Nytt blekingesjukhus förenar partier

Sjukhus

Jag känner inte igen mig längre. Jag var på ett av de större varuhusen i Ronneby i dag. Ja, Maxi om det är viktigt att veta.

Där vid en av kassorna mötte jag vänsterpartisten Per Bengtsson. Egentligen kom han bakifrån och skulle liksom jag plocka ner det inhandlade i kassar.

Han var som vanligt sprudlande glad. Han sa:

– Jag håller på och filar på en grej om ett nytt sjukhus.

– Egentligen är det rätt fantastiskt. Jag och en centerpartist har samma åsikt. Va? Helt otroligt, men roligt.

– Du menar Petronella Petersson, sa jag mest som en kontrollfråga.

– Ja, visst, svarade Per och såg snäppet gladare ut än för en minut sedan. Han betonade:

– Slutar Petronella blir det för sorgligt!

Jag hörde rätt, men jag känner inte igen mig. Men vad gör det. Tänk om partierna i Blekinge kunde tänka rätt och gemensamt även i andra viktiga frågor.

Men visst är det härligt att det finns rakryggade politiker som inte väjer för partipiska och som har en sund inställning till ekonomi och miljö, vilket ett nytt sjukhus garanterar.

I sjukhusfrågan har det märkliga inträffat att såväl socialdemokrater som miljöpartister, kristdemokrater och folkpartister plus landstingsdirektör först tar beslut om att lappa och laga och sedan inte kan förklara hur de har kommit fram till sitt beslut.

Mer än en gång har jag hört dem säga:

– Vi har fattat beslut om att rusta upp lasaretten i Karlskrona och Karlshamn för ett antal miljarder och det efter en ”samlad bedömning”.

Som av en händelse läser jag i Grönköpings Veckoblad:

”Någon bestämd definition av nämnda begrepp torde icke finnas, vilket också förklarar dess flitiga användning. Enligt vad ett i staden känt stadsråd en gång anförtrott mig mellan skål och vägg, går den samlade bedömningen till så att man först bestämmer, vilket mål man vill komma fram till, och sedan samlar ihop de data som stöder beslutet.

Om man vill variera sig kan man i stället för ”samlad bedömning” säga, att ”övervägande skäl” talar för den lösning man redan valt.”

Men så kan det väl ändå inte gå till i Landstinget Blekinge?!?

SPF i Blekinge läxar upp politiker

Över en tredjedel av pensionärerna i Sverige har trots bostadstillägg mindre än 10.800 kronor i månaden före skatt i allmänna ersättningar. 

Detta är under EU:s fattigdomsdefinition för Sverige.

”Det är hög tid att politikerna nu lyssnar när vi säger nej till pensionärsskatt och sänkta pensioner och ja till rättvisa villkor för Sveriges pensionärer”.

Detta säger SPF Blekinge som vid sin årsstämma i Ronneby i går antog ett skarpt formulerat uttalande. Uttalandet i sin helhet kan du läsa här:

spf_logo

SPF Blekinge distrikt

 UTTALANDE ANTAGET VID DISTRIKTSSTÄMMA 10 APRIL 2014

Det är många pensionärer i Sverige som tvingas leva med väldigt knappa marginaler. Över en tredjedel av pensionärerna har trots bostadstillägg mindre än 10 800 kronor i månaden före skatt i allmänna ersättningar, vilket är under EU:s fattigdomsdefinition för Sverige.

Inkomstskillnaden mellan pensionärer och löntagare är stor och pensionärerna fortsätter att halka efter. Pension är inget annat än uppskjuten lön och bör självfallet beskattas som sådan. Därför ska pensionärsskatten bort. Dessutom har pensionärerna fått se sina pensioner sänkas 2010, 2011 och 2014 tack vare bromsen i pensionssystemet.

För första gången kommer väljare över 65 år vid årets val att utgöra den största valgruppen. Var fjärde röst är pensionär. Det är hög tid att politikerna lyssnar när vi säger nej till pensionärsskatt och sänkta pensioner och ja till rättvisa villkor för Sveriges pensionärer.

