Lugnevi kontraktlöst sedan 2012

En skandal inom idrotten i Ronneby är under uppsegling. Det är Fritid- och Kultur i Ronneby kommun som inte har lyckats upprätta ett kontrakt för skötseln av Lugnevi bandybana. Fredriksbergs BK har fortfarande, efter tre år, inget gällande kontrakt.

Nu har föreningen ställt ultimatum:

”Är inte avtalet klart och underskrivet den 17 december kan Ronneby kommun förbereda sig på att överta driften av anläggningen från 1 januari 2016. I det läget blir Fredriksbergs BK hyresgäster.”

Det är en intern kommunikation inom föreningen via epost som jag har tagit del av, även en skriftväxling mellan t f förvaltningschef, Susanne Öström vid Fritid och Kultur och föreningen.

I december 2011 togs bandybanan på Lugnevi i bruk. Den invigdes formellt den 4 februari 2012. Redan det året, anser nuvarande ordförande i FBK, Lars Andreasson, att avtalet för drift och underhåll av banan sades upp.

Fritid- och Kultur anser dock att avtalet sades upp först den 25 juni 2013. Detta datum finns protokollfört vid ett sammanträde med Fritid och Kultur den 20 augusti i år. Vid det sammanträdet beslutades att en garanti för säsongen 2015/16 om 400 000 kronor ska utgå som driftbidrag till FBK för skötsel av anläggningen.

Vid det sammanträdet beslutades också att kommunjuristen skulle få i uppdrag att omförhandla avtalet i enlighet med kommunens standard och i samråd med Fredriksbergs BK.

FBK har efter nämndens sammanträde den 20 augusti haft en träff med t f förvaltningschefen och juristen. Men detta till trots är avtalet fortfarande långt ifrån klart.

T f förvaltningschef, Susanne Öström, skrev den 24 november till ordförande Lars Andreasson i FBK:

”Vi träffas internt i kommunen på fredag kring ert avtal. Återkommer efter detta möte. Vår planering är att det ska vara klart och kommunicerat med er för att lämna vidare för beslut innan jul”.

Tre dagar senare kom ännu ett mail till Andreasson från Öström:

”Avtalsskrivningen för Lugnevi är komplicerad. Vi har varit i kontakt med jurister på Sveriges kommuner ocdh landsting, SKL. Efter denna dialog så gör vi bedömningen att vi skall ha en dialog med nämnden vid nästa sammanträde den 15 december. Vi återkommer efter detta”.

På detta svarar Lars Andreasson:

”Är inte avtalet klart och underskrivet den 17 december kan Ronneby kommun förbereda att överta driften av anläggningen från den 1 januari 2016. FBK blir då hyresgäster.

Vi har inget avtal det sades upp 2012 från vår sida.

Förhandlingar har pågått i minst tre år och nu är vårt tålamod slut.

Vi uppfattar att Ronneby kommun handskas med oss som en leksak och med jämna mellanrum skymfat oss samt förhalat avtalet i flera år”, skriver Lars Andreasson.

Ett första avtal skrevs hösten 2011 och avtalstiden skulle omfatta 2012-01-01 – 2021-12-31 men sades upp redan 2012, hävdar föreningen som har begärt högre ersättning eftersom skötseln av banan kräver betydligt större arbetsinsatser än vad man trodde från starten.

 

Sd i Ronneby röstar med alliansen

Ronnebys tredje största parti, Sverigedemokraterna med åtta mandat, har inte lyckats presentera en budget. De kommer att rösta på alliansens budget.

– Vi har en budget, men kommer att visa den först senare, sa Nicolas Westrup. -Att rösta på alliansens budget gynnar vår politik alla bäst, var hans förklaring.

-Ansvarslöst, var socialdemokraternas snabba kommentar. Inte heller s lyckades komma in med sin budget i tid.

Som väntat vann alliansens budgetförslag. 26 röster för den och 21 för den röd/gröna. Därmed var det sjätte året i följd som alliansens budget vann gehör.

