Blekinge har inte råd säga nej

Det erbjudande som eniga (?) politiker i Ronneby i eftermiddag har presenterat och som riktas till landstingsstyrelsen har Blekinge inte råd att tacka nej till. Den viljeinriktning som har klubbats i landstingsfullmäktige är inget annat än just en viljeinriktning.

Den urusla ekonomi som nästan dagligen presenteras för skattebetalarna går naturligtvis ensidigt ut över patienterna men också anställda som tvingas se verksamheter skäras ner. Jag tänker inte bara på vad som håller på att ske vid sjukhuset i Karlshamn utan också vad man upptäcker när man nu har börjat lappa och laga vid sjukhuset i Karlskrona.

Att lappa och laga innebär ytterligare kostnader som har fått allt fler landstingspolitiker att tveka till inriktningsbeslutet.

-Tiden talar för att ett nytt sjukhus måste byggas och det ur såväl ekonomi- miljö och effektivitetskrav, betonade kommunalrådet Roger Fredriksson,m, vid presskonferensen.

Under presentationen framhölls också:

”Ett nytt sjukhus centralt placerat mitt i länet, ger goda förutsättningar till ett hållbart miljösmart sjukhus. Den geografiska placeringen, i närheten av länets demografiska mittpunkt, och i direkt anslutning till länets pulsåder E22 samt dess närhet till järnvägen ger optimala förutsättningar för patienter och anhöriga från hela länet att nå sjukhuset på kort tid. Byggandet av ett nytt sjukhus ger utomordentliga förutsättningar att vara miljösmart vid valet av byggnadsmaterial samtidigt som energianvändningen kan minimeras. Patientmiljön blir av högsta standard då ett nytt sjukhus erbjuder alla patienter ett eget rum med toalett och dusch. En vårdmiljö som ger förutsättningar till såväl integritet, respekt och inte minst hög hygienstandard.”

I Ronneby kommun har man räknat på samma sätt som landstinget vilket innebär att byggkoistnaden stannar vid 4,5 miljarder kronor. För detta får man 13 huskroppar med sju våningar på 135 000 kvadratmeter. Det finns plats för 2200 p-platser och det finns planer för ett nytt resecentrum i nära kontakt med det tilltänkta sjukhuset. Gångavståndet från tåg till sjukhus blir likvärdigt med det som i dag gäller vid Bergåsa.

Effektivt ocvh ekonomiskt

”En koncentration av sjukhusverksamheten till ett sjukhus i länet ger samordningsvinster såväl personalmässigt som utrustnings- och lokalmässigt. Ett sjukhus för länet innebär ett effektivt användande av personal samtidigt som patienter inte behöver transporteras mellan olika vårdinrättningar i samma utsträckning som för närvarande.

En koncentration av sjukhusverksamheten till ett sjukhus i länet innebär att dagens dubblering av flera funktioner såsom laboratorier, sjukgymnastik, matsalar med flera undviks. Det ger också förutsättningar till effektivare utnyttjande av såväl lokaler som medicinteknisk utrustning. Exempelvis kan antalet operationssalar och röntgenlaboratorier minskas jämfört med idag. Ett nytt modernt energismart sjukhus i länet innebär betydande minskning av energikostnaderna.”

Vid presskonferensen deltog Ronny Pettersson i sin egenskap av expert och boende i Ronneby. Han är inte längre knuten till någon utredning kring sjukhusfrågan annat än vad han tidigare presenterat i en utredning som tidigt ratades av landstingets ledning men som nu aktualiseras av eniga politiker i Ronneby.

Det är kommunala industribolaget ABRI som har arbetat fram underlaget och som nu presenterades av dess vd, Dennis Robérteus. Samtliga gruppledare så när som Ronnebypartiets, Anna Carlbrant, närvarade.

Bilder kan du ta del av i blogginlägget nedan.

Det hållbara sjukhuset mitt i Blekinge

Presskonferensen är slut i Ronneby där eniga politiker i eftermiddag har presenterat var ett nytt hållbart sjukhus bör och kan uppföras.

Platsen är den jag tidigare beskrev – vid den östra infarten till Ronneby.

Här presenterar jag först bildmaterialet. Jag återkommer med kommentarer till förslaget som nu ska tillställas landstingsstyrelsen för behandling.

OBS! Klicka för större bild.

