Sölve Mattsson – bandyns idealist

Jag har upplevt bandymål sjunka genom isen i pågående seriematcher. Jag har sett böljande isar under bandyspelares seriekrigande. Jag har inte utan rädsla varit vittne till att hörnläggningar i bandy fått avbrytas på grund av sviktande is när lagen samlats framför målet.

Inte minst har jag förvånats över bandyfolkets tålamod och uthållighet i att genom årtionden vara hänvisade till vädrets makter. När frågan om uppgivenhet har ställts har svaret varit ensidigt och med kraft uttalat:

-Bandyn i Blekinge kan ingen ta död på. Bandyfolket är ett segt släkte. Vi kommer aldrig att ge upp!

Dessa repliker har han genom åren uttalat tusentals gånger. Lika ofta har han envist upprepat:

-Bygg en konstfrusen bandybana!

Dessa klingande och välkända repliker kan jag fortfarande höra i mitt inre när jag och många andra hängivna bandyvänner har tvingats konstatera att bandysportens främste förespråkare har lämnat jordelivet.

Sölve Mattsson i Ronneby vigde hela sitt långa aktiva liv åt bandysporten. Han var bandyn trogen in i det sista. Här tillsammans med en annan FBK-veteran, Nils ”Dulla” Svensson.

Sölve föddes 16 november 1930 och avled den 17 juli 2018. Sina ledarkrafter har han troget ägnat Fredriksbergs BK och Blekinge Bandyförbund men lite fotboll blev det i unga år.

Han har genom åren i rubrikform begåvats med ett stort antal titlar. Några av dem:

 ” Bandyns ”Grand old man”. ”Mr. Bandy med rötter i fotbollen.” ” Bandylegendaren.” ”Har personifierat bandyn i Ronneby.”

Naturligtvis har en bandysportens veteran som Sölve Mattsson också fått motta många utmärkelser för sina ledarinsatser. Här några av de tyngsta:

1987 Årets ledare, pris utdelat av Blekinge IF och ABF. 1989 Kungapokalen, ovanlig utmärkelse från Svenska Bandyförbundet och 1993 Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld.

Han valdes in i Fredriksbergs styrelse redan som ung och där blev han till mångas glädje kvar åtskilliga år. Han var själv aktiv bandyspelare fram till 1960 då han valde att helt ägna sig åt ledarskap. Revisor och styrelseledamot sedan 1950. Ordförande från 1966 – 2007, i 41 år. Utnämnd till hedersordförande från juli 2007. Lagledare 1972 – 1989. Sina krafter ägnade han också åt Blekinge Bandyförbund. Han hade uppdrag där från 1965 och valdes till dess ordförande 1989.

Jag kan fortfarande se Sölve framför mig knycka på nacken och vresigt utbrista:

-Vi måste få en konstfrusen bandybana. Det måste vara vår tur någon gång.

Han och övriga bandyvänner fick vänta länge, drygt 60 år innan den konstfrusna bandybanan var ett faktum. Sölve hann uppleva tillblivelsen 2011 och han var naturligtvis en självklar hedersgäst på plats när banan invigdes en februaridag 2012.

Bandysporten i Blekinge har genom åren genomlidit många kriser. Det var Sölve medveten om men han upprepade envist:

”Vi är de sista entusiasterna. Bandysporten ska ingen kunna ta död på.”

Att bandysporten t o m skulle överleva Sölve Mattsson själv var hans önskan och han blev till slut bönhörd. Tack Sölve för många inspirerande möten genom åren. Vi är många som har anledning att beundra och tacka för dina insatser.

Snart åkbar is på Lugnevi

img_0906

Ismakarna i Fredriksbergs BK har påpassligt utnyttjat de senaste dygnens lägre temperaturer. Grundspolningen är redan avslutad och nu har turen kommit till ismaskinen som får ta över det fortsatta arbetet med att skapa åkbar is.

Eftersom temperaturen ska fortsätta ner mot nollstrecket räknar man med att ha premiär redan i slutet av kommande vecka.

Nu har slangarna lagts åt sidan och nu fortsätter vattenbegjutning och hyvling fram till åkbar tjocklek.

Foto: Micke Berglund

img_0790-2

Rune gav naturen ett nytt ansikte

”Hej!

Det är Rune i Sölvesborg.”

Dom telefonsamtalen kommer inte längre. Rune är död. Vi, hans vänner, har svårt att fatta att denna idrottens kraftkarl och profil har nått det definitiva målet.

Som idrottsutövare var det full fart som gällde. Rune Johansson valde alltid raka spåret och som orienterare försökte han t o m flytta på stenmurar. Naturligtvis var det för hans motståndare i såväl bandy, ishockey som fotboll inte nådigt att söka närkontakt med expressloket från Hasselstad.

img151

Rune växte upp i Hasselstad men var på senare år bosatt i Sölvesborg dit kärleken till Laila förde honom. Rune var fem dagar från att fylla 78 år.

