Falskt eller sant rykte i Ronneby?

Efter flera kritiska inlägg i media och här i bloggen har det i Ronneby nu börjat spridas ett politiskt rykte. Det handlar om sommarens minst sagt miserabla och dåligt förberedda båttrafik i Ronnebyån med bl a destination Karön. Skrolla ner och se inlägg i denna blogg.

Ryktet som sprids nu med bara dagar kvar till valet gör gällande att det i nuvarande fullmäktige ska finnas en majoritet för att låta anrika och populära Karöline åter få komma till heders. Båten är viktig, har sommarens strul visat, att åter sättas in i den korta men viktiga pendeln mellan Ekenäs och Karön.

Om ryktet är sant eller falskt eller enbart tillkommit som ett sent valfläsk återstår att se. Men det skulle inte förvåna mig om de tidigare så hårdnackade politiker som viftat bort långvarig kritik mot ändrad båttrafik, nu ger vika under den s k galgen som valet utgör den 11 september.

Men kritiska röster i insändarform har också höjts när det gäller även andra frågor som sorterar under turismen. Jag lånar några meningar från Eleonor Elmstedt Ohlsson och Bennie Ohlssons insändare i BLT den 16/8 med rubriken:

”Några tydliga brister som måste avhjälpas kan vi här och nu direkt bidra med.

Restaurangen på Karön är mycket sliten. Övervåningen får exempelvis ej användas. Hela fastigheten behöver en rejäl översyn, så att den i sin helhet kan nyttjas. Detta måste vara genomfört i god tid innan sommaren 2023. Schweizeriet är dessutom ett kulturarv som måste vårdas. Det innebär att en renovering av detta slag helt faller på ägaren, Ronneby kommun. Nu efter några år behöver Villa Vassen också en översyn.

Turtätheten. Den ska självklart vara lika frekvent som då Karöline trafikerade rutten. Det handlar inte bara om service till restaurangen utan jämväl stugby och badsugna besökare, med flera.

Till sist tycker vi att turist och besöksnäringen i kommunen behöver organiseras så att den ges en större tyngd i den kommunala beslutsprocessen.”

Jag håller med Eleonor och Bennie på samtliga punkter.

Ronneby-expressen satte nytt rekord

Det händer i RonnebyNu har det hänt. Långköraren som politiskt käbbel i Ronneby fullmäktige, frågan om turistbyråns placering, har nu fått en efterträdare. Även den under rubriken ”Turismen i Ronneby”.

Det handlar om Turisttåget eller Ronnebyexpressen, som det i folkmun numera är döpt till. Maxhastigheten för tåget är nämligen 20 km/timmen.

Debattrekordet för turistbyrån rök all världens väg vid torsdagens sammanträde med fullmäktige. Nu har rekordet med bred marginal tagits över av Ronnebyexpressen.

När ledamöterna skulle ta ställning till taxan för att få åka med expressen utbröt en debatt som vida överglänste t o m årsredovisningen/bokslutet för 2015.

Meningen är att expressen ska trafikera sträckan från centrum till Ronneby brunnshotell. Vissa ledamöter hade velat ha en annan och längre sträckning, nämligen ut till Ekenäs och bryggan för Karöbåten. Det förslaget skrotades på grund av expressens låga hastighet, 20 km/timmen. Skulle vändpunkten ha varit Ekenäs hade en hastighetsbegränsning av Reddvägen till 50 km/timmen varit nödvändig men det hade kommunstyrelsen redan avslagit.

Nu höjdes plötsligt röster för alternativa sträckningar för expressen. Silverforsen och Vidablick var några mål som nämndes. Dessutom blev det debatt om hur många alternativ det finns att ta sig från centrum till Ekenäs. Vissa sa tre andra fyra.

Kommunstyrelsen hade föreslagit nolltaxa för att åka med expressen medan Sverigedemokraterna yrkade på 10 kr för äldre än 10 år, men gratis för pensionärer. Kravet fick någon att varna för rånrisk medan en annan ledamot hetsade upp sig över att SD varnade för okynnesåkning om det blev nolltaxa.

Fartdåre

En ledamot ansåg att Ronnebyexpressen var ett överskattat nöje medan Lova Necksten, mp, varnade för expressens låga hastighet ocvh vad det skulle innebära för resande med tåget ut till Ekenäs. Hon gav själv några eexempel på hur det skulle kunna låta i expressens högtalare:

-Nu åker vi långsamt, nu åker vi långsamt, nu åker vi långsamt, nu ser vi ån, nu ser vi ån och nu ser vi ån.