Kjell GG Johansson, Distriktsordförande

Kjell skapade söndagskö i Ronneby

Många blekingar förstår inte Kjell och Kjell i sin tur förstår inte oss Blekingar.

Naturligtvis handlar det om konstnären Kjell Hobjer. Bostadsort Bräkne-Hoby. Född 51. Ett geni, slagfärdig som få och med en rak och okonstlad syn på livet.

Kjell H 1

Han har vänner, många riktiga vänner, men vi ser honom mest ensam på tåget, på gatan, på fiket eller på en parkbänk sugande på en cigg. Många ser honom som ständigt berusad, men det gör ingen vän. Riktiga och nära vänner känner en snäll och vänlig Kjell. Många dömer utifrån utseende och bristfälligt tandbestånd.

Med ett yttre som Kjell blir man ett offer som samhället har svårt att acceptera. Som sådan blir du utsorterad och portad som restauranggäst.

Märk väl, i söndags eftermiddag skapade Kjell en lång ringlande kö till Centrumbiografen. Kjell satt i långsoffan och hälsade välkommen till filmen – ”Vet ni varför jag är som jag är?”. Utsåld föreställning där filmaren Henrik Friberg hälsade välkommen. Bakom dokumentärfilmen står också journalisten Martin Hult.

Kjell stannade för att se introt, som han uttryckte det. Efter föreställningen när applåderna kom fick vi veta att Kjell tagit tåget hem till Bräkne-Hoby. Friberg framförde en hälsning – ”kom gärna på besök och köp min konst.”

Filmen är rak, varm och så nära konstnären den kan bli. Filmarna har lyckats ge en bild av Kjell som många säkert har haft svårt att hitta.

Kjell 3

Kjell är en konstnär med stor bredd där publiken får ta del av hans offentliga utsmyckning med bl.a. ”Gubbkvinna” i Ronneby Brunnspark och hans inte lika kända glaskonst.

Kjells träffsäkra kommentarer i filmen är många. Den här stannar kvar i minnet därför att den är så självklar och träffsäker och som visar hur vi människor är:

”Om jag inte har några tavlor med mig när jag går på stan, frågar folk om jag inte har några tavlor att sälja… och har jag tavlor med mig… är det ingen som vill köpa. I andra fall är det fel färg…

Hur f-n ska ni ha det?”

Ja, hur ska vi ha det i vår framtida relation med länets store konstnär?

Dåtida Kallinge skildras i deckare

Dag Öhrlund

Det är inte varje dag som en skildring av ett Kallinge på 60-talet dyker upp i en deckare. Men nu har det inträffat och naturligtvis hajade jag till. Samhällsskildringen var så precis varför jag bara måste läsa den två gånger.

Deckaren är skriven av Buthler & Öhrlund, Dan Buthler och Dag Öhrlund. ”Förlåt min vrede” är titeln och kom 2009 men har därefter getts ut ett antal gånger som pocket.

Personen i boken kallas Bogomir och kom med sina föräldrar från Jugoslavien till Kallinge våren 1963. Pappan hade fått ett välavlönat arbete på en av industrierna på orten.

Citat ur boken:

” Den blekingska byn. Omgiven av lantbruk och skogsmarker, vilade på några få men mycket stabila ben när det gällde försörjning. Djupafors pappersbruk gick för full maskin och det var strålande tider. Även på Kockums Jernverk märkte man att framtiden tycktes så ljus att alla måste ha solglasögon. Den tredje stora arbetsgivaren var flygflottiljen F 17.

Dessa tre huvudarbetsgivare gav i sin tur näring åt en rad mindre verksamheter. Runt torget i Kallinge låg två bagerier och ett konditori, en Konsumaffär och en cykel- och sportaffär, en järnhandel och en köttbutik, en mindre restaurang och några frisersalonger.”

Öhrlund 2

Varför denna kunskap om Kallinge? Därtill placerad i en bra deckare?