Ronneby växer inom alla områden

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson inledde förmiddagens allmänpolitiska debatt med att skildra en ljus och positiv bild av Ronneby. Han talade om utmaningar och möjligheter inte minst på bostads- och näringslivssidan.

-Ronneby har vuxit snabbt och har i dag drygt 28 600 invånare vilket också ställer krav på nya bostäder, förklarade Fredriksson.

-Vi har snabbt fått brist på bostäder samtidigt som vi måste förbättra det bostadsbestånd som finns. Vi behöver bostadsrätter, hyresrätter och inte minst egnahem. Natturligtvis välkomnar vi också privata aktörer, vilket vi redan har sett att vi lockar i allt större omfattning, fortsatte Fredriksson.

Han jämförde med kommunen i öster, som han inte nämnde vid namn, vilken har brist på tomtmark medan Ronneby redan i dag har 200 lediga tomter. Lägg därtill att de finns på mycket attraktiva platser, betonade han.

-Va-frågan i kustbygden håller på att snabbt förbättras vilket ska hjälpa till att ytterligare förstärka möjligheten att utöka antalet tomter, fastlog Roger Fredriksson.

-ABB är en stark motor i Karlskrona kommun vilket innebär att underleverantörer i vår kommun har fått en trygg situation, fortsatte han.

Han berättade vidare att Ronneby för närvarande för diskussioner med ett 20-tal företag som vill etablera sig i Ronneby.

-Av redan läckta uppgifter har vi tillskapat 150 nya arbetstillfällen som i hög grad kommer att gå till ungdomar.

Den allmänpolitiska debatten fortsätter nu på förmiddagen.

 

Ronneby ska bygga modernaste museet

Vi i Ronneby har inlett förhandlingar/samtal med Blekinge Museum för att på bästa sätt skapa förutsättningar för ett nytt museum. Ett museum som ska bli landets modernaste och som ska visa upp Gribshunden. Detta är vår ambition och som kommer att prägla vår framtida verksamhet.

Detta förklarade kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson när han på morgonen inledde fullmäktiges allmänpolitiska debatt.

 

Gribshunden för stort för bypolitik

Gribshunden 3

Jag vill genast säga att tisdagens föreläsning i Ronneby om Gribshunden var av hög klass. Vi i publiken, ett par hundra, fick på ett vetenskapligt sätt senaste nytt om detta världsunika fynd som har hittats intill Stora Ekön i Ronneby skärgård.

Men så var det också två av landets mest erfarna marinarkeologer, professor Johan Rönnby och Lars Einarsson, Södertörns högskola respektive Kalmar Läns Museum som svarade för informationen. Arrangörer var Länsstyrelsen i Blekinge och Blekinge Museum.

Det pinsamma uppstod när publiken på slutet erbjöds möjlighet att ställa frågor. Merparten av frågorna kan med fördel klassas som bypolitik eftersom flertalet av dem ställdes av flera fritidspolitiker från Ronneby.

Även om merparten av publiken föredrog att ta emot spännande och högteknologisk information om fartygsvraket och avstod från frågor är min uppfattning att flertalet var helt uppfyllda av tanken att Gribshunden måste placeras i ett nytt museum uppfört någon stans i Ronneby. Allt annat är otänkbart!

Därför kändes det befriande när professor Johan Rönnby med några enkla meningar gav vetenskaplig tyngd när han svarade:

-Gribshunden är ett europeiskt skepp. Det beställdes av danske kungen Hans och förliste på svenskt vatten utanför Ronneby och fyndet tillhör Sverige. Därmed kan t ex inte Danmark göra anspråk på detta, ett av världens viktigaste vrak, betonade han.

Forskarna fastlog dessutom att fyndet av Gribshunden är större än Wasa och Kronan och det är samtida med Christoffer Columbus skepp ”Santa Maria” och Vasco da Gamas fartyg ”Sao Gabriel”. Något liknande föremål från 1400-talet har aldrig hittats någonstans i världen.

