Äntligen besked om förgiftat Kallingevatten

Brandövningarna som förgiftade dricksvattnet – Hur kunde det ske?

Frågan har länge sysselsatt boende i Ronneby kommun, speciellt i Kallinge. Men nu ska de äntliga få svar och du kan själv ta del av den presskonferens som äger rum på onsdag. Adressen längst ner i denna blogg.

Onsdagen den 2 mars överlämnas en utredning om hur spridningen av hormonstörande, högfluorerade ämnen, s.k. PFAS, från brandövningsplatser till dricksvattentäkter kunnat pågå i många år utan att upptäckas.

Klockan 10.00 håller den särskilde utredaren Göran Enander och klimat- och miljöminister Åsa Romson en pressträff där utredningens rapport presenteras och sätts i relation till regeringens bredare insatser mot giftiga kemikalier.

Tid: Onsdagen den 2 mars kl. 10.00 Plats: Pressrummet, Rosenbad

Presskonferensen kommer att webbutsändas på regeringens webbplats,

www.regeringen.se

Slut med stadsarkitekt i Ronneby

Nu är det slut på gamla tider. Ja, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort…

Ni kommer säkert ihåg sången om gamla 34:an. Den sången stämmer väl in på vad Ronneby kommun nu åstadkommer i sitt fortsatta arbete med att organisera om.

I dagarna har stadsarkitekt David Gillanders slutat efter några år på s k övertid. Någon ersättare med den titeln kommer inte att rekryteras. Nu ska tjänsten ersättas av en exploateringsingenjör.

Rivning

Varför ska man ha en stadsarkitekt ? Jo kanske för att få en mera konstnärlig inriktning i planering, utsmyckning, försköning av kommunens boende- och rekreationsmiljöer, torg m m. Tänk bara så många välkända stadsarkitekter som satt sin prägel på stadsmiljöer och som därmed gjort de städerna till välkända och attraktiva besöksmål. Men det tycker tydligen inte Ronneby kommun behövs, utan satsar i stället på en ingenjörstjänst, som ska exploatera. Då har man inte förstått vad en bra stadsarkitekt kan åstadkomma.

Sökandet efter lämplig person till tjänsten har inletts och ansökningstiden löper ut den 31 maj.

Det nya med tjänsten är att den ska knytas till kommunledningsförvaltningen som lyder direkt under kommunstyrelsen.

Fram till nu har stadsarkitekten tillhört plan- och byggenheten. En slags ”halvchef” blir nu Helena Revelj som i dag är anställd som planarkitekt.

Grisigt på Ronneby kommunfullmäktige

R-y logga

Det nåddes något av bottenrekord i debattkonst när fullmäktige i Ronneby på torsdagskvällen diskuterade ”gifta asylsökande barn och deras placering”.

Debatten blev lång och extra hätsk på sluttampen. Det var många sakliga inlägg men det var när Tim Svanberg, centern, äntrade talarstolen som det inte helt oväntat hettade till mellan honom och vänsterns Peter Bowin.

”Den här debatten följer ett känt mönster. En sansad debatt följs av ett inlägg av Peter Bowin”, sa Tim Svanberg och fick småskratt från vissa ledamöter som belöning.

Bowin stod kvar i talarstolen för att invänta repliktillfälle och visst kom det.

”Man ska aldrig brottas med grisar, man blir bara nerdragen på deras nivå. Man blir skitig och grisen nöjd”, sa Peter Bowin och ledamöterna höll sig för skratt.

Tim Svanberg knappade därefter in sin besvikelse som ett inlägg på Facebook att han under fullmäktige blivit kallad för gris av Peter Bowin. Vänner till Svanberg beklagade den låga debattnivån.

Det händer i RonnebyRedan när debatten var ung i samma ämne om barnäktenskap var språkbruket dåligt. Ordet giltigt förvanskades snabbt till giltligt. Det felaktiga uttalet anammades av flera talare och blev till slut nästan roande när det upprepades.

Ledamöter blev i upphetsningen till ledamoter. Ett uttal som dessbättre var ganska lokalt förankrat till endast en ledamot.

Debatten förorsakades av en interpellation ställd till ordförande i socialnämnden, Åsa Evaldsson (M), som vid flera tillfällen garanterade att man följer svensk lagstiftning. Vid något av dessa replikskiften gick dock Tim Svanberg ett steg för långt. Han uppmanade inte bara Evaldsson utan också tjänstemän vid förvaltningen att dagen efter ringa Göteborg för att ta reda på hur man där handskas med barnäktenskap. Han som politiker har ingen rätt att beordra tjänstemän.