När expressendebatten pågått allt för länge stegade kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, upp i talarstolen och läxade med några korta meningar upp ledamöterna som han ansåg inte hade uppmärksammat vad kvällens ärende gällde, nämligen taxa och inget annat. Han såg trött ut och avrundade med att ge Fritid- och Kulturnämnden en känga:

-Innan man köper in ett tåg av detta slag bör man utreda och förankra samt se till att ha täckning innan man handlar på Blocket.

Fullmäktiges ordförande, NilsIngmar Thorell betygsatte tågdebatten med följande ord:

-Mycket skrik för lite ull!

Nya arrendatorer för Karön-Ekenäs

De närmaste tre åren kommer lokalföretagarna Prajay Purohit och Tom Gustafsson (Blekan och Vänner AB) att driva restaurangverksamheten på Karön och i Villa Vassen.

Ronneby kommun investerar fem miljoner kronor i utbyggnaden av Villa Vassen. Första delen av utbyggnaden, en terrass mot havet med ca 80 sittplatser, kommer att stå klar till säsongstarten 2015. Ombyggnaden av restaurangen till en året-runt-verksamhet kommer att ske under hösten 2015.

Driften av gästhamn, stugby, tankstation, färjetrafik och nya husbilsplatser tas över av Klas Hjärtstam och Johan Rennemark från Konsultsmedjan AB. Sedan 2014 driver de Stadsmarinan i Karlskrona.

Ronneby kommun – sälj Villa Vassen!

DSC02339

Vi i lobbyistgruppen – ”Lyft broarna – ett lyft för Ronneby” har haft ett snabbt men ytterst effektivt lunchsammanträde. Vi beslutade att på bästa och snabbaste sätt inspirera valda politiker i Ronneby fullmäktige att arbeta för följande:

 1. Ronneby kommun bör snarast sälja Villa Vassen i Ekenäs. Efter en behövlig upprustning för fem miljoner kronor bör denna åretruntrestaurang utgöra ett attraktivt köpobjekt.
 2. De pengar som flyter in vid en försäljning av Villa Vassen bör kunna användas till att köpa en öppningsbar bro vid Ronnebyåns mynning i Ronnebyhamn där det finns avancerade planer på en framtida turistsatsning för Östra Piren.

När nu flera politiska partier står i begrepp att vilja öppna upp för en frekvent båtturism i Ronnebyån ser vi  inga hinder för snara åtgärder som innebär en ökad aktiv turism i Ronneby.

Ronneby kommun ska inte äga krogar

Mitt inlägg på bloggen i går om en upphandling som gäller Karön och Ekenäs skapade en intressant debatt på Facebook. Deltagarna är överens om att det behövs ett helhetsgrepp och totalansvar för att på rätt sätt skapa bra förutsättningar för denna del av turistnäringen i havsbandet.

Kommunen är inte rätt ägare och ska inte heller äga anläggningar av detta slag, anser debattörerna. Inte heller ska det vara en kommuns uppgift att subventionera vissa näringsidkare, vilket nu sker i flera fall inom kommunen.

Frågan ställs också om kommunens upphandlare har rätt kunskap och bakgrund för att fatta rätt beslut om vilken entreprenör som är bäst.

Här följer några av de intressanta inläggen:

 Ola Andreason Det är på tiden att kommunen tar sig i kragen och tänker lite långsiktigt och på hur man skall öka turismen. Lägg 20milj. på Ekenäs och Karön samt se till att det är rätt personer son sköter driften. Det var ju på god väg förra sommaren. Men kommunen måste ta sitt ansvar och se till att man kan tanka och upprusta området. Satsa rätt så kommer pengarna tillbaka ganska fort. Fråga, skall det vara en krögare eller folk från turistnäringen som skall driva det?

 Agneta Åhrberg Är det en upphandling i sex skilda delar där olika näringsidkare lägger anbud på en eller flera delar av upphandlingen? De som kan driva en restaurang kanske är mindre villiga att lägga anbud på drivmedel, brygghantering och båttrafiken? Underhållet av fastigheten må åvila fastighetsägaren.

Ola Andreason Det måste finnas någon som tar totalansvaret för att det skall fungera.

Agneta Åhrberg Det låter lite som tulipanaros för mig. Har vi någon så stor entrepenör, företagare, som kan klara all den form av skilda verksamhetsarter? Kanske är det så att kommunen inte ens bör vara ägare??

