. Det behövs inga större snedsteg för att några partier får lämna kommunfullmäktige. I en del fall är föryngringar att vänta. För Mp synes gälla regeln att politiker inte skall sitta för länge.

Sune Håkansson

Ronneby debatterar om man FÅR debattera

I Ronneby påverkar den rådande pandemin också den politiska och demokratiska processen.

I Ronneby har den s k borgfred som ingåtts mellan dom politiska partierna utvecklats till en fullödig parodi. Vid torsdagens (25.6) sammanträde med fullmäktige resulterade överenskommelsen i en debatt om man får debattera.

Det var när man i början av sammanträdet (ingen kan skylla på trötthet) skulle kommentera årets första Tertialrapport av den 2020-04-30. Ingen reagerade när kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, manade nämnderna till att ta krafttag för att råda bot på röda ekonomiska siffror.

”Det finns ett liv också efter Corona. Vänta inte med att vidta åtgärder. Det blir inte bättre. Vi måste i slutet av året landa på fötterna, manade Fredriksson utan att peka ut någon enskild nämnds redan betydande underskott.”

Ungefär samma budskap hade oppositionsledaren, Magnus Pettersson, s, som kallade redan halva avverkade 2020 ”för ett riktigt skitår”. Han nämnde dock såväl Vård- och omsorgsnämnden som Socialnämnden från vilka han saknade initiativ till åtgärder.

Men det var först när han i nämnda kritik råkade nämna att Sverigedemokraterna inte hade kommit med ett enda åtgärdsförslag som en debatt om rätten att debattera utbröt. Nicholas Westrup, sd, rusade upp i talarstolen och inledde med följande:

”Jag hade egentligen inte tänkt gå upp i talarstolen på denna punkt i dagordningen men jag måste påtala och protestera mot att Magnus Pettersson, s, är oseriös när han hoppar på just vårt parti. Jag tycker det är oseriöst med tanke på den borgfred vi alla partier har gått med på. Uppgörelsen innebär att vi i fullmäktige ska minimera tiden här tillsammans och därmed inte välja konfrontation som förlänger sammanträdet onödigt mycket. Jag vill inte medverka till att eventuellt smitta Magnus Pettersson med Corona. Därmed oseriöst att just peka ut vårt parti.

Magnus Pettersson i sin tur tackade för omtanken när det gällde Coronapandemin och fortsatte:

”Menar du då Westrup att vi i kväll på punkten Tertialrapporten skulle ha förbigått den med tystnad. Den om något måste väl kunna diskuteras. Skattebetalarna som följer vårt sammanträde förväntar sig säkert att få veta hur pengarna har använts hittills under året.”

En stund senare ansåg sig Lova Necksten, mp, föranlåten att äntra talastolen. Hon förkunnade:

”Borgfred betyder att hålla sams, men inte att vara tyst!

Peter Bowin förlängde denna helt makalösa debatt ytterligare genom att bl a uppmana Nicholas Westrup att vid nästa sammanträde ikläda sig munskydd om han är rädd för att bli smittad om debatter drar ut på sammanträdestiden.

Slutsats: Har man inget att tillföra ja, då är det naturligtvis lättast att tolka borgfred som total tystnad.

Nåja, det handlade faktiskt också trots allt om Tertialrapporten. Många frågor ställdes av Sune Håkansson, rp, till en rad nämnder, mest till Vård- och omsorgsnämnden, men dessa frågor får vi på olika sätt återkomma till. Bl a att just Vård- och omsorgsnämnden betalar full hyra till Ronnebyhus trots att flera lokaler i huset är utdömda och står tomma.

Med borgfred kan i modernt språk avses överenskommelse mellan annars stridande parter att hålla sams inbördes för att bekämpa yttre fiende.

Mycket som skrämmer oss i dag

I dagar som dessa gäller det att vara utrustad med gott humör, positiv framtidstro och ett stabilt psyke.

Jag tänker naturligtvis på alla rubriker och nyheter som kan påverka oss redan i dag men än mer i ett längre tidsperspektiv. Vi människor står inför många avgörande beslut. Vissa saker kan vi påverka men inte alla. I sistnämnda fallet gäller det t ex vulkanutbrott.