Förklaringen heter Dag Öhrlund. Han föddes i Stockholm 1957 och kom som tvååring till Kallinge. Hans pappa, Carl-Eric Öhrlund hade blivit utnämnd till flygchef vid F 17 1959 och med majors grad. En tjänst han stannade på till 1961 då han utnämndes till baschef och överstelöjtnant. Carl-Eric slutade 1966. Han var således placerad vid F 17 under A 32 Lansen-epoken.

Dag Öhrlund växte alltså upp i Kallinge och blev på 70-talet journalist. Han har också haft stora framgångar som fotograf och har nu ett 30-tal böcker som bär hans signum. Han debuterade som författare 1995 och då med ”Polispatrullen”.

”Förlåt min vrede” är inte bara en rasande bra deckare med ytterst oväntad upplösning utan bjuder också på ett extramaterial som behandlar kriminalteknikerns vardag. Ett arbete som Dag Öhrlund under åren har skildrat i sina otal tidningsartiklar.

Idén nytt sjukhus har stärkts

Så länge det rådde tveksamhet kring Petronella Peterssons framtida politiska engagemang i landstinget hade Sune Håkansson i Blekingepartiet gärna sett henne på en framskjuten plats i sitt nystartade parti.

När nu Petronella har bestämt sig för att kandidera för Centerpartiet (se mitt blogginlägg längre ner) ja, då säger gentlemannen Sune Håkansson så här:

– Det är glädjande att Petronella kandiderar. Därmed ökar chanserna för att vi får ETT sjukhus, rimligen mitt i Blekinge.

Om jag bortser från icke oväntad lokal politisk hysteri i Karlskrona, där kommunpolitiker nu försöker ta över landstingsfrågorna (!) då har onekligen idén om ett nytt sjukhus fått ett allt starkare marknadsvärde. Det gäller nu att de krafter som ser logiskt och framsynt på sjukhusfrågan kan visa upp ett samarbete som gagnar hela länets befolkning. Jag vill tro att den möjligheten finns hos många politiker. Det gäller dock att överge invanda politiska mönster och se framtiden för Blekinge ur ett nytt perspektiv.

Blekingepartiet fortsätter att fylla sin varvade landstingslista med namn. Klara hittills är:

Sune Håkansson, Johannishus, Monia Svensson, Saxemara, Lars Andreasson, Ronneby, Ros-Marie Ronnehed, Ronneby, Per Gunnar Johansson, Hallabro och Per Ericsson, Skönevik.

Landstinget och Karlskrona kommun JO-anmälda

Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun har anmälts till Justitieombudsmannen (JO). Det är Paul Melén f.d. aktiv socialdemokrat i Karlskrona som har lämnat anmälan. (Se mitt blogginlägg längre ner med rubriken- ”Paul Meléns syn på landstingsfest”)

Ltloggo_63mm

Paul Melén har under en längre tid följt händelseutvecklingen med bl.a. flytten av Musik i Blekinge men också samarbetet mellan Karlskrona kommun och Karlskrona Hockeyklubb. Även BTH och Region Blekinge omfattas av anmälan. Nu senast, och det som har föranlett en omfattande anmälan till JO, är de uttalanden som arenachefen, Mikael Fransson gjort till SVT:s Blekingenytt.

I anmälan skriver Melén:

”Mikael Fransson, verksamhetschef vid kommunala arenan i Rosenholm har bedömt att landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola inte ska behöva betala 25.000 kronor i hyra för de trivselevenemang som ska arrangeras i Telenor Arena i Rosenholm.

Både Landstinget Blekinge och BTH är samarbetspartner med Blekinge Healt Arena där Mikael Fransson är projektansvarig och som gått in med stora pengar i mångmiljonbelopp under 6 år.

Landstingsdirektör Peter Lilja har inte följt lagen om offentlig upphandling då man beslutat att ha en personalfest utan har istället givit det uppdraget till Paraply AB som har ett fyraårigt ramavtal med Utveckling i Karlskrona AB där Mikael Fransson tidigare var vd.”

Paul Melén påpekar i sin anmälan till JO att landstingets revisorer redan tidigare har påpekat felaktigheten med att inte upphandla.

