Arvoden utan arbetsinsats överklagas

Nu överklagas utbetalning av arvoden till fyra ledamöter i Ronneby kommun som lovats arvoden för 200 000 kronor trots att de inte tjänstgjort.

Det är Per Ericsson, Ronneby som i dag har överklagat ärendet till Förvaltningsrätten i Växjö. Han anser det inte vara skäligt att arvodera f d ledamöter i ett utskott då något krav på motprestation inte finns.

”Det finns således ingen laglig grund för att göra utbetalningarna som beslutats,” skriver han vidare. Han yrkar att Förvaltningsrätten i Växjö undanröjer beslut i Ronneby kommuns personalutskott 2014-10-06 § 17 då det saknar lagstöd samt att Förvaltningsrätten i Växjö utfärdar inhibition tills ärendet är avgjort.”

Nedan brevet i sin helhet.

Obs. klicka i bilden för bättre läsbarhet.

Överklagan