Burkberg hittat i Ronnebyskog

En jägare formligen snubblade över ett berg av burkar i skogen. Det var stora högar av burkar och på flera olika platser i terrängen.

Jägaren kontaktade familjegruppen i KRIF hockey som nu har sanerat och plockat bort en ansenlig mängd burkar.

Vem eller vilka kör då ut i skogen för att slänga så här många burkar istället för att panta dom och få betalt? Förklaringen är, menar klubbmedlemmar och andra, att det rör sig om en liga eller ligor som begår inbrott på Miljötekniks avfallsanläggning i Angelskog. Man sorterar därefter bort skadade eller importerade burkar som inte ger någon pant i Sverige.

”Det är i det läget vi har kommit in för att sanera de platser som har hittats”, säger Micke Berglund som är en av många i KRIF-gruppen som arbetar med projektet Pantamera.

”Vi får ersättning för alla slag av burkar och vi har avtal med en rad företag och andra som skänker burkar och petflaskor”. Pengarna används till att betala hyra av tider i ishallen för såväl seniorer, juniorer som pojklag, fortsätter Micke Berglund.

Projektet Pantamera startades för ca ett år sedan och fram till i dag har gruppen skramlat ihop nära nog 100 000 kronor!!

Medlemmarna gillar att samla burkar men var näst intill i chocktillstånd när de kom fram till burkbergen i den aktuella skogen. Miljöteknik har informerats om de upphittade burkarna och är tacksamma över hanteringen som säger att man inte har resurser att rensa upp det som ratas av inbrottsligorna.

Jag är inte säker på att Ronneby kommun numera delar ut något miljöpris men skulle så vara fallet finns det nu en lämplig pristagare att nominera. KRIF gör här en samhällsinsats i dubbel bemärkelse. Riktigt bra!

Foto: Jonas Melén och Micke Berglund

Bilmekaniker nysatsar i Johannishus

Andreas Mårtensson välkänd bland bilägare i Ronneby. Foto: Micke Berglund själv stolt ägare till en nyrestaurerad Volvo Amazon.

Bilverkstaden i Johannishus, inrymd i före detta Gulfmacken, har bytt ägare. Den som tar över är Andreas Mårtensson som efter 13 års delägarskap i Ronneby Bilservice tar klivet öster ut inom kommunen under företagsnamnet, Johannishus Bilteknik AB. Start blir det i början av augusti.

Andreas Mårtensson har aldrig gått arbetslös. Han slutade skolan en fredag och måndagen därefter var han en i gänget på Ronneby Bilservice, som har funnits på samma plats i 45 år, mittemot Maxi i Ronneby. Under många år ägdes verkstaden av Ahlberg Bil som avyttrade den 2009. De anställda, många av dem veteraner inom företaget, tog över och ingick delägarskap.

Nu går Andreas Mårtensson vidare och blir egenföretagare i Johannishus. Detta efter att Bilservice har lagts ner.

Han är specialist på Volvo och Renault men klarar med sin rutin det mesta i bilväg. Han tar en del överbliven utrustning med sig från verkstaden i Ronneby och samma blir förhållandet för många invanda kunder som med lätthet kommer att följa efter.


Ronneby – en vacker historisk stad

Årets historiska stadsvandring i Ronneby med dramatiserade inslag utspelar sig på 1800-talet. Det är då – 1882 – som Ronneby återfår sina stadsrättigheter.

Vi är en grupp på uppskattningsvis 80 intresserade som i god tid har intagit det stenlagda torget som har förändrats så många gånger genom historien. Det är turister men det är också påfallande många Ronnebybor som vill veta hur staden vid Ronnebyån fungerade under 1800-talet.

Ån utgjorde vid den tiden en viktig gräns. Norr om vattnet var det stad och söder om var det landet, Ronneby landskommun.

Fiskargumman med son gestaltade av Kseniya Ani och Melwin Rosander. Köpglada tanter på jakt efter nyfångad gädda, Malin Holm och Mia Österhof.