En långkörare blev också frågan om ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby kommun. Frågan har sysselsatt såväl tjänstemän som politiker under nästan tre år och bl a handlat om vilket typsnitt som ska användas i kommunens två logotyper. Ronneby – den moderna kurorten kommer att profilera kommunen.

”Ett cirkustält med en kula på toppen” var beskrivningen av den gamla brunnskällan. Flera efterlyste en grafisk profil som borde ge en samlad bild av hela kommunen. Tommy Andersson (S) kämpade hårt för ett bevarande av den nuvarande utformningen av stadsvapnet men fick se sig besegrad i den kampen.

Efter att ha tagit del av denna kvälls debatter funderar jag på om Ronneby verkligen blir mer uppmärksammat med ny logga? Är det inte kommunens verksamhet som ska göra Ronneby attraktivt ? Men – för att få full utdelning måste det också vara ett oavvisligt krav att flera politiker ser om sitt varumärke.

Ronneby kommun säljer ”Skogsvandrarhus”

DSC03248

Nu säljer Ronneby kommun ”Skogsvandrarhuset” på Flottiljvägen i Kallinge. Priset är satt till 500 000 kronor eller högstbjudande. Priset är intressant. Summan överensstämmer ganska exakt med vad huset rustades upp för på 80-talet. Dock med annat penningvärde.

Skogsvandrarna upphörde som förening 2010 men förvaltade huset fram till november i fjol då även en återstående kamratförening avvecklades. I huset bedrev bl a Ronneby OK bitvis ungdomsverksamhet men i lokalerna arbetades framförallt boken om Skogsvandrarna fram. Ett arbete som pågick under tre år.

Skogsvandrarna hade rekordstor verksamhet på 80-talet och en bit in på 90-talet. Problemet var att man saknade rymliga klubblokaler. Nära kontakter med dåvarande kommunalrådet Roland Andersson och Fritidsnämndens ordförande Nils- Otto Olsson gav resultat.

DSC03249

Det nu aktuella huset uppfördes 1946 och ägdes av kommunen. Fastigheten var då liksom nu i behov av upprustning som beräknades till 520 000 kronor. Den 14 januari 1986 godkände kommunstyrelsen en överenskommelse mellan Ronneby kommun och Skogsvandrarna.

Kommunen ställde upp med 250 000 kronor medan klubben å sin sida tillsköt 120 000 kronor plus ideellt arbete i samband med upprustningen.

Från början rymde huset fyra 2-rumslägenheter i två plan med källare. Huset utrustades bl a med bastu och omklädningsrum, en anläggning som var i fungerande skick så sent som hösten 2015.

SPF Ronneby vital 50-årssenior

IMG_0808

I år fyller SPF Seniorerna i Ronneby 50 år och det tänker man fira med en hejdundrande fest i september. Planeringsarbetet för firandet har redan startat.

Det framkom när föreningen i dag genomförde sitt årsmöte med drygt hundratalet medlemmar närvarande. Mötet var en snabb tillställning på drygt 30 minuter och med idel omval. Mötesordförande var Nils Ingmar Thorell som värmde upp inför kvällens sammanträde med kommunfullmäktige.

Ronneby är SPF-distriktets största förening med 1063 medlemmar. Verksamheten är omfattande och stor kraft ägnas åt samhällsfrågor där det framtida boendet för äldre upptar en stor del av tiden. Riksförbundets upprop mot höjda hemtjänsttaxor är en i dag högaktuell fråga som SPF Ronneby också prioriterar.

Laila Andersson omvaldes som ordförande och omval blev det också för Yvonne Andersson, Birgitta Edvardsson, Inga-Britt Månsson och Bengt Mauritzson.

I styrelsen ingår även, med ett år kvar, Siv Andersson, Per Arne Bjurling, Gunnar Jönsson och Gunnar Karlsson.

Revisorer är Tommy Engvall och Kerstin La Fleur Jeppsson.

Befolkningstal för Ronneby kommun

Nu finns de senaste siffrorna för Ronneby kommun befolkningsutveckling och som vanligt är det Sune Håkansson som har studerat siffermaterialet.

Ibland är det intressant att följa befolkningsutvecklingen under en längre period. I den här sammanställningen synas befolkningsutvecklingen sedan seklets början, med mätpunkterna den 31.12 år 1999, 2009, 2014 och 2015. Riktigt exakta är inte siffrorna.

