Politisk flathet leder till lagbrott

Jag kan inte släppa tanken på det som sker i Karlskrona socialnämnd som inte kräver att få de 15 miljoner som krävs för att leva upp till vad sociallagen kräver.

Socialförvaltningen har angett att det krävs 40 miljoner kronor extra detta år. I höstas fick nämnden besked att förvaltningen får 25 miljoner extra, men det täcker endast fjolårets underskott.

När Björn Fries, v, på senaste sammanträdet ville att nämnden skulle begära behövliga 25 – 30 miljoner, ja, då röstades han ner av majoriteten som består av s, c och fp. Moderater och Kristdemokrater la ner sina röster.

Där har du problematiken i starkt koncentrat. Begärs inte pengarna kommer socialens personal att bryta mot lagen när de inte kan uppfylla uppkomna behov. Det var detta budskap som Björn Fries tog upp men som röstades ner.

Naturligtvis är beslutet för mig som står utanför det politiska spelet helt obegripligt. Fries anser i en intervju att det är blockpolitiken som är boven i dramat och det är det säkert också men inte enbart.

Jag vill hävda att ett beslut i Karlskrona socialnämnd av detta slag vittnar om en politisk flathet som saknar motstycke. Politiker är valda för att ta såväl populära som obekväma beslut. I det här fallet behövs ca 15 miljoner och naturligtvis måste då något annat stryka på foten, men sådana obekväma beslut vågar många ledande politiker inte ta.

I stället skjuter politiska motståndare till vänsterpartisten Björn Fries in sig på att hans agerande bottnar i populism och att ett f d kommunalråd vill bli uppmärksammat. Att sådana beskyllningar har framförts har Fries berättat i bl a sociala medier. I det läget har sociala problem och människors tillkortakommande inte en chans. Inte heller tar sådan politisk sandlådementalitet hänsyn till att social personal blir till lagbrytare.

Nu är det hög tid att Karlskrona kommun, liksom många andra kommuner, ser över vad som kan tas bort i den kommunala verksamheten för att kunna leva upp till lagen.

Ska föreningar vakta Ronneby sporthall?

Jag tar mig för pannan och tror att jag drömmer. Det gäller upprepade inbrott och förstörelse i Ronneby sporthall.

Spektaklet i hallen har orsakat inte bara merarbete för flera föreningar utan också dragit med sig kostnader för återställande av det sönderslagna.

Det är när förvaltningschefen, Tommy Johansson, som i besparingssyfte tog bort vaktmästarna kvällstid nu förklarar för media att han funderar på att installera larm, som jag upplever alla tokigheters tokighet personifierad.

Tommy Johansson var tämligen ny på posten som förvaltningschef för Fritid- och Kultur när han ville visa snabba resultat och besparingar. Att plocka bort vaktmästarna på kvällstid i sporthall och simhall var hans snabba åtgärd.

I det läget utrustades klubbledare med en eller flera taggar (en digitaliserad nyckel) som fungerar på de tider som förerningen hyr en lokal. I samma stund, som ledarna utrustats med taggen, blev de också ansvariga för vilka som släpptes in i sporthallen. Naturligtvis slank det då också in folk som inte kom dit för att träna.

Ledare har för mig berättat hur de t o m har blivit hotade av  ungdomar som bara suttit i trappor och på andra platser i sporthallen. Nu efter upprepade inbrott och förstörelse har polisen fastslagit att personer dröjer sig kvar i utrymmen och gör sig skyldiga till inbrott och förstörelse.

En klubbledare berättar att han blev hotad när han på avstånd följde en kille som uppenbarligen hade andra syften med besöket än att träna.

– Jag fick en knytnäve uppkörd i ansiktet åtföljd av kommentaren: ”Har du problem eller…

Det kan inte vara rimligt att klubbledare, som hyr lokaler för träning, ska behöva agera vaktmästare eller ordningsvakt och utsättas för hotelser när de försöker avhysa icke behöriga. Kommunen tar ut hyra och därmed måste det också ingå service i form av vaktmästare.

Antalet vaktmästare i Fritid- och kulturförvaltningen har också minskat drastiskt, vilket har fått till följd att klubbledare vid helger fått ett telefonnummer att ringa om behov av vaktmästares ingripande har ansetts påkallat. Väntetiden har många gånger blivit lång.