Ny bild

Sjukhus 1

Sjukhus 2

Sjukhus 4

Sjukhus 5

 

Ronneby vill bygga sjukhus vid östra infarten

När Ronneby kommun i eftermiddag har kallat till presskonferens vill man tala om att man har en bra alternativ markplats att bygga ett nytt sjukhus på. Det är östra infarten till Ronneby som gäller och detta har kommunen länge planerat.

Man har köpt mark i flera omgångar vilket har tagit sin tid. En av markägarna var aningen svårare att övertyga än övriga men nu är allt klart. Markområdet gränsar till såväl järnvägen som E 22, vilket har varit ett förslag och krav i den utredning som i varje fall Ronny Pettersson har lagt fram men som landstingsledningen tidigt ratade.

Att man nu nått politisk enighet i Ronneby är ingen nyhet, enigheten i frågan har varit betydande sedan valet i fjol. Däremot är det ytterst osäkert hur denna idé som presenteras i eftermiddag ska kunna förverkligas. Beslut är redan taget i landstingets fullmäktige och det som avgjorde var att såväl Miljöpartiet som vänstern vek ner sig och gjorde helt om mot vad man lovat i valrörelsen.

Sjukhus

Blekinges samlade politiska kraft måste visa att man tänker modernt och framsynt, inte minst för att möta allt högre miljökrav. Att ett nytt sjukhus blir många miljarder billigare och mer ändamålsenligt för patienter och sjukhuspersonal har landstingets politiker blundat för.

Vi i lobbyistgruppen som har arbetat med frågan i två år för ett nytt sjukhus i Blekinge välkomnar naturligtvis eftermiddagens utspel men det kan vara för sent. Den politiska enigheten på länsplanet är en helt annan sak än att nå samma enighet lokalt.

Hur som helst – markområdet är inköpt nu återstår att se om det kan komma till användning också.

 

Ronneby utan visioner för äldreboende

DSC04211

Fullmäktige i Ronneby genomförde i går kväll (torsdag 27.8) sin andra temadebatt i något som ska ses som ett försök att mer grundligt diskutera ett ämne. I går kväll var programpunkten ”Äldre och boende”.

Efter att jag lyssnat på de drygt timslånga samtalen måste jag konstatera att ledamöterna i Ronnebys fullmäktige har små krav på hur en debatt ska vara för att vara konstruktiv och givande för lyssnaren.

I stället för att berätta om konkreta mål för äldres boende i Ronneby kommun utmynnade inläggen i en ytterst teknisk debatt om Ronnebyhus avkastningskrav på 5,9 procent.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet och ordförande i Äldrenämnden, hade ingen lyckad start som inledare. Luften gick ur temadebatten redan i första meningen när Håkansson förklarade att i nämnden har inte de äldres boende diskuterats!!

Däremot fick vi veta att Ronneby aldrig har haft så många 85 + som i dag och fler kommer dom att bli, förklarade Håkansson som betonade att man vill eftersträva högsta möjliga valmöjlighet för de äldre att välja boende. Ett tämligen ofarligt löfte när det visade sig att det inte finns så många boenden att välja mellan.

Sune Håkansson nämnde dock några exempel utan att ha konkreta krav. Det gäller Lindebo i Bräkne-Hoby som skulle kunna utökas med ett 30-tal platser efter tillbyggnad. När det gäller trygghetsboende har man också efter diskussioner i kommunala pensionärsrådet pekat ut Kallinge som en framtida byggplats.

Så långt som till konkreta byggplaner för äldres boende har man ännu inte kommit. En långsam utredning ligger och skvalpar men ännu har den inte nått fram till kommunstyrelsen. Av samtalen framgick att man egentligen inte har någon samlad bild av ett framtida behov av äldres boende.

Malin

Johan Sandberg, moderat och ordförande i Ronnebyhus, förklarade efter ett långt inledande datastrul just svårigheten att planera. Inte minst det nybyggda trygghetsboendet i Espedalen har visat hur svår den s k marknaden är på detta område.

Av 46 intresserade var det endast 10 som gick i mål med en nybyggd lägenhet som resultat. Många reagerar för höga hyror som naturligtvis hänger samman med höga byggkostnader.

Ronny Pettersson, vänstern och vice ordförande i Ronnebyhus, betonade kostnadsfrågan och sa:

-Byggkostnaden är densamma om det byggs i Stockholm eller här i Ronneby och tro inte att det blir billigare, var hans förklaring. Byggkostnaden för en lägenhet ligger på 1,7 miljoner kronor.

Det var först när Ronny Pettersson tog till orda som det blev något som kan liknas vid debatt. Han var besviken på Äldrenämnden för att inte ha diskuterat äldres boendefrågor och jag kunde ana en stor förvåning över detta.