När Rune i Sölvesborg ringde mig på senare år var det mest för att snacka miljöfrågor som hade med F 17 att göra. Att påstå att han var starkt engagerad i dessa frågor vore att förminska hans uthållighet och kunskap. Han var uppslukad av ämnet och förde ständiga dialoger med högdjuren inom såväl försvar som miljödomstol.

Rune var också experten som ställde upp när människor i Bredåkra och Hasselstad behövde hjälp med förhandlingar gentemot staten när hus skulle inlösas, rivas eller bullerisoleras.

Mitt sista, större samarbete med Rune fick jag uppleva den 27 oktober 2015. Han och jag hade bjudit in folket i byn för att ta del av vår sammanställning av rivna hus där Rune klädde bilderna med ord om människorna som en gång bebott de hus som inte längre finns. Bygdegården i Hasselstad var knökafylld till sista sittplats och berättelserna och minnena var naturligtvis många vid det avslutande kaffet.

dsc00516

Rune minns jag bäst och mest intensivt som orienterare. Han greppade karta och kompass första gången 1951. Han cyklade via flygfältets norra del från Hasselstad och nådde bastu- och klubbstuga relativt lätt vid Sänksjön. Rune visade tidigt att han var en vinnartyp, inte minst hade han stora framgångar i klubbens många budkavlesegrar.

Men det var ändå ett vandringspris i Skogsvandrarnas ungdomstävling – ”Kurts Minne” som han ständigt ville minnas och berätta om. Han tog priset för alltid och året var 1958. Prisutdelare var klubbens främsta löpare, Leo Gustavsson.

Rune var född till idrottare men också som föreningsmänniska. Han hade att brås på, hans pappa Erik var Hasselstads starke man och socialdemokrat. Intresset för samhället Hasselstad gick så att säga i arv.

Rune spelade ishockey och fotboll för Kallinge SK och han rullade bandybollen i Fredriksbergs klubbdress. Han var också domare.

dsc01759

Skogsvandrarna har upphört som förening, boken blev till ett avslut. Däremot är vi en tapper skara som har fortsatt att träffas med nostalgiska promenader och samlingar vid klubbstugan. Rune var naturligtvis en av oss, in i det sista. Även i arbetet med boken.

Jag vill minnas vännen Rune med ett citat från boken ”Skogsvandrarminnen” där Leo Gustavsson beskriver Rune med bl a följande ord:

”Runes löpstil i skogen var väl inte den allra smidigaste men kraftfylld och framåtriktad. Hinder som fanns i vägen ville han inte godta, snarare ändra på.” På så sätt gav Rune naturen ett nytt ansikte.

Fredriksbergs BK får höjdarbesök

I morgon fredag kommer idrottens höjdare till Lugnevi i Ronneby. Det blir besök av Riksidrottsstyrelsens ordförande, Björn Eriksson och Blekinge Idrottsförbunds ordförande, Lars Olsson. På plats kommer också länets landshövding, Berit Andnor att vara.

Det är anläggningen med konstfrusen bandybana och klubbhus som besökarna vill få en närmare information kring. Det blir Lars Andreasson, ordförande och klubbchefen Erland Jacobsson som kommer att lotsa dem runt anläggningen.

Första spadtaget togs den 22 augusti 2011 efter drygt 60 års politiskt manglande. Tala om långbänk. Arenan kunde invigas i februari 2012.

Besöket hänger samman med att Blekinge Idrottsförbund på fredagskvällen arrangerar sin årliga idrottsgala.

Lugnevi kontraktlöst sedan 2012

En skandal inom idrotten i Ronneby är under uppsegling. Det är Fritid- och Kultur i Ronneby kommun som inte har lyckats upprätta ett kontrakt för skötseln av Lugnevi bandybana. Fredriksbergs BK har fortfarande, efter tre år, inget gällande kontrakt.

Nu har föreningen ställt ultimatum:

”Är inte avtalet klart och underskrivet den 17 december kan Ronneby kommun förbereda sig på att överta driften av anläggningen från 1 januari 2016. I det läget blir Fredriksbergs BK hyresgäster.”

Det är en intern kommunikation inom föreningen via epost som jag har tagit del av, även en skriftväxling mellan t f förvaltningschef, Susanne Öström vid Fritid och Kultur och föreningen.

I december 2011 togs bandybanan på Lugnevi i bruk. Den invigdes formellt den 4 februari 2012. Redan det året, anser nuvarande ordförande i FBK, Lars Andreasson, att avtalet för drift och underhåll av banan sades upp.

Fritid- och Kultur anser dock att avtalet sades upp först den 25 juni 2013. Detta datum finns protokollfört vid ett sammanträde med Fritid och Kultur den 20 augusti i år. Vid det sammanträdet beslutades att en garanti för säsongen 2015/16 om 400 000 kronor ska utgå som driftbidrag till FBK för skötsel av anläggningen.

Vid det sammanträdet beslutades också att kommunjuristen skulle få i uppdrag att omförhandla avtalet i enlighet med kommunens standard och i samråd med Fredriksbergs BK.

FBK har efter nämndens sammanträde den 20 augusti haft en träff med t f förvaltningschefen och juristen. Men detta till trots är avtalet fortfarande långt ifrån klart.

