Burger King till Ronneby och Blekinge

Snabbmatkedjan Burger King är på väg att etablera sig i Blekinge och det är Ronneby man har siktat in sig på.

Alla förberedande förhandlingar är klara och nu återstår endast formella namnteckningar mellan ledningen för Burger King och ICA Fastighetsbolag.

Platsen man har siktat in sig på är den norra delen av parkeringsytan till Ica Maxi Stormarknad i Ronneby.

King 2

Markytan ägs av ICA Fastighetsbolag så det är främst en affär mellan ICA och Burger King. Naturligtvis har även Mats och Eva Dennerlöv/ Gunnarsson haft full insyn i affären och har tillstyrkt etableringen.

Ronneby är att gratulera till etableringen som, om det hade gällt älgjakt, hade beskrivits som en tio- eller tolvtaggare. Prestigen ligger i att Burger King hittills har sagt nej till en etablering i Blekinge och nu blir det således Ronneby som tar hem vinsten.

Ronneby har länge sökt en etablering av denna storlek inom branschen för snabbmat. Inte minst sedan man förlorade McDonalds som stängde restaurangen i Maxibutiken 2005. Den etablerades där 1995 och det talades om att McDonalds skulle ha stängt på grund av dåliga affärer. Detta stämmer dock inte. I stället var det ICA Fastighetsbolag som sa upp kontraktet. Anledningen till detta har aldrig redovisats. Inte officiellt.

Restaurangen då hade 20 – 30 anställda och mycket talar för att även den nu aktuella etableringen kan behöva en liknande personalstyrka.

Även om de formella namnteckningarna ännu saknas är de bara några dagar borta. Jag vill passa på att gratulera såväl Ronneby kommun som dess befolkning och Burger King.

 

Ronnebys socialdemokrater utan budget

Hur står det egentligen till med socialdemokraterna i Ronneby? Frågan är högst berättigad efter att partiet misslyckats med att i dag presentera en budget vid ett extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen.

Misslyckandet är dubbelt pinsamt eftersom Malin Norfall redan för två veckor sedan sablade ner Ronnebyalliansens budget. Då lovade hon att i dag presentera ett förslag som skulle vara lite tjockare än alliansens.

”Tunn, otydlig och visionslös”, sa Malin Norfall, socialdemokratiskt oppositionsråd och kritiserade också alliansen för besparingar på personalsidan.

När man inte ens kan prestera ett enda pappersark, då ska man nog akta sig för att tala om tunn budget.

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, är förvånad över att socialdemokraterna inte hade lyckats presentera en budget till sammanträdet i dag:

-Det går bra att kritisera oss i alliansen men de klarar inte själva att ens presentera ett förslag till budget. Vi i alliansen var klara med vår budget en vecka efter att budgetöverläggningarna var avklarade. Socialdemokraterna har haft ytterligare två veckor på sig. Häpnadsväckande, säger Roger Fredriksson.

Vid kommunstyrelsens extra sammanträde i dag fanns således endast ett budgetförslag och det med alliansen som avsändare. Det fick till följd att socialdemokraterna la ner sina röster.

Nu är det sagt att socialdemokraterna ska göra ett nytt försök att presentera en budget men det först vid fullmäktiges sammanträde i november.

Naturligtvis väcker dagens uteblivna budgetförslag från socialdemokraterna många frågor. Partiet har regerat i Ronneby under 80 år men nu klarar man inte ens att presentera en skuggbudget.

I en intervju för några veckor sedan lovade Malin Norfall att en budget skulle ha presenterats i dag. Hon gjorde dessutom ett tillägg:

”Vårt förslag kommer att vara lite tjockare”, poängterade hon.

I dag gick det inte ens att upptäcka minsta lilla papper!

Vem bestämmer egentligen hos Ronnebys socialdemokrater och hur stora är egentligen motsättningarna?

Hasselstad – byn som nästan försvann

Bredåkra 15-6

Det var i slutet av 1990 som media i Blekinge började skriva och tala om framtida bullerproblem i samband med att JAS Gripen skulle tas i bruk på 2000-talet.

