Kräv tydlighet av politiker om du vågar

Efter senaste sammanträdet med kommunfullmäktige i Ronneby ansåg jag att Anna Ekberg, Kristdemokrat, svarat för ett obegripligt inlägg som gällde kommunens försäljning respektive rivning av fastigheter. En stor del av berörda fastigheter rymmer betydande och omfattande föreningsverksamhet.

Förslaget har resulterat i stor oro bland föreningsfolket och vid sammanträdet med fullmäktige hade många hoppats på svar på en rad frågor. Svaren uteblev och förvirringen blev inte mindre av Ekbergs inlägg. Hon räknade upp all lagstadgad verksamhet som måste utföras trots kommunens dåliga ekonomi. I nästa andetag fastslog hon att husvilla föreningar kan söka pengar och hyra av privata hyresvärdar. Fråga på det: hur mycket pengar blir kvar när den lagstadgade verksamheten har betalats? Hittills är den viktiga frågan obesvarad.

Vad händer då efter att jag påtalat bristen på svar och luddigt inlägg av Anna Ekberg? Jo, följande.

På sociala medier blir jag anklagad för att bedriva manlig härskarteknik.

Jag anses vidare ha ”fultolkat” Ekbergs inlägg, jag har förminskat henne och jag har dessutom lagt ord i hennes mun.

Jag blir beskylld för att ”verka ingå i sossemaffian”. Därmed inget nytt under solen eftersom jag genom åren placerats i alla förekommande partier beroende på vad som diskuterats.

Hon tar hjälp av sin bror Daniel som uppträder i en slags självpåtagen roll i vad som får eller inte får sägas i en debatt som urartar mellan Anna Ekberg och en socialdemokrat. Jag själv deltar inte i den debatten som förs på Facebook. Jag behöver inte men nämns ändå och anses dela den manliga härskartekniken med socialdemokraten.

När jag dessutom i blogginlägget efter fullmäktiges sammanträde påtalade att Anna Ekberg inte fick någon hjälp av övriga partier i det politiska styret att svara på frågor kring försäljning respektive rivning av fastigheter, ja, då kommer nästa beskyllning. Jag har förminskat henne som politiker och människa!!

Det jag ville ha sagt var att alla i styrande partier satt tysta och hukande i bänkarna medan frågorna haglade från oppositionen. Anna Ekberg var ensam om att yttra sig men även om hennes inlägg nästan förvärrade i stället för att ge svar i en oerhört viktig fråga gjorde hon ändå ett försök.

Min fråga till slut måste ändå bli: varför ska politiker som i Anna Ekbergs fall i efterhand behöva tolkas?

Hon blev feltolkad, uppgav hon, efter att Kd gjort sitt beryktade avhopp i Region Blekinge. Och nu har jag efter fullmäktige behövt tolka hennes inlägg där. En tolkning av vad hon sagt som blev en ”fultolkning” i Anna Ekbergs ögon.

Ja, vad ska man säga?!

Kd har allvarligt skadat Region Blekinge

I senaste valet lovade Kristdemokraterna i Blekinge att avskaffa sig själva.

”Vi vill avskaffa de politiskt styrda regionerna och att alla ska ha rätt till samma vård oberoende av var man bor”, skrev partiet och ville ha stöd för sin uppfattning.

När nu KD hastigt och lustigt har lämnat regionstyret tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet i Region Blekinge visar man inget som helst ansvar. Bäst för väljarna i Blekinge hade varit om dom gjort allvar av sitt löfte att avskaffa sig själva.

Jag har upplevt mycket av politiskt styre i region/landsting och i de fem kommunerna men det som nu visas upp av KD blir till ett oslagbart bottennapp. Ett av flera exempel:

KD har lämnat regionstyret men vill ändå sitta kvar på arvoderade toppositioner. Jag tar mig för pannan och känner hur den snabbt skrynklas med hjälp av många frågetecken. Partiledningen känner tydligen inte ens till de enklaste och självklara reglerna att man inte kan sitta kvar på ledande poster som man redan sagt att man vill lämna.