                                                                            

                                1999        2009         2014       2015      

Backaryd                 1 273      1 180       1 131       1151    

Bräkne-Hoby         3 339      3 186        3 054       3077    

Edestad                      642         649           648         635         

Eringsboda                766         707           617         616

Förkärla                     290         276           278         274 

Hjortsberga            1 140     1 103        1 080       1071        

Listerby                  1 738     1 951        1 943       1909

Ronneby               19 113   18 973     19 060     19572           

Öljehult                      477        377           363         349

KOMMUNEN       28 778   28 402     28 179      28697         

 Summeringen stämmer inte helt, det finns en del ”förda på kommunen”. Därtill finns ca 600 asylsökande, varav de flesta inte är skrivna här.

Ronneby kommun redovisar en befolkningsökning på 476. Förklaringen är ett invandringsnetto på 631. Flyttningsnettot mot övriga Sverige var minus 144, födelsenettot -12.

Sedan sekelskiftet har invandringsnettot varit över 3300 personer! Mer än 11 procent av invånarna är födda utomlands.

 Flyttningar kan ha bidragit till skev könsfördelning i åldrarna 10-39 år. I åldrarna 10-19 år finns 1608 män, 1404 kvinnor. Mellan 20-29 år är 1706 män, 1410 kvinnor, samt i åldrarna 30-39 år 1697 män, 1448 kvinnor.

Å den andra sidan finns det fler kvinnor än män i åldrarna60+.

På ”församlingsnivå” noterar Eringsboda -1 och Öljehult -14. I båda fallen är det de lägsta befolkningstalen på några hundra år.

Eringsboda har aldrig haft fler 90+, men det är mer än 50 år sedan man hade färre 80+. Gruppen 80-89 år är sålunda extremt liten. Antalet födda är numera kringsvid 4 per år. Skolan är förvisso hotad.

Sune Håkansson

En oberoende utredning – inget annat

I måndags den 15 februari lyckades en politisk minoritet i landstingsfullmäktige få sjukvårdens programplan för de kommande 40 åren återremitterad för vidare utredning.

Planen visade sig sakna en väsentlig del, nämligen ett underlag för vad alternativet ett nytt sjukhus kan innebära i kostnader och fördelar när det gäller kravet på modern sjukvård. Ett sådant underlag och alternativ till nu liggande förslag på att lappa och laga länets två sjukhus, har förvägrats oppositionen under drygt två år.

Majoriteten ville driva igenom renoveringsförslaget utan att veta vad kostnaderna kommer att bli. Så kan inte skattemedel hanteras och nu ställs det därför krav på att en oberoende utredning värd namnet ska tas fram i sjukhusfrågan.

Stellan Lundin och jag har samma uppfattning när det gäller dessa frågor och har nu med en gemensam insändare i vardera BLT och Sydöstran talat om vad som krävs. Här nedan kan du som ännu inte tagit del av texten informera dig.

En oberoende utredning i sjukhusfrågan, ingenting annat.

En politisk minoritet, men sannolikt med en majoritet av väljare i Blekinge bakom sig, lyckades 2016-02-15 återföra frågan om en ny utredning av sjukhusfrågan till landstingets styrelse.

 Utredningen ska enligt beslutet i landstingsfullmäktige innehålla en fördjupad analys av rationaliseringsvinster, driftkostnader, livscykelkostnader och kapacitetsbehov.

Det är också viktigt att se till miljö och patientsäkerhet, som idag inte når upp till ställda krav.

En utredning i sjukhusfrågan måste vara oberoende, objektiv och utan politiskt inflytande. Utredningen måste besitta en bred medicinsk kunskap om dagens och morgondagens vårdbehov, fysisk planering liksom erfarenhet av  ekonomi som rör sjukvård.

Morgondagens sjukvård kräver helt andra lösningar för hur man bedriver vård, inte gårdagens.

Sedan lång tid tillbaka har många i Blekinge varit starkt kritiska till hur landstinget beslutat i den alltid aktuella frågan hur sjukvården ska bedrivas här i länet. Landstingets investeringsplan som löper under tio år, med beslut att investera 3,5 miljarder kr för att renovera befintliga sjukhus har kritiserats som att ”lappa och laga”.

Om man tittar utanför Blekinge, kan man se att sjukvården organiseras i allt större regioner för att bli mer effektiva, ofta knuten till forskning. Specialiseringen av en viss typ av vård till vissa orter i Sverige bör medföra en anpassning av vården för andra sjukhusorter .

Detta och mycket mera, samtidigt som diskussionen om landstingens vara eller inte vara pågår, gör att det finns all anledning för Landstinget i Blekinge att tillsätta en helt oberoende utredning i sjukhusfrågan, utan politiskt inflytande.

