Kvinna ersätter Emma Stjernlöf?

Beskedet från Moderaterna vem som ska ersätta Emma Stjernlöf som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden dröjer. Möjligen kan dröjsmålet bero på brist av lämpliga kandidater.

Tre har nominerats och dessa är Gustav Nilsson, Anders Lund och Elin Petersson.

Gustav Nilsson, född 1949, har varit riksdagsledamot och lämnade riksdagen efter valet 2014. I dag är han ledamot Regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

Anders Lund är i dag ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden i Ronneby.

Elin Petersson är kommunpolitiker från Karlshamn. Har plats i kommunstyrelsen och fullmäktige och är politisk sekreterare för Moderaterna i Region Blekinge. Hon är dessutom ledamot i Moderatkvinnornas styrelse.

Den som är lättas att ersätta på sina nuvarande uppdrag är onekligen Gustav Nilsson med mångårig och bred erfarenhet.

Svår att ersätta på ordförandeposten i Ronnebys Vård- och omsorgsnämnd är onekligen Anders Lund. Jag ser ingen naturlig efterträdare på den posten. Dessutom har han häcken full med tanke på de ekonomiska besparingar som nämnden står inför. Kan han trots allt ersättas tror jag han har hyfsat goda möjligheter att åta sig uppdraget som regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Däremot sätter jag en rejäl slant på att det blir Elin Petersson som efterträder sparkade Emma Stjernlöf. Att hitta en ersättare som politisk sekreterare kan inte vara så svårt även om det gäller Moderaterna. Elin Petersson har ett gott rykte även utanför de egna leden och anses vara en produktiv och drivande kraft. Elin Petersson återfinns också på listan med nominerade kandidater till Blekingemoderaternas riksdagslista som ska formas efter att medlemmarna har röstat.

Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder den 23 september och då ska också ersättaren vara på plats för att svinga ordförandeklubban.

Regionvalet redan förlorat för Alliansen

Moderaterna i Region Blekinge upplever nu en politisk härdsmälta. Dom har själva skapat den och har nu fått hela Alliansen med i fallet.

Efter att regionrådet och tillika ordförande i Hälso- och sjukvården, Emma Stjernlöf, i dag avgått med omedelbar verkan kan inget längre rädda den politiska ledningen. Valet nästa år är redan kört. Misstagen blev för många.

Inget skäl i världen kan ursäkta att Moderaterna under nästan ett helt år, inför en chockad offentlighet, totalt misslyckats med att lösa personliga motsättningar. Lägg där till att man på ett osedvanligt grovt sätt har lurat befolkningen i västra Blekinge.

Man utlovade en närakut och det blev en telefonlinje. I dag avslöjar SVT Blekinge dessutom att det blir Region Halland som svarar när västblekingar som behöver akut hjälp ringer 1177. Alltså inte den s k närakuten i Karlshamn. I detta fall kan inget parti som ingår i Alliansen fråntas ansvar.

Personmotsättningarna inom Alliansen som har pågått under mer än ett år, blev kända för allmänheten när ett brev daterat juni 2020 plötsligt blev offentligt. Då fick motsättningarna en betydligt djupare betydelse och var inte enbart riktat mot Emma Stjernlöf.

Det visade sig att gruppledarna i alliansen, Lars Karlsson, C, Erik Lindborg, Kd och Nils Ingmar Thorell, L, redan sommaren 2020 skrivit ett brev till Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare i riksorganisationen där dom var allvarligt oroade över Lennarth Förbergs ledarskap.

”Vi ser risken att Alliansen i Region Blekinge faller sönder med det nuvarande Moderata ordförandeskapet i Regionstyrelsen,” skrev gruppledarna i Alliansen.

I båda fallen har det handlat om personkemi men den egentliga orsaken till haveriet har vi som allmänhet bara fått gissa oss till. Frågan är också vad som har skett i närtid eftersom Emma Stjernlöf så sent som i juni berättade att hon tänkte sitta kvar till den sista september för en lugn överlämning till sin efterträdare.

Varför har då motsättningarna inom Moderaterna inte kunnat lösas på nästan ett år? Ingen vet men visst tusan måste man kunna kräva mer av politiska ledare än vad som har visats upp i detta fall.

