S hotade Ronnebys framtidsprofil

Under sin tid som s-märkt kommunalråd i Ronneby hade JanAnders Palmqvist som sitt mantra att alla, inte minst verksamhetschefer, skulle se till helheten och inte enbart sin egen verksamhet.

Men den inställningen var glömd och begravd när han vid torsdagens fullmäktige från åskådarplats dirigerade och splittrade s-gruppen.

Det var när finansieringen av Cefur för 2015-2017 skulle beslutas som socialdemokraterna hotade med minoritetsåterremiss, detta trots att partiets företrädare i såväl arbetsutskott som kommunstyrelse sagt ja till ett föreslaget koncerntillskott på 11,7 miljoner kronor till Cefur.

I beslutet ingick också att pengarna skulle hämtas från Miljöteknik, vilket inte heller hade stött på patrull från s-ledamöterna i arbetsutskott och kommunstyrelse.

Sammanträdet med fullmäktige på just denna punkt blev en parodi och en uppvisning av ett totalsplittrat socialdemokratiskt parti inför öppen ridå. Splittringen innebar bl a att partiet krävde ajounering vid inte mindre än två tillfällen för att om möjligt kunna enas om ett beslut.

Ola Robertsson, s, agerade lakej och gjorde täta besök hos Palmqvist, som satt på åskådarplats, och som därefter upprepade kravet att ta medel från ABRI istället för att hämta dem hos Miljöteknik.

Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande fick under långa stunder undervisa hur de kommunala bolagen är underställda kommunen vilket är liktydigt med kommunkoncern. Han förklarade att ABRI inte har några likvida medel medan Miljöteknik har ett kapital på 151 miljoner.

Förutom s yrkade även SD på återremiss, vilket de sistnämnda tog tillbaka i slutet av debatten då vänstern och Ronnebypartiet la ett förslag om att ge ett koncernbidrag på 6 miljoner nu och därefter återkomma med en mer långsiktig lösning.

-Sex miljoner är ett dåligt förslag, betonade Roger Fredriksson som redan tidigare läxat upp en totalsplittrad s-grupp som han ansåg utgjorde ett hot mot hela Cefur-projektet.

– En återremiss i detta läge är oseriöst, det mest oseriösa jag upplevt som politiker. Det är ojust mot personal som i närtid ska utökas från sex till sju. Det rör sig om nyckelpersoner med hög kompetens som vi riskerar att mista om ni skulle göra allvar av hotet med återremiss, dundrade Roger Fredriksson.

Vänsterpartiet sträckte i slutskedet av debatten ut en hand och gjorde gemensam sak med Sune Håkansson, Ronnebypartiet som ville ge ett koncernbidrag på 6 miljoner.

Samtidigt som Roger Fredriksson lovordade vänstern för den utsträckta handen kunde han jämka genom att föreslå att kommunstyrelsen senast i december ska återkomma med en långsiktig ekonomisk lösning för Cefur men att koncernbidraget hämtat från Miljöteknik ska kvarstå med 11,7 miljoner kronor.

Efter två ajourneringar och långa splittrade diskussioner återkom inte Malin Norfall med något krav på återremiss. Efter två voteringar där bl a förslaget på 6 miljoner röstades ner vann Roger Fredrikssons förslag att överföra 11,7 miljoner från oskattade medel men med tillägget att kommunstyrelsen, som Cefur lyder under, ska återkomma senast december med en långsiktig finansiering av Cefur och därmed också kunna presentera ett måldokument.

Cefurs verksamhet, som har rönt stor internationell uppmärksamhet och som är ledande i Sverige, har räddats för framtiden men ett starkt splittrat socialdemokratiskt parti med stora inre ledarproblem hade sånär kunnat omkullkasta hela projektet.

 

Ett bidrag som avslöjar synen på SD

En bidragsansökan från Kallinge Folkets Hus kan få långtgående följder när ledande politiker nu ställs inför ett svårt (?) val. Frågan gäller: är Sverigedemokraterna ett främlingsfientligt parti? För vissa är detta ett enkelt svar men för andra är det inte lika enkelt att svara. Men nu måste politikerna i Ronneby ta ställning.

Debatten har redan börjat när Sune Håkansson blir först ut att lufta såväl ekonomisk redovisning i Kallinge Folkets Hus som reglerna för kommunalt bidrag. Lätta på trycket och tyck till även du.

