Hviidehus i Ronneby blir kinesägt

HviidehusHotel Hviidehus intill Ronneby Brunnspark är på väg att bli kinesägt om inte affären redan är klar.

Hotellet har ett högklassigt boende med 12 rum och öppnades 2005. Fastigheten smälter väl in i brunnsmiljön och har genomgått flera restaureringar där kulturvärdet har bevarats.

Södra Skogsägarna köpte fastigheten 1986 och sålde den vidare till My Hotel i Ronneby Kommanditbolag som ägs av familjen Hindrikson.

En gång i tiden var denna fastighet en uppskattad boning för trötta husmödrar som vistades här sommartid.

Nu med kinesiska ägare är det meningen att välbeställda kineser ska lockas till den vackra och historiska brunnsstaden Ronneby. Det är närheten till flyget i Kallinge som möjliggör satsningen och som har fått kinesiska intressenter att lockas av köpet.

Ränderna går aldrig ur

olofström

En gång politiker, van vid att bestämma, alltid politiker även om han eller hon bestämt sig för att varva ner som senior/pensionär.

Jag var i Olofström i måndags och ledde en debatt om äldrefrågor. Den vackra konferenslokalen var nästan fullsatt, vilket betyder något hundratal.

Debatten arrangerades gemensamt av pensionärsorganisationerna på orten, PRO och SPF. Dessa hade i förväg gemensamt bestämt vilka frågor de ville ha svar på av valets åtta partier i Olofström. De fick svar av sju eftersom Miljöpartiets Jacek Jurkowski uteblev.

Rubriken för debatten var:”Vad vill Olofström med äldrefrågorna?”

Det handlade mycket om boendet för äldre och det handlade om hemtjänsten, vad partierna vill med ”Brända Tomten”, språkproblem inom äldrevården och årlig obligatorisk genomgång av läkemedelsanvändningen för patienter som fyllt 75 år och inte minst den livligt diskuterade matfrågan – kall eller varm mat.

Det var i det läget som förra kommunalrådet i Olofström, Margaretha Olsson, på åskådarplats höjde sin röst och ville ha en annan tingens ordning.

– Nu har vi talat om boendefrågor alldeles för länge, jag vill att vi ska diskutera pensionsskatten.

Jag upplyste Margaretha vänligt men bestämt att pensionsskatten är en riksfråga även om pensionärsorganisationerna hade den som näst sista fråga.

– Vi har bara 30 minuter kvar av debatten, vi kommer aldrig att hinna till pensionsskatten, förklarade Margaretha.

I boendefrågan hade det vid flera tillfällen i debatten visat sig att Olofströms kommun i dag inte har en fullkomlig bild av vilket behov av boende som egentligen finns. Mörkertalet är stort, tyckte publiken som fick sista ordet.

Dessutom hade nuvarande politiska ledning en längre stund fått kritik för att hemtjänsten i många fall låter personalen vandra till sina ”brukare”, som flera politiker kallade de äldre.

– Det är klart att maten är kall, skrockade moderaten Patrik Krupa när personalen tvingas gå.

Han möttes med strödda burop.

Vi hann till pensionsskatten men naturligtvis stannade det vid att några av de borgerliga partierna försvarade alliansens politik.

Noterbart är också att Erika Nagy, trots att hon ett halvt dygn före debatten uteslutits ur Folkpartiet, fanns med i debatten och verkligen slogs för just Folkpartiet i äldrefrågorna. Jag fick intrycket av att hon nästan överdrev att nämna Folkpartiet när hon fick ordet.

Nagy

Av Erika fick jag två disktrasar (se bild) och en ask tabletter även de märkta med Folkpartiet.

Av arrangörerna fick jag ett paket kaffe.

Folket i Olofström är givmilt och vänligt.

Ronneby upplever en ny SOFT-era

Kommer ni ihåg när Ronneby lämnade bruksnäringen och blev Sveriges framgångsrikaste teknikcentrum? Det var Kommunförbundet som i en utredning kom fram till det. SOFT Center invigdes 1987. Innan dess, 1984, hade Ronneby tappat 1200 jobb.

Nu är det Ronneby kommuns satsning på hållbarhet och en miljöprofil som drar intresset till sig från när och fjärran. Intresset är så stort att kommunen, för att klara arbetsbelastningen med besöken, överväger att ta betalt för sina många arbetsinsatser.

Det är stadsdelen Kilen mellan järnvägsstationen och Ronnebyån som redan långt före byggstart utgör en magnet. Det är den fortsatta utvecklingen av hälsosamma miljöer och hållbarhet som är anledningen till de talrika besöken.