Betänk, säger forskarna, att senast ”monstret” Gribshunden såg dagens ljus var i slutet av 1400-talet (1495) samtidigt som Columbus upptäckte Amerika och Leonardo da Vinci var verksam.

Det här fyndet utanför Stora Ekön i Ronneby skärgård är världsunikt. Det är stort, mycket stort och därför känns det lite futtigt att detta enbart skulle vara en fråga för Ronneby. Blekinge är ett litet landskap och naturligtvis måste bevarandefrågan vara en länsangelägenhet, inte minst av ekonomiska skäl.

Gribshunden 4

Jag tycker att Marcus Sandekjer balanserade klokt i sitt svar på frågan, ”hur många år Ronneby har på sig för att bygga ett museum”. Dessutom vill jag passa på att berömma Marcus för hans sätt att hantera såväl Gribshunden som Guldgubbarna från Vång, norr om Johannishus. Han har en bred kunskap och har lyckats väl i konsten att göra Ronneby delaktigt i de unika fynden. Men så har han också fått en rivstart på sitt uppdrag, inseglad på en lyxmacka.

Obs! Klicka för större bilder.

 

Vintern har kommit till Lugnevi

IMG_0786

Lugnevi i Ronneby har is! Den är ännu tunn men i dag på förmiddagen (lördag) var det dags att blanda krita i ismaskinens vatten för att få fram det vita underlaget.

Åkbar is kan vara ett faktum i mitten av nästa vecka men då måste vädergudarna vara på bra humör. Det kan komma snö i kväll och i natt och det kan försena tillfrysningen, säger ismakarna i Fredriksbergs BK. Några plusgrader framöver inverkar inte nämnvärt. Det är den första spolningen som måste ske med minusgrader.

IMG_0790

Spolningen av Lugnevi startade i torsdags och pågick fram till 3-tiden natten till lördagen och nu är det ismaskinens tur att göra resten av jobbet.

Bilder: Micke Berglund

Bandyhjärta

 

”Aktivitetspark Bräkne-Hoby”

Hoby 3Föreningarna i Bräkne-Hoby fortsätter att satsa för framtiden. Nu är det Hoby GIF Fotboll som vill att det anläggs en aktivitetspark i Bräkne-Hoby.

Projektarbetet har pågått en längre tid och totalkostnaden är beräknad till drygt fyra och en halv miljon kronor. Av denna summa hoppas man att Allmänna Arvsfonden ska svara för 70 procent och Ronneby kommun 10 procent. Övriga kostnader ska utgöras av eget arbete.

Föreningen vill med detta projekt utveckla det fritidsområde som i dag finns runt Sandenplanen i centrala delen av Bräkne-Hoby.

-Det område som vi vill utveckla genom projektet består i dag av en allmän lekplats som under vintersäsong även fungerar som pulkabacke. Där finns också en boulebana som vi vill rusta upp, berättar ordföranden i Hoby GIF, Anders Bromée.

Föreningen ser goda utvecklingsmöjligheter för området eftersom det har en hög tillgänglighet för alla. Skolan och andra verksamheter som pensionärsföreningar, Svenska Kyrkan och Samhällsföreningarna nyttjar området för olika aktiviteter men har länge påtalat att det saknas väsentliga funktioner som toalettmöjligheter, enklare väderskydd för klädombyten.

Om projektet genomförs vill man anlägga en skatepark/bikepark. Boulebanan ska uppdateras liksom nuvarande grusplan för fotboll. Ett utegym ska anläggas liksom omklädningsskydd. Inom området vill man dessutom uppföra en toalett som ska vara anpassad för rörelsehindrade.

20141221_182044000_iOS

-Målgruppen kommer att vara barn och ungdomar mellan 6 – 25 år, berättar Anders Bromée.