Det är viktigt att vi får en objektiv utredning beträffande vilka alternativ som kan finnas och vilka krav som ska styra sjukhusfrågan, gällande bäst anpassad vård till de ekonomiska förutsättningar som föreligger. En objektiv utredning ska vara befriad från politisk påverkan av lokalpatriotiska hänsynstaganden.

Bengt Mauritzson, Johannishus                   Stellan Lundin, Ronneby

High Chaparral vid landstingsmötet

Efter drygt 30 års journalistarbete där jag företrädesvis bevakat politiskt arbete trodde jag att jag vid det här laget upplevt det mesta och värsta. Den uppfattningen fick jag rejält ompröva efter att på måndagen har upplevt sammanträdet med landstingsfullmäktige.

Det skulle handla om att ta beslut om sjukvårdens programplan i Blekinge 40 år framåt i tiden. Istället blev det en maktdemonstration med ledande politikers egen prestige som tydligt och klart går före länets utveckling. Det handlade om språkbruk och om makt med klubban som denna dag svingades av Marie Sällström, förste vice ordförande och socialdemokrat.

Först något om innehållet i debatten som skulle ha fokus 40 år framåt i tiden men där ledande socialdemokrater men också kristdemokrater och miljöpartister vägrade att ens diskutera vad ett eventuellt nytt sjukhus kan innebära med ett sådant långtgående perspektiv.

Deras vilja var desto hetare när det gäller att skyffla över ansvar och arbetsinsatser till anhöriga när nuvarande sjukhus har visat sig allt för trånga och otidsenliga. På deras språk heter det att satsa på vård i hemmet med läkare som gör hembesök. Det låter lockande och patientmedvetet men det hade varit mer hedersamt om man talat om för allmänheten vad som ligger bakom ett sådant förslag.

Dessa partiers företrädare talar ofta om att man vill sätta patienten i främsta rummet och det är väl en självklarhet för alla partier. NilsIngmar Thorell, liberalerna betonade att så är fallet men tog ner patientperspektivet på ett mer nyanserat plan när han sa:

”Vi är i dag längre ifrån patienten här i Blekinge än vad vi var på 1970-talet!”

Ingalill Blum Siggelsten, kd, å sin sida hade en helt annan bild av verkligheten. Hon kunde tänka sig att på direkten sjösätta programplanen med bl a att lappa och laga två otidsenliga sjukhus utan att först ta reda på kostnaden.

”Vi måste komma igång. En ytterligare utredning är onödig och förhalar vården, sa hon och därmed hade hon också talat om för alla att – det får kosta vad det vill, bara vi kommer igång.

Jag kan i detta fall inte undvika att citera Andreas Cervenka när han i dagens Svenska Dagbladets Näringsliv kommenterar turerna i Swedbank:

”En sak tycks förena makthavare som tappat fotfästet: de börjar förutsätta att omgivningen är idioter. De verkar helt övertygade om att människor snällt kommer att svälja allt de säger, hur svajigt det än är.”

Jag menar att detta också gäller makt- och prestigebundna politiker på landstingsnivå som i och med det sätter sig över demokratin.

Som jag skrev redan i går blir det nu ändå, intensivt motstånd till trots, en utredning om bygget av ett nytt sjukhus som alternativ till renovering av befintliga fastigheter. Men du ska veta att det beslutet med Lennarth Förbergs, m,  yrkande på en återremiss satt hårt inne och hade tjänstgörande ordförande, Marie Sällström fått råda hade den inte godkänts.

Det blev en ordentlig palaver när Förberg vandrade fram till podiet och förklarade att man inte hunnit begära votering.

” Det ska va ordning och reda! Vi har inget High Chaparral här. Nu är det röstat och klart och inget som vi kan riva upp.” I det läget var Sällströms bedömning att återremissen var avslagen.

Det var först när Sällström längre fram i röstförfarande själv upptäckte att flera yrkanden hängde samman med just Lennarth Förbergs yrkande som hon insåg misstaget och rättade sig själv. Röstningsförfarandet togs om och nu blir det en utredning.

Sällström som tidigare under dagens förhandlingar sträckt upp såväl Thorell, som skulle tagga ner och Tim Svanberg, centern för att han citerade frågor från JanAnders Palmqvist från 2014, avslutade sammanträdet utan att alla frågor hanns med.

Ganska unikt men hade sin förklaring i att hon skulle svinga fullmäktigeklubban även i Karlshamn senare på kvällen. Det gäller att vara rädd om arvoden. Frågorna som återstod var tydligen inte viktiga.

Ett riktigt High Chaparralmöte!

 

 

Nytt sjukhus i Blekinge utreds!