Jag ska dela med mig kortfattat för att peka på några exempel som just nu drabbar oss i ett antal medier.

Coronapandemin är vi långt ifrån att befrias ifrån, även om den yngre generationen på vissa platser i Sverige tycks tro något annat. Vi är fortfarande flera miljoner människor som omfattas av fortsatt social distansering.

Samtidigt måste vi ta in allt fler alarmerande nyheter om rådande rekordvärme i Arktis. Drygt 30 graders värme där innebär att permafrosten har börjat tina och när detta sker ja, då är vi snabbt riktigt illa ute.

SVT Skriver: ” Med rapporten Cryosphere1.5 ° Report hoppas forskarna få världens ledare att sträva efter 1,5 graders uppvärmning som ett skyddsnät för planeten. Man pekar på de konsekvenser som uppstår om kryosfären smälter. Kryosfären är ett samlingsbegrepp för jordens frusna delar – permafrost, havsis, glaciärer, snö och inlandsisar.

– Tinande permafrost kommer att öka utsläppen av metan, en kraftig växthusgas som ökar uppvärmningen på kort sikt, säger Gustaf Hugelius från Bolincentrum för klimatforskning vid Stockholms universitet och en av de ledande författarna av rapporten.”

Samtidigt varnar nu SMHI för en väntande hetta även här i Sverige. Det talas om Spanienhettan som nu letar sig upp till våra breddgrader. Redan har det utfärdats en klass 1-varning. SVT påpekar att en liknande hetta som drabbade Sverige 2018 innebar att hundratals äldre då dog. Lägg där till att redan 5161 har avlidit i Sverige till följd av Covid-19.

Som om detta inte kunde räcka varnar nu forskare för ett större utbrott av vulkanen Grimsvötn på Island. Detta skulle i så fall betyda ett första utbrott sedan 2011. Experter menar att vulkaner av denna storlek utgör en betydande risk för vårt klimat på jorden. I artikeln varnas för en ny istid om det blir stora och flera vulkanutbrott.

På tal om utbrott. Ett allvarligt sådant har noterats vid ett slakteri i Tyskland. 1300 anställda har smittats av Covid-19 och befinner sig nu i karantän. Nästan större än utbrottet i Gällivare.

Det är mycket att ta in i dessa dagar. I kväll tisdag ska t ex Allsång på Skansen genomföras UTAN allsångspublik. Hur ska detta gå till? Å inte heller har SVT delat ut några allsångshäften. Vi i Blekinge har i varje fall blivit utan.

Men du, koppla på ditt goda humör. Vi har ju i alla fall allsvenskan att förlusta oss med nu. Den borde ju sändas gratis till alla, inte minst nu när så många har det surt ekonomiskt och i karantänisolering. Borde inte statsmakten subventionera sådana sändningar?

Midsommarafton 19 juni 2020

Jag ligger kvar i sängen och tittar ut mot en blå himmel. I söder, över havet, mullrar åskan och förmodligen regnar det också.

Utanför fönstret tar Gladan hjälp av varma uppåtvindar. Hen vingglider i smala cirklar och stannar stundtals upp och övergår till att hovra över något intressant i sädesfältet.

Våra återkommande sommargäster är på plats sedan några veckor tillbaka. Anspråkslösa gäster som nöjer sig med att tillfälligt utnyttja några takpannor som skydd för ungar som ska leva sina första liv här i Sverige innan returresan startar söder ut om ett antal veckor.

Det är dom härliga och snabba flygarna Tornsvalorna jag beskriver. I år tycks de vara fler än vanligt. Deras glädjetjut ligger på en hög tonart och de tycks verkligen njuta av livet.

När jag lite senare intar frukosten blir det i sällskap av vännen hare. Han gillar maskrosor och låter sig väl smaka. Våra blickar möts och han visar numera ingen som helst rädsla. Han kom hit till trädgården redan som liten och nu är han fullvuxen och lever vad jag kan förstå helt bekymmersfritt.

Nu är regnet och åskan sakta på väg öster ifrån. Regnet behövs och det brukar behövas just på midsommarafton.

Allt tycks med andra vara som det alltid brukar förutom att nu i Coronatider är det dagliga uppdateringar om nya Coronafall och fortsatt stigande dödstal, som fortsätter att prägla vår vardag.