SKALL FOLKETS HUS I KALLINGE FÅ KOMMUNALT BIDRAG

Folkets Hus i Kallinge är en på sitt sätt livaktig förening. 321 uthyrningar, med 12 000 besökare, är inte illa. Troligen är antalet besökare högre än så. Seniordanser med 5 besökare låter inte så imponerande. Bättre besökstal  var det när vi vaccinerades mot influensa. Då kom 500 personer.

Nåväl: förra året fick föreningen 195 000 kronor i bidrag från kommunen. Hyrorna gav 109 000 kronor.

Lite anmärkningsvärt anges intäkterna från servering till 1 318 kronor, kostnaderna till 4 005 kronor.

Räntekostnaderna anges till 19 629 kronor. Lite konstigt, måste påpekas. Några skulder redovisas inte!

Förklaringen är, på sitt sätt, enkel. Tillgången Fastighet redovisas inte. Hur många andelar, som det egentligen finns, redovisas inte. Skulden på fastigheten redovisas inte. Att vår Fritids- och Kulturnämnd godkänt detta är besynnerligt. Bokföringen har sedan flera år  inte alls överensstämt med gängse regler.

Det skall sägas: Att läsa årets balansräkning övergår mitt förstånd. Jag förstår inte att revisorer, och föreningens årsmöte, kan godkänna dessa handlingar.

Om Fritids- och kulturnämnden godkänner det hela, så får man hänvisa till ”hävd”. Har man godkänt tokigheter i åratal, får man väl fortsätta.

PROBLEMET SVERIGEDEMOKRATERNA

Som lök på laxen blir nu Sverigedemokraterna ett problem, för Kallinge Folkets Hus och för Ronneby kommun.

Min tolkning är att reglerna för lokalägande föreningar, som har kommunalt bidrag, skall hyra ut till alla föreningar. Annars får man inget kommunalt bidrag.

Det finns ett undantag. Man får inte hyra ut till främlingsfientliga föreningar. Gör man det, så får man inte något kommunalt bidrag.

Sverigedemokraterna i Ronneby har ansökt om att få hyra Kallinge Folkets Hus för medlemsmöten. Svaret kom omgående. Styrelsen har beslutat att inte hyra ut våra lokaler till främlingsfientliga partier då det går emot allt vad Folkets hus står för.

Där kommer problemet för Ronneby kommun. Är SD främlingsfientligt? Om svaret är JA, skall Kallinge Folkets Hus ha kommunalt bidrag (rimligen med kravet att man först rättar till sin bokföring). Är svaret NEJ, skall föreningen inget bidrag ha.

Rimligen är det kommunfullmäktige, som skall ge svaret.

Det här är en fråga, som berör många av landets kommuner. De har kringsvid samma skrivning.

Sune Håkansson

 

Sista chansen för Sillarodden?

DSC02339

Den 13 juni ska årets Sillarodd i Ronnebyån genomföras. Nu finns det stor risk att detta blir den sista. Enda räddningen är om politikerna bestämmer sig för att lyfta bort betongbron vid Ronneby hamn.

Det är havsvattenståndet som allt oftare omöjliggör passage under bron även för mindre båtar. Båtägare berättar att de har blivit allt mer fundersamma till att ha sina båtar ankrade i Ronnebyån. De riskerar nämligen att bli instängda.

Sillarodden är ett populärt arrangemang som lockar stor publik, inte minst är det vackra och väl bevarade veteranbåtar som visar upp sig. Tävlingsmomentet i sig med kapprodd och försäljning av sill har under senare år blivit en populär folkfest.

DSC02622

Det är flera politiska partier i Ronneby som har frågan om en broöppning i sina program, bl a Kristdemokraterna, Moderaterna och Ronnebypartiet.

Nu senast är det Kristdemokraterna i Fritid- och Kulturnämnden som har väckt frågan. Nämnden har ställt sig positiv till att genomföra en utredning och nu blir det kommunstyrelsen som får säga ja eller nej till förslaget.

För oss i lobbyistgruppen är detta ett välkommet besked, men vi måste ändå tillstå att ett beslut hastar. Havsvattenhöjningen blir allt mer beständig och det talar för ett snart ingripande för att kunna bevara och öka båtaktiviteterna i Ronnebyån. En satsning för turistnäringen på bred front.