”Detta har landstingsdirektören trotsat och för att snygga till ”missen” har man gjort en efterhandskonstruktion där kostnaden understigen beloppet för offentlig upphandling – 270.000 kronor.”

K-a

Paul Melén lyfter också till offentligheten – ”att det redan finns en anmälan ställd till Riksrevisionsverket mot Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som ingått i projekt trots att man var nära att bli tvångsförvaltade med 35 miljoner kronor i förlust.” Han fortsätter:

” BTH var samarbetspartner i Blekinge Healt Arena och de hyr skolan av Kruthusen AB, ett kommunalt fastighetsbolag som lät Region Blekinges verksamhet hysas in i lokaler som hyrdes av BTH. Men det fanns inga kontrakt mellan Regionen och Kruthusen beroende på att kontraktet stod på BTH”

Paul Melén har i eftermiddag dessutom berättat att han har satt Karlskrona kommuns revisor Bo Löfgren på ett spår som gäller en förmodad uppgörelse mellan Karlskrona Kommun och Karlskrona HK.

” Det har berättats i hockeykretsar att Karlskrona kommun tydligen har låtit personal arbeta vid matcher men under flera år undvikit att debitera någon kostnad för utfört arbete. Nu får vidare utredning visa om detta stämmer”

Stort centerstöd för Petronella

petronella

Förtroendet för Petronella Petersson är stort inom centerpartiets kretsar i västra Blekinge. Hon toppar landstingslistan för Karlshamnskretsen och hon intar andraplatsen i Listerkretsen.

Därmed kan Sune Håkansson i nybildade Blekingepartiet sluta drömma om att kunna värva denna toppkandidat. Det var när Petronella för kort tid sedan lämnade som gruppledare och också sin ordinarie plats i landstingsstyrelsen som dessa förhoppningar föddes.

Kretsen i Karlshamn toppar nu med Petronella Petersson därefter följer Malin Åman och Ola Persson på den kommande valsedeln.

Listerkretsen toppar med Malin Åman, Petronella Petersson och med Jesper Bengtsson, Sölvesborg på tredje plats.

Naturligtvis måste det nu i centerkretsar höras många djupa suckar av lättnad när Petronella ställer sin kunskap och kraft till partiets förfogande. Hon har rutin och är den som starkast förknippas med Centerpartiet, i varje fall på landstingssidan.

Hon är ung, fyller 42 i år och har mycket ogjort. Dessutom är hon en förbaskat rak och ärlig politiker, vilket det råder brist på i många partier i dag.

Petronella är fast övertygad om att Blekinge behöver ett nytt sjukhus centralt i Blekinge medan hennes partivänner först vill ha fler siffror på bordet innan man kan ta ställning. Detta till trots har t.ex. Kenneth Michaelsson i Ronneby sagt att han och centern vill ha ett nytt sjukhus i Bräkne-Hoby, men med brasklappen att först få fler siffror. Motsägelsefullt. Ja, visst.

Centerpartiet är att gratulera till sitt goda omdöme att toppa med Petronella i västra Blekinge. Ett viktigt val för hela sjukhusfrågan. Eftersom jag tillhör gruppen som arbetar för ett nytt sjukhus, centralt placerat, är jag också givetvis nöjd.

Centern i Blekinge velar om sjukhus

Naturligtvis kan det ha sin risk att 1 april berätta att man vill bygga ett nytt sjukhus i Bräkne-Hoby. Det var nämligen vad centerpartiet i Ronneby valde att göra.

Gruppledaren Kenneth Michaelsson satte ner foten och deklarerade att centerpartiet i Ronneby säger ja till ett nytt sjukhus och nej till att lappa och laga nuvarande två sjukhus i Karlskrona och Karlshamn.

Samtidigt blev det ett svar på min fråga här i bloggen den 25 mars när jag ställde följande fråga:

” Eftersom det har skördats offer även inom Centerpartiet i detta fall, ska det bli intressant och invänta Kenneth Michaelssons ställningstagande i frågan. Säger han nej till nytt sjukhus centralt i Blekinge, och det verkar så just nu, ja, då är han redan på förhand en förlorande kandidat.”