Detta inlägg ska inte ses som ett försvarstal av Emma Stjernlöf. Därvid saknar jag allt för många detaljer. Däremot är jag påläst när det gäller vad som ledde fram till att man avskedade dåvarande Hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroth 2019. Även i den ”affären” hade Stjernlöf en framträdande roll.

Inte heller då fick allmänheten veta på vilka grunder Almroth sas upp. Det mumlades om olika syn på hur sjukvården i Blekinge bäst skulle skötas. I potten låg också betydande protester från ett stort antal sjuksköterskor som protesterade mot en hög personalbrist. Bakomliggande orsaker till samarbetsproblem saknas således inte.

Faktum kvarstår dock. Emma Stjärnlöf var den regionpolitiker som var klart outstanding i antalet personröster räknat. Ingen enda kom i närheten av hennes 770 röster. Man kan undra igen, hur gick den förhandlingen till när Lennarth Förberg med endast 199 personröster fick ersätta avgående regionordförande Moderaten Alexander Wendt från Karlshamn. Ronneby med enbart 2 mandat och Karlshamn 3. Karlskrona dominerar med 5 när det gäller Moderaterna.

Men som sagt, när Moderaterna i Region Blekinge nu har avsatt sitt eget regionråd då måste de också vara beredda att inför väljarna redovisa vad som har lett fram till denna högst ovanliga åtgärd.

Samtalsämnet – har du fått sprutan?

Vad tror du den stora snackisen är i dag?

”Har du fått sprutan? Har du fått en eller två?”

Nästan innan du har hunnit svara kommer följdfrågan:

”Blev du sjuk?!

Med den sista frågan menas om du fick biverkningar. Fick du inga sådana är det dags för nästa fråga:

”Vilket vaccin fick du?

”När ska du ta andra sprutan”

Sociala medier är nu dagligen nerlusade med bara armar, ja, ibland kommer det också med ett eller annat ansikte i bildflödet. Nu är det aktiva kändisar, flera journalister, som visar och kommenterar vad de ägnat en kort stund av sitt liv i dag. De har naturligtvis tagit vaccinsprutan.

En av de mer kända just nu från tv behövde inte visa ansiktet, bara armen och så texten:

V-day!

Det här med att kändisar visar att de tar vaccin är bra. Mycket bra. De tar sitt ansvar mot såväl sig själva men inte minst mot sina medmänniskor. Ska vi komma ur det här eländet i rimlig tid måste ALLA följa restriktionerna. I annat fall kan vi bereda oss på ytterligare en förlängning. Och vem vill det? Egentligen tror jag att inte ens de som vägrar att ta vaccinet vill riskera att bli sjuka.

Jag har hört många sanslösa förklaringar till varför man vägrar att ta vaccinet. Den senaste var den här:

”Jag fick en massa sprutor när jag var liten. Det får räcka.” Dam i 75-årsåldern.

Vissa vägrar ta vaccin på grund av politiska skäl! Jo, det är sant. Andra vägrar på grund av religiösa skäl. De tror hellre på gud än experter.

Inget ont utan att det har något gott med sig. Pandemin har fått en av mina vänner att sluta röka. Han har tagit första sprutan eftersom han inte vill dö kvävningsdöden till följd av pandemin. Han valde därför också att sluta röka. Onekligen den mannens klyftigaste beslut medan han ännu har chansen.

Däremot gör myndigheterna det onödigt svårt för oss svenskar att hänga med i informationsflödet. I samma andetag som man i dag på riksplanet talade om lättnader så betonades att smittan fortfarande är hög och nu företrädesvis bland 15 – 25-åringar. De som hela tiden levt i villfarelsen att de inte kunde drabbas. Däremot bra klarspråk på regional nivå här i Blekinge.

Mina vänner – ta sprutan/sprutorna och ta ditt samhällsansvar. Det handlar inte bara om dig och mig. Det handlar inte minst om all hårt prövad vårdpersonal.

Trevlig fortsättning på våren!

Ja, jag har tagit första sprutan. Den andra kommer i mitten av juni. Ja, det var Astra Zeneca. Inga biverkningar.