Det är Ronneby Folkteater med skådespelare och guiden, Anders Johnsson som under en och en halv timme ger vandringen ett rikhaltigt innehåll. Urban Jönsson har skrivit manus och med tidsenlig klädsel blir historien levande. Även för infödda Ronnebybor var det i flera stycken en ahaupplevelse som naturligtvis resulterade i många kommentarer och höjda ögonbryn.

Mia Hoff, Malin Holm och Anders Johnsson gestaltade det fina folket i dåtidens Ronneby.

Anders Johnsson kan verkligen sin stad utan och innan. Namn, årtal och företeelser, inte utan poänger, utgör helheten personifierad. Lägg därtill att han med precision lotsar gruppen över järnvägsspår utan att krocka med tågen. Han kan även tidtabellen.

Det handlar om häradshövdingarna Gadd och Lindblom och det handlar naturligtvis om Kockumverken där inte ens fabrikstutan saknas. Nedre Brunnsvägen har en rik historia i sig och naturligtvis skänker jag dåtidens ångbåtar som inte minst var begärliga mål för oss yngre på 1940- och 1950-talet. Nu ser vi bara kajkanten som vittnar om en flitig båttrafik i ån.

Mamma och son på lunchrast från Kockumverken. Malin Holm och Melwin Rosander som i denna scen gör en lysande insats.

”När Ronneby blev stad igen” är rubriken för årets stadsvandring som genomförs varje onsdag under juli och en bit in i augusti. Arrangemanget är ett samarbete mellan Ronneby Folkteater och Ronneby kommun.

Efter att vandringen avslutats hördes flera kommentarer i stil med – ”Ronneby är en vacker stad och med en rik historia”.

Kommuninformation måste vara korrekt

Det kom ett mail till bengtbloggen@hotmail.com

”Enligt annons i dagens tidning (28.6) skulle parken vara avstängd 29/6 på grund av arrangemang. 

Hur kan det komma sig att den då var avspärrad redan dagen innan? 

Tyvärr fick nu många turister vända bort från området. 

Ingen vidare reklam för oss tycker jag.” 

Mats Karlsson, Ronneby 

Jag håller med Mats Karlsson. Information måste vara korrekt. Ett oavvisligt krav när det dessutom är en kommun som ansvarar för informationen.

Parken som åsyftas är Ronneby brunnspark, en av kommunens mest frekventerade besöksplatser.

Invandringens kostnader för Ronneby?

I en interpellation riktad till socialnämndens ordförande i Ronneby, Therese Åberg, m, vill Sune Håkansson, Ronnebypartiet veta kommunens kostnader för flyktingmottagandet.

Han riktar ingen kritik mot Ronnebys flyktingmottagande men vill veta om statsbidragen täcker kommunens alla kostnader.

Interpellationen har följande textinnehåll:

Ledande Ronnebypolitiker SKA skämmas

Jag sa det i vintras och fick då medhåll av BLT:s politiska chefredaktör att det var en provocerande handling av politikerna i Ronneby att kraftigt höja sina arvoden. Den sammanlagda höjningen kostade kommunen ca 2 miljoner kronor. Bl a fick kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, sin lön uppräknad till vad en riksdagspolitiker har, nämligen 66 900 kronor.

Extra allvarligt är att de redan då visste vilket stålbad som väntade kommunen.

För en vecka sedan stod samma Fredriksson i fullmäktiges talarstol och mästrade nämndernas politiker med att upprepa två ord som nu gäller för att rädda kommunen undan ett jätteunderskott – håll budgeten!

Om det tidigare har varit den s k osthyvelmetoden som har gällt är det nu stora slaktkniven som svingas. Först ut av nämnderna att skära rejält i sin verksamhet är utbildningsnämnden. Första larmsignalen kom genom BLT i dag som förkunnade att hela kulturskolan ska läggas ner som ett delresultat av att rädda nämndens stora underskott.