Inte minst färdigställandet av förskolan Backsippan i Listerby har varit ett annat byggprojekt som dragit till sig intresse. Skolan invigdes för några veckor sedan och fick titeln – ”Sveriges första giftfria förskola”.

DSC03653

Det är kommunalrådet, Roger Fredriksson, m, som anslår denna positiva ton och han vill fortsätta på den inslagna vägen. Här på promenad med nya andranamnet, Åsa Evaldsson.

De nya moderaterna presenterade sitt valprogram för de kommande fyra åren vid en presskonferens idag på det anrika Contan. Då fastslogs också att den nu fyra år gamla Alliansen med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Ronnebypartiet lever vidare. Redan för några veckor sedan presenterade Alliansen ett rikt punktprogram för skolans framtid och mer är på gång, enligt Roger Fredriksson.

Moderaterna i Ronneby är mycket tydliga i sjukhusfrågan.

– Bygg nu, en ny utredning behövs inte. Det finns redan en och den har en mängd experter ställt sig bakom, fastslår landstingskandidaterna Anders Lund och Lennarth Förberg.

– Ett nytt sjukhus ska byggas mitt i Blekinge, alltså i Ronneby kommun.

Dessa två vill också att det i Ronneby snarast inrättas en jourcentral.

– Inte rimligt att behövande ska åka fem, sex mil till Karlskrona där jourcentralen i dag finns. Det är invånarna i norra kommundelen som har så långt till nuvarande jourcentral, säger de två som pekar på att lämplig lokal finns i gamla läkarstationen intill stadshuset.

Vi är många som vill att Ronnebyån ska öppnas upp och här går moderaterna oss till mötes genom att lova en utredning som ska visa vilka broar som måste öppnas och hur långt upp i ån båttrafik kan tillåtas.

I kommunikationsväg vill moderaterna verka för att en mötesplats byggs i Bredåkra, söder om flygstationen. Dessutom vill man ha en utbyggd trafik med Pågatåg och halvtimmestrafik.

En flyglinje till en stor flygplats i Europa från Ronneby Airport bör snarast inrättas.

– Mycket talar för att det kan bli Amsterdam, berättade Roger Fredriksson som vill bädda för ett utbyggt näringsliv.

Besöksnäringen ska också få sin beskärda del. Bl.a. vill man skapa ett besökscentrum i Västra Vång där hittills genomförda utgrävningar har resulterat i sensationella fynd. Ett stadsmuseum som knyter an till Ronnebys rika historia vill man inrätta.

Åldringsfrågorna återkommer jag till. Jag vill inte föregripa den debatt som jag ska leda i Ronnebysalen den 3 september dit allmänheten är välkommen mellan klockan 18.00 – 20.00. Skolfrågorna har redan berörts i Alliansens punktprogram.

Solpartiet: närhetsprincipen räddar liv

Fem pensionärsorganisationer stod igår, den 18 augusti,  för utfrågning av sju ledande politiker i landstinget Blekinge.

SoL-partiet i Sölvesborg, som tänker ställa upp i landstingsvalet, presenterade sig då för etablerade partier och en liten skara seniorer.

Sverigedemokraterna uteblev som vanligt, men det gjorde också flertalet seniorer/pensionärer som överlät hela ansvaret på sina organisationer. Intresset för att diskutera orättvisa skatter, låga pensioner, stafettläkare, högkostnadsskydd m.m. var som bortblåst. Har de redan gett upp?

Sol 1

SoL-partiet ställde frågor genom sitt förstanamn på landstingslistan, Anders Jönsson. Han inledde med en kort programförklaring:

– Vi är ett parti som speciellt värnar om trygghet när den behövs som bäst.

Bild: Landstingsrådet Kalle Sandström ser aningen avvaktande ut när Anders Jönsson och Bo Sandquist gick i närkamp om ambulansfrågorna.

Efter att ha berättat att man vill ha två akutsjukhus, Karlskrona och Kristianstad, vore det fel och påstå att övriga politiker hoppade högt av lycka. Allra minst av uppgiften att man i Sölvesborg vill tillhöra Region Skåne.

Alexander Wendt, m, sa att vi har redan ett avtal med Region Skåne när det gäller akutsjuka patienter.

– Så SoL-partiet är onödigt ? frågade jag som debattledare.

– Ja, blev det korta svaret.

Anders Jönsson har på SoL-partiets hemsida i dag presenterat sig och berättar där vilka frågor han brinner för.

Han skriver:

”Jag har lärt mig att ”närhetsprincipen” tillsammans med engagerade räddningsmän är nyckeln till lyckade räddningsinsatser. Kort anspänning, lokalt kunnande men också hög kompetens räddar både liv och egendom.