Pettersson var också på tå när han förkunnade att det kanske ska vara Ronnebyhus som också bygger framtida bostadsrätter. Detta på grund av att några talare nämnt ordet valfrihet i sina vaga inlägg som mest handlade om oprecisa drömmar.

 

Därför köper inte Ronneby Tjärö

Tjärö är en av Blekinges vackraste öar men nu när den inte längre utgör ett populärt besöksmål håller den sakta på att förslummas. Nuvarande ägare, Madeleine och Anders Althin, vill sälja ön men har hittills misslyckats. Nu har de i sommar öppnat för en annan lösning nämligen att arrendera ut ön med fastigheter.

Många blekingar förfasar sig över att denna välkända skärgårdspärla nu håller på att växa igen och har därför uttryckt önskemål att Ronneby och Karlshamns kommuner bör köpa ön. Man vill genom detta rädda ön som en fortsatt lockande mötesplats för turister.

Det är främst genom sociala medier som många har framfört idén att de två kommunerna bör rädda ön. Dessa önskningar har naturligtvis nått fram även till kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson, som kommenterar köpkravet på följande sätt.

-Jag förstår mycket väl att kravet har uppstått, men på den här punkten är kommunallagen mycket bestämd. Eftersom Tjärö tillhör en angränsande kommun, Karlshamn, får vi helt enkelt inte genomföra ett sådant köp, även om vi hade önskat. Vi får inte heller bli delägare tillsammans med Karlshamn.

-Däremot kan jag försäkra alla att vi i Ronneby kommun noga följer den fortsatta utvecklingen och vad som händer. Vi har ett gott samarbete med Karlshamn även i denna fråga och har bra insyn. Naturligtvis har vi inom kommunen ett stort intresse av att Tjärö åter ska få liv och rörelse, betonar Roger Fredriksson.

Naturligtvis fick många blekingar stora darren när det blev känt att Bert Karlsson ville göra Tjärö och Guö värdshus till flyktingförläggningar men dessa projekt tycks nu vara glömda och planerna nergrävda.

Däremot är det trist att myndigheter som bl a Länsstyrelsen i Blekinge vilseleder människor som inte känner till det faktiska förhållandet att ön numera ligger öde. Länsstyrelsen beskriver Tjärö på sin hemsida på följande sätt:

”Tjärö är en av Blekinges vackraste öar, med mycket att upptäcka. Ön är inte större än att du kan vandra runt den på några timmar. Tag god tid på dig och upplev Tjärös rika djur- och växtliv, med många arter typiska för skärgården. Öns byggnadsbestånd utgörs av äldre hus som tidigare funnits på platsen eller ditförts. Sommartid finns betesdjur på ön.

Tjärö, som är ett populärt besöksmål, har färjeförbindelse med fastlandet. Ön är viktig för det rörliga friluftslivet med vandringsleder och rastplatser. Förutom en marina med gästhamn finns fina hällmarker och mindre vikar som är populära för båtburna gäster. Det finns badmöjligheter i vikar med sandbotten och vid klippor. På Tjärö finns restaurang och här erbjuds boende. Tältplats finns också.”  

Nu kan vi bara hoppas att politiker och tjänstemän i Karlshamn tillsammans med ägarna finner en rimlig lösning som kan rädda Tjärö för framtiden.

En kraftfull kvinna med skinn på näsan

-En kraftfull kvinna med skinn på näsan som vi kommer att sakna.

Så sa facket i Landskrona kommun när Susanne Öström kom på kollisionskurs med ledande politiker i Landskrona och sa upp sig. Politikerna inrättade en tjänst som inte skulle vara underställd henne och det blev för mycket.

Nu är Susanne Öström anställd på sex månader som förvaltningschef vid Kultur- och Fritidsförvaltningen i Ronneby efter Tommy Johansson som inte fick förlängt förordnande vilket jag skrev om sent i våras. Nu börjar hon sin halvårslånga anställning i Ronneby den 1 september. Se mitt blogginlägg här under.

Så här skrev Helsingborgs Dagblad i april i år när hon hade sagt upp sin anställning som kommundirektör i Landskrona.

http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2015/04/17/stadsdirektoren-i-landskrona-slutar/

Kultur/Fritid får tillfällig chef

Susanne Öström kommer att tillfälligt fylla luckan efter förvaltningschef Tommy Johansson på Kultur- och Fritidsförvalningen i Ronneby kommun. Johansson slutar den sista augusti och Öström tillträder den 1 september.