Som vi i gruppen brukar säga inför högtidliga arrangemang – T-shirt på! Ett Lyft För Ronneby.

DSC02640

 

Resebyrån överger Ronneby

IMG_0674Inte nog med att Ronneby numera saknar en centralt belägen turistbyrå, nu flyttar dessutom Ronnebys enda resebyrå.

Det är BIG Travel på Östra Torggatan 3 som flyttar till Karlskrona. Flytten sker den 7 juni och dagen efter hänvisas ressugna i Ronneby till kontoret i Karlskrona.

Ett litet oansenligt meddelande i byråns skyltfönster meddelar beslutet att överge brunnsstaden.

Naturligtvis är detta beklagligt när nu ännu en affärslokal blir ledig på bästa platsen i Ronneby centrum.

Det är visserligen många som numera utnyttjar nätet för att beställa resor, men det finns fortfarande många  som saknar denna tekniska möjlighet.

Nu hoppas jag innerligt att kommunens politiker snarast sväljer all stolthet och åter öppnar  en turistbyrå vid torget i Clarbergska huset.

 

Roger Fredriksson: Sjukhusfrågan lever

Sjukhusfrågan lever!

 Det sa kommunalrådet Roger Fredriksson, m, när han gästade Odd Fellow-logen, Haqvin Spegel, Ronneby, på tisdagskvällen.

Odd Fellow är en opolitisk organisation, som dock inbjuder föredragshållare. Roger Fredrikssons anförande handlade om Ronnebys utveckling. Han betonade att befolkningstalet ökar. För första gången i Rogers ”minnesvärld” har kommunen bostadsbrist. Omsvängningen kom snabbt, på mindre än ett år. Den viktigaste förklaringen är invandringen.

Befolkningsökningen kräver nya bostäder, men också en nya skola och nya förskolor.

Inom Odd Fellow är medelåldern ganska hög. Detta kan vara förklaringen till ”publikfrågan”:

– Är sjukhusfrågan död?

-Ingalunda, svarade Roger. Inom några veckor kommer frågan att väckas till liv igen. Ronneby kommun kan erbjuda bra alternativ till Karlskrona.

 ”Bättre att bygga nytt mitt i länet än att lappa och laga i Karlskrona”, muttrade mötesdeltagarna.

Försökte genomföra olagligt fullmäktige

KF k-a

Ledamöterna i Karlskrona fullmäktige blev i dag, torsdagen den 21 maj, efter lunch utsatta för ett riktigt dumtest.

Den politiska ledningen ville testa hur det var med kunskapen och hur vakna ledamöterna var. På annat sätt kan jag inte tolka det uppenbara försöket att genomföra ett olagligt sammanträde med fullmäktige.

Det var tillbyggnaden av arenabygget i Rosenholm som skulle avgöras. En affär med ett lånebehov på 75 miljoner kronor. Uppgörelsen mellan kommunen och Karlskrona HK blev klar bara timmar före sammanträdet. Handlingarna måste vara ledamöterna tillhanda en vecka före ett sammanträde.

Nu blev det två kvinnor – Sophia Ahlin, m och Sofia Bothorp, mp som fick bära hundhuvudet med att ifrågasätta mötets laglighet. Efter deras inlägg ajournerades sammanträdet en kvart. Man ville efterhöra kommunjuristens syn på tilltaget. En fråga som borde ha ställts i god tid före sammanträdet.

Beslutet efter pausen blev att sammanträdet i dag ställdes in och ska återupptas först den 3 juni. Ett beslut som fick ledningen för Karlskrona HK att bokstavligt talat gå i taket.

-Vi tvingas nu spela tre till fyra matcher på en byggarbetsplats. Det här är bedrövligt skött, var kommentaren från det hållet.

På bilden ovan ser du pausskylten från fullmäktige i Karlskrona i dag. Skylten släcks först den 3 juni klockan 13.

 

Vad har vi för debattklimat?

Svallvågorna efter partiledardebatten i TV rullar vidare. Naturligtvis är det vice statsministern Åsa Romsons grodor som ger kraft. Men vad handlar egentligen debatten om?