När det gäller tillgången till bra akutsjukvård under dygnets alla timmar så har det alltid förundrat mig att vi ibland ska åka närmare 10 mil i östlig riktning istället för kring 3 mil i västlig riktning till Kristianstad. Orimligt på många sätt av gränsdragningar som är flera hundra år gamla och som aldrig varit avsedda för att reglera vår tillgång till modern sjukvård.

Samma fråga om en sjukvårdsanslutning västerut har varit uppe tidigare vid minst två kända tillfällen. När jag träffar västblekingar så säger de allra flesta att det har jag alltid tyckt! Bra! Då är det dags för landstings- och kommunvalsröst på SoL-partiet den 14 september.

En Blekingeambulans rullar ungefär 17.000 mil varje år. Många av dessa mil beror på att akutpatienterna från västra Blekinge remitteras till Karlskrona. Hade ambulansen istället kört direkt till Kristianstad hade det tagit en bråkdel av tid och lidande. Sölvesborg och Olofström saknar tillgängliga akutambulanser alltför stora delar av dygnet. Ett närmare samarbete med region Skåne och deras akutambulans hade gett oss en tryggare tillgång på ambulans när den väl behövs.”

När nu också Miljöpartiet hjälper till att väcka nytt och kraftfullare liv i sjukhusfrågan genom att kräva en oberoende utredning ser den här valhösten ut att arta sig riktigt bra.

Dessutom har allianspartierna vid en presskonferens i dag (tisdag) påstått att de nu är beredda att ännu en gång blåsa nytt liv i samarbetet. Striden mellan Petronella Petersson och Alexander Wendt är glömt. Petronella har slängt in handduken. Är då också Kristdemokraternas färska samarbete med s och Mp i sjukhusfrågan glömt?Blekingepartiet (Ronnebypartiet) syntes dock inte till. När börjar deras valrörelse?

Sol 4

Var fjärde röst är senior/pensionär

För första gången kommer väljare över 65 år vid valet om en månad att utgöra den största valgruppen. Var fjärde röst är senior/pensionär. En maktfaktor som pensionärsorganisationerna nu utnyttjar på ett tydligare sätt än vid tidigare val.

Politikerna är väl medvetna om kraften i denna väljargrupp men väljer ändå att ligga lågt med äldrefrågorna. Här i Blekinge ser dock ledande politiker i Landstinget Blekinge med mer respekt på väljargruppen. Ett exempel:

På måndag (18.8) hade landstingsstyrelsens arbetsutskott planerat att sammanträda. På dagordningen står bl.a. uppföljning och strategi. Det sammanträdet skjuter man på för att kunna delta i en brett upplagd utfrågning av landstingspolitiker. Ett bra beslut, ja, ett riktigt klokt beslut.

Seniorer

Länets fem pensionärsorganisationer har planerat en gemensam utfrågning som sker i aulan ”Tellus” på SOFT Center i Ronneby på måndag, 18.8 med start klockan 09. Allmänheten och massmedia är naturligtvis välkomna.

Upplägget är att varje organisation ställer ett antal frågor inom olika områden som berör sjukvården. Det handlar om stafettläkare, vårdcentraler för äldre, läkemedel, äldrelotsar, högkostnadsskydd etc. Denna del av utfrågningen pågår mellan kl. 09.00 – 11.15 därefter är det allmänhetens tur att ställa frågor.

Följande gruppledare kommer att medverka: Kalle Sandström, Socialdemokraterna, Alexander Wendt, Moderaterna, Nils Ingmar Thorell, Folkpartiet, Lars Karlsson, Centerpartiet, Klavs Wix Nielsen, Kristdemokraterna. Vänstern, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har inte namngivit sina representanter.

Från allmänhetens sida blir det med stor säkerhet frågor om såväl nattöppen akutmottagning i Karlshamn som nytt sjukhus centralt placerat i länet. Även  frågan om hur invånare i Sölvesborg ser på regiontillhörighet och önskan att göra sjukhuset i Kristianstad till sitt akutsjukhus blir naturligtvis frågor som kommer att ställas från allmänheten.

 

Äntligen invigning av minnestavla

img205

Äntligen, efter drygt fyra år, har det blivit dags att inviga en minnestavla med information om Kvitterplatsen i Ronneby Brunnspark.

På fredag den 15 augusti är det dags för en konsert med Mikael Wiehe, Pernilla Andersson, Emil Jensen och en rad lokala artister och strax före kl. 18.30 invigs minnestavlan av Nils Ingmar Thorell, ordförande i Fritids- och Kulturnämnden.