Socialdemokraterna och Centerpartiet tänker fortsätta att fullt ut ta sitt ansvar och kräver nu naturligtvis att KD snabbt lämnar sina toppositioner. En begäran så självklar att den inte ens skulle ha behövt framföras.

” – Vi befinner oss i en extremt allvarlig situation i regionen. Det är vi inte ensamma om. Det är en tuff situation. Att då ägna sig åt politiskt spel och agera på ett sätt som riskerar att kasta in regionen i ett politiskt kaos, det är inte ansvarsfullt,” säger Christina Mattisson till BLT:s nätupplaga.

I dag kommer också uppgifter från vissa KD-ledamöter att beslutet att lämna den politiska uppgörelsen med S och C inte var enhälligt. Detta kan därmed tolkas som att det är distriktsstyrelsen inom KD som har lekstuga i stället för att ta ansvar i en extremt svår situation.

Det som nu visas upp i offentligheten är inget annat än ett parti med självskadebeteende men framför allt ett parti som har gjort regionen med sin samhällsviktiga uppgift till en lekstuga långt bortom allt sunt förnuft. Partiet har redan efter bara sju månader bevisat att KD inte behövs i Region Blekinge.

Sent i eftermiddag rapporterar SVT Blekingenytt att såväl Deborah Lind som Anna Ekberg nu har backat från sin tidigare uppfattning att sitta kvar på sina ledande poster. Båda har lämnat skriftliga avsägningar vilket också var ett oavvisligt krav från regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson, S.

Skadan har emellertid redan skett. Störst skada har KD som parti tagit men allvarligt är också att Region Blekinge nu lider allvarlig skada i ett synnerligen allvarligt läge. Nu måste skadan snabbt repareras med en ny politisk konstellation. Jag vill tro att detta kan ske inom rimlig tidsrymd.

När det gäller Kristdemokraterna är dom på väg att infria vallöftet att avskaffa sig själv. Åtminstone i Region Blekinge.

Gnälliga politiker och demokrati

Jag har de senaste veckorna kunnat ta del av uttalanden från sparkade heltidspolitiker i Blekinge. Mest gnäll har det kommit från ratade politiker i Region Blekinge. I flera fall har bitterheten riktats mot partikamrater som uppges ha uppträtt ohederligt.

I några fall har uppdraget som heltidsarvoderad politiker inneburit att dessa nu måste ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Men lottlösa blir dom ju inte. Vi kan kalla det vid ett slags omställningsbidrag som brukar betalas ut under sex månader för den politiker som har blivit av med sina uppdrag. Storleken på dessa ersättningar varierar.

Det jag inte förstår är gnället och besvikelsen. Det är ju så demokratin fungerar. All makt utgår från folket står det i den svenska grundlagen och folket har nu i senaste valet bestämt hur man vill ha det. Det kallas demokrati och den ska vi vara rädda om. Det är inte kompisarna i respektive partier som har varit illasinnade. Har det varit ett dåligt ledarskap, ja, då ska ett byte ske.

Jag kan förstå att det kan vara svårt att ta en motgång men den upplevelsen bör stanna hos den ratade. Hen bör ju vara fullt på det klara med vilka regler som gäller. Det är inte enbart inom det politiska livet som människor biter sig fast i uppdrag och sitter på tok för länge trots att tröttheten för länge sedan har infunnit sig.

Det finns ingen politiker i Sverige, hoppas jag, som öppet skulle förkasta vår demokrati. Vi omhuldar den bl a med att svenska folket får säga sin mening vart fjärde år. Demokratin innebär att du kan bli vald men det kan också betyda att du mister uppdraget om du har felat eller enbart sett uppdraget som en säker inkomstkälla. Demokratin är till för alla.