Beskedet vid landstingsfullmäktige i dag var tydligt- landstingsstyrelsen ska utreda bygget av ett nytt sjukhus som alternativ till renovering av befintliga fastigheter.

Detta efter att Lennarth Förberg, moderaterna yrkat på en återremiss.

Partierna som röstade på detta förslag var förutom moderaterna, centern, liberalerna och sd.

Inga från s, v, mp eller kd röstade för en återremiss

Hur enskilda ledamöter röstade ser du nedan. Klicka i bilden för större text.

Nedan ser du också hela texten i Lennarth Förbergs yrkande.

Remiss

Yrkande

Obegripligt uttalande av miljöpartiet

Klipp BLT

När bilden ovan på ett pressklipp från BLT den 18 oktober 2014 dammades av på Facebook i helgen kom det ett märkligt uttalande från Thomas Nihlén, Miljöpartiet. Uttalandet som egentligen är obegripligt visar hans och miljöpartiets syn på vad ”den nya framtidens hälso- och sjukvård med programplan och strategier” ska innehålla för Blekinges del.

Så här skriver han:

”MP deklarerade mycket riktigt att vi ville se en ny utredning kring ”Framtidens hälso- och sjukvård. MEN observera att det vi krävde var en utredning som fokuserade på vårdens innehåll, primärvårdens roll och samabetet med kommunernas vård och omsorg, detta saknades helt i de utredningar och underlag som beslutades 2014. Vi har som parti aldrig tagit ställning för ett sjukhus eller en ny utredning av sjukhusbyggnader. Det beslut som ska fattas av fullmäktige nu på måndag, den Nya Framtidens hälso- och sjukvård med programplan och strategier uppfyller MP:s politiska ambitioner som vi deklarerade inför och efter valet, till fullo.”

Thomas Nihlén leker med orden och försöker glida mellan blindskären för att inte stöta sig med majoritetsstyret. Självklart vill väl alla – och alla partier – att vårdens innehåll ska ha en hög kvalitet. Det är precis det som diskussionen om ett nytt sjukhus handlar om. Ett nytt sjukhus har överlägset större möjlighet att uppfylla kraven på den ”Nya framtidens hälso- och sjukvård” i stället för att fortsätta driva verksamheten i ett gammalt, nedslitet och trångt sjukhus. Hur mycket kan politiker blunda för fakta ? Att tala om framtiden och samtidigt välja bort ett nytt sjukhus som alternativ är ett politiskt lågvattenmärke.

Vårdens innehåll hänger nämligen ihop med byggnaderna.

Fortsatt vård i trånga och i många fall utdömda operationsutrymmen på en byggarbetsplats, är vad som väntar länets framtida patienter..

Majoritetens envisa inställning till att lappa och laga har i stället mer och mer handlat om ekonomi och INTE om vårdens innehåll. Däremot har förespråkarna för ett nytt sjukhus framför allt använt argumentet; bättre vård.

Ekonomiska experter har visat att ett nytt sjukhus blir såväl billigare som effektivare än att lappa och laga på befintliga sjukhus. Så här skrev ekonomerna:

”Att driva ett sjukhus i förhållande till två är ett billigare alternativ. Ett sjukhus innebär lägre personalkostnader då transporter inte behövs, lägre driftskostnader, behov av färre kvadratmeter och mindre behov av medicinteknisk utrustning. Ett nytt sjukhus betyder smartare energilösningar.”

När landstingsdirektör Lilja presenterade sin utredning kring renoveringarna visade den på 4,5 miljarder kronor. Nu liggande inriktningsbeslut omfattar bara tre miljarder, vilket har inneburit att denna beräkning redan har överskridits.

Självklart måste ett nytt sjukhus finnas som alternativ till de beräkningar som gjorts kring att lappa och laga länets två sjukhus som vid en ny regionindelning riskerar att nedgraderas till två sjukstugor. Är det detta som majoriteten kommer att kalla ”Nya framtidens hälso- och sjukvård”?

I Värmland är man smarta, där invigs i kommande vecka ett nybyggt operationscentrum vid centralsjukhuset i Karlstad.

Redan har 3000 besökt nybygget. Noterbart är att ingen socialdemokrat eller miljöpartist från Blekinge har intresserat sig för framtidens hälso- och sjukvård.

Nedan två länkar där operationscentrum i Karlstad presenteras.

http://www.vf.se/nyheter/allman/nu-oppnar-framtidens-operationshus

http://www.liv.se/Om-Landstinget-i-Varmland/Ovrigt/Byggprojekt/Framtidens-operationshus/