När nu samma förvaltningschef vill reparera skadan efter inbrott och förstörelse, på grund av borttagna vaktmästare, har han inte sparat ett öre. Nu föreslår han att larm ska installeras men har hittills inte lyssnat på föreningarna som kräver att personal finns på plats kvällstid.

Nej, Tommy Johansson, gör om och gör rätt.

Familjeplask i Ronneby simhall

IMG_0640

Simtränaren Roger Svanberg hade fullt hus i badet i lördags. Familjedagen är alltid lika populär och gårdagen var inget undantag. Roger instruerade barn, ungdomar och föräldrar i vattengympa.

Efter träningspasset avslutades dagen med fika och då naturligtvis också med nygräddade kanelbullar på faten.

I mars månad, 27 – 29/3, arrangerar Ronneby Simsällskap handikapp-SM.

Ronneby kommun mörkar politiker

Söndagen den 14 september i fjol avgjordes valet till riksdag, landsting och kommuner. Den 1 januari började de nyvalda nämnderna att fungera. I dag, nästan två månader senare, har Ronneby kommun inte orkat informera allmänheten om vem eller vilka som sitter i de olika nämnderna.

När allmänheten går in på Ronneby kommuns hemsida för att finna valda ledamöter möts man av en text som förkunnar att man väntar på att ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem ska tas i bruk. Det ges ingen information om när detta nya system kan tänkas vara klart för användning.

Förtroende

När andra myndigheter eller företag förändrar sina offentliga system brukar ett sådant arbete föregås ev en noggrann planering och mestadels sker en sådan övergång under natten för att minska besvären så mycket det är möjligt. Men inte så i Ronneby, här ska allmänheten hållas i ovisshet om vad som gäller i nämnder och styrelser.

Om man inte klarar denna omläggning rent tekniskt får det inte gå ut över den informationsplikt som en kommun har gentemot allmänheten.

Nu krävs ett besked – när får vi veta vilka politiker som sitter var?

Dynapac i Karlskrona säger upp 58

Samtliga visstidsanställda/korttidsanställda, 58 stycken, sägs upp och måste lämna Dynapac redan den 1 mars.

Anledningen till de drastiska uppsägningarna är vikande orderingång från USA, Ryssland och Australien.

Informationen gavs till de anställda vid 12-tiden i dag och naturligtvis är nu oron stor bland fast anställd personal. Även övertidsstopp har införts vilket inte gör personalen mindre orolig.

Ny debattform i Ronneby fullmäktige

Jag sammanstrålade i dag med fullmäktiges ordförande i Ronneby, Nils Ingmar Thorell, fp, och det blev naturligtvis lite snack om mötesteknik i just fullmäktige.

Han berättade bl a att det ska skapas en ny form av debatt. Från sammanträdet i mars ska det kunna bli en fri debatt om ett visst ämne t ex skolans roll när det gäller nyanlända barn och ungdomar. Enbart under 2014 ökade Ronneby sitt invånarantal med 350 på grund av inflyttning från andra länder. Många av dessa var barn.

Det är respektive nämnd som ska kunna påkalla en debatt i ett visst ämne. Debattiden blir en timme men ännu ingen tidsbegränsning på inläggen, vilket Thorell gärna hade velat genomföra.

Sammanträdena med fullmäktige kan i många fall, allt för många, bli sega och svårbegripliga tillställningar och det är detta som Nils Ingmar Thorell nu vill få rätsida på, men tyvärr har han stött på motstånd.

NIT

– Jag hoppas på den yngre generationen, säger Thorell som vill ha betydligt rappare och hårdare debatter.

-Mycket av det som avhandlas i fullmäktige skulle ha kunnat avhandlas i nämnderna, anser han och är rädd för att allmänheten ska tröttna på att följa tillställningarna t ex via nätet.

Inga blekingar reser till Mars

Mars

Jag såg en unik rubrik i går – ”Inga blekingar till Mars”.

I dag ändrades rubriken till – ”Inga svenskar reser till Mars”.