Tack för svaret och det gläder naturligtvis, men det hade varit betydligt rakare om Centerpartiet i Blekinge hade varit helt enigt i frågan. Det är man inte och därför har centerns mångåriga gruppledare i landstinget, Petronella Petersson tvingats lämna inte bara gruppledarskapet utan också sin ordinarie plats i landstingets styrelse.

I en tidningsartikel beskrev hon sitt beslut så här:

”Främsta orsaken till att jag lämnar är sjukhusfrågan där jag inte har partiets stöd. Partiet har beslutat att frågan ska utredas ytterligare och att beslut ska tas efter valet, vilket jag inte kan ställa upp på.”

Hon är nämligen övertygad om att ett enda sjukhus är det bästa för Blekinge. Den linjen kan hon rösta för som vanlig ledamot, men inte som gruppledare.

Dessa fakta har nu upprepats av Kenneth Michaelsson:

–  Först efter ytterligare utredningar, som visar vad de olika alternativen kostar, kan det bli aktuellt att ta beslut och sådana fakta finns först efter valet.

Frågan blir då: om inga ytterligare siffror presenteras, och mycket tyder på det, vad blir då centerpartiets 1:a aprillöfte om ett nytt sjukhus i Bräkne-Hoby värt? Hur ska då Kenneth Michaelsson och hans partivänner i Ronneby agera? För mig låter det mest som ett löfte som saknar substans.

Dessutom har envisa uppgifter nått mitt vänsteröra (hör bäst med det) att Sune Håkansson nu gör intensiva försök att övertala Petronella Petersson att välja Blekingepartiet istället för centern. Vi får vänta och se.

Avgå – är det att ta sitt ansvar?

images8BJUEGZ6

Jag har genom åren allt för ofta sett och hört politiker som hävdar att de tar sitt ansvar och avgår när de har handskats ovarsamt med skattemedel. Hur då ansvar? Hur tar man ansvar genom att sticka svansen mellan benen och dra? Att ta ansvar är väl att stanna kvar likt sjökaptenen och försöka rätta till de fel man begått?

I dagens två lokaltidningar dyker begreppet upp igen. Nu gäller det f.d. socialdemokratiska politikern Mats Johansson som fick kicken från Karlskrona HK i december. Föreningen redovisade i går öppet sina miljonskulder. Stora problem återstår.

Nu säger Mats Johansson:

– Visst tar jag ansvar, men bara fram till december!

Han känner således endast ett visst ansvar för att föreningen nu står med byxorna nere med bl.a. leverantörsskulder i storleksklassen 3 miljoner kronor. Men det var onekligen han som ansvarade för budgeten och den gäller fortfarande.

Reportern ställer frågan:

– Vad krävs för att få föreningen på fötter?

Mats Johansson svarar:

– Hårt arbete. Alla behöver kliva fram och ta ansvar.

– Jag tog mitt ansvar när jag fick lämna föreningen.

Hänger du med? Jag gör det inte.

Hade Mats Johansson varit en hedersman, en framstående ledargestalt, borde han också ha ställt upp med hårt, oavlönat arbete för att eventuellt reda ut de stora ekonomiska problemen.  Då hade både han och föreningen kunnat få lite av hedern tillbaka. Inte minst inför fortfarande lojala leverantörer.

Paul Meléns syn på landstingsfest

Paul Melén har varit aktiv socialdemokratisk politiker i Karlskrona och arbetar i dag för Blekinge Läns Nykterhetsförbund. Han är musiker och något av dokusåpaveteran. Han kan sitt Karlskrona och följer det politiska skeendet ingående.

I dag har han gjort ett inlägg på Facebook som gäller den personalfest som Landstinget Blekinge ska arrangera i maj och som jag kommenterat i denna blogg längre ner. Frågan gäller landstingsdirektör Peter Lilja som vill undvika en offentlig upphandling inför festen.

Här Paul Meléns inlägg:

”Mikael Fransson, Utveckling i Karlskrona AB:s VD, har bedömt att Landstinget Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola inte behöver betala 25 000 kr i hyra för det trivselevenemang man ska ha i arenans lokaler då deras ansökan blivit beviljad.