Och Region Blekinge, jag behöver inte ha betalt för den uppmaningen.

Kan politiskt självmord undvikas?

När regionfullmäktige i november 2020 genomförde ett sammanträde under två dagar i Ronneby, mot sina egna utfärdade pandemiregler, skapade detta kritik såväl inom organisationen som bland allmänheten.

När jag några dagar senare ställde frågan till en av alliansens politiker om det lämpliga med mötet blev svaret kort men också laddat och överraskande:

”I regionen kommer vi inte överens om något alls!”

I dag, drygt fyra månader senare, börjar jag sakta förstå vidden av vad hen egentligen hade velat säga. Jag vet också att det interna och intensiva moderatbråket, som nu har pågått inför öppen ridå i fyra månader, var djupare och mer dramatiskt än vad någon kunnat drömma om. Men vi vet ännu inte den egentliga orsaken till att två av regionens m-märkta och mäktigaste regionråd har vägrat samarbeta.

Det som nu senast har visats upp av Moderaternas konfliktlösare och distriktsordförande, Roger Fredriksson, kunde först tolkas som att den sista utlovade pusselbiten hade resulterat i en total förlikning. Pressmeddelandet från Moderaterna löd:

”Emma Stjernlöf behåller sin plats som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden och återgår till att delta i Alliansens interna arbete.”

Av detta kunde man förledas tro att hon därmed också var godkänd för att delta i moderatgruppen.

Men när väl några journalister började ställa mer djupgående frågor, ja, då krackelerade fasaden rejält. I Radio Blekinges nyheter förkunnades att – ”Stjernlöf hålls fortfarande utanför det interna arbetet inom Moderaterna.”

Roger Fredriksson förtydligade:

”Där har vi en process eftersom det har sagts mycket och det har gått för långt. Nu måste vi jobba upp både gruppen och Emma på banan igen.”

I ett pressmeddelande hade Roger Fredriksson meddelat att – ”Vi har pratat igenom läget tillsammans och det känns bra, dessutom har vi en plan för hur vi framöver kan samarbeta bättre som lag.”

Av dessa uttalanden kan man onekligen dra slutsatsen att alla stridande parter har deltagit i de försoningslösande samtalen. Att så inte är fallet avslöjas när SVT Blekingenytt ställer frågor till de två huvudrollsinnehavarna i moderatstriden, Emma Stjernlöf och Lennarth Förberg.

I intervjun säger Stjernlöf:

” Att Roger, med partigruppens stöd, och jag har kunnat sätta oss ner och börjat prata och se framåt, har varit avgörande för lösningen på konflikten.” Hon säger dessutom till SVT Blekingenytt att hon nu känner sig välkommen till moderata gruppen från vilken hon varit utestängd.

Så långt är det frid och fröjd men det låter helt annorlunda när SVT ställer frågor till regionrådet Lennarth Förberg, som just nu vilar upp sig under två veckors semester.

Förberg berättar att han inte har deltagit i några samtal eller diskussioner som har lett fram till att Stjernlöf fortsätter som ordförande för Hälso- och Sjukvårdsnämnden.

”Om gruppen stödjer Emma gör jag det också och arbetar efter det,” säger han.

När SVT frågar hur samarbetet kommer att fungera, blir svaret:

”Jag samarbetar med alla. Jag tro det kommer att lösa sig. Vad jag förstår har man bestämt att hon ska ingå i alliansgruppen, det har jag inga synpunkter på.”

Då blir genast frågan – hur hade han svarat om Stjernlöf också hade fått komma tillbaka till moderatgruppen? Man kan ana svaret när SVT berättar att hon hoppas vara välkommen även i den moderata regionfullmäktigegruppen.

”Är hon det? ” frågar reportern:

”Jag tror inte jag vill kommentera det. Jag har inte varit med i beslutet och vet därför inte exakt vad man har kommit fram till gällande arbetet framåt, svarar Lennarth Förberg.

Av detta framgår med all tydlighet att Moderaterna i Region Blekinge har en lång och tung väg att avverka innan man når målet för en total lösning på den fyra månader långa konflikten.