När gnället från sparkade politiker blir utdraget och pinsamt är det politikern som tänker, demokrati är bra, bara den inte drabbar mig.

Behöver jag påminna om motsatsen till demokrati och vilka män det då handlar om?  Just det, Xi Jinping och Vladimir Putin, för att nämna några. I båda fallen på heltid och på livstid. Jag tror att även en sparkad heltidspolitiker i Sverige, i Blekinge, innerst inne föredrar demokratin. Så ta av er offerkoftan och sluta gråta krokodiltårar. Valet är över.

Centern vill byta Karlsson mot Ny

Nu, en dryg månad efter valet, vill även Centerpartiet byta ut sin gruppledare i region Blekinge. Partiets ordförande i nomineringskommittén, Gertrud Ivarsson vill ha förnyelse. Vilket i klartext betyder att man vill föryngra när centern nu ska styra regionen tillsammans med Socialdemokrater och Kristdemokrater.

Detta avslöjar i dag centerns veckotidning Blekinge-Posten.

Nuvarande gruppledare, Lars Karlsson, 62 ska ersättas av Kevin Ny, 43 om det nu går som nomineringskommittén önskar. Ny är i dag bl a ordförande i regionens Kultur och bildningsnämnd och ordförande i styrelsen för kommunala bolaget, Ronneby Miljöteknik.

Lars Karlsson säger till BP att han är besviken på det sätt som nomineringen har skett. Ingen tycks ha talat med honom om vad som är planerat och nu är han rädd att ett byte på gruppledarposten kan försämra ja, rentav förstöra det samarbete som har hunnit byggas upp inom det nya styret.

Moderaterna, som nu står utanför styret, bytte redan tidigt ut sin gruppledare, Lennarth Förberg som efter det dåliga valresultatet inte längre hade gruppens förtroende. Nu har han ersatts av Åsa Coenraads.

Men det är mer som överraskar politiskt inom regionen. I dagarna har Sverigedemokraterna erbjudit Liberalerna att få ta hand om ett av deras mandat. Liberalernas valresultat räckte inte till fortsatt deltagande men nu har Jesper Rehn i Liberalerna erbjudits att få en plats.

När ett parti, som har rönt stor framgång i valet som Sd, erbjuder ett annat parti en plats, ja, då har man anledning att ställa frågan – har man inte kunnigt folk så att det räcker eller är det verkligen som det sagts att man sätter stort värde på att ha just Liberalerna med i regionen.

Efter helgen ska Jesper Rehn lämna besked och jag tror redan nu att han har svalt betet. Eller som han sagt till SVT Blekingenytt:

”Man kanske är dum om man tackar nej!”

Som sagt – en liberal vet man aldrig var man har.

Blekingsk sjukvård kan vara räddad

I dag (måndag 2022-09-19) fick Region Blekinge en ny allians som vill styra de fyra nästkommande åren. I denna nya konstellation ingår Socialdemokrater, Kristdemokrater och Centerpartiet. Tillsammans förfogar de över 28 mandat medan Moderaterna och Sverigedemokraterna tillsammans får 26 mandat.

Vänsterpartiet, som inte ingår i den nya alliansen, sitter på tre mandat och får därmed en vågmästarroll. Jag kan inte tänka mig att vänstern skulle lägga sina röster på Moderaterna eller Sd.

Alliansens uppgörelse innebär att Christina Mattisson, s, blir föreslagen som regionstyrelsens nya ordförande när Lennarth Förberg, m, tvingas lämna. Vid presentationen i dag deltog även gruppledarna Erik Lindborg, kd och Lars Karlsson, c.

Jag och säkert flertalet andra Blekingar ser naturligtvis positivt på denna nya konstellation. Allt kan nu bara bli bättre. Nyfödda alliansen har i dag presenterat en slags ”regeringsförklaring” i fem punkter:

– Vi kommer att försöka söka breda lösningar för Blekingebornas bästa. Vi har ringat in fem olika områden som är centrala de närmaste fyra åren, sa Christina Mattisson under presskonferensen.