-Detta är en lösning för sex månader framåt, berättar kommunalrådet Roger Fredriksson. Någon fortsatt anställning för Öström är inte aktuell. Under tiden ska vi hitta en ny person att anställa som förvaltningschef för Kultur- och Fritid.

Susanne Öström är ursprungligen från Karlshamn där hon nu är bosatt efter ett antal cheftjänster runt om i landet. I dag arbetar hon som konsult och är 61 år.

Närmast kommer hon från en tjänst som stadsdirektör i Landskrona. Hon har tidigare tjänstgjort som kommundirektör i Alingsås och dessförinnan som kommunchef i Kristinehamn.

Förutom att leda Kultur- och Fritidssektorn i Ronneby ska hon under sin halvårslånga tjänstgöring i Ronneby också se över organisationen i sin helhet. I detta ska då också inbegripas den utredning som redan pågår och som gäller Ronnebys besöksnäring. En utredning som leds av kommundirektören Magnus Widén.

 

Regeringen – Otur att ni blev sjuka

Otur för er att ni blev sjuka och drabbade.

”Shit happens” kan man säga men ni får stå för alla juridiska och medicinska kostnader själva. Regeringen, och jag som miljöminister, kommer inte att hjälpa er.

Så rakt och osminkat måste man tolka miljöminister Åsa Romsons besked till PFAS-drabbade i Kallinge och Ronneby. Ett besked som, om det når den globala världen, måste få luttrade miljövänner att chockas. Vad har hänt med Sverige som alltid har gått i täten för en renare värld?

Av miljöexperter har det som inträffat i Kallinge och Ronneby beskrivits som ”den värsta kemikalieolyckan i modern tid”. Ändå vänder regeringen ryggen åt dessa tusentals drabbade och deras framtida ovissa öde.

Det är en ytterst cynisk syn på ett allvarligt miljöproblem där regeringen mer eller mindre anser att de drabbade har haft otur när de valt att leva och bo i just dessa två blekingska samhällen med en dominerande flygplats där man använt brandskum innehållande farliga kemikalier.

På Naturvårdsverkets hemsida kan man ta del av att ett av ämnena i PFAS-familjen ”PFOS” har mycket allvarliga effekter på såväl hälsa som miljö. I USA har man efter studier på nära 70 000 personer konstaterat samband mellan njurcancer, testikelcancer. tarmsjukdomar, sköldkörtelsjukdomar, högt blodtryck och högt kolesterol.

Naturligtvis är det en skandal att drabbade själva ska behöva föra en oviss och kostsam juridisk kamp mot militären som använt och har sagt att man tänker fortsätta att använda medlet vid ett eventuellt framtida haveri med Jas-Gripen. Däremot har det civila flyget redan övergått till en annan och mer miljövänlig skumhantering vid flygbränder.

Att många människor nu är tveksamma till att satsa pengar för en eventuell rättegång är lätt att förstå. Skulle man dessutom förlora en rättegång mot staten med sina ekonomiska och juridiska resurser skulle många säkert bli tvingade att lämna både hus och hem.

Naturligtvis är det staten som bär hela ansvaret för att en av södra Sveriges bästa grundvattentäkter ”Bredåkradeltat” har förgiftats och inte längre kan användas. Nu åsamkas Ronneby kommun betydande kostnader för att hitta nytt drickbart vatten i närheten av Karlsnäs.

Inte heller kan jag förstå hur PFAS-föreningen har kommit fram till siffran 50 000 kronor i skadestånd från staten för de som drabbats av det giftiga vattnet. Summan ter sig futtig när man vet att allvarliga livshotande sjukdomar kan bli följden av det som skett.

Naturligtvis måste det vara ett oavvisligt krav, som första åtgärd, att drabbade som har testats och noterats för höga värden måste få snabb och gratis vård av specialister. Ersättningsfrågan handlar uteslutande om ekonomi, inte helt oviktig, men det handlar om människors hälsa och framtid och om den vet ingen expert. Det vet inte heller staten eller försvaret. För stunden lever regeringen på hoppet och lämnar därmed de drabbade åt sitt eget öde.

Hur skulle vi i Sverige ha reagerat om vi genom media fått vetskap om liknande skandaler i världen och samtidigt nåtts av uppgiften att folkets regering vänt dem ryggen? Vi skulle förfasat oss och vi skulle ha dömt landet som cyniskt och människoovänligt. Men nu handlar det om vårt dricksvatten, vårt viktiga dricksvatten som alla myndigheter tycks bevaka och beskydda. Varför ska då människor i Ronneby och Kallinge behandlas med kommentaren – ”Shit happens”???