Klart är dock att övriga partier i regionens Allians har fått sina krav tillgodosedda när Stjernlöf är tillbaka som ordförande och ingår i Alliansgruppen. Moderaterna måste lösa sin djupa interna konflikt på egen hand. Och det hastar verkligen. Lyckas man inte lösa upp knutarna i god tid före nästa års val ja, då måste det konstateras att partiet har begått ett slags politiskt självmord.

Tankesmedja i Abborremåla

Moderata tankesmedjan RÅA (Roger Fredriksson, Åsa Coenraads, Annicka Engblom) har varit samlad till överläggningar på gåsfarmen i Abborremåla. Det är där riktlinjerna för nästa års valrörelse har satts på pränt. Huvuddragen i rockaden presenterades i dagens två lokaltidningar.

Pjäserna i det politiska spelet som nu ska byta plats heter Annicka Engblom, riksdagsledamot från Rödeby sedan 16 år och Åsa Coenraads, riksdagsledamot från Västerås sedan 2010.  I media uppges att det är den årslånga pandemin som fått Åsa Coenraads att välja Abborremåla före Västerås.

Pandemin har säkert haft sin inverkan men ett väl planerat köp av gården på Roger Fredrikssons uppväxtplats har också haft stor betydelse. Redan när jag besökte byns midsommarfirande 2015 var Åsa och Roger ett väletablerat politiskt par med bestämda framtidsdrömmar.

När nu Åsa slutligen har bestämt sig för att bli Blekingebo på riktigt, ja, då måste det också ges utrymme för fortsatt politiskt arbete på hög nivå. Att hon vill fortsätta som riksdagsledamot är lätt att förstå men kanske inte riktigt så lätt som tankesmedjan har velat tro. Även om hon har vistats en hel del i länet genom åren är hon här inte känd och omtalad. Men med pengar och smart marknadsföring kan hennes möjligheter att nå riksdagen på ett Blekingskt mandat möjligen te sig något lättare.

Förutsättningarna har också underlättats genom öppningen att Annicka Engblom nu tar ett steg åt sidan och fortsätter sitt politiska arbete i Blekinge. Hon är redan ledamot av kommunfullmäktige i Karlskrona och ska inte heller ha någon svårighet att nå en plats i regionvalet. Annicka är väl etablerad och känd som en uthållig och arbetsvillig politiker. Dessutom har hon nu ett väl utvecklat kontaktnät även på riksplanet.

 Den politiska planen innebär också att Åsa Coenraads redan i nästa vecka kommer att skriva sig i Blekinge. Då ligger vägen öppen för att välja såväl riksdags- som regionala listan. Redan i dag är Coenraads ersättare i Västmanlands regionfullmäktige och skulle därmed lätt kunna bli ett hett namn för Region Blekinge. Men räcker hennes röster till riksdagen är valet lätt och då finns alldeles säkert Annicka Engblom också där att ta till. Jag vill tro att både Åsa och Annicka vill ha tunga uppdrag i regionen.

Dessa namn och med nu känd rockad är naturligtvis extra intressant med tanke på att moderaterna i regionen redan nu vill göra plats genom att rata sitt regionråd Emma Stjärnlöf. Annicka Engblom och Åsa Coenraads är fullfjädrade ersättare där inte ens regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg kan känna sig säker på att få rätt röstetal för en fortsättning i regionen.

Det som inte alls talar för moderata framgångar i nästa års regionval är den minst sagt dåliga hanteringen med att avsätta Emma Stjärnlöf. För att i någon mån rädda ansiktet i regionvalet måste det till en valrörelse som kommer att kosta såväl många slantar som extra genomtänkt marknadsföring.

Men vad blir då över till Roger Fredriksson? Han gjorde för länge sedan klart att även han vill nå en riksdagsplats. Han har tränat genom att under fjolåret känt på hur det är att i alla fall uppbära riksdagsmannalön. Är han gentleman gentemot sin sambo stannar han hemma. Men då väntar en rejäl arbetsuppgift hur han ska nå egen majoritet med hjälp av en redan sargad allians. Han har under denna valperiod lyckats trycka Sverigedemokraterna till sitt hjärta. Dock inte utan uppoffringar. Efter nästa val är sd säkert inte lika frikostigt med att agera stödparti utan offentligt ordnat samarbete.

