Ronneby-expressen satte nytt rekord

Det händer i RonnebyNu har det hänt. Långköraren som politiskt käbbel i Ronneby fullmäktige, frågan om turistbyråns placering, har nu fått en efterträdare. Även den under rubriken ”Turismen i Ronneby”.

Det handlar om Turisttåget eller Ronnebyexpressen, som det i folkmun numera är döpt till. Maxhastigheten för tåget är nämligen 20 km/timmen.

Debattrekordet för turistbyrån rök all världens väg vid torsdagens sammanträde med fullmäktige. Nu har rekordet med bred marginal tagits över av Ronnebyexpressen.

När ledamöterna skulle ta ställning till taxan för att få åka med expressen utbröt en debatt som vida överglänste t o m årsredovisningen/bokslutet för 2015.

Meningen är att expressen ska trafikera sträckan från centrum till Ronneby brunnshotell. Vissa ledamöter hade velat ha en annan och längre sträckning, nämligen ut till Ekenäs och bryggan för Karöbåten. Det förslaget skrotades på grund av expressens låga hastighet, 20 km/timmen. Skulle vändpunkten ha varit Ekenäs hade en hastighetsbegränsning av Reddvägen till 50 km/timmen varit nödvändig men det hade kommunstyrelsen redan avslagit.

Nu höjdes plötsligt röster för alternativa sträckningar för expressen. Silverforsen och Vidablick var några mål som nämndes. Dessutom blev det debatt om hur många alternativ det finns att ta sig från centrum till Ekenäs. Vissa sa tre andra fyra.

Kommunstyrelsen hade föreslagit nolltaxa för att åka med expressen medan Sverigedemokraterna yrkade på 10 kr för äldre än 10 år, men gratis för pensionärer. Kravet fick någon att varna för rånrisk medan en annan ledamot hetsade upp sig över att SD varnade för okynnesåkning om det blev nolltaxa.

Fartdåre

En ledamot ansåg att Ronnebyexpressen var ett överskattat nöje medan Lova Necksten, mp, varnade för expressens låga hastighet ocvh vad det skulle innebära för resande med tåget ut till Ekenäs. Hon gav själv några eexempel på hur det skulle kunna låta i expressens högtalare:

-Nu åker vi långsamt, nu åker vi långsamt, nu åker vi långsamt, nu ser vi ån, nu ser vi ån och nu ser vi ån.

När expressendebatten pågått allt för länge stegade kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, upp i talarstolen och läxade med några korta meningar upp ledamöterna som han ansåg inte hade uppmärksammat vad kvällens ärende gällde, nämligen taxa och inget annat. Han såg trött ut och avrundade med att ge Fritid- och Kulturnämnden en känga:

-Innan man köper in ett tåg av detta slag bör man utreda och förankra samt se till att ha täckning innan man handlar på Blocket.

Fullmäktiges ordförande, NilsIngmar Thorell betygsatte tågdebatten med följande ord:

-Mycket skrik för lite ull!

Skärgårdstrafik i Ronnebyån???

Lokaltidningen Sydöstran påstår i dag att det skulle kunna bli skärgårdstrafik i Ronnebyån från 2017. Stämmer verkligen uppgiften är det ett glädjande besked för oss som sedan mars 2013 har velat ha båtliv i Ronnebyån. Men tillåt mig att starkt tvivla på uppgiften.

I artikeln nämns inget om den betongbro som vi krävt måste bort för att möjliggöra den efterlängtade båttrafiken. Jag har varit på plats vid hamnen i dag för att kontrtollera. Nej, bron står stadigt kvar och utgör precis den broms den länge utgjort.

Inte heller har jag sett att intresserade politiker, som sägs finnas, har kommit till skott för att byta ut betongklumpen mot en klaffbro. Se exempel på klaffbro.

BroRedan i dag händer det ofta att även mindre båtar stoppas från genomfart på grund av högt vattenstånd. Ska det vara någon som helst mening med båttrafik måste det rimligen vara en båt som rymmer mer än 10 personer. Även övriga broar uppströms kan i vissa fall vara svårforcerade.

DSC02339Den båttyp som visas på bild i Sydöstran i dag skulle inte komma långt upp i ån. Många gånger är vattennivån endast lämpad för jaktkanot. Då måste det först bli tåg (Ronnebypilen) ut till hamnen för att där kliva på en båt. Stopp!! Det går ju inte heller. ”Pilen” ska i sommar stanna redan vid Ronneby brunnshotell.