• En tillgänglig hälso- och sjukvård – ”Vi vill fortsätta utveckla den rullande vården”

• Barn och ungas hälsa – ”Kraftiga satsningar på BUP”

• Rimliga arbetsvillkor för vårdpersonalen – ”Flertal insatser för en bättre arbetsmiljö”

• Hållbar utveckling i hela Blekinge – ”Bra förutsättningar för fler jobb och företag”

• Ekonomiskt ansvarstagande – ”En stabil ekonomi och verksamhet”

Jag har sagt det tidigare och det bör upprepas att Moderaterna har sig själva att skylla för den situation som har uppstått. De inre personmotsättningarna i partiet blev för mycket. De tog kraft och tid från det viktiga arbetet att leda en region genom en långvarig pandemiperiod. Det som skedde inför öppen ridå avslöjade dåligt ledarskap som bl a innebar att allmänheten inte gavs adekvat information.

Inre splittring uppstod tidigt i alliansen och avslöjade inre spänningar i bl a sättet att fördela uppdrag. Liberalerna var t ex öppet kritiska och när nu dom inte längre får plats i Regionen är den nu presenterade alliansen det enda tänkbara och godtagbara alternativet för att Blekingsk sjukvård ska gå en ljusare framtid till mötes.

Men svåra arbetsuppgifter lär inte saknas under den kommande mandatperioden. Detta kräver i sin tur gott ledarskap med fast hand och jag vill tro att den nya besättningen på den hårt slitna skutan ska få den på rätt köl. De måste i varje fall få en ärlig chans.

Mest spännande utspel i regionen

I dag har jag släppt loss Sune Håkansson, Ronnebypartiet som spanar och spånar inför valet som kräver vår uppmärksamhet om knappt ett halvår.

Dom mest spännande utspelen fram till nu har skett inom regionen. Senaste utspelet kom från Sverigedemokraterna som sträckte ut en hand till Socialdemokraterna. Ett sådant styre skulle ge en stark styrning, ansåg sd men fick kalla handen av Christinas Mattisson, s. Men det kan formas andra konstellationer när Kristdemokrater och Liberaler nu vänder resten av alliansen ryggen.

Tag del av Sunes tankar.

Valvindar fläkta

Det är mindre än ett halvt år till valet. Nära nog varje vecka kommer en ny opinionsmätning. De är inte entydiga. Likväl synes S för tillfället ha medvind, till viss del också M. Sd ligger kringsvid som vid valet, men det såg ljusare ut för några månader sedan. L och Mp har svårt att nå spärren vid riksdagsvalet. Man kan få det svårt även vid regionvalet, där Mp föll redan förra valet, och vid en del kommunval.

De intressanta utspelen har kommit på regionnivå. Varken L eller Kd tänker gå till val för ett fortsatt allianssamarbete. Då återstår endast M och C, varför Alliansen i praktiken har spruckit.

I nuläget har Alliansen sammanlagt 23 mandat, varav M har 12, C har 5 medan L och Kd vardera har 3. Oppositionen består dels av S med 19 och V med 3, sammanlagt 22. Det betyder att Sd, med sina 12 mandat fäller Alliansen varje gång, som man så önskar, om man ger stöd åt vänsterblocket! Hittills har Alliansen kunnat lita på Sd, även om vi inte vet hur mycket Alliansen har fått justera sina förslag.

Kd skriver: Inte ett minoritetsstyre till! Med nuvarande valvindar kan det bara tolkas på ett sätt: Släpp in Sd i Alliansen!

Då kan det bli spännande! Med nuvarande mandatfördelning får M + Sd + Kd 27 mandat. Det räcker inte för majoritet, men om L klarar spärren så kanske… Vid förra valet var Sd någon tiondel större än M.