Men vadå, gården ligger där den ligger och att föda upp gäss är ingen dålig sysselsättning.

Lönesatsning för patientnära arbete

Försenad julklapp. Extra lönesatsning på 35 miljoner kronor.

Utöver en särskild bonus på 4000 kronor till medarbetare i Region Blekinge som har arbetat patientnära under coronapandemin föreslår Alliansen en lönesatsning på totalt 35 miljoner kronor extra i den kommande löneöversynen.

Pressmeddelandet i sin helhet:

 • Genom att avsätta 35 miljoner kronor extra i löneöversynen får medarbetare en långsiktig löneutveckling och inte bara i form av en engångssatsning. Det är en viktig åtgärd för att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla och rekrytera medarbetare, säger Lennarth Förberg (M).
 • Lönesatsning ska användas till de medarbetare som arbetar där det är svårt att behålla, rekrytera och där vi idag använder hyrpersonal. Satsningen ger en positiv signal som bygger på långsiktighet och vi ser det som en investering för framtiden, säger Lars Karlsson (C).
 • Alliansens förslag till regionstyrelsen innebär att löneökningsutrymmet för 2021 utökas med 35 miljoner kronor, som ska fördelas i ordinarie löneöversyn och i samverkan mellan parterna, säger Erik Lindborg (KD).
 • Hälso- och sjukvården har ett högt kostnadsläge, men det har inte sin grund i att löneläget hos vår personal är högt. Så ett förstärkt löneökningsutrymme ska inte ses som en kostnadsökning, utan åtgärden förväntas snarare leda till positiva effekter, säger Nils Ingmar Thorell (L).
 • En framgångsfaktor för att minska kostnaderna för hyrpersonal är vår förmåga att behålla medarbetare och vid behov rekrytera. Därför är lönesatsningen i detta läge helt rätt, avslutar Emma Stjernlöf (M).

Ändrade avgifter i vården

GOTA-medias två lokaltidningar brukar ofta påminna om hur viktiga de är, inte minst under rådande covid-19 pandemi. Givetvis håller jag med om att lokaltidningar är viktiga. De ska informera befolkningen om stora och mindre händelser. Sjukvården är en sådan viktig informationskälla.

När man prenumererar på en tidning är naturligtvis kravet att få en så fullödig information som det bara går. Men denna informationsskyldighet brast rejält när Region Blekinge hade sitt kritiserade sammanträde med fullmäktige den 11 – 12 november.

Sammanträdet var viktigt, ansåg kritiserade ledamöter, och pekade på att budget och patientavgifter skulle beslutas. Besluten var redan försenade en månad efter att socialdemokrater och vänstern återremitterat ärendet. Inga av dessa beslut har därefter redovisats. Som prenumerant ska man inte på egen hand behöva leta upp sådan information.

Jag har därför i informationssyfte letat reda på vilka beslut som klubbades. Texten är hämtad från Region Blekinges hemsida och är därmed producerad av deras informationsavdelning.

Ändrade avgifter i vården ska skapa tydlighet och enhetlighet

Större tydlighet och enhetlighet är motivet till flera av de förändringar av avgifterna för hälso- och sjukvård som träder i kraft vid årsskiftet. Avgifterna har nu fastställts av regionfullmäktige vid sammanträdet den 11 och 12 november.

Här följer en sammanfattning av ändringarna:

Avgift för utprovning av hörapparat
Avgiften för utprovning av ny hörapparat höjs från 800 till 1 200 kronor. Anledningen är att de nya, mer avancerade hörapparaterna har gjort att antalet besök för utprovning i snitt har ökat. Utprovningsavgiften är ett paketpris som betalas vid första besöket och gäller tills utprovningen är klar oavsett hur många besök som krävs för att hitta rätt apparat och inställningar.

Avgift för borttappad eller trasig hörapparat
Avgiften för att ersätta borttappad eller trasig hörapparat får ett fast pris, 800 kronor. I dag finns ett pris för den del som är inne i örat och ett annat för den del som är utanför örat som tillsammans blir 800 kronor. I de flesta fallen är det båda delarna som måste ersättas.