Yvonne Olsson, Ronneby är en av de artister som har fått plats på minnestavlan. På bilden ovan, som jag tog på tidigt 70-tal, framträder en ung Yvonne Olsson tillsammans med Arne ”Isen” Israelsson. Klicka i bilden för förstoring.

Ur pressmeddelandet i dag:

” Minnestavlan ger en kort information om Kvitterplatsens historia och nämner 12 artister som uppträtt på scenen under årens lopp.

 Utöver de personer som nämns på tavlan har en lång rad artister uppträtt på Kvitterplatsen, sedan den invigdes 1955 som friluftsteater.”

Demokrati kan ta lång tid. I detta fall tog det drygt fyra år.

Det hela började med en motion från centerpartiets fullmäktigegrupp den 19.5.2010. Genom gruppledaren Kenneth Michaelsson föreslogs att döpa om Kvitterplatsen i Brunnsparken till ”Tommy Körbergs sång- och kvitterplats”.

Motionen remitterades till dåvarande Biblioteks- och Kulturnämnden, Byggnadsnämnden, Fritids- och Turistnämnden samt Tekniska nämnden och svaret blev följande enligt sammanträdesprotokollet från fullmäktige den 16.12.2010:

”Av remissvaren från nämnderna och skrivelse från två undrande pensionärer framgår med enighet att namnbyte på Kvitterplatsen bör avslås. Skälen härför är bland annat att platsen historiskt har getts namnet Kvitterplatsen utifrån kopplingen till Brunnsparkens naturvärde och de fåglar som kvittrar i området. Det finns dessutom andra artister och allsångsledare som verkat under många år och det kan därför vara svårt att särskilt peka ut en person som ska namnge platsen.”

Däremot gav fullmäktige dåvarande Biblioteks- och Kulturnämnden ”i uppdrag att ansvara för uppsättande av minnesplaketter samt att arbeta fram kriterier för vilka som bör uppmärksammas på detta sätt”.

Man ansåg att det fanns anledning att uppmärksamma även andra personer som bidragit till verksamheten. En liten arbetsgrupp har under senare år arbetat med att vaska fram lämpliga namn. Dessutom uppmanades allmänheten på kommunens hemsida att föreslå namn som skulle finnas med på minnestavlan. Beslutet blev således en tavla med 12 namn. Från början var det meningen att flera tavlor skulle sättas upp för varje artist. Se bild nedan.

Kvitterplatsen

 

Riv hindren som stoppar seniorerna

 Äldre som vill  fortsätta arbeta får inte stoppas av negativa attityder och stelbenta regler.

Det skriver i dag, Christina Rogestam i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle. Christina är nyvald ordförande i SPF Sveriges Pensionärsförbund. Hennes arbetsliv:

Riksdagsledamot, generaldirektör, styrelseordförande i börsbolag. Född 1943.

Debattartikeln läser du här:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/riv-hindren-som-stoppar-seniorerna-10117

En dag på stranden…

IMG_0557

Vi seniorer har inte semester, vi gör utflykter. Sådana genomförs när intresse uppstår eller när andan faller på. Inget märkligt alls.

Denna underbart vackra och varma sommar har det t.ex. blivit en eller annan resa till stranden utmed Åhuskusten. Långsträckta sandstränder, nära till ”go å möe mat”. Något som vi i Blekinge tyvärr måste uppleva som en bristvara.

Det är speciellt stranden intill Yngsjö som lockar och det gör också årliga                             ålagillen som blir till en slags kompensation och tröst när sommarljuset övergår till ålamörker. Luad, kokt, rökt och stekt ål…

Lustigt, men nu var det inte maten jag skulle beskriva, men på stranden med det sövande och rogivande vågbruset blir man snabbt hungrig. Det är nämligen ätandet på stranden som har föranlett mig att skriva några rader om det fenomenet. Återkommer strax till den dramatiken.

Denna sommar, speciellt denna sommar, har jag studerat livet på stranden. Inget är nämligen som förr i tiden. När jag växte upp räckte det med att leta upp badbyxorna och skulle man lyxa till det var en handduk modell större bra att också ta med. Badbyxorna kunde med fördel rullas in i handduken, speciellt på hemvägen, men då erfodrades naturligt vis ett par kalsonger och byxor.

I dag är det annorlunda. Nu gäller det att färdigställa långa listor med måsteprylar för en dags strandliv.