Tidningskoncernens andratidning, Sydöstran, lämnade en lite annorlunda beskrivning av slakten. Stora delar av kulturskolan, nämligen drama, dans och bild får stryka på foten medan flaggskeppet musikskolan ska försöka räddas. Det sistnämnda kan kanske ske med hjälp av en kraftig avgiftshöjning från 300 kronor till 600 kronor!

Utbildningsnämndens moderata ordförande, Åsa Evaldsson, ger sin personliga kommentar till höjningen:

”Det tycker jag inte är mycket pengar.”

Nej, inte för Åsa Evaldsson och hennes nya arvodering men för en ensamstående pappa eller mamma är det mycket pengar. Hur tror Evaldsson det känns för en förälder att tvingas tala om för sitt barn att hen måste glömma en hett efterlängtad musikutbildning.

Däremot ömmar Evaldsson för ensamma föräldrar när det gäller att rädda nattis. Då är anledningen nämligen att en sådan nedläggning skulle drabba en annan verksamhet inom kommunen, dessutom lagstadgad.

Redan nu är det känt att utbildningsnämnden har sagt upp 45 s k stödjande tjänster inom språk, resurspedagoger och andra liknande stödfunktioner i grundskolan.

Man säger det rent ut från allianshåll att det är icke lagstadgad verksamhet som får stryka på foten. Ett illa valt instrument eftersom mjuka verksamheter drabbar just svaga och utsatta extra hårt.

I den två timmar långa debatten i senaste fullmäktige vägrade utbildningsnämndens ordförande att svara på frågan om nämnden genomfört någon konsekvensanalys av sina sparanden. En sådan är naturligtvis ofrånkomlig och borde inte minst vara ett oavvisligt krav från oppositionen i den vidare budgethanteringen.

Märk väl, det som nu föreslås är drastiska nedskärningar men ännu bara förslag som redan i höst dock kan bli till skarpa förslag.

Nu gäller det för ledande politiker att välja bästa tänkbara väg, den väg som ger flest röster i kommande val. De svagaste väljarrösterna brukar vara lättast att välja bort. Ett cyniskt handlande men ändå ofta använt.

Utbildningsnämnden var först ut med slaktkniven, men det slipas knivar även i andra nämnder. Mer kommer. Var så säkra på det. Det blir en tuff höst i Ronneby.

Ev. kommentarer lämnas på bengtbloggen@hotmail.com

Skattehöjning oundviklig för Ronneby

Det väntar tuffa tider för Ronneby. Det framgick med all tydlighet när fullmäktige sammanträdde den 19 juni. När en delårsrapport/tertialbokslut redan i början av året tar drygt två timmar att debattera är illavarslande.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet som i dag kommenterar sammanträdet i form av ett ”sommarbrev från läktaren” anser att en skattehöjning är oundviklig för Ronneby. Frågan är om det ens räcker med en krona.

”Det som håller på att ske, skriver Håkansson, är att staten sänker skatten för höginkomsttagarna. Samtidigt tvingas kommunerna höja skatten, till men för låginkomsttagarna.”

Han lyfter också problemet inom utbildningsnämnden som har bestämt att man ska spara sig ur krisen. Man tänker minska med 45 tjänster. Språkresurser, resurspedagoger och andra stödfunktioner ska man också spara på.

”Att man i utbildningsnämnden enats om ett sådant förslag drabbar de svaga på ett grymt sätt, anser Sune Håkansson.

Tag del av hans tankar efter ett omtumlande sammanträde med fullmäktige:

”Junisammanträdet med kommunfullmäktige blev en hetsig tillställning. Till stor del var det ”Alla mot en”. Många tunga politiker anföll sverigedemokraternas Westrup. Angriparna torde ha ansett att det blev en utklassningsseger.