Kanske vill L hellre samarbeta med S? C har sagt: Varken Sd eller V!  S+C+L ger idag också 27 mandat. Med Kd kan det bli 30!

För dagen får det bli grundtipset. Alliansen har alltför många misslyckanden under den här mandatperioden. Något mandat färre är troligt. Det kan därtill bli så att Sd får ta hand om posten som oppositionsledare.

Förvisso har regionen stora problem att lösa efter valet. Det finns en rejäl ”vårdskuld”, dvs många väntar på operationer etc. Till en del är det regeringens fel, mest tidigare regeringar. Det finns för få läkare, för få sjuksköterskor. I konkurrensen med andra regioner har Blekinge alls inte de bästa förutsättningarna.

Sune Håkansson

Regionval – det meningslösa valet

Jag älskar ”Uppdrag Granskning”. SVT:s flaggskepp när det gäller att avslöja vad som döljer sig bakom politiska dimridåer. Nu senast ett antal program som på ett tydligt sätt visar att politiker gör sig viktigare än vad dom är.

”Uppdrag Granskning” har med hittills visade program på ett pedagogiskt sätt visat varför just regionvalet är det glömda valet. Man har visat att skillnaderna mellan de politiska alternativen mestadels är väldigt små. Blekinge inget undantag.

Naturligtvis har sjukvården i Region Blekinge också studerats och det lokalmedia inte klarat av på några år gör reportrarna på ”Uppdrag Granskning” klarsynt och pedagogiskt förståeligt.

När Alliansen i Region Blekinge med Erik Lindborg, kd, som kvarstående frontfigur tvingas rapa upp sitt slitna vallöfte från 2018 om en närakutmottagning i Karlshamn framstår samtliga politiker som varande töntar. Det som presenterades som ett ”nytt grepp” med en dygnetruntöppen akutmottagning i Karlshamn har i nutid bantats ner till en telefonlinje till 1177!

Jag tycker nästan, men bara nästan, synd om Erik Lindborg, kd, när ”Uppdrag Granskning” klär av honom och alliansens vallöfte när man visar hur han ska presentera en akutmottagning som inte finns! Lindborg löser problemet genom att lämna ordet till Kjell Ivarsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge. Naturligtvis gick det lika illa för honom, bara med lite andra ord.

Nästa parodi spelas upp när ”Uppdrag Granskning” ber regionpolitiker i landet skilja sin egen budget från sina motståndares. Då  är det flera som inte kan se skillnad på dem.

Naturligtvis får Region Blekinges två toppolitiker, Lennarth Förberg, regionstyrelsens ordförande, m, och oppositionsrådet Christina Mattisson, s, chansen att peka ut sina respektive budgetar. Dom får god tid på sig att studera siffrorna i de två olika budgetförslagen. Båda tror att de pekar ut sin egen budget. Förberg svamlar om att ”vi brukar tala om individens betydelse” när han har pekat ut oppositionens budget som sin egen.

Om inte regionens två ledande politiker ens kan skilja på sina respektive budgetar, hur svårt ska det då inte vara för väljarna att rösta på bästa förslaget när de visar sig identiskt lika? Förklaringen är, menar politikerna, att de får ett ekonomiskt underlag från tjänstemännen. Men att därefter underlåta att förklara för väljarna hur man tänker gå till väga för att på bästa sätt använda skattemedlen är, tycker jag, att betrakta som grovt tjänstefel. Vad ska vi då med politikerna till?

Bo Rothstein, seniorprofessor i statsvetenskap, anser att den som vill ha en annan sjukvård i sin region inte har så mycket att välja mellan. Han slår fast:

”Om politikerna går så nära varandra att det inte finns något alternativ kan man lika gärna stänga ned det här valet.”

Ovanligt spännande val i s-distriktet

Valberedningen har gjort sitt och har nu presenterat sitt förslag till hur riksdagslistan för Socialdemokraterna i Blekinge ska se ut.