Givetvis vill vi i den kämpande gruppen, med många båtägare bakom oss i kravet – ”Lyft broarna – ett lyft för Ronneby”, tro att det en dag kan bli skärgårdstrafik i Ronnebyån. Vi tackar på förhand.

Frågan som nästan ingen talar om

Ledare

Mellan 2024 och 2030 kommer antalet personer över 80 att öka med ytterligare 200 000 och minst en fjärdedel av de som är över 80 år behöver sjukvård med tillgång till sjukhusbäddar.

Det behöver alltså byggas ett antal sjukhus för att kunna hålla dagens standard och täcka ett behov som vi vet kommer.

Fler unga måste utbildas och redan anställd personal måste lockas att stanna kvar i yrket. Eftersom sjukhusbyggande och utbyggnad av tillgången på kvalificerad vårdpersonal tar mycket lång tid, borde förberedelserna för att möta den nya situationen vara i full gång.

Det är professor Inger Enkvist som i en krönika publicerad i Svenska Dagbladet slår larm och försöker väcka politiker i denna viktiga framtidsfråga.

Inger Enkvist har i sin tur lyssnat till professorn i geriatrik, Sölve Elmståhl vid Lunds universitet, som i ett föredrag belyste det friska och det sjuka åldrandet och den samhällsplanering som hänger samman med denna fråga.

Inger Elmkvist anser att det är hög tid att debatten och planeringen för framtiden startar snarast. Hon avslutar krönikan:

”Sker inget kommer det att saknas sjukhus, vårdpersonal och pengar och vi hamnar då i svåra diskussioner om prioritering.”

Du kan läsa hela hennes krönika på:

http://www.svd.se/fragan-som-nastan-ingen-talar-om/om/ledare-kolumnister

Konstiga timmar i Värnamo vägskäl

Har du hört talas om ”Sydsvenska Krysset”? Politiker är säkert uppdaterade men allmänheten är kanske mer frågande.

”Sydsvenska Krysset” består av 110 hektar mark och är beläget där E 4:an strålar samman med väg 27. En bit av marken har Värnamo pekat ut som lämpligt för en ny järnvägsstation om höghastighetsjärnvägen blir verklighet.

I detta hårt trafikerade vägkryss finns också Vandalorum – Centrum för konst och design. Tala om bästaläge! Stiftelsen Vandalorum bildades 1998 och 2001 genomfördes den första utställningen.

Vandalorum är vattenhålet och konsthungrigas naturliga näringsställe som alltid välkomnar med såväl god konst som vällagad mat. Kort sagt – en naturlig samlingsplats vid två hårt trafikerade vägar.

DSC04630

Jag visste att en vän till familjen, Maria E Harrysson, skulle finnas med på en utställning som bär titeln – ”Den nya kartan.” Uppgiften stämde. Hon är en av 24 utställare från Skåne och representeras med två lampor som har framställts i emalj i samarbete med Skillinge emalj. Småland representeras av 16 utställare.

”Den nya kartan är en utställning om samtida produktion ur ett designperspektiv. Helt enkelt ett inlägg i debatten kring hur lokal, småskalig produktion kan vara en del av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling”.

”Den nya kartan” finns på Vandalorum fram till 29 maj.

Men det finns mer som bjuder på upplevelse och eftertanke, t ex den danske konstnären Henrik Lund Jørgensen som i sin nya film, The Recruitment (And Escape) Of A Plastic Soldier (2015) tar avstamp i romantikens landskapsmåleri och i filmregissören Carl Theodor Dreyers bildvärld. Filmen bär samtidigt kopplingar till aktuella mediabilder av människor på flykt.

Vandalorum vid Sydsvenska Krysset är väl värt ett besök och jag funderar när jag lämnar krysset om inte Ronneby kommun borde döpa om Sörby eller Viggenområdet till ”Ronnebykrysset”. Platsen utgör ett strategiskt kryss mellan E 22 och väg 27.

DSC04635

Två sjukhus-men var finns pengarna?

Logiken led ett stort nederlag när den politiska majoriteten, s, mp och kd, i dag trumfade igenom beslutet att satsa på två sjukhus. Nu talas det inte längre om att lappa och laga utan nu ska fastigheter rivas och nya uppföras på båda platserna.

Kanske ett glädjebesked i dag men ett synnerligen kortvarigt rus som snabbt kommer att glida över i ett besvärligt ekonomiskt läge. Det är vad som väntar. Ingen vet i dag hur den framtida sjukvården ska finansieras.

Det blev således precis så som många framtidsdrömmande Blekingar hade befarat. Först beslut – sedan kalkyl istället för tvärt om.