Avgift för laddare till uppladdningsbara batterier för hörapparater
Batteriladdare till uppladdningsbara batterier för hörapparater får en avgift på 1 000 kronor. Avgiften införs för att inte missgynna patienter som i stället har hörapparatsmodeller med batterier som behöver bytas, batterier som användarna själva bekostar.

Avgift för besök till sjuksköterska eller distriktssköterska i primärvården
Ett besök till en sjuksköterska eller distriktssköterska i primärvården kostar i dag 100 kronor för vissa besök men inget för andra. Därför införs en enhetlig avgift på 100 kronor, som gäller för både fysiska besök och besök på distans.

Avgiftsfria distanskontakter via telefon inom habiliteringen
Besök till habiliteringen är avgiftsfritt för både barn och vuxna. För distanskontakter via telefon finns en avgift på 100 kronor till alla verksamheter utom till ungdomsmottagningen. Men vuxna patienter har däremot inte behövt betala en avgift om kontakten skett via video eller genom ett besök. Nu blir i stället alla distanskontakter till habiliteringen avgiftsfria.

Betalning för uteblivet besök till dagkirurgi för vuxna
Patienter som har en bokad tid för dagkirurgi, men som uteblir utan att lämna återbud, orsakar kostnader för vården. Med dagkirurgi menas att man blir opererad och kan åka hem samma dag. I syfte att få ner antalet patienter som uteblir, höjs avgiften för ett uteblivet besök till dagkirurgi från 450 kronor till 1 000 kronor för vuxna. Avgiften för uteblivet besök i den övriga vården blir fortsatt 300 kronor. En faktureringsavgift på 50 kronor tillkommer i båda fallen. Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Slopad halv avgift för inneliggande patienter
Patienter som varit inneliggande vid Blekingesjukhuset och tjänar under 96 000 kronor per år, har rätt att ansöka om nedsatt vårdavgift, så kallad halv slutenvårdsavgift. Hanteringen kräver en del administration, samtidigt som det är få som är aktuella för att få nedsatt avgift. Därför slopas nu halv slutenvårdsavgift.

Glasögonbidrag för barn även vid färgblindhet
Det bidrag till glasögon, på 800 eller 1 000 kronor, som i dag ges till barn upp till 19 år, ska gälla även för färgblindhet.

Nya avgifter i folktandvården

Avgifterna i folktandvården höjs med i genomsnitt 0,88 procent från och med den 15 januari 2021. Det har regionfullmäktige fastställt. Avgifterna grundar sig i vanlig ordning på de referenspriser som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket justerar vid samma tidpunkt. Referenspriserna höjs i januari med i genomsnitt 1,06 procent. Blekingeborna får alltså en lägre höjning än referenspriserna.

Regionplan och budget godkänd

Regionfullmäktige har vidare fastställt regionplanen för 2021-2023, som även omfattar nästa års budget. Regionplanen är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och anger de ekonomiska ramarna och den övergripande inriktningen för Region Blekinge under de år som planen omfattar.

Exempel på särskilda insatser som lyfts fram i regionplanen:

 • inrätta kvällsöppna vårdcentraler i Ronneby och Sölvesborg
 • öppna en akut-och utbildningsklinik inom folktandvården i Ronneby
 • utreda möjligheterna och föreslå försökstrafik för självgående bussar
 • presentera samordningsvinster och minskade kostnader för administration i samtliga nämnder och deras förvaltningar.

Investeringsplanen godkänd

Regionstyrelsen har även godkänt den investeringsplan som ska gälla för år 2021-2025. Investeringsplanen beskriver vilka investeringar som Region Blekinge ska göra inom områdena fastighet, it, medicinskteknisk utrustning och övrigt. Investeringsplanen för 2021–2025 omfattar en budget på närmare 2,8 miljarder kronor. Den allra största delen, närmare 2,7 miljarder kronor, går till fastighetsinvesteringar, framför allt flera nya byggnader.