Den toppas av Heléne Björklund, Sölvesborg, som följs av omdebatterade Magnus Manhammar, Karlskrona, på andra plats. Peter Jeppsson, utmanare till Manhammar, har placerats först på sista plats av tjugo kandidater.

Det unika är att det är en avdelning i Karlskrona som har nominerat Peter Jeppsson från Sölvesborg. Denna nu föreslagna rangordning kan dock bli ändrad redan den 9 april då distriktskongressen genomförs i Ronneby.

Skulle Jeppsson efter den omröstningen fortfarande vara placerad på sista plats så har han ändå goda möjligheter att göra sig gällande. Får han tillräckligt många personröster i det kommande riksdagsvalet kan det bli jämnt mellan Manhammar och Jeppsson. Med andra ord ett ovanligt spännande val i valet.

Christina Mattisson toppar som väntat listan som kandidat till ordförandeposten i regionstyrelsen.

Förslag Riksdagslista:

1 Heléne Björklund, Sölvesborg, 2 Magnus Manhammar, Karlskrona, 3 Annette Rydell, Ronneby, 4 Andreas Saleskog, Karlshamn,5 Tamam Abou Hamidan, Olofström. 6 Lars Hildingsson, Karlskrona, 7 Elina Gustafsson, Karlskrona, 8 Molham Alshooykh, Olofström, 9 Lina Jörnkrans, Sölvesborg, 10 Magnus Johansson, Karlskrona, 11 Malin Norfall, Ronneby, 12 Ola Claesson, Olofström, 13 Birgitta Möller, Karlskrona, 14 Martin Johansson, Ronneby, 15 Pirjo Veteli, Olofström 16 Jens Melander, Sölvesborg, 17 Jenny Bengtsson, Olofström, 18 Magnus Pettersson, Ronneby, 19 Catharina Christensson, Ronneby, 20 Peter Jeppsson, Sölvesborg.

Ledande kandidater Region Blekinge

Regionstyrelsens ordförande: Christina Mattisson, Karlskrona

Talesperson Hälso- sjukvård: Magnus Johansson, Karlskrona

Talesperson Regional utveckling: Rickard Pelle, Karlshamn

Verkar Region Blekinge i det fördolda?

Består sjukvården i Blekinge endast av läkare och sjuksköterskor och är det läkarna som bestämmer?

När SVT:s regionala kanaler i dagarna har ställt frågan till allmänheten vem de tror styr sjukvården i Blekinge blir svaret mest ett – jasså! Det har jag ingen aaaning om!

Merparten av de tillfrågade trodde att det fortfarande är vänsterblocket som styr. Att det är den borgerliga alliansen som styr sedan senaste valet visste endast 9 av 28 tillfrågade.

Att regionstyrelsens ordförande heter Lennarth Förberg och är moderat kände endast sju till.

Är jag då förvånad över det katastrofalt dåliga resultatet? Både ja och nej!

Sjukvårdsfrågorna som tidigare sorterade under Landstinget ägs nu av Regionerna, i vårt fall Region Blekinge. I alla tider har detta val gått under benämningen ”det glömda valet”. Lokalmedia har genom åren gjort tappra försök att göra sjukvårdsfrågorna mer uppmärksammade men detta blir till en hopplös uppgift när politikerna inte själva bemödar sig om att öppna upp gentemot väljarna.

Jag har genom åren nästan fått intrycket av att många politiker i stället anstränger sig för att göra sig så osynliga som det bara är möjligt. Partiernas s k hemsidor är erbarmligt dåligt skötta. I vissa fall visar man inte ens ledande politiker på bild. Hur ska då väljarna kunna välja?

Det är den närmaste tiden runt ett val som det på sin höjd kan kallas för aktivitet. Därefter dras nattmössan på igen och det blir tyst och tämligen riskfritt att regera och det i en fråga som svenska folket alltid har ansett vara en av de viktigaste valfrågorna.