Ola Andreason Allt hänger ihop för att man skall kunna få lönsamhet i det. Man kan inte bryta ut smådelar som gästhamn, kiosk eller båttrafiken. Man måste använda samma personal till flera uppgifter

Ola Andreason Det är inte frågan om att vara stor entreprenör utan rätt person med rätt inställning.

Agneta Åhrberg Den ”rätta” personen måste ha ett stort fritt kapital, för att kunna genomföra det hela enligt ditt förslag.

Ola Andreason En annan fråga som jag ofta stöter på: Vad har upphandlaren på kommunen för kunskap och bakgrund för att i detta fallet ta rätt beslut om vilken entreprenör som är bäst? Nyfiken.

Agneta Åhrberg F’låt om jag misstog ditt ”helhetsförslag” som ett förslag. Kommunen har inte den kunskapskompetens som krävs och är måttligt intresserad av att använda skattepengar till en så stor verksamhet som krävs för att behålla enheten. Kanske någon större (kapitalstark) intressent kan gå in som ägare för alla ”sex delarna”? Då är det möjligt att ha en arbetsgivare som sysselsätter anställda på olika arbetsplatser.

Bo Johansson Problemet är väl att kommunen inte får lönsamhet. Man kan aldrig ”få hem” 15 milj därute.

Agneta Åhrberg Nu ska ju kommuner inte vara ”lönsamma”, i meningen vinstdrivande, utan bara få täckning för sina kostnader. Ett sätt att hålla de kortsiktiga kostnaderna nere är väl att dra in på underhållet. Vilket långsiktigt innebär ökade kostnader förstås. Den ekvationen talar för att en större kapitalstark entrepenör bör ta över. Då är vinsten/överskott ett krav och avsättningar kan göras till kontinuerligt underhåll. Anställda kan växla mellan olika arbetsuppgifter hos en och densamma arbetsgivaren, utan att kommunen är engagerad mer än i tillsynsfrågor.

Bo Johansson Å andra sidan så strider det mot lag, etik och moral att subventionera vissa näringsidkare.

Agneta Åhrberg Jo, men det handlar väl inte om att ”subventionera vissa näringsidkare”!! Det handlar om att få kapabla näringsidkare som kan äga och driva verksamheten som krävs för att bevara hela området. Kommunen är uppenbart inte rätt ägare och driftsansvarig. Stället förfaller och innebär både kort- och långsiktiga förluster för kommunen. Det innebär en större långsiktig risk än att en skicklig entreprenör kan ta över ägar- och driftansvaret.

 

Märklig upphandling av Ronneby kommun

Karö stugby

I onsdags publicerade lokaltidningen Sydöstran en artikel där man i rubriken påstod att – ”Nytt avtal klart för skärgårdskrogar”.

Vidare berättades att krögarna Prajay Purohit och Tom Gustafsson hade vunnit upphandlingen och att dessa ska driva ”Villa Vassen” och Karörestaurangen de tre närmaste åren.

Magnus Graad, chef för tekniska förvaltningen i Ronneby kommun, bekräftade att så är fallet men berättade samtidigt att avtalsdiskussioner fortfarande pågår. Det gäller båttrafiken mellan Karön och Ekenäs, stugbyn på Karön och gästhamnen i Ekenäs.

Ett tämligen märkligt uttalande och förfarande. Antingen har man vunnit upphandlingen utifrån de punkter som har beskrivits i förfrågningsbeskrivningen eller så har man inte. Krögarna har lagt ett bud utifrån det avtalsupplägg som har gällt men så ska man plötsligt börja förhandla.

Är det så att de två krögarna har varit ensamma om att lägga bud på arrendet? Hade det funnits fler intressenter skulle väl dessa i så fall kunna kräva ny anbudsgivning.

Jag känner i varje fall till en företagare som i detta fall skulle vilja förhandla om just stugbyn på Karön och gästhamnsverksamheten vid Ekenäs och Karörestaurangen.

Han skrev bl a i ett mail till näringslivschefen den 29 september så här:

”Föreslagna hyres- och ersättningsnivåer för område 3-5 och 6 (Karö stugby, bryggor för gästhamnsverksamhet och försäljning av drivmedel) samt punkt 6 – trafikering av färjelinjen är orimliga och medför en kraftig förlust även om man skulle räkna med en ökad försäljning.”