Jag kan på intet sätt försvara Romsons grodor men tycker ändå att debatten i det här fallet har grovt missat sitt mål.

Svenska Dagbladet sätter fingret på detta i ett försök att åskådliggöra hur snett det kan gå genom följande citat.

Åsa Romson: Förlåt, men drunkningarna i Medelhavet är det nya Auswitch.

Alla andra: Så säger man inte!

Åsa Romson: Förlåt, zigenarna råkade värre ut i det gamla Auswitch.

Alla andra: Så säger man inte!

Åsa Romson: Förlåt, romerna råkade värre ut i det gamla Auswitch.

Gunilla Brodrej: Det heter Auschwitz.

Ingen: Så här stoppar vi drunkningarna i Medelhavet.

 

Ronneby sitter fast i turistfällan

Ronneby förfogar över många turistpärlor med stor utvecklingspotential. Jag tänker på natur, parker, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och jag tänker på alla ideellt arbetande föreningar som lockar med arrangemang av skiftande slag.

Många brinner för sin kommun och vill att den på olika sätt ska kunna visas upp och locka till besök. Men allt detta arbete bromsas effektivt av en tafflig kommunal byråkrati och som det ser ut nu i slutet av maj månad tyder mycket på att Ronneby kommer att förlora ännu en turistsäsong på just byråkrati och slapphet.

Jag ska ge några exempel.

Det händer i Ronneby

Ronneby har i dagsläget inte ens en turistbyrå. Tjänstemän och politiker har sagt att en sådan inte behövs.

-Vi ska vara där turisterna finns, har man sagt.

Men var finns turisterna och hur ska de få veta vad som erbjuds när en samlande plats för information och bokningar inte finns på kartan.

I denna situation har Ronneby hamnat på grund av en otroligt tokig organisation. Turistnäringen lyder direkt under kommunstyrelsen och därmed näringslivschefen. Men han har inget med en eventuell turistbyrå att skaffa. En turistbyrås vara eller inte vara hanteras av Fritid- och Kulturnämnden och därmed är dess förvaltningschef ansvarig.

När dessa två förvaltningar inte har samsyn så hamnar Ronneby i den nu försmädliga turistskuggan, man sitter helt enkelt fast i sin egen turistfälla.

Arrangörer av musik, teater och andra arrangemang som kräver bokningar av biljetter blir därmed strandsatta.

Hjärtat

Jag nämnde ideellt arbetande föreningar som gör storartade arbetsinsatser för att locka deltagare till kommunen. Men dessa satsningar belönas inte av kommunen, istället bestraffas arrangörerna. Du ska få ett färskt exempel.

Bräknetrampen i Bräkne-Hoby har under sju år lockat tusentals cyklister till kommunen. De kommer från Sverige men också från övriga Europa. Under tidigare år har man fått självklar hjälp av kommunen att puffa för arrangemanget på reklamskyltar utefter E 22.

I år var det slut med detta samarbete. Ronneby kommun krävde 5 000 kronor för att på tavlorna tala om att arrangemanget ägde rum. Eftersom föreningen inte hade de pengarna missade Ronneby att tala om att man är en cykelkommun i Sverige att räkna med. Bedrövligt!!

Kurorten

I min verklighet är det självklart att en kommun skall ta emot minsta lilla arrangemang med öppna armar för att därmed tala om för bl a bilister att i Ronneby finns inte bara ett antal affärer att handla i utan i denna kommun händer det också spännande arrangemang. Kom in till oss. I det läget hjälper det inte att det står ett vackert Viggenplan in till E 22.

När vi inte ens i Ronneby kan komma överens om hur vår slogan ska se ut, ja, då har vi en lång väg med många motlut att vandra. Ronneby sitter fast i sin egen turistfälla.

Alla behandlas inte lika i Ronneby

Jag har alltid kraftfullt reagerat mot orättvisor. Det har alltid funnits orättvisor och klassamhälle och tyvärr kommer det så att förbli. Men vi måste ändå bekämpa de orättvisor vi upptäcker och de vi kan påverka. Ja, allt går ju egentligen att påverka, men det tar olika lång tid och ibland är det lätt att ge upp.

Att reagera på orättvisor får aldrig upphöra. Du ska här få ta del av några som gäller Ronneby och hur kommunen låter det fortgå. Det är inte alltid politikerna som är de skyldiga. Många gånger är det kommunala tjänstemän, och företrädesvis då på nivån förvaltningschefer.