I debatten i dag gjordes gällande att personalen väntar på beslut som innebär förbättringar i arbetsmiljön men tyvärr kan väntan bli lång mycket lång.

Dagens besked är också ett rejält bakslag för länets patienter som inte kan räkna med några förbättringar i form av enskilda rum för att motverka smittspridning . Räkna med fortsatt korridorvård inte minst under eventeulla framtida ombyggnader.

Sjukt

Ett vulgärt inslag i debatten var bl a att det skulle innebära överbelastning på E 22:an för patienter och personal om ett sjukhus skulle uppföras i mitten av länet. Längst gick Kristdemokraterna i denna skrämselpropaganda som på fullt allvar ansåg att varje familj i så fall skulle behöva två bilar för att klara pendlingen till det nya sjukhuset.

Inte ens Region Blekinges ordförande Christina Mattisson tänkte i det läget på att det finns kollektivtrafik. En trafik som alla sägs värna om, men inte i dag. Ordet kollektivtrafik nämndes inte, inte ens av Miljöpartiet.

Nu är frågan körd i botten och såväl sjukhuspersonal som vårdtagare är att beklaga. Beslutet om att behålla två sjukhus är taget, men räkna med att pengarna knappt kommer att räcka till en upprustning av ett sjukhus. Det andra i Karlshamn kommer att läggas ner, men först efter valet. Så är det uträknat men ett nyval kommer varken s, mp eller kd att överleva. I dag, måndagen den 11 april startade nämligen 2018 års valrörelse.

Snabbt sjukhusbygge i Karlskrona

Sjukhus 2

Medan politiker fortfarande diskuterar ekonomiska skillnader mellan att lappa och laga och bygga nytt har en ny byggnad skjutit upp ur berget vid sjukhusområdet i Karlskrona. Bygghastigheten är hög i likhet med redan överskridna ekonomiska beräkningar.

Byggnaden går under beteckningen ”Byggnad 45” och kallas Paviljongen. En ganska unik benämning eftersom den uppförs i betong. Se Bilder!

I debatten som har förevarit och som fortsätter på måndag i fullmäktige har det gjorts gällande att det brådskar med patientlokaler. Men den byggnad du ser på bilden är inte ägnad åt att förbättra för patienten.

Till en början ska byggnaden innehålla laboratorium men ska snabbt och smidigt kunna byggas om till administrationslokaler. Något som fått en del av personalen att reagera.

-Vi har dagligen stora överbeläggningar av patienter och alla tänkbara utrymmen utnyttjas redan i dag till bristningsgränsen, säger personal som tror att talet om laboratorium är en slags skenmanöver.

Sjukhus 1

Personer med insyn har berättat att det finns signaler om att Karlskrona kommuns administration ska flyttas till landstingets nuvarande lokaler Vämö center.

När väl alternativet om att bygga ett nytt sjukhus mitt i Blekinge kom upp till diskussion blev det fart uppe på berget i Karlskrona och på bilderna ser vi resultatet. Taklagsfesten är redan avverkad. Men tyvärr började man i fel ända.

Allmänheten har också svårt att förstå att man redan nu bygger i stor skala vid sjukhuset i Karlskrona trots att avgörande klubbslag ska fällas först på måndag i fullmäktige. Som det ser ut nu är man redan långt framme med att växa sig fast i Karlskrona. I dagsläget har oppositionens klagan på uteblivna siffror och jämförelser föga betydelse. Tyvärr! Att majoriteten plötsligt har ändrat strategi från lappa och laga till att bygga nytt i Karlskrona och Karlshamn är också en omsvängning som redan har fått tidigare prognoser att spricka rejält.

Sjukhus 3

Vid en presskonferens i dag blev det klart att alliansen står fast vid sina tidigare beräkningar, nämligen att byggandet av ett nytt sjukhus blir 3 miljarder billigare än att bygga på två platser.

-Det handlar om rationaliseringsvinsten som blir 3 miljarder, 100 miljoner kronor per år i 30 år.

Den utredning som nu har presenterats visar endast investeringskostnader. Det saknas fortfarande en finansieringsplan och en ekonomisk kalkyl. Men som sagt, oavsett dessa siffror tänker majoriteten ändå använda skattemedel på sitt betydligt kostsammare sätt.

På måndag presenteras en ny och kritisk rapport från revisorerna men det blir väl som flera gånger tidigare, man byter ut kritiska revisorer och kör vidare.

Bilder: Bo Arnesjö