Företagaren jämför hyran 120.000 kr/år för en nyrenoverad utbyggd åretruntrestaurang Villa Vassen mot 100.000 kronor i hyra för slitna stugor och bryggor där inga investeringar antyds och som kan ge intäkter i ca 3 månader.

Som det antyddes i artikeln var arrendefrågan redan klar, förutom att antagna budgivare nu förhandlar om fyra viktiga punkter. Om det nu finns ytterligare anbudsgivare, vad säger då dessa  om att angivna riktlinjer är förhandlingsbara?! I nu uppkommit läge kan angivna riktvärden i förfrågningsunderlaget inte längre gälla.

För det är väl ändå inte så, tanken svindlar, att dessa viktiga turistpärlor ska läggas ut till absolut lägsta anbudsgivare? Denna gång måste det handla om företagare som brinner för sin verksamhet och har rätt känsla för det lokala och som har en betydande uthållighet.

Avtalet som har upprättats av Ronneby kommun gäller säsongen 2015 och tre år framåt och är indelat i sex delar.

 1. Restaurang-/butiksverksamhet i Villa Vassen.
 2. Restaurang-/evenemangsverksamhet i Karörestaurangen.
 3. Uthyrning av Karö stugby.
 4. Uthyrning av bryggor för Gästhamnsverksamhet.
 5. Försäljning av drivmedel.
 6. Trafikering av färjelinjen Ekenäs/Karön.Ronneby kommun har beslutat i fullmäktige att investera 5 miljoner kronor på att rusta upp Villa Vassen i Ekenäs till åretruntverksamhet.

  Av förfrågningsunderlaget framgår följande:

  Värt att nämna: sommaren 2014 har varit mycket gynnsam, sommarens entreprenörer fick en sen start, dvs kort tid att marknadsföra de olika verksamheterna.

  Karöline: 6 000 passagerare.

  Gästhamn: 1 000 gästnätter.

  Stugby: 40 gästveckor, beroende av hur säsongen räknas, motsvarar det ca 20 % beläggning.

  Försäljning av drivmedel: (diesel) 4 kubikmeter.

Dålig taktik fällde Ronnebyalliansen

vågskål

Det blev ingen lyckad kväll för Ronnebyalliansen vid senaste sammanträdet med fullmäktige i Ronneby. För första gången med ett nyvalt fullmäktige visade Sverigedemokraterna vad åtta mandat kan åstadkomma.

Denna kväll gjorde SD sällskap med vänsterfalangen, vilket resulterade i två rejäla förluster i lika många voteringar. Jag vill göra gällande att Ronnebyalliansen i varje fall vid ett av fallen föll på bristfällig information, ja, helt enkelt dålig taktik.

Första voteringen gällde om miljöskandalen vid reningsverket i Kallinge ska kallas allvarlig händelse eller katastrof! Det gäller upptäckten av höga värden av giftet PFOS i det kranvatten som hämtas från det relativt nybyggda vattenverket i Brantafors, Kallinge.

Trots att dricksvattnet på senare tid har renats med kostsamma kolfilter har nu vattenverket tvingats stänga på grund av att nya höga värden har uppmätts.

Det var när en rapport från kommunala bolaget Miljöteknik skulle behandlas som den ganska unika situationen uppstod att man tvingades tillgripa votering för att ge giftskandalen i Kallinge en benämning.

Trots att Miljöteknik i rapporten kallat giftskandalen för katastrof ville nu Ronnebyalliansen tona ner och kalla det för allvarlig händelse. Detta förslag hade också vunnit i i kommunstyrelsen.

Nu i fullmäktige krävde miljöpartisten Lova Necksten att det skulle kallas vid sitt rätta namn – katastrof. Efter en kortare debatt blev det votering, vilken utföll med 27 röster för katastrof och 22 för allvarlig händelse.

Nästa votering kom när Ronnebyalliansen ville ge tekniska nämnden ett tilläggsanslag på ca 5 miljoner kronor för upprustning av ”Villa Vassen” vid Ekenäs.

En kort stund innan hade kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, klargjort att det nu skulle bli slut på nämnders krav på tilläggsanslag när budgeten visat sig inte hålla.

Nu förespråkade han att tekniska nämnden skulle få ett tilläggsanslag för en viktig upprustning av ”Villa Vassen” vid Ekenäs. Ca fem miljoner kronor var behovet och pengarna behövdes nu för att inte försena upprustningen.