Min egen uppfattning är, och det poängterade jag redan före det att Westrup varit i talarstolen, att invandringen kommer att kosta Ronneby kommun så mycket att den bidrar till att en skattehöjning är oundviklig. Jag betonade att kommunen, och landet, gjort rätt i att ta emot flyktingar, i båda fallen relativt många. Jag menaratt staten hittills någorlunda har betalat invandringens kostnader för Ronneby kommun. Problemet är att sänkta bidrag nu synes vara förestående. Det är då, som det blir allvarliga effekter på en redan kärv ekonomi.
Westrup menade att redan nu har kommunens ekonomi drabbats av invandringen. Inkomsterna bland invandrarna är låg, vilket bidrar till att kommunens skatteintäkter är låga.

Förvisso har Westrup rätt häri. Ronnebyborna har en medelinkomst, som är låga 82 procent av riksmedeltalet. Det är klart sämst i Blekinge, därtill nära nog lägst i landet för kommuner i Ronnebys storlek.

Likväl betyder det inte så mycket för kommunen. Skatteutjämningssystemet utjämnar det mesta. Om det kommer en inflyttare utan inkomst, så blir det ingen skatt. Kommer det in en invånare med en beskattningsbar inkomst på en miljon kronor, blir skatteintäkten ca 220 000 kronor. Samtidigt sjunker statsbidraget. Skillnaden mellan en nolltaxerare och en miljoninkomsttagare är så låg som 11 000 kronor.

Mitt problem är att jag inte kan kontrollera kommunens kostnader för försörjningsstöd. De är inte offentliga på individnivå. Westrup kan ha rätt, men annan information säger att staten står för kostnaderna under tre år.

Det är här jag menar att staten måste ingripa, och betala en kommuns alla kostnader för invandringen, i den mån de kan beräknas, under en längre tid. Statsbidragen torde till vissa delar ha betalat invandrarnas hyror, varigenom Ronnebyhus har sluppit problemet med outhyrda lägenheter.

Det finns ett förslag, som synes komma från centerleden: Låt staten betala kostnaderna för invandringen. Finansiera detta genom att ha kvar värnskatten!

Det, som håller på att ske, är att staten sänker skatten för höginkomsttagarna. Samtidigt tvingas kommunerna höja skatten, till men för låginkomsttagarna.

I debatten nämnde varken vänstersidan eller alliansen de ekonomiska aspekterna för kommunen. Man antydde inte ens att Westrup, eller jag, hade fel.

Min uppfattning är klar: Fullmäktigedebatten visade sverigedemokraternas möjligheter till ett formidabelt segerval nästa gång. Endast staten kan förhindra detta.

Arvsynden Många politiker företräder partier, som ingalunda har något rent förflutet vad gäller främlingsfientlighet, etc. Det finns fortfarande, även i vår kommun, personer som i samband med den rasbiologiska forskningen blev registrerade. Förre talmannen Thage G. Peterson menade i sina memoarer att dessa inte bara måste få en rejäl ursäkt utan också ett rejält skadestånd. Dagens partiföreträdare synes helt vilja glömma fädernas missgärningar.

Skolan.Kommunens mål är att årligen ha ett resultat på 40 miljoner kronor, för att därigenom slippa låna så mycket till investeringarna. Det verkar i år i stället bli ett minus på närmare 30 miljoner kronor. Till en liten del är förklaringen att toppolitikerna gav sig själva en rejäl löneökning.

Skolan redovisar en dyster prognos. Politikerna där talar om att man kan spara sig ur krisen för tillfället. Man skall minska med 45 tjänster. Språkresurser, resurspedagoger och andra stödfunktioner skall man spara på.

Att man i Utbildningsnämnden enas om ett sådant förslag, som på det grymmaste drabbar de svaga, är för mig obegripligt. Ordföranden i nämnden ville inte svara på frågan om det fanns någon konsekvensanalys.

Ordföranden i äldrenämnden menade att vi måste lita på nämndsledamöterna. Det är de, som har kompetensen.

Jag menar att det är nära nog tvärtom. Fullmäktigeledamöterna, liksom väljarna, skall nogsamt syna besluten.

