Kunskapscentrum klubbat i Ronneby

Tisdag förmiddag:

-Kommunstyrelsen har just beslutat att ett nytt kunskapscentrum ska etableras i Ronneby. Nu ska det tas fram förslag på placering av ny skola och budget för genomförandet.

Det meddelar utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg på sittande sammanträde. Han tillägger:

– Detta är ett jättebra och ett mycket positivt beslut.

Saknar Ronneby kommun regelverk?

Jag tar mig för pannan och blir chockad över en kommentar från Peter Lindström, Ronnebypartiet efter att han läst min blogg om revisorernas granskning av bl a föreningsavtal som gäller anläggningar.

Så här kommenterar han blogginlägget på Facebook:

Peter L

Peter LindströmEtt övergripande regelverk vore inte fel. 

Peter Lindström är ledamot i Fritid- och Kulturnämnden och avslöjar därmed indirekt att kommunen saknar ett övergripande regelverk för avtal med föreningslivet. Jag vill inte tro att det är så illa. Däremot måste nu frågan ställas – har verkligen en förvaltningschef oinskränkta rättigheter att handskas hur som helst med kommunala medel när det gäller att skriva avtal med föreningar? Var går en rimlig gräns, om det nu finns regelverk?

Att som i KRIF-fallet ge ett dolt ekonomiskt stöd i form av att köpa inventarier i föreningens VIP-rum för drygt 100 000 kronor. Måste inte nämnden stå bakom ett sådant beslut eller i varje fall presidiet? Eller har denna ekonomiska hjälp dolts med presidiets goda minne? I så fall är tilltaget än mer betänkligt. Ett avtal som löper över flera år ska t ex underställas kommunstyrelsen för beslut.

De signaler jag har fått pekar i annan riktning, nämligen att presidiet inte har känt till de ”turer” med KRIF som jag har relaterat i bloggen. Politikerna i presidiet har framställt önskemål att få en egen redovisning men fått beskedet av revisorerna att man vill ta ett helhetsgrepp och det kan ta sin tid.

Till Peter Lindström vill jag säga att frågan inte gäller föreningsbidrag utan avtal som reglerar t ex drift, underhåll och publikintäkter i anläggningar.

Varför socialdemokrater inte hälsar

Socialdemokraterna i Ronneby har överklagat beslutet som innebär att Anna Carlbrant, Ronnebypartiet har fått en insynsplats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Hon har ingen rösträtt men har yttranderätt.

Socialdemokraterna har också gjort en affär av att hon är fullt arvoderad med ca 20 000 kronor i månaden. Enligt en intervju i tidningen Sydöstran har det av detta skäl gått så långt att vissa socialdemokrater slutat att hälsa på Anna Carlbrant, en vuxenmobbning ej värdig aktiva politiker.

Man kan lockas tro att Carlbrant inte har någon uppgift att fylla i utskottet, men det är fel, hon utgör en kommunikationslänk mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och den nybildade personalberedningen. Enligt beslut i fullmäktige ska hon också utforma tjänsten efter hand som den nya organisationen sätter sig.

Sossar

Anna Carlbrant berättar att hon upplever dagens situation med agerande socialdemokrater som olustig. Hon nämner också att hon efter valet blev uppvaktad av s-ledningen som ville ha ett samarbete med Ronnebypartiet, Miljöpartiet och Vänstern. Ni som läser denna blogg vet att medlemmarna i Ronnebypartiet sa nej till ett sådant samarbete. Men Carlbrant berättar inte hela sanningen.

Så här ser dock sanningen ut:

Malin Norfall, socialdemokrat uppvaktade flitigt just Anna Carlbrant efter valet och då var arvodet inget problem.  Malin Norfall erbjöd henne att utan vidare bli 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen om Ronnebypartiet gick i allians med dem.

Problemet var bara att Norfall inte hade sitt erbjudande förankrat hos varken vänstern eller miljöpartiet. Det är nämligen högst osannolikt att t ex. Peter Bowin, v, skulle ha sagt ja till en så eftertraktad position ur såväl prestige som ekonomisk synvinkel och själv bli utan.

Men socialdemokraterna kör naturligtvis ett helt annat spår när de nu överklagar insynsuppdraget och inte minst dess arvode.

Det är politisk maktkamp av detta slag som utgör största hindret mot en kommuns behövliga utveckling och då med bred politisk förankring.

All politik kan inte förklaras

Jag läser Grönköpings Veckoblad för de tokiga nyheternas skull. Det anses ofta att bladets nyheter faktiskt har hänt i det vardagliga politiska livet. Vissa nyheter behöver inte skruvas eller vinklas av journalister, verkligheten är ofta tokig nog.

Jag kan i dag inte låta bli att kommentera två händelser här i Blekinge. Jag har hämtat uppgifterna från SVT:s Blekingenytt