Såväl socialdemokrater som sverigedemokrater och vänsterpartiet var emot och ville att frågan skulle bli föremål för debatt i budgetberedningen. Efter en lång debatt blev det votering och den slutade med att Ronnebyalliansen fick se sig besegrad för andra gången denna kväll. Siffrorna blev 30 röster för en bearbetning i budgetberedningen och 19 för Ronnebyalliansen som ville ha pengarna bums.

Vinnare i voteringen var s, v, sd och mp.

Jag vill hävda att alliansen kom särdeles dåligt förberedda till debatten om ”Villa Vassen”. När oppositionen ifrågasatte den låga arrendeavgiften svarade Roger Fredriksson, m, och Kenneth Michaelsson, c, att intresset för att hyra ”Villa Vassen” och Karön var dåligt och att detta skulle vara förklaringen till det låga arrendet.

Naturligtvis blev detta tändvätska för oppositionen som ansåg att en upprustning av ”Villa Vassen” kanske inte var så självklar med så dåligt intresse. Här föll Ronnebyalliansen på anmärkningsvärt dålig taktik och förberedelse. Satsningen i Ekenäs, Karön och Ronneby hamn är värd ett bättre öde.

Behöver jag påpeka att så här kommer det att bli i framtiden med nya fullmäktige i Ronneby och med SD som vågmästare med 8 mandat.

Ångbåtsstopp i Ronnebyån sedan 1960

IMG_0530

I går när jag vårtalade på Snäckebacken i Ronneby tog jag upp vårt förslag att åter öppna upp för båttrafik i vackra Ronnebyån.  En förutsättning för detta är att betongklumpen (bron vid Ronnebyhamn) byts ut mot en klaffbro.

Jag nämnde alla de vackra båtar som förr i tiden fram till 1960 hade kunnat trafikera ån.

Efter talet hände saker.

Vips hade jag fått en vacker bild på ångslupen Rottne. Avsändare var vännen Micke Berglund som är helsåld på historiska händelser, inte minst i Ronneby.

Av ordföranden i Ronneby Musei- och Hembygdsförening, Björn O Svensson får jag fullödiga fakta om den historiska sjöfarten på Ronnebyån. Han säger:

– I sommar är det 54 år sedan betongförseglingen av åns mynning med fast vägbro i anslutning till den nya Hamnvägen skedde. Från och med sommaren 1960 kunde endast båtar lägre än 1,4 meter vid normalvattenstånd ta sig in. Då Ronnebyån därigenom blev så att säga onåbar för sjöfarten tog Sjöfartsverket sin hand från den och dess status som allmän farled upphävdes.

– I stöpet gick då passagerartrafiken Staden-Brunnen-Karön med den vackra f d ångslupen Rottne, som såldes till Strängnäs. Karötrafiken hade pågått i 90 (!) säsonger med sammanlagt nio ångslupar, därav inte mindre än fem samtidigt och varit av närmast omätlig betydelse för utvecklingen av brunns- och turistorten.

– Rottne var alltjämt populär för badresor till Karön eller Gökalv, till Karörestaurangens danskvällar och för stadens skolbarn till Karö simskola. Det var en verklig institution som stadens fäder, utan att vara tvungna och förmodligen utan konsekvensanalys, raderade bort. Likaså bortsåg de från att åns bryggor var hemmahamn för omkring 120 motorbåtar, de flesta mellan Söderbro och Brunnen och att de större av dessa hade varit beroende av hamnens svängbara järnvägsbro vid högvatten.

– Så samtidigt som Rottne försvann i Danziger gatt på väg till den nya mälarhamnen flyttade de flesta privatbåtarna ut ur ån till Ekenäs, Angelskog och Risanäs.

– Kvar låg den breda ån, lika naturskön som någonsin och med sitt muddrade farledsdjup på 2,4 meter alltså segelbar för ganska stora farkoster, men berövad den livliga båttrafik som om något tillhört Ronneby stadsbilds attraktioner.

Klart med arrendatorer till Karön-Ekenäs

Idag har avtalet med kommunens nya arrendatorer till verksamheterna på Karön-Ekenäs undertecknats. Det är de två lokala företagen Blekan och vänner AB samt Ronneby Brunnspark Vandrarhem och B & B AB som kommer att driva anläggningen.

Överenskommelsen innebär i stora drag att hela anläggningen kommer att vara tillgänglig under sommaren 2014. Restaurangen och serveringen öppnar den 15 maj och Karöline kommer att börja köra reguljärt den 24 maj. Karön-Ekenäs