Den 11 augusti 1990 skrev Sydöstran att ”JAS hotar en framtida expansion av Kallinge”. Politiker i Kallinge slogs för att få bygga ut i Södermark med 100 lägenheter.

Ingen politiker nämnde Hasselstad och Bredåkra. Det blev nämligen dessa två byar som fick betala högsta priset för att JAS Gripen började flyga på F 17 från 2002.

I dag vet vi att ett 30-tal fastigheter på dessa två platser har lösts in av staten och rivits, andra har bullerisolerats för stora belopp.

På tisdag kväll, 27 oktober, kommer jag och Rune Johansson att berätta om bakgrunden och invånarnas kamp men också att visa unika bilder på hur alla de rivna fastigheterna en gång såg ut. Vi gör det på inbjudan av Hasselstad Samhällsförening och platsen är Hasselstad Bygdegård kl. 18.

Hasselstad 5-6

Det är mycket som har förändrats i Hasselstad och Bredåkra de senaste tio åren, men att slå vakt om F 17 och jobben har även inneburit stora begränsningar för Ronneby kommun som redan i ett yttrande till Koncessionsnämnden för Miljöskydd i november 1994 gjorde betydande utfästelser när JAS Gripen skulle placeras vid flottiljen.

  • Att avslå bygglovsansökningar inom Skarup/Hasselstad/Skärvgöl.
  • Att ej genomföra byggplaner med utökad bebyggelse i Kalleberga, Oxelgården, Södermark.
  • Att ej medverka till tomtdelningar och efterföljande nybyggnader.
  • Att skrinlägga planerna på ”Ronneby Transportcentrum” på planerad plats söder om flygfältet.
  • Att förvärva ett antal fastigheter i Kallinge.
  • Att aktualisera upphävning av detaljplaner i Kallinge.

I brevet från Ronneby kommun till Koncessionsnämnden för Miljöskydd påstod man följande:

”Vidare bör framföras att klagomål från kommunens befolkning på F 17:s verksamhet är mycket sällsynt”.

Ett påstående som var falskt utifrån befolkningens upplevelser i Hasselstad, Bredåkra och Möljeryd. Då ska man veta att vid den tidpunkten var det högaktuellt att lägga ner en flottilj i södra Sverige. Det stod mellan F 10 i Ängelholm och F 17 i Kallinge. Vi vet resultatet men priset blev högt för såväl kommun som många invånare.

I Hasselstad fanns det före JAS-epoken ett 60-tal fastigheter, i dag finns bara hälften kvar. I Bredåkra finns endast två hus kvar.

Bredåkra 15-4

Arrangörerna, Hasselstad Samhällsförening hälsar även icke medlemmar välkomna till visningen på tisdag kväll. En nostalgisk afton om människorna och företagen som en gång verkade på dessa orter.

Bilderna visar tre rivna hus.

Överst: Blomsterhallens bostadshus, Bredåkra. Ägare Karl-Gunnar Olsson.

Mitten: Gunnar Johanssons lanthandel, Hasselstad. Huset uppfört 1850.

Nederst: Börje Enarssons Speceri- och diversehandel, Bredåkra. Fastigheten uppförd 1890.

Klicka för större bild.

 

 

Omorganisation skapade rykte i Ronneby

När näringslivschefen, Torbjörn Lind, i går presenterade en ny medarbetare som näringslivsutvecklare började rykten spridas. Har Ebon Kaisajuntti, som innehaft den posten fått sparken, var en av frågorna. Dessutom nämndes inte hennes namn när Lind berättade om nyanställningen av Angelica Coleman.

Ebon Kaisajuntti har inte fått sparken. Hon sökte och fick den nya tjänsten som landsbygdsutvecklare, men ska inte som sådan ingå som en av medarbetarna på näringslivskontoret.

-Landsbygdsutvecklaren lyder direkt under kommunstyrelsen. Dessutom har den tjänsten ett bredare uppdrag och ska arbeta med en rad utvecklingsärenden som ska stärka såväl företags- som boendeformerna. Vi menar allvar när vi nu satsar på en ny och specifik tjänst för att förverkliga en levande landsbygd, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.

Tjänsten har länge varit ett önskemål hos de organisationer som verkar på landsbygden. Nu blir den verklighet och detta är ett område som Ebon Kaisajuntti är väl förtrogen med. Hennes arbetsplats är inrymd i stadshuset. Önskemålet från landsbygden har varit att tjänsten skulle placeras i någon kommundel utanför centrum. Politikerna är dock eniga om att närheten till näringslivskontor och politiker är viktigt och satte därför snabbt ner foten.

Angelica Coleman efterträder Ebon Kaisajuntti som näringslivsutvecklare och det är också en bra rekrytering. Hon känner väl kommunen och näringslivet och därför gör kommunen en betydande vinst genom att hon inte behöver någon s k inkörningsperiod. Med andra ord, två bra rekryteringar.

Ronneby förstärker inom näringsliv

Ronneby kommun stärker sina insatser på näringslivssidan genom en nyanställning men samtidigt sjösätts en ny organisation.

Angelica Coleman har anställts som näringslivsutvecklare och slutar efter fyra år sin anställning som marknadschef på Ronneby Brunn. Hon tillträder den nya tjänsten i december.

Ebon Kajsajuntti som fram till nu har varit näringslivsutvecklare får ansvaret som landsbygdsutvecklare. Ett länge framfört krav från landsbygdens organisationer att få en egen utvecklare.

Torbjörn Lind är näringslivschef.

 

Ronneby måste lösa turistfrågan nu!

Nu är gränsen nådd för vad som kan anses anständigt och relevant när det gäller turistfrågan i Ronneby. Det hattande som har skett med turistbyråns placering har visat att frågan inte tas på allvar.

Ena veckan ska den vara i Clarbergska fastigheten, nästa ska den placeras på biblioteket och en annan dag ska den placeras någon annan stans.

Turistbyrån 3

Den olyckliga hanteringen har med all tydlighet visat att turism inte ska vara en fråga för Fritid- och Kulturnämnden. ”Turism är världens största näring. Man kan inte hålla på att dribbla med turistbyrån på det här sättet” som Willy Persson i Företagarna säger i en tidningsartikel

Turistbyrå 2

Nej, Roger Fredriksson, m, och Kenneth Michaelsson, c, sätt ner foten eller kavla upp skjortärmarna och se till att det blir någon ordning och reda med turismen. Naturligtvis ska den lyda under näringsliv. Allt annat är bevis för att frågan inte tas på allvar.

Turistbyrå 4

Jag vet att tf förvaltningschefen för Fritid- och Kultur har fått uppdraget att bl a se över frågan hur turismen ska hanteras och förvaltas. Det finns, om jag gräver djupt, ledande politiker som anser att turismen bör hanteras av näringsliv, men se framför allt till att nämnden för Fritid- och Kultur håller fingarna i styr tills utredningen är klar. Nämnden har med all tydlighet visat att de varken har intresse eller kunskap om turismen.

Turistbyrå 1

Naturligtvis blir det ideliga flyttandet av turistbyrån en fråga som får ett löjets skimmer över sig. Frågan är nu så totalt uttjatad att den inte ens är rolig för revymakarna att använda.

Underligt är det också tycker jag att det enbart är Företagarna i Ronneby, där Willy Persson är ordförande, tycks reagera över dribblandet med turistbyrån. Vad säger t ex Ronneby Handel- & Intresseförening?

Vädjan ställer jag till Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande och Kenneth Michaelsson, förste vice ordförande. Ni visade handlingskraft när ett antal träd på torget behövde ryckas upp med rötter och allt för att rädda en viktig del av turismen – restaurangverksamheten. Ni kan om ni vill och nu hastar er insats.

 

 

Karlsnäsgården öppen för asylsökande

Varje dag söker nu 1000 flyktingar asyl i Sverige. Det har medfört att Migrationsverket i sin beredskapsplan nu bett kommuner och landsting att identifiera lokaler som kan komma i fråga vid akuta behov. Bl a handlar det om evakueringsplatser, vilket innebär att man inom sju dygn ska kunna ta emot ett visst antal.

Ronneby kommun har bl a förhört sig med Ronneby OK som driver Karlsnäsgården, norr om Ronneby.

Per Engkvist, ordförande i föreningen bekräftar att man från styrelsens sida ställt sig positiv till att ta emot 13 asylsökande om behov skulle uppstå.

-Det handlar om annexbyggnad 2 där vi har 13 sängplatser. Vi har sagt att denna möjlighet står öppen fram till april då vi har andra bokningar att ta hänsyn till.

Evakueringsplatser är till för ett korttidsboende innan Migrationsverket kan placera asylsökande i ett permanent boende i landet.

 

Fd partiledare politikens milstolpar

Två före dettingar, Fredrik Reinfeldt, m och Håkan Juholt, s blev i helgen av media omnämnda som ett slags politikens milstolpar.

Håkan Juholt fick stå som exempel för socialdemokraternas sämsta väljarstöd sedan 1967. Då var inte Juholt partiledare men han uppmätte samma dåliga stöd under sin sista månad, januari 2012. Siffran nu som då, 24,6 %.

Fredrik Reinfeldt användes på ett annat sätt som måttstock när nya moderaterna i Karlstad ändrade inriktning och valde en bredare väg mot höger. Hans politik ansågs nu helt övergiven och media ställde frågan – när tar ni bort det lilla orange ordet ”nya” ur loggan? Frågan är berättigad.

Det var främst inom tre områden som moderatstämman i Karlstad avvek från Reinfeldts politiska inriktning. Partiet ska reformera LAS, skärpa migrationspolitiken och föreslår tiggeriförbud.

Naturligtvis är det migrationspolitiken som ställer till det för såväl vänster som höger och nu ska dessa två försöka komma överens om just flyktingpolitiken. Ett sammanträde är avklarat och i morgon tisdag ska partierna, alla utom Sverigedemokraterna, försöka ta ett viktigt steg mot ett brett samarbete.

Det mest allvarliga för socialdemokraterna i dag med rekordlågt väljarstöd på Juholtsnivå är att partiet nu är i regeringsställning. Svensk politik är i gungning och satt under hård press. Så – upp till bevis.

 

Ronnebyallians satsar på utredningar

I veckan har alliansens borgerliga partier i Ronneby presenterat sin budget för 2016 och 2017. I de två lokala tidningarna recenserade de själva sitt aktstycke.

”Vår starkaste budget någonsin” – Sydöstran.

”Den starkaste budget vi lagt” – BLT.

I dagens BLT recenseras den av Malin Norfall, s med orden:

”Otydlig och vag budget med låg ambitionsnivå”.

För egen del säger jag – klart att man tar i och bröstar sig när ingen säger emot men trovärdigt är det inte. Budgeten är fylld med utredningar som inte behöver leva upp till löften. Dessutom tänker man nu utreda redan utredda projekt. Jag tänker på ishallen i Kallinge och Brunnsvallen.

Jag börjar med ishallen där Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, m, säger i en av tidningarna:

”Vi lägger nu ut ett utredningsförslag. Vi vill veta vad en ishallsrenovering kan kosta.”

En sådan utredning är redan genomförd. Den var klar i augusti 2014. Kostnad för renovering av Kallinge ishall – 52 miljoner kronor. Kostnad för att bygga ny ishall – 77 miljoner. Utredningen gjordes av Wisme Sport Consult, Peter Wisme och underkändes av kommunstyrelsen som ansåg att det var en partsinlaga. Wisme ansågs stå Svenska Ishockeyförbundet för nära.

Kommunens tjänstemän räknade och justerade siffrorna till 61,4 respektive 89,7 miljoner kronor.

Även förslaget att utreda ny konstgräsplan på Brunnsvallen har på olika sätt redan utretts. En planerad satsning på 10 miljoner kronor ställdes in och skälet till detta sa man berodde på kraftig kostnadsökning på grund av markförhållanden.

De markförhållanden man pekar på kände kommunen väl till redan före 2010 i samband med att man skulle peka ut lämplig plats för en konstfrusen bandybana. I ett första läge var bandybanan planerad till Brunnsvallen men platsen ansågs olämplig på grund av allt för omfattande rörledningar som ligger under Brunnsvallen. Dessa rör ligger fortfarande kvar på samma plats och och är lika kostsamma för att inte säga omöjliga att ändra på eftersom de går under bebyggelsen vid Söderbro och mynnar ut till Ronnebyån.

Nu ska ytterligare utredningar visa om det i stället ska satsas på ett idrottscentrum och i detta ska i så fall inrymmas konsertlokal, museum, bibliotek, turism, simhall samt idrotts/sporthall. Det är i varje fall vad Fritid- och Kulturnämnden har satt på sin önskelista och det till en kostnad av 75 miljoner. En siffra som redan nu är starkt ifrågasatt.

Lägg därtill att även Ronnebyhamn/piren ska utredas. Ett gammalt förslag från moderaterna redan inför valet 2010.

När det gäller satsningar på kultur är jag starkt skeptisk till vad politiker lovar. Redan i valrörelsen 2010 lovade dåvarande ordföranden i Fritid- och Kulturnämnden, Nils Ingmar Thorell, Fp, en satsning med följande lydelse:

”Nu har fritid fått sitt, nu måste kulturen få sitt”, sa han och syftade på en konstfrusen bandybana som skulle kosta 12 miljoner kronor. Banan invigdes 2012 men ännu har kulturen inte fått sin beskärda del.

Ronneby måste ha ett slags inofficiellt rekord i att utreda och utreda dubbla gånger. Men som sagt, en utredning är på intet sätt förpliktigande.

Jag återkommer till nya tjänster som alliansen vill införa.

 

Rolig tv från fullmäktige i Ronneby

TV-sändningarna från fullmäktiges sammanträden i Ronneby är kraftigt underskattade. Det är nämligen endast ett fåtal som utnyttjar möjligheten. Många anser att graden av tråkighet är för påtaglig och skulle aldrig kunna ens tänka tanken på ett försök att knappa in kanalen.

Jag däremot måste erkänna att jag är en nästan hängiven tittare på fullmäktiges många gånger förutsägbara sändningar med bild och ljud via nätet. Jag har nämligen upptäckt, i brist på humor i riktiga tv-program, att dessa sändningar från Ronneby stadshus många gånger har ett stort underhållningsvärde.

I början var det svårt med ljud, men det har blivit betydligt bättre med åren. Numera är det spännande att gissa vem som styr kameran för kvällen. Man har nämligen bara en, men det finns två talarstolar som nyttjas. Du kan själv tänka dig vad som inträffar.

Naturligtvis glömmer man att flytta kameran till den talarstol som används med resultat att bilden visar en tom talarstol. Men man hör vad politikern säger i den andra talarstolen. Men texten under bilden hjälper till att förklara vem som hörs men som inte syns.

Förklarande texter under bilden har visat sig oumbärliga. Annars skulle du som ny tittare inte ha en chans att veta vem som är vem. Du förstår säkert hur viktig texten är när du tittar på bilden här under.

johan sandberg

Visst behövs texten under bilden. Däremot blir det nästan omöjligt att hänga med när många vill trängas framför kameran vilket inträffar då och då när de inte fått visa upp sig för allmänheten på en tid. Då blir det helt obegripligt som nedan.

 johan sandberg 2

Naturligtvis händer det också att det blir fel text till bilden eller tvärt om. Titta på bilden nedan och du förstår vad jag menar.

NilsIngma T

För några år sedan tog politikerna ett djärvt grepp. Man fick idén att utnyttja sändningarna från fullmäktiges debatter till reklam. Dessutom tycktes det ha gått ut order från den politiska ledningen att ikläda sig färgsprakande klädsel. Men vad hjälpte det när bilden var suddig. Nu har man övergivit den tanken – färgglad klädsel!

DSC00381