Varje politiskt parti erhåller efter antalet mandat ett partistöd som ska användas för arbetet mellan valdagarna. Dessa pengar används bl a till att avlöna politiska sekreterare. Varför inte använda dessa krafter till att göra partierna och deras företrädare mer kända. En större öppenhet skulle hjälpas väljarna att bli mer delaktiga och intresserade av de frågor som sorterar under Region Blekinge.

Därmed dags att utveckla mitt ja-svar.

När regionala politiker nu har kommenterat det urdåliga resultatet av tv:s enkät skyller man bl a på dåligt intresse från journalister på tidningar, tv och radio. Man menar att många sammanträden lämnas utan bevakning.

I detta fall tycker jag att man missar målet rejält. Vad jag kommer ihåg skrevs det åtskilliga spaltkilometer och talades flitigt om Moderaternas skandal när man sparkade en av sina ledande regionpolitiker, nämligen Emma Stjernlöf. En allt för långt utdragen personstrid som hade allt annat än logisk hantering. I just den processen var just regionstyrelsens ordförande, Lennarth Förberg, m, innehavare av huvudrollen.

Om man redan har glömt den striden så bör man kanske komma ihåg en annan skandal, nämligen hanteringen av närakuten i Karlshamn. Resultatet av den satsningen från alliansen slutade med att behövande patienter i akuta fall hänvisades till en telefonlinje på 1177.

Eller varför inte påminna om alla köer som fortfarande finns kvar när det gäller operationer och röntgen. Dessa misstag tror nu väljarna i Blekinge att Socialdemokraterna ligger bakom när man fortfarande tror att det är detta parti som styr i regionen.

Politikerna har onekligen en rejäl läxa att utföra inför valet om de ska lyckas påverka länets befolkning att välja just deras valsedel. För styra vill man även om man mest leker blindbock.

Hur ska primärvården utvecklas?

Det är en av flera frågor som pensionärerna i Blekinge vill ha svar på vid en politikerutfrågning i Ronneby den 25 mars.

Det är numera tradition att de tre pensionärsorganisationerna, SPF Seniorerna, PRO och SKPF under valår bjuder in regionens politiker till publika utfrågningar.

I flera tidigare fall har det visat sig svårt för en del partier att ge direkta svar. I stället har man velat återkomma med svar. För att råda bot på detta problem är flera av frågeställningarna därför presenterade i förväg. Meningen är också att det ska ges utrymme till publika frågor.

Utfrågningen äger rum den 25 mars klockan 10.00 – 12.00 i aulan på Soft Center i Ronneby.

Moderator blir Ingemar Lönnbom, nybliven pensionär.

Redan i dag presenterade frågor:

  1. Regeringen satsar genom överenskommelser med SKR 11 miljarder på vården 2022. Förutom denna satsning avsätter regeringen 6 miljarder för covid-19-relaterad vård och för att hantera det uppdämda vårdbehov som uppstått. Vad innebär dessa satsningar ekonomiskt för Region Blekinge? Hur kommer medlen att fördelas och nyttjas? Inom vilka områden?
  2. Hur vill ni utveckla primärvården och särskilt äldremottagningarna? Vilka satsningar vill ni göra? Hur ser ni på samarbetet mellan regionen och länets kommuner? Finns det förbättringspotential? Hur utöka och förbättra samarbetet i så fall?
  3. Vilka satsningar anser ni vara nödvändiga för att öka personaltäthet samt antalet vårdplatser?
  4. Det har talats om att korta restiden med tåg inom Blekinge genom att minska antalet stopp. En sådan förändring skulle påverka berörda orter samt pendlare. Vad anser ni om detta? Hur ställer ni er till framtida satsningar på de mer miljövänliga magnettågen?
  5. Hur ser ni på kulturfrågorna i Blekinge? Kulturutbud, finansiering, mångfald, framtid etc?