Kräver ersättning till PFAS-drabbade

I ett pressmeddelande i dag förklarar PFAS-föreningen vilka ekonomiska krav man nu ställer på försvaret för alla de som har drabbats av giftet. Här är kraven:

”Vi vill att ansvariga ska stå till svars för sitt utsläpp av miljöfarliga ämnen (PFAS m.fl.) som förgiftat både mark, vatten, barn, ungdomar och vuxna!

PFAS-föreningen känner sig mycket svikna och frågande till Åsa Romson och regeringens beslut. Vad är det för miljöminister, tillika miljöpartist som nu nonchalerar de som drabbats av vad hon själv betecknar som ”den största miljöskandalen”?

PFAS-föreningen kommer för sina medlemmar att kräva:

Minst 50 000 kronor för kränkning till varje person med bevis av förhöjda värden av PFAS.

– Minst en kostnadsfri grundlig hälsokontroll årligen, samt uppföljningar om så krävs.

– Fri sjukvård och medicinering för sjukdomar och besvär pga. PFAS förgiftningen.

– Ekonomisk ersättning för den som redan blivit sjuk eller i framtiden kommer drabbas av sjukdom eller besvär pga. PFAS förgiftningen.

– Att det tillskjuts ekonomiska medel för genomförande av opartiskt, omfattande, grundlig och långsiktig forskning.

Det är nu det gäller! Det är nu eller aldrig som gäller och vi vädjar nu till alla er som är drabbade att verkligen seriöst tänka efter före, senare är det försent. Alltså tänk efter nu alla drabbade Kallinge och Ronnebybor om ni tycker att det är okej att vi drabbats av detta och att de ansvariga kommer undan utan ansvar.

För er som vill vara med finns vi gärna där till hjälp att fylla i fullmakt och förklara hur detta ska gå till samt besvara andra frågor runt processen och varför vi driver den mot just försvarsmakten. Det finns en bra förklaring till detta, säger Herman Afzelius ordförande i PFAS-föreningen.

Med vänlig hälsning PFAS-föreningen

Regeringen sviker PFAS-drabbade

”Vi anser fortfarande att det är helt orimligt att vi, de drabbade, själva ska behöva bekosta en juridisk prövning och dess höga ekonomiska risker för att dessa frågor ska belysas och bedömas opartiskt och rättvist och inte dra ut på tiden.”

Detta är andemeningen i det debattinlägg som i dag har publicerats på Svenska Dagbladets nätupplaga och har styrelsen i PFAS-föreningen som avsändare.

Jag stöder naturligtvis denna kamp därför att jag anser det helt orimligt att regering och andra myndigheter sviker en stor grupp människor i Ronneby kommun och lämnar dem åt sitt öde. Jag publicerar därför deras debattinlägg i sin helhet och jag återkommer senare med en personlig betraktelse av det som nu sker. Här följer PFAS-föreningens text:

”PFAS-föreningen fick torsdagen 6/8 2015 ett skriftligt besked från Åsa Romson och regeringen att det inte blir något ekonomiskt stöd för att hjälpa drabbade i Kallinge och Ronneby, i vad som beskrivits som ”den värsta kemikalieolyckan i modern tid”. Åsa Romsons besked innebär att tusentals drabbade barn, ungdomar och vuxna i Ronneby och Kallinge aldrig kommer att få svar på hur skadliga de PFAS-gifter är som vi ofrivilligt fått i våra kroppar. Inte heller får vi veta vem som skall stå till svars. Är det vad Åsa Romson vill? Ska de som bär ansvar för att tusentals människor förgiftats gå fria? Ska vi leva i ovisshet om våra skador?

Vi vill att någon ska stå till svars för sitt utsläpp av miljöfarliga ämnen (PFAS med flera) som förgiftat både mark, vatten och människor! Värst drabbat är Ronneby i Blekinge där det kan röra sig om 27 000 människor som exponerats för gifterna över tid.