Region Blekinge går mot litet överskott – men sämre än budget

Region Blekinge går mot ett överskott på 8 miljoner kronor vid årets slut, vilket är 13 miljoner kronor sämre än budgeten. Det visar den ekonomiska prognosen i delårsrapporten för januari till och med augusti i år. Flera nämnder visar att deras verksamheter går mot resultat som är sämre än budget. Hälso-och sjukvården ser ut att gå mot det största underskottet jämfört med budget, nämligen 220 miljoner kronor. Regionfullmäktige har nu uppmanat nämnder med verksamheter som går mot underskott att minska sina kostnadsökningar.”

Regionpolitiker motarbetar coronaregler

När jag i gårdagens blogg uppmanade alla i Blekinge att hjälpa till att stoppa Coronasmittan, kunde jag inte ens i min vildaste fantasi ana att regionens egna politiker skulle bli de första att bryta mot de nya reglerna.

Inte mindre än 57 ledamöter i regionfullmäktige har i dag bytt arbetsplats från Wämö Center till Ronneby brunn. De deltar i ett möte trots att deras smittskyddsläkare Bengt Wittesjö så sent som i går deklarerade skarpt läge för Blekinge genom att utfärda de hittills allvarligaste och mest skärpta föreskrifterna för att stoppa vidare Coronasmitta.

”Besök eller delta inte i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar.”

Till ledamöterna, som redan i dag bryter mot regionens regler och som dessutom har till uppgift att värna länets sjukvård, säger han i dag:

– Jag hänvisar till råden. De är tydliga, och de gäller samtliga invånare i Blekinge. Uttalandet sker till SVT Blekinge.

Till Blekinge läns Tidning säger han att ”dagens sammanträde sänder en felaktig signal.”

När regionrådet Lennarth Förberg,m, konfronteras om just detta av SVT Blekinge blir hans svar:

”Detta är inte vilket möte som helst, detta är vårt arbete.”

Då talar han mot bättre vetande. Reglerna från i går säger nämligen att anställda ska arbeta hemifrån och att konferenser och andra fysiska möten ej ska genomföras.

Ordagrant lyder reglerna:

”Arbetsgivare uppmanas att erbjuda och underlätta distansarbete och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.”

Flera ledamöter har under dagen uttalat svidande kritik mot att sammanträdet genomförs trots att regionens smittskyddsläkare så sent som i går utfärdade skärpta regler som på intet sätt kunde misstolkas. Socialdemokraterna hade velat få mötet uppskjutet till december.

Förklaringen att man inom regionen ännu inte hittat lämplig teknik för att digitalt kunna genomföra smittfria sammanträden haltar betänkligt. Ett märkligt uttalande eftersom en mängd organisationer har genomfört sådana möten sedan lång tid tillbaka.

Det som i dag har visats upp i Ronneby vittnar om ett högst provocerande och oansvarigt trots som naturligtvis med all rätt har uppmärksammats av länets samlade media. Vad säger prövade företagare som säkert ser sitt arbete som minst lika viktigt som regionpolitikerna ser på sitt sammanträde i dag. Vad säger luttrade kulturarbetare eller idrottsledare som också kan hävda att man kan mötas med två meters avstånd mellan deltagare?

Jag tycker följande rubrik lånad från BLT:s nätupplaga säger det mesta:

Hur ska vi i Blekinge någonsin få människor att acceptera skarpt formulerade riktlinjer när politiker, som är satta att värna vår sjukvård, är dom första att bryta mot egna regler? Trovärdigheten har i dag fått en allvarlig och häpnadsväckande törn. Trotset i dag är minst lika dumt som Trumptrotset i USA.

Det finns tydligen anledning att påminna regionpolitikerna om att länet i dag noterade 49 nya covidfall sedan i går.

Nu måste vi alla hjälpas åt

Skärpta regionala råd om covid-19 i Blekinge

Dessa råd gäller

Till att börja med gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De gäller i hela landet. Utöver dem gäller från och med den 11 november 2020 följande skärpta råd i Blekinge:

 • Umgås endast med de personer som du normalt träffar dagligen, den egna familjen eller personer som du bor tillsammans med. Delta inte i fester, middagar, afterwork eller andra privata tillställningar.
 • Stanna hemma. Res ingenstans om det inte är absolut nödvändigt. Undantag är resor till och från arbete, studier eller hälso- och sjukvård.
 • Arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.
 • Arbetsgivare uppmanas att erbjuda och underlätta distansarbete och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.
 • Besök inte köpcentrum, museer, badhus eller gym, där det finns risk för trängsel. Undantag är nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek.
 • Besök eller delta inte i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Undantag är dels utövande av professionell idrott, dels idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare. Träna utomhus så långt som det är möjligt.
 • Res inte med kollektivtrafik vid tidpunkter då trängsel kan uppstå. Promenera, cykla eller res med egen bil istället.
 • Alla verksamheter som tar emot kunder eller besökare uppmanas att minimera antalet personer som samtidigt är på plats, anpassa öppettider och erbjuda digitala alternativ till ett fysiskt besök.

Skolundervisning omfattas inte av dessa råd.

Region Blekinge uppmanar också alla som behöver att söka vård och tandvård som vanligt.

Så här länge gäller de skärpta råden

De skärpta regionala råden för Blekinge gäller till och med den 30 november, men kan förlängas eller ersättas av lokala allmänna råd efter beslut från Folkhälsomyndigheten.

Stoppat markbyte bromsar kulturhusbygge

Den uppmärksammade brytningen av ett markbytesavtal mellan Region Blekinge och Karlskrona kommun får rena dominoeffekten. Det anser Alliansens ledande politiker, Lennarth Förberg, Regionstyrelsens ordförande, m, och Regionstyrelsens 1e vice ordförande, Lars Karlsson, c.

I en insändare ger de sin bild av vad som nu blir effekten av att Socialdemokrater och Sverigedemokrater har stoppat en förlängning av en överenskommelse om markbyte av Kungsplan och Stortorget mellan Region Blekinge och Karlskrona kommun. En överenskommelse som Alliansen fick ärva av Socialdemokraterna 2018.

Här kan du ta del av insändaren i sin helhet:

”Alliansen önskade förlänga en överenskommelse om markbytet av Kungsplan och Stortorget med Karlskrona kommun. Socialdemokraterna och sverigedemokraterna röstade emot överenskommelsen, vilket ställer till det i relationen mellan Region Blekinge och Karlskrona kommun.

Överenskommelsen mellan Region Blekinge och Karlskrona kommun tecknades redan 2018, en överenskommelse som Alliansen fick ärva av socialdemokraterna. Ambitionen har varit att när Karlskrona kommun har en byggklar fastighet på Kungsplan så byter de med Region Blekinge som idag innehar gamla Posten vid Stortorget, så att Karlskrona kommun kan bygga sitt nya kulturhus. Eftersom Kungsplan inte är byggklart har byte inte kunnat ske och överenskommelsen är på väg att löpa ut. Därför ville båda parterna förlänga överenskommelsen om markbyte.

Samtidigt håller vi på att utreda framtida lokalbehov, bland annat på Trossö. Innan vi har svar på lokalbehovet måste vi räkna med att det även i framtiden behövs en offentligt driven vårdcentral på Trossö. Men socialdemokraterna föreslog inte bara att tacka nej till markbytet utan även sälja Region Blekinges fastighet på Stortorget. Det är ett extremt vårdslöst förslag då det hade inneburit att Region Blekinge helt saknar fastighet att bedriva vård i på Trossö.

Socialdemokraterna anser dessutom att det var väldigt bråttom att säga nej till Karlskrona kommun, vilket vi inte kan förstå, eftersom det inte finns någon anledning för Region Blekinge att förhasta sig. Vi har inte bråttom.

Som tur är fick inte socialdemokraterna gehör för omedelbar försäljning av fastigheten på Stortorget, men eftersom socialdemokraterna samverkade med sverigedemokraterna kommer Kungsplan inte vara tillgänglig för Region Blekinge.

Den som förlorar mest på socialdemokraternas politik är tyvärr Karlskrona kommun som nu inte kan komma igång med sitt tilltänkta kulturhus. Vår ambition har aldrig varit att agera bromskloss. Det nuvarande läget var inte det som Alliansen önskat, men så blir det när partier i opposition inte tar fullt ansvar utan driver en ogenomtänkt politik.”

Lennarth Förberg (M) Regionstyrelsens ordförande

Lars Karlsson (C)
Regionstyrelsens 1e vice ordförande