Ljug. Tekniken gör att man numera lätt kan kontrollera vad talarna faktiskt sade. Kommunalrådet menade att det genomgående går bra för Ronneby. ”Mellan 2016 och 2017 skapades 434 nya arbetstillfällen”. Måhända finns det någon konstig statistik, som visar det. Det vanliga sättet är likväl att använda SCB:s siffror för antalet sysselsatta inom kommunen. Enligt den statistiken ökade antalet med 72, den klart sämsta utvecklingen i Blekinge.”

Sune Håkansson

Ev. kommentarer till bengtbloggen@hotmail.com

Mer fritid för fritidschef i Ronneby

I månadsskiftet februari/mars nådde han tre års anställning. Nu har han sagt upp sig. Han trappar ner stegvis från första september och slutar i samband med julfirandet.

Det handlar om Thomas Andersson, 63, som anställdes i Ronneby kommun i månadsskiftet februari/mars 2016 och då som chef för Fritids- och kulturförvaltningen. Efter en omorganisation är han nu verksamhetschef för fritid och kultur.

Han kom till Ronneby som en välkommen lösning på ett långvarigt personalproblem efter att Tommy Johansson köpts ut som förvaltningschef 2015. Rekryteringsprocessen gick i stå efter att samtliga sökande i en första runda hade underkänts. Susanne Öström var tillförordnad chef för förvaltningen mellan den 1 september 2015 och 29 februari 2016.

Thomas Andersson hämtades från Karlshamn där han bl a genomfört en 20-årig lärargärning som avslutades med ytterligare tio år som rektor vid Väggaskolan. Nu är det alltså dags att söka en efterträdare till Thomas.

Vernissage – en svettig upplevelse

Det är lördag middag. Solen är blek men med hjälp av hög luftfuktighet känns det varmt. SMHI har en svettig inledning på sommaren med upprepade fel i sina prognoser. Denna dag är en varning utfärdad för Blekinge – risk för stora regnmängder och kraftig åska.

I Ronneby hamn laddar man för den årliga sillarodden. Jag litar på SMHI och väljer Kulturcentrum och tre lockande vernissager.

Varför detta val?

Sillen som ska fraktas i ekor uppför Ronnebyån har alltid sett ut som sill ska medan konst är konst som alltid är sig olik och därmed spännande.

Utställningsytorna på Kulturcentrum är bland de största i södra Sverige. Sommartid har de också ett annat rekord – klart varmast i den här delen av landet. Ett mångårigt behov av åtgärder för att dämpa och göra besöken mer behagliga ser nu äntligen ut att få en lösning. I höst ska ventilationen åtgärdas. Pengar från bl a regionen ska då också räcka till en förändring av entrén.

Tre vernissager i rad är mycket även för inbitna och lojala konstvänner. Det blev svettigt men Ronneby har gott vatten vilket även intygades av besökare från den norra delen av kommunen.

Jesper Rehn, liberal och ny ordförande i nya kulturutskottet, var en positiv fläkt som invigningstalare i norra hallen där Daniel Jensen visar målningar, teckningar och skulpturer. Kan man blanda humor med allvar? Visst kan man. Daniel Jensen gör det på sitt speciella sätt. Det är endast din fantasi som sätter gränser.

I södra hallen finns det plats för 29 konsthantverkare från Skåne. ”Utvalt” är samlingsnamnet på en jurybedömd vandringsutställning med konsthantverk, form och slöjd som parkerar i Ronneby konsthall till den 1 september.

En tankeväckande skulptur av Daniel Jensen.

I Galleriet bearbetas hemmablindhet. Vi får hjälp med att upptäcka det vi har omkring oss men som vi istället upptäcker på andra platser. Det är konstnärerna Gertrud Alfredsson och Anna Berg som har lockat blekingar runt om i länet att tillsammans upptäcka ”Sveriges trädgård”. Resultatet kan beskådas på utställningen ”Föreställningen om Sveriges trädgård” som är en del i ett flerårigt projekt.