Återremiss i sjukhusfrågan

Efter nästan tre timmars debatt blev det till slut återremiss av den häftigt debatterade sjukhusfrågan. Det krävdes 16 röster för enkel återremiss och det blev 18 röster. Förslaget att avgöra frågan i dag fick 28 röster.

Därmed står det klart att sjukhusfrågan blir en valfråga, en viktig sådan, förmodligen den viktigaste landstingsfrågan sedan lång tid tillbaka i Blekinge.

Jag måste säga att förnuftet segrade denna dag och tack vare detta beslut kan landstinget i Blekinge ha undvikit en större framtida skandal.

Blekinges väljare är att gratulera. Nu har ni er röst att använda i höstens val.