Både Landstinget Blekinge och BTH är samarbetspartner med Blekinge Health Arena där Mikael Fransson är projektansvarig och som gått in med stora pengar i mångmiljonbelopp under 6 år.

 Landstingsdirektören Peter Lilja har inte följt lagen om offentlig upphandling då man beslutade att ha evenemanget utan hade gett det uppdraget åt Paraply AB som har ett fyraårigt ramavtal med Utveckling i Karlskrona AB där Mikael Fransson är vd!

Landstingsrevisorn har påpekat om felaktigheten med att inte upphandla, men Landstingsdirektören har gjort det ändå och för att snygga till missen gör han en efterhandskonstruktion där man fixar till  kostnaden så den understiger det belopp man har för ramen av offentlig upphandling. Eventbolaget kanske gör en billigare meny?

Men frågan är om Landstingsrevisorerna kan bevilja ansvarsfrihet för en efterhandskonstruktion då Landstingsdirektören och Ledningen medvetet haft en klar strategi och överenskommelse med Utvecklingsbolagets VD och eventbolaget Paraply.

Detta kan bli tredje gången som ett Socialdemokratiskt lett Landsting Blekinge inte beviljas ansvarsfrihet.

Senast detta skedde var 2011 och då beslöt Landstingsrådet att stanna kvar trots samstämmig syn på nekad ansvarsfrihet från så väl interna som externa revisorer.

 Samma Landstingsråd har anställt dagens sjukhusdirektör och ansvarar också ytterst för de uppgörelser och beslut som fattats i ärendet.

För att förstå helheten så är Mikael Fransson  en gång handplockad av det gamla Socialdemokratiska Kommunalrådet Mats Johansson.

Mikael Fransson blev då anställd som Arena Rosenholms AB VD. Seden sjösatte man projektet Blekinge Health Arena där Mikael Fransson satte sig själv som projektansvarig på halvtid och den andra halvtiden behöll han som Arenabolagets VD.

I projekten återfanns  olika partners och förutom Region Blekinge, där det gamla Kommunalrådet  satt som regionråd och ordförande i Karlskrona Hockeyklubb, fanns även Blekinge Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge.

Man ansökte om EU-pengar från tillväxtverket och man anställde dåvarande Hockeytränaren och fystränaren i verksamheten på halvtid med lön på 35 000 kr i månaden.

 Efter 3 år var projektet slut och man hade fakturerat för 250 000 kr men kostnaderna hamnade på ca 20 miljoner i back.

De utlovade löftena i ansökningen om bland annat sjuttio anställda infriades inte men man beslöt att köra en vända till och då fick Landstingsdirektören en framskjutande roll och han skulle omstrukturera projektet till föreningsform.

Nu försvann Hockeyklubbens chans att slippa en del av sina kostnader och man tillsatte en ny chef för testcentret, en man vars organisation är partner i projekten nämligen Blekinge idrottsförbund vars huvudsakliga inkomst kommer ifrån Landstinget.

Hans arbetstid var idrottsförbundets insats i projekten och i ansökan till tillväxtverket  ansökte man på den summa som hans lön är per år.

Karlskronas stora Arenasatsning gick nu vidare i en ny fas man skulle nämligen starta ett utvecklingsbolag och ansvarig för detta blev det Kommunala fastighetsbolaget kruthusen AB VD, ett bolag som förekommit flitigt i Historien om Regionflytten i våras med region Blekinge. Blomquist fastigheter och S- regionrådet och regiondirektören och BTH högskolan.

Man ansökte här på tillväxtverket 11 miljoner för det nya bolaget men man hade ingen likviditet på den summa man sökte för det skulle godkännas av Karlskrona fullmäktige några veckor efter men då anser jag att ansökan faller inom ramen för bedrägeri kanske?

Bolaget bildas och Mikael Fransson blir sedan VD för detta och sluter ett fyraårigt ramavtal med eventbolaget som idag skall genomföra Landstingseventet.”