Ja, ja, vi bortser för några timmar vad verkligheten gör med oss. Nu firar vi midsommar med blåklint och prästkragar i vacker och sedvanlig kombination. Sill och nubbe bör vi också kunna avnjuta. Det tycker jag att vi har gjort oss förtjänta av.

Glad och God midsommar.

Hittaut – hittasaker

Jag har precis lämnat aluminiumstolpen (checkpoints) i den lilla gropen. Jag är en av alla de som älskar hitta- ut- projektet och som älskar att leta checkpoints i naturen. Vi är många nu och vi hittar inte bara ut vi hittar också ett och annat som inte har med orientering att göra.

En cykel mitt i skogen! Den saknar hjul. Sadeln har för länge sedan sett sina bästa dagar. Styret är tufft men otidsenligt. Kedjeskyddet är kvar, nästan blänker mot den brunrostiga ramen där den ligger med lite junigrönt gräs som bakgrund.

Jag stannar upp. Betraktar järnskelettet, nästan som en installation. Hur hamnade den här, mitt ute i skogen? Vad hände? Blev mannen, mest troligt eftersom cykeln har ram, överfallen när han en sen kväll kom cyklande på den mörka och smala skogsvägen?

Eller var det ett hett kärleksmöte som slutade på detta dramatiska sätt? Cykeln var kanske omodern redan då och han gömde den i skogen före mötet. Kärleken tog överhand och han glömde den helt enkelt. Han bytte cykel mot kärleken.

Han var kanske bärplockare som irrade runt och glömde vart han hade ställt cykeln. Sådant händer.

Han kan ha fått punktering på båda däcken. Gett sig av för att laga slangen. Glömde sedan bort hela alltet. Skaffade ny cykel. Glömt och gömt.

Det måste ha varit mörkt på den ensliga skogsvägen. Han saknade kanske lampa på cykeln och körde vilse. Blev trött på cykeln. Slängde den och vandrade vidare.

Eller blev han överfallen? Cyklar kunde förr i tiden vara riktiga dyrgripar. Man slog ner honom och stal hjulen. När han kvicknade till visste han inte var han var. Han vaknade i den mörka skogsbacken och tog sig hemåt till fots.

Hade det varit nutid hade han valt att cyklande leta hittautkontroller. Så sker i dag. Men nu har man såväl gps som karta och kompass och cykeln är allt för dyr för att glömmas bort i en skogsbacke.

Det är i varje fall ingen orienterare som har lämnat cykeln på det sättet. Orienterare är naturvänner. Det är därför vi älskar att leta nutida checkpoints i en takt och antal som saknar motstycke. Vi är många nu och vi hittar inte bara ut vi hittar också ett och annat som inte har med orientering att göra. Vi hittar ut. Vi hittar och vi hittar rätt.

Håll med om att hitta en nästan sönderrostad cykel mitt i skogen väcker många tankar.

Lev väl och håll avståndet.

Trampa trots inställd Bräknetramp

Arrangörerna av den årliga och populära Bräknetrampen har av känt Coronavirus tvingats ställa in årets upplaga. Meningen var att den skulle ha genomförts den 16 maj. När detta inte gick tog man sikte på hösten och nu är det den 15 maj 2021 man siktar på.

Men misströsta inte. Cykling är en härlig motionsform och ytterst lämplig för att ta sig fram på utmärkta vägar och på så sätt upptäcka Blekinges unika natur. Inte minst förfogar arrangörerna i Bräkne-Hoby över en mycket speciell cykelled kallad ”Bräkneleden”.

Tidigare har det i alla fall funnits en alldeles utmärkt guide för denna led som har sin sträckning i Bräkneåns dalgång. I guiden tolkas natur och kultur som man upplever utmed sträckan. Även i övriga Blekinge finns rika upplevelser antingen du cyklar eller vandrar.

Tag del av arrangörernas pressmeddelande:

Tyvärr har vi känt oss nödsakade att ta beslutet att inte genomföra Bräknetrampen 2020 på grund av rådande coronaläge. Tanken var att vi skulle köra den 5 september istället för i maj, men vi känner nu, att det vore oansvarigt av oss att samla så många människor redan då. Vi vet ingenting om utvecklingen.