Det händer i Ronneby

I Ronneby kommun är det t ex beslutat att den förening som inte betalar hyra för lokaler ska avstängas och därmed utestängas från begärda lokaler. Så sker också, men orättvisan visar tyvärr sitt tryne när tjänstemän bara lever upp till lagen när det gäller mindre och företrädesvis nystartade föreningar med små medel.

Däremot tillämpas inte samma ordningsregel om en större förening häftar i skuld till kommunen. Där kan skulderna ofta uppgå till flera hundra tusentals kronor utan att någon åtgärd vidtas. Istället har det hänt att skuldsatta föreningar fått ekonomisk hjälp!

Jag är inte säker på att orättvisor av detta slag kommer till politikers öron eller ögon. Jag kan inte heller utesluta att det finns ett fåtal politiker som på olika sätt är involverade i en föreningsrörelse på ett eller annat sätt och som då hjälper orättvisan att segra. En ytterst allvarlig och odemokratisk handling i så fall.

Jag vet att den nytillsatta revisorgruppen i Ronneby håller på att bl a studera fall av det slag jag här har beskrivit. Jag vet också att ledande politiker för mig gjort klart att de fördömer att orättvisor sker på detta sätt.

Att det sedan finns företag och arrendatorer som häftar i skuld till kommunen på olika sätt, ja, det är väl en helt annan sak. Eller…

 

Krog- och alkoholnytt i Ronneby

Skumpa

Det rör på sig i Ronnebys krogvärld. Efter diskussionerna med kommunen om subventionerade hyreskontrakt är ryktena många. Det talas om att krogägare i centrum är beredda att stänga sina restauranger i sommar som en protest mot orättvis hyressättning.

Hur det blir får framtiden utvisa men en del rykten är sanna och dessa ska det nu handla om.

Det har länge funnits ett rykte som säger att Dipen Purohit, som i dag driver Brunnsparkens Café och Restaurang AB ska ha köpt mark av kommunen på Östra Piren, Ronneby hamn. Så här är det.

Dipen Purohit vill byta bransch. Han har under två år utbildat sig till maskiningenjör med examen nu i juli. Han vill överlåta sitt arrendekontrakt för Brunnsparkens Café och Restaurang. Han vill helt enkelt sluta med restaurangverksamhet.

Han är nu delägare i Marinan på Östra Piren i Ronneby hamn. Han har ännu inte köpt mark av kommunen men vill gärna. Han är ute efter den mark på vilken en stor röd lada är placerad. I denna byggnad ska han förvara båtar. Hans kompanjon är K. G. Widéen som tidigare ägde Blomstergården i Eringsboda.

Lockar båtägare med gratis ”skumpa”.

När restaurangen på Karön tidigare missköttes gick det ut information till landets båtklubbar att inte angöra Karön i Ronneby skärgård. Nu vill de nya arrendatorerna få tillbaka båtägarna och det genom att bjuda på skumpa.

En första träff av detta slag infaller den 14 maj då krögarna Tom Gustafsson och Prajay Purohit bjuder in till sjösättningsfest. Medlemmar i Blekinge Veteranbåtar har fått följande meddelande:

”En liten liten blänkare har vi fått från våra vänner på Karön att de ska ställa till med sjösättningsfest den 14.5 om detta kan falla er i smaken, vi är inbjudna och ett glas skumpa utlovas om ni kan bevisa att ni är trogna medlemmar i Blekinge Veteranbåtar eller Ronneby Motorbåtsklubb.”

Ett problem finns dock med denna offentliga inbjudan. Att skänka ut alkohol är förbjudet och kan kosta krögarna deras alkoholtillstånd.

Missar alkoholtillstånd för 2015

Krögarna på Karön arrenderar i år också Villa Vassen som ska bli föremål för en omfattande upprustning. Ronneby kommun äger anläggningen och har beslutat att pumpa in 5 miljoner kronor för att Villa Vassen ska bli en åretruntrestaurang.

Alkohol

Eftersom lokalerna blir klara först senare i höst har arrendatorerna inte fått något tillstånd för alkoholservering detta år, vilket naturligtvis kommer att starkt begränsa verksamheten.