T f förvaltningschef, Susanne Öström, skrev den 24 november till ordförande Lars Andreasson i FBK:

”Vi träffas internt i kommunen på fredag kring ert avtal. Återkommer efter detta möte. Vår planering är att det ska vara klart och kommunicerat med er för att lämna vidare för beslut innan jul”.

Tre dagar senare kom ännu ett mail till Andreasson från Öström:

”Avtalsskrivningen för Lugnevi är komplicerad. Vi har varit i kontakt med jurister på Sveriges kommuner ocdh landsting, SKL. Efter denna dialog så gör vi bedömningen att vi skall ha en dialog med nämnden vid nästa sammanträde den 15 december. Vi återkommer efter detta”.

På detta svarar Lars Andreasson:

”Är inte avtalet klart och underskrivet den 17 december kan Ronneby kommun förbereda att överta driften av anläggningen från den 1 januari 2016. FBK blir då hyresgäster.

Vi har inget avtal det sades upp 2012 från vår sida.

Förhandlingar har pågått i minst tre år och nu är vårt tålamod slut.

Vi uppfattar att Ronneby kommun handskas med oss som en leksak och med jämna mellanrum skymfat oss samt förhalat avtalet i flera år”, skriver Lars Andreasson.

Ett första avtal skrevs hösten 2011 och avtalstiden skulle omfatta 2012-01-01 – 2021-12-31 men sades upp redan 2012, hävdar föreningen som har begärt högre ersättning eftersom skötseln av banan kräver betydligt större arbetsinsatser än vad man trodde från starten.

 

Vintern har kommit till Lugnevi

IMG_0786

Lugnevi i Ronneby har is! Den är ännu tunn men i dag på förmiddagen (lördag) var det dags att blanda krita i ismaskinens vatten för att få fram det vita underlaget.

Åkbar is kan vara ett faktum i mitten av nästa vecka men då måste vädergudarna vara på bra humör. Det kan komma snö i kväll och i natt och det kan försena tillfrysningen, säger ismakarna i Fredriksbergs BK. Några plusgrader framöver inverkar inte nämnvärt. Det är den första spolningen som måste ske med minusgrader.

IMG_0790

Spolningen av Lugnevi startade i torsdags och pågick fram till 3-tiden natten till lördagen och nu är det ismaskinens tur att göra resten av jobbet.

Bilder: Micke Berglund

Bandyhjärta

 

Lugnevi snyggas till inför säsongen

IMG_0737

I dag lördag är det full fart i buskarna och högt upp i strålkastarstolpar på Lugnevi. Det är arbetsdag inför säsongen som sakta närmar sig.

Man kan påstå att manegen krattas och snyggas till på alla tänkbara sätt. I dag är det trädgårdsredskapen som är mest gångbara.

IMG_0740Tävlingsmässigt har såväl a-lag som ungdomsgrupperna redan startat sina förberedelser. Det unga a-laget har varit på is i Kallinge en dryg månad.

Bandysporten har alltid levt högt på medlemmars idealitet och fortfarande lever denna livsstil inom Fredriksbergs BK. Arbetsdagen i dag är ett bra bevis för detta.

Bilderna har tagits av Micke Berglund som använt sina händer även med andra ”verktyg”.

IMG_0738

 

IMG_0741

 

 

Bandyfolk i Ronneby bygger vidare

Den konstfrusna bandybanan på Lugnevi i Ronneby är ordentligt etablerad och nu bygger medlemmar i Fredriksbergs BK vidare. Vid en arbetsdag på lördagen var det bl a bollplank och läktarbygge som stod på programmet.

IMG_0596

Plankbygget på ena kortsidan ska förhindra bandybollar att hamna i Miljötekniks damm.

IMG_0593

Det var stor åldersspridning på de hantverkare som ställde upp och många yrken är representerade. Roger Johansson är mångårig bandyspelare i FBK och yrkesverksam som rörmokare på NVS i Ronneby. Här svetsar han på läktaren.

IMG_0592

Seniorbröderna, Börje, tv, och Ove Rosenqvist bildade arbetslag tillsammans med förra ordföranden, Peter ”O-et” Olofsson.

Kommande säsong startar med hemmamatch för FBK den 15 november. Samma dag firar klubben 80 verksamma år. En historisk och envis resa som är imponerande.

IMG_0595

Nytt för den kommande säsongen är två läktare och skyddande spelarbås som nu efter lördagens arbetsinsats står färdiga.

IMG_0594

Bilderna har tagits av vännen Micke Berglund som naturligtvis ingick i lördagens arbetslag. Lön för mödan – grillad korv.

Bandy-VM till Ronneby 2014

Bandyhjärta

Grattis Fredriksbergs BK och Ronneby som i dag nåddes av beskedet att VM för pojkar 15 avgörs i Ronneby på den snart två år gamla bandybanan på Lugnevi.

Mästerskapet avgörs den 6 – 9 februari och utgör ett första större uppmärksammat mästerskap i Ronneby. Fler lär komma. Svenska Bandyförbundet gillar anläggningen  och här kom ännu ett bevis på detta.