Det finns mycket som tyder på att det vatten vi fått i oss under årtionden är mycket farligt. Svenska brandmän som arbetar med den här typen av kemikalier drabbas av dubbelt så mycket cancer som andra grupper, för testikelcancer gäller det tredubbla. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vill testa 15 000 brandmän för PFAS. KEMI och MSB avråder från att använda brandskum med dessa kemikalier helt. Det finns omfattande amerikanska studier (C8 science panel), där det gjorts studier på drygt 69 000 människor där man visat samband mellan njurcancer, testikelcancer, tarmsjukdomar, sköldkörtelsjukdomar, högt blodtryck och högt kolesterol. På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa att ett av ämnena i PFAS-familjen; ”PFOS” har mycket allvarliga effekter på hälsa och miljö. PFOS är sedan 2008, med vissa undantag, förbjudet inom EU. Ett annat ämne; ”PFOA” är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människa.”

Det är dessa ämnen vi har fått in i våra kroppar. Ett av proverna i Ronneby visade värden som var 240 gånger högre än det ”åtgärdsvärde” som Livsmedelsverket har fastslagit.

Detta borde väl vara varningssignaler nog för Åsa Romson?

Under ett möte i Kallinge i början av året, pratade representanter från Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin i Lund, som genomför en omfattande kartläggning av oss i Ronneby och Kallinge om den ”cocktail” som vi fått i oss. För det är ju inte ”bara” PFOS och PFOA. I giftmixen som Försvarsmakten släppt ut i vårt vatten finns totalt åtta andra PFAS-ämnen. Våra värden är hundrafalt högre än hos andra i Sverige som druckit rent vatten. Detta är gifter vi aldrig kommer att bli av med. De bryts inte ner, varken i naturen eller i våra kroppar. Vi kommer sannolikt att få leva med dem resten av våra liv.

Försvarsmakten har sent omsider förklarat sig ansvarigt för att PFAS finns i vårt vatten. Problemet ligger på regeringens och miljöministerns bord. Det är en Svensk myndighet som orsakat förgiftningen av tusentals medborgare.

Vi har tvingats att organisera oss och starta denna PFAS-förening kring en fråga vi aldrig bett om eller kunnat förutse. Vi har gjort det för att hantera den olycka vi drabbats av. Vi har lagt ner massor med tid för att sprida information, dela ut flygblad, kräva informationsmöten, föra dialog med tidningar och tv och samla kunskap om vad det är vi fått i våra kroppar, ett arbete som kräver mycket tid och energi. Tid som vi lägger på vår fritid för att säkerställa att vi och våra barn får den upprättelse, ursäkt och hjälp som vi rimligtvis borde ha.

Vi i PFAS-föreningen känner oss svikna och mycket frågande till Åsa Romson och regeringens beslut. Vad är det för miljöminister, tillika miljöpartist som nu nonchalerar oss som drabbats av vad hon själv betecknat som ”en historisk miljöskada”?

Vi anser fortfarande att det är helt orimligt att vi, de drabbade, själva ska behöva bekosta en juridisk prövning och dess höga ekonomiska risker för att dessa frågor ska belysas och bedömas opartiskt och rättvist och inte dra ut på tiden.

I en sådan process kommer vi i PFAS-föreningen att ställa följande krav:

  • Minst en kostnadsfri grundlig hälsokontroll årligen, samt uppföljningar om så krävs.
  • Fri sjukvård och medicinering för sjukdomar och besvär på grund av PFAS-förgiftningen.
  • Ekonomisk ersättning för den som redan blivit sjuk eller i framtiden drabbas av sjukdom eller besvär på grund av PFAS-förgiftningen.
  • Att det tillskjuts ekonomiska medel för genomförande av opartiskt, omfattande, grundlig och långsiktig forskning.

Vi bad om ett stöd från regeringen eftersom vi inte vill att denna fråga skulle behöva bli en klassfråga och att alla i kommunen skulle ha samma förutsättning för en rättvis och opartisk bedömning av denna skandal. Inget av detta kommer nu alltså att hända, eftersom Åsa Romson väljer att vända oss ryggen.

Vi undrar varför Åsa Romson ens kom till Ronneby för att träffa oss?”

Herman Afzelius, ordförande PFAS-föreningen, Thomas Lähdet, vice ordförande, Cilla Oijens, sekreterare, Stefan Hansson, kassör, Katarina Tilholm, medlemsansvarig, Lollo Knutson Karlsson, ledamot.

FAKTA: PFAS

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) är en hel grupp av syntetiska ämnen. Två av de mer kända ämnena är PFOS och PFOA. PFOS förbjöds inom EU 2008, men övriga ämnen används fortfarande för exempelvis klädimpregnering, ytbehandling och rengöring.

Runt 2 000 personer i Kallinge och Ronneby har sedan december 2013 lämnat blodprov