Förutom baddräkt/byxor är badlakan ett måste. En solstol, parasoll, sololja (antingen kletig för handpåläggning eller sprayvariant), strandtoffel modell Foppa, keps eller hatt, solglasögon, kylväska (helst batteridriven), dragkärra om man deltar i större sällskap, myggstift, frukt, dricka, sallad, mackor, pizza (hemlagad) simring (om barn medföljer), boll av olika storlekar, frisbee, cyklopöga med snorkel, godis, tidning eller tidningar, bok eller böcker, förstoringsglas, plåster, telefon, läsplatta, kamera osv. osv.

IMG_0558

I sommar har det krävts ytterligare ett antal prylar, detta för att freda sig mot snabbt uppdykande getingar av skiftande storlek. Jag såg närmaste grannen i strandgruset vifta med en färgglad flugsmäckare.

Ska det verkligen behövas, tänkte jag och halvlog över hans överambitiösa tilltag. Några minuter senare hade jag gärna velat ha en liknande. Jag hann knappt spreta upp bananskalet förrän jag hade ett tiotal flygande bästar runt mitt ansikte. Vifta, vifta med armar och ben. Varför tänkte jag inte på en flugsmäck?!

På den andra sidan satt två ungdomar. De jagade de gula anfallarna med giftpilar med hjälp av en burk giftspray, modell större. De måste ha gjort av med många burkar.

Senare, när det äldre paret intog sin förmiddagsfika, såg jag dem vifta i skift. Först han medan hustrun åt, sedan omvänt. Nu säger miljövänner att vi måste vänja oss vid somrar av det slag vi upplevt i år. Värme producerar getingar i stort antal. Nästa sommar på stranden får bli med även ett moskitnät i bagaget. Men visst är det skönt med värme.

Tre nya partier i landstingsvalet

Höstens landstingsval kan bli en riktig rysare och ett ovanligt spännande val. Nu står det klart att tre nya partier återfinns i det val som brukar betecknas som det glömda valet, nämligen landstingsvalet i Blekinge. Även Solpartiet i Sölvesborg gör nu sin röst hörd och anser att det räcker med ett sjukhus i Blekinge.

Ingen tycks tidigare ha brytt sig om vem eller vilka som styr sjukvården i Blekinge. Det har i sin tur medverkat till att majoriteten, s, v och mp har kunnat handskas med verksamheten hur som helst. Inte minst har man vid flera tillfällen totalt struntat i anmärkningar från revisorer som bl.a. har nekat den politiska ledningen ansvarsfrihet.

Det är antalet sjukhus i Blekinge som har fått fart på debatten och inte minst frågan om det ska byggas ett nytt centralt placerat sjukhus eller lappa och laga för en obekant summa pengar som majoriteten har föreslagit.

I går blev det klart att även nybildade Solpartiet för Sölvesborg och Lister har beslutat att ställa upp i landstingsvalet. Så här skriver partiet på sin hemsida:

SOLPARTIET SÖLVESBORG OCH LISTER STÄLLER UPP I LANDSTINGSVALET FÖR ÖKAD TRYGGHET!

Sol-partiet

”Alla som förstått att vi ska orientera oss västerut, närmare till bättre vård i Kristianstad, samverkan med Bromölla och på sikt en del av Region Skåne – alla vi har hittills inte haft något att rösta på i landstingsvalet. Men nu får alla nytänkare i kommunvalet ett alternativ även i landstingsvalet.

 Blekinge behöver två sjukhus: Karlskrona och Kristianstad!

Sölvesborg ingår tillsammans med Olofström i en valkrets i landstingsvalet. Solpartiet ställer inte upp i Olofström. Vi har fått rådet av våra sympatisörer däruppe att det inte är lönt. Olofström har lång väg kvar till nytänkande och behöver betänketid till nästa val 2018. Vi respekterar förstås detta. Men de olofströmare som insett att vägen mot en tryggare framtid går västerut, kan själva skriva Sol-partiet på en blank valsedel.”

Sol-partiet vänder sig till de som vill ha Kristianstads Centralsjukhus som sitt sjukhus för att slippa långa tidsödande vägen till östra sidan av Blekinge. Partiet ska också verka för att Sölvesborg ska tillhöra Region Skåne, vilket jag har kommenterat redan tidigare.

Förstanamn på Solpartiets landstingslista är välkände sjöräddaren Anders Jönsson som har stor erfarenhet och besitter stor kunskap inom det område han nu kandiderar till.

Höstens landstingsval blir riktigt spännande. Räkna även med stort intresse från en allt större grupp nämligen seniorerna som laddar för fullt inför landstingsvalet. Härligt!

Förutom Solpartiet är det Blekingepartiet och Karlskronapartiet som ställer upp i årets landstingsval. Blekingepartiet vill bygga ett nytt sjukhus centralt placerat i Blekinge.