Det är en enkel resa till Mars det handlar om och med avresa 2024. Ungefär som när många svenskar, även blekingar,  emigrerade till Amerika. Några enstaka kom tillbaka men först när de uppnått pensionsålder. I detta fall utlovas ingen returbiljett.

Resan till Mars beräknas ta 210 dagar, nästan ett helt år, men vill man bli första människan dit kan det kanske vara värt restiden. Att bli nybyggare på Mars är inte fy skam. Få är utvalda. Bara ett 30-tal kommer att få chansen. I dag är de 100, så några ska ytterligare falla bort.

Europa har 31 kvar av redan utsållade men ingen av dessa kommer från Blekinge. Tråkigt för lokala medier eftersom det har utlovats betal-tv från Mars.  En betydande del av projektet ska betalas med just tv-rättigheter.

Vilka blekingar skulle jag då ha velat se få en enkel biljett till Mars? Tanken svindlar och jag blir snabbt riktigt road när olika namn dyker upp i mina tankar.

Jag menar, det finns ju en rad personer i detta län som redan nu lever i det blå. I varje fall uppträder de på ett sätt som placerar dem på en annan himlakropp. Jag menar, uppdraget på Mars gäller att kolonisera den röda planeten. Och när de väl slagit ner de första bopålarna ska ytterligare ett antal jordbor följa efter.

Att bygga på Mars kan väl inte vara svårare än att bygga ett nytt sjukhus på urberget i Karlskrona.

Dessutom borde Blekinge få dispens vid uttagningen och då tänker jag på länets höga arbetslöshet, men även på den initiativförmåga och totala brist på ekonomiska betänkligheter när det gäller andras pengar.

Jag vill i dag inte föregripa dina egna tankar och fantasier och väljer därför att inte nu nämna några namn. Tänk tanken – vem skulle du vilja ge en enkel biljett till Mars?

Karlskrona behöver Björn Fries

I dag vill jag hylla Björn Fries, v, i Karlskrona som med kraft och kunskap har agerat i hela det tragiska fallet med mordet på Yara. Naturligtvis är det ledande politikers taffliga agerande och totala brist på moral och mod som jag tänker på.

Nu senast i fullmäktige stod Björn upp för det som hittills har saknats, nämligen att kräva en fullständig kartläggning av hur det egentligen står till med den sociala verksamheten i Karlskrona. Graverande brister i handläggningen av Yara-fallet har av personalen skildrats som ett resultat av bristande resurser.

Verksamhetschef och vissa ledande politiker har valt den enkla vägen genom att peka på vidtagna åtgärder som de anser ska förhindra framtida tragedier. Handläggarna har inte låtit sig nöjas med ledningens förklaringar utan fortsatt att kräva mer resurser.

Det är i det läget Björn Fries nu med pondus och kunskap kräver att korten ska läggas på bordet och det genom att bl a genomföra en extra debatt i ämnet på nästkommande sammanträde med fullmäktige.

Till Sydöstran säger han:

– Vi måste få en saklig och korrekt information om vilka brister som finns. I dag förs diskussionen på icke formella forum där olika budskap förs fram. Vissa säger att det tillförs tillräckligt med pengar medan andra, och då främst personalen, skriker efter mer resurser.

Hade det varit ryggrad och pondus hos ledande politiker skulle man redan ha föreslagit en rejäl debatt i ämnet och inte som nu försöka gömma bristerna. Men nu är det ledamoten i socialnämnden, Björn Fries, v, som mer eller mindre måste hota i fullmäktige för att få till en redovisning av hur illa det egentligen står till i socialförvaltningen.

Bra rutet av Björn som i alla tider har satt den lilla och utsatta människan i främsta rummet. Han har kunskapen och han besitter envisheten och i någon mån kan detta nu, om alla äntligen bjuder till, få Karlskronas skamfilade bild att förändras till det bättre. Men det är en lång och strävsam väg kommunen har att gå, men den måste genomföras och det med en uppriktig arbetsinsats.

Sämsta politiska bortförklaringen

När jag i torsdags lyssnade till debatten i Karlskrona fullmäktige upplevde jag ett svårslaget politiskt bottennapp. Det var när socialnämndens ordförande, Ingrid Hermansson, c, sa att – ”om jag hade fått frågan hade jag ställt upp på presskonferensen för att svara på frågor om den kritik som  inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktat mot socialnämnden i Karlskrona.”

Vad menade hon? I dagens Sydöstran kom förklaringen och det var Ingrid Hermansson som avslöjade bakgrunden till att varken hon eller någon annan politiker hade ställt upp på presskonferensen:

– Informationsenheten bestämde i måndags vilket upplägg som var lämpligast. De ville hantera det så här.

I klartext betyder detta att tjänstemän på informationsenheten i Karlskrona kommun bestämmer när politiker ska få uttala sig eller inte. Är detta sant är det årets mest anmärkningsvärda avslöjande.

Inte heller blir det bättre av att kommunalrådet, Börje Dovstad, fp, i dag till SVT Blekingenytt säger:

– Det togs ett beslut (av informationsenheten) att politiken inte skulle närvara vid presskonferensen och det förhåller jag mig till. Det finns en delegationsordning och den måste man ha respekt för.

Naturligtvis är såväl Ingrid Hermansson som Börje Dovstads bortförklaringar av grövsta och sämsta slaget.

Ingen delegationsordning eller tjänstemannabeslut i världen kan frita politiker från att fullfölja sitt ansvar i en så viktig och allvarlig fråga som det gäller i detta fall. Det handlar om ett riksbekant mord på ett barn och när allvarlig kritik riktas mot Socialnämnden i Karlskrona är det inte tjänstemän på en informationsenhet som ska ta beslut om vem som ska svara på frågor.

 Naturligtvis är det alltid politiker som är ytterst ansvariga. Det finns undantag då politikerna måste visa moral – och mod – och bortse från delegationsordningar vars uppgift ofta är att göra det bekvämt för politikerna. Tala om tjänstefel, felaktigt beslut dessutom som visar på en extremt nonchalant inställning, vilket också folkpartisten Karin Månsson med all tydlighet påtalade vid samma fullmäktige.

Karlskrona kommun som redan nu är föremål för två polisiära utredningar borde vid det här laget lärt sig vad som bör gälla.

Kris(t)demokrater straffar Willy?

Kristdemokraterna har det krisartat just nu när man förutom vikande väljarstöd snabbt måste finna en ny partiledare efter Göran Hägglund. För KD i Ronneby, med en egen personkris, är det därför  dubbelt slitsamt.

För några veckor sedan kunde du i denna blogg läsa om en uppslitande personstrid där huvudpersonen heter Willy Persson. När ordföranden för KD i Ronneby, Johannes Chen, reste på semester passade Persson på att genomföra en maktstrid som enbart gynnade honom själv.

Han rev upp ett tidigare beslut och placerade sig själv som ersättare i kommunstyrelsen, vilket inte kunde godtas av övriga medlemmar.

I det läget ställde ordförande Johannes Chen sin förhoppning till partikansliet i Stockholm som han önskade få besök av för att räta ut frågetecknen kring Willy Perssons agerande.

Enligt Chen har inget möte ännu kunnat genomföras och nu hänger Willy Perssons gruppledaruppdrag i fullmäktige på en skör tråd.

Johannes Cher:

-På grund av att Göran lämnar som partiledare har vårt kansli haft mycket att göra och därför har vi inte kunnat genomföra mötet än.

-Nuvarande gruppledare (Willy Persson) skulle gärna få ha posten i fortsättningen också … om han skulle ha förmågan att samarbeta med oss andra och visa vilja att följa arbetsordningen.”

När kan då ett möte genomföras?

-Jag vågar inte tro något men hoppas givetsvis att det kan ske så fort som möjligt. Vi måste lägga krafterna på att föra fram politik istället för att ha interna problem.

-Tiden går fort och det gäller att visa stabil och pålitlig KD-politik till valet 2018.

Min kommentar: Naturligtvis har Willy Persson med sitt egenmäktiga förfarande förbrukat sitt förtroende. Hans agerande visar på desperation och brist på omdöme. Problemet för KD i Ronneby är att partiet endast förfogar över ett mandat och det innehar Willy Persson. Frågan är dock hur allvarligt partiledningen ser på hans agerande och vad säger stadgarna? Finns det skäl nog för att utesluta Willy Persson? Naturligtvis kan partiledningen inte dröja med att agera i Ronneby.