Motiveringen lyder:

PERSONAL/FUNKTIONÄRER

Vi tänker i första hand på vår egen personal. Väldigt många som hjälper till att genomföra Bräknetrampen tillhör någon riskgrupp och det finns små möjligheter att minimera risken under pågående Bräknetramp.

BESÖKSSTATIONERNA

Vi tänker då även på alla dem som bemannar besöksstationerna utmed sträckorna. Svårt för dem också att se till att avstånd hålls mm.

EKBACKEN

Vi kommer inte kunna ha kontroll över, hur många personer som samlas/trängs i Ekbacken före start och efter målgång. Situationen i Ekbacken skulle bli ohållbar. Detta ansvar kan vi inte ta på oss för så många människor.

Berörda kommer att meddelas separat. Men vi deppar inte. Nu laddar vi för 2021!

Styrgruppen för Bräknetrampen

/ Ingegerd Linden

Karlshamn säger nej av princip

Anders Gustafsson, politisk chefredaktör på Blekinge Läns Tidning, slår i dag hål på Per-Ola Mattssons förklaring till gårdagens (2/6) nej till att stödja etableringen av en flyglinje från Ronneby till Frankfurt.

Mattsson menar att han egentligen är för en etablering men att det är Region Blekinge som ska stå för kostnaden och inte kommunerna. På regional nivå har han röstat ja till satsningen.

Men i Karlshamn kan han som kommunstyrelsens ordförande inte styra utan att fråga Miljöpartiet, det parti som redan den 30 mars i år talade om vad man stod i denna fråga – ”inga pengar till flyget”!

Miljöpartiet agerade på tre fronter. Såväl MP i Karlskrona som Ronneby gjorde gemensam sak med Karlshamn att säga nej till flyglinjen. I Karlskrona och Ronneby hade partiet ingen framgång med sin negativa inställning i frågan att ge näringslivet i Blekinge ett lyft.

Anders Gustafsson har helt rätt när han i dagens krönika fastslår – ”Låt inte MP diktera näringslivspolitiken i Karlshamn.” Han påpekar också vikten av att Karlshamn är i stort behov av att förbättra sina insatser gentemot näringslivet. Han skriver:

”Förra året hamnade Karlshamns kommun på plats 277 – blott 13 andra kommuner rankades ha ett sämre företagsklimat i hela Sverige”.

Även Charlott Lorentzen, mp, bör i sina bästa stunder förstå vad en flyglinje mellan Ronneby och Frankfurt skulle betyda för ett näringsliv i Blekinge som genom åren inte varit direkt bortskämt med väl fungerande kommunikationer. Men nu blir det ett rungande nej av princip, inte av ett klokt framtidstänkande. Principen innebär dessutom att såväl socialdemokratiska kommunalrådet som SD säger nej av samma skäl. I regionen har båda partierna sagt ja till att stödja etableringen av flyglinjen.

Nu ska frågan också upp i fullmäktige och att även då hävda att det är Region Blekinge som ska stå för kollektivtrafiken vore att dra dumheten allt för långt. Flyget kan väl knappast sorteras in under begreppet kollektivtrafik.

För Karlshamns del handlar det om 250 000 kronor årligen under tre år. Karlskrona och Ronneby har redan sagt ja. Pinsamt är också om frågan skulle falla på grund av att en kommun i Blekinge försöker stoppa projektet. Även Region Kalmar är en av parterna och ska i så fall ansvara för 30 miljoner kronor.

I Karlshamn sa oppositionen (M, L, KD) ja till satsningen och reserverade sig efter ett nej från den styrande gruppen, S,MP,C,SD och V.

Om Miljöpartiet hade sagt nej till tidigare charterresor till t e x Turkiet hade jag haft lättare att förstå en protest. Men någon sådan har tidigare inte framförts från MP.

Ronneby Airport är av största vikt för hela Blekinge. Vill verkligen Karlshamn vara den part som måste ikläda sig dumstruten och stå varaktigt i skamvrån? Näringslivets bästa för framtiden måste väl ändå vara viktigast inte minst nu efter Coronaupplevelsen. För det i sammanhanget låga beloppet 250 000 kronor, väljer man bort solidariteten med övriga kommuner och regionen ”av princip”.