Projektets totalkostnad är beräknad till 4 541 500 kronor. Sökt bidrag från Allmänna Arvsfonden är 3 860 000 kronor. Ronneby kommuns andel blir 500 000 kronor. Idrottslyftet, sponsring och eget arbete beräknas till 181 500 kronor.

-Föreningens mål med detta projekt är att erbjuda en attraktiv aktivitetsyta som är tillgänglig för alla och som erbjuder möjligheter till både spontanaktivitet och till aktiviteter i mer organiserad form. Vi vill helt enkelt skapa en samlingsplats för rekreation som är generationsöverskridande och som stimulerar till ökad fysisk aktivitet och motorikträning oavsett ålder, betonar Anders Bromé.

Pengar är nu sökta från såväl Allmänna Arvsfonden som Ronneby kommun. Arvsfondens besked avgör om projektet kan genomföras.

 

Skuggbudget bygger på troliga bidrag

Jag har tagit del av vänsterns försenade skuggbudget i Ronneby. Jag läser och tar mig för pannan. Jag läser igen och häpnar. Jag har tydligen fått ta del av en helt unik budget som bygger på ord, ord och åter ord och pengar från staten som KANSKE kan komma kommunen till del.

Det händer i RonnebyEn budget måste rimligen bygga på faktiska intäkter och utgifter. I denna slarviga och ovanliga budget riktar s, v och mp kritik mot Ronnebyalliansen som inte räknat med bidrag på 23 miljoner från staten. I nästa andetag säger Malin Norfall, s:

”Vårt antagande är att Ronneby kan få 23 miljoner kronor från staten till riktade satsningar”.

Självklart har alliansen inte kunnat räkna med dessa miljoner. Det är nämligen ingen självklarhet att pengarna kommer Ronneby till del enbart för att man söker och önskar. Ett sådant resonemang inbjuder i nästa steg till spel och dobbel. Budgeten är underfinansierad med 23 miljoner.

När Malin Norfall tidigare kritiserade alliansens budget för att vara tunn, otydlig och visionslös lovade hon också att deras skuggbudget skulle bli lite tjockare. Nu vet vi svaret – en visserligen ordrikare men föga trovärdig budget. Hon bekräftar detta med egna ord i en intervju:

”Vi har som ni ser ett bredare underlag, framför allt i textstyckena”.

I BLT kommenteras detta på följande sätt:

”Oppositionens lunta bestod inte i så mycket mer siffror utan fler sidor politisk ambition”.

Då ska man också notera att det inte skiljer en enda krona mellan alliansens och vänsterns investeringsbudget.

Miljöpartiet har i samarbetet med s och v gått lottlösa från förhandlingsbordet. Miljön har ingen egen rubrik i den ordrika budgeten men Lova Necksten, mp, säger i en intervju att hon tycker sig se en grön tråd i förslaget.

 

Demensvård som gör skillnad

IMG_0698

I Sverige finns i dag 180 000 demenssjuka. Det i sin tur innebär att ca 1 miljon anhöriga är berörda på ett eller annat sätt.

Tyvärr är vården av dessa sjuka långt ifrån jämställd. Problemet har oftast kommunal förankring där administration och allt för nedtyngda chefer har för många anställda att hantera. Detta går ut över vårdtagarna som blir understimulerade.

Men så finns det äldreomsorg som fungerar och som är ett föredöme inom modern vård. Hattstugan, som är ett privat gruppboende på Gotland för personer med demenssjukdomar, har en policy som har uppmärksammats i hela landet. Bl a har Sveriges Television skildrat den unika vården.

Hattstugan startade sin verksamhet 1994 och det är Region Gotland som förfogar över boendets samtliga tio platser.

Jane Lindell är ägare till Hattstugan och är sedan några år tillbaka en flitigt bokad föreläsare som möts av uppskattande lovord när hon berättar om personalens omvårdnadsfilosofi när det gäller demensvårdens och äldreomsorgens framtid.

-Den som flyttar in på Hattstugan får leva ett levande liv till livets slut och då utifrån sina intressen, behov och förutsättningar, trots svår sjukdom, berättade Jane Lindell när hon i dag gästade SPF Seniorerna i Blekinge som hade konferens i ämnet.

Hattstugan har inga låsta dörrar. Däremot en stor och livligt frekventerad trädgård som ofta utnyttjas.

-Låsta dörrar skapar bara frustration, betonade Jane Lindell som tillsammans med sin personal väljer att istället sysselsätta och engagera vårdtagarna.

Hattstugan har tio vårdplatser med 12 anställda varav 9 är årsanställda. Vinsten används till att fortlöpande återinvesteras i den inre och yttre miljön.

Ingen städning sker på dagtid och ingen personal tar sin tillflykt till personalrum för fika.

-Man får fika hur månger som helst under dagen. Det finns bara ett krav – att man fikar tillsammans med de boende. Samtalen och aktiviteterna i samband med en fika är viktiga och skänker stimulans, betonar Jane Lindell.

Hon berättar att det alltid är individen som väljer. Alla vill ju vara någon, även om man råkar vara dement.

Det finns vårdtagare som inte längre kan greppa ett glas. I vården i stort är det då vanligt att personalen väljer att sätta fram en bastant mugg. Hos oss väljer vi istället ett vinglas med smal fot. Det fungerar perfekt.

Hon berättar om den förre bankdirektören som vid 65 års ålder blivit dement och tappat språket. Han hade cyklat 27 Vätternrundor och ville naturligtvis fortsätta att cykla. Det fick han och under sina cykelutflykter kom delvis hans språk tillbaka. Han kommenterade vad han såg utefter vägen.

Jane Lindell har arbetat 43 år inom äldrevården, därav 22 år i kommunal regi och kan jämföra olika behandlingsmetoder. Hennes sammanfattning för en bra vård lyder:

-Ledorden är engagemang, medverkan, rörelse och respekt för vårdtagaren oavsett sjukdom. Politiker måste tänka om. Det behövs en revolution inom den svenska äldrevården.

 

Knepig anställningsprocess i Ronneby

I idrottssammanhang hade det kunnat refereras på följande sätt:

41 startade – ingen vann!!

Det handlar om tillsättandet av en ny Fritids- och kulturchef i Ronneby. När ansökningstiden gick ut hade 41 sökt tjänsten. Två sökande kallades till intervju. När politiker och tjänstemän sammanträdde i onsdags kväll var man eniga om att ingen av dessa ansågs hålla måttet.

I det läget föreslog Magnus Widén, kommundirektör att tillförordnade förvaltningschefen, Susanne Öström skulle få förlängd tjänstgöring. Hennes nuvarande kontrakt löper fram till årsskiftet och hon har tidigarte sagt att hon inte kan tänka sig en förlängning.

Nu har Öström efter fråga från Widén ändrat uppfattning men ställer nu krav på att bli anställd på minst två år. Hennes förklaring till detta är att hon vill genomföra förändringar och se resultatet av dessa inom förvaltningen.

Mot detta protesterade två politiker, Teo Zickbauer, s och Lena Mahrle, fp. Dessa två anser att en sådan anställning måste bli föremål för hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott. En eventuell anställning av Susanne Öström på minst två år kan inte få avgöras av kommundirektören.

Med nuvarande anställningsregler är det kommunstyrelsen som anställer förvaltningschefer, som i sin tur har fria händer att sedan anställa personal utan politisk inblandning.

Susanne Öström tillträdde tjänsten som tf Fritids- och kulturchef den 1 september.

-Detta är en lösning för sex månader framåt, berättade då kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, i denna blogg.

Susanne Öström är ursprungligen från Karlshamn där hon nu är bosatt efter ett antal cheftjänster runt om i landet. Hon är 61 år och kommer närmast från en tjänst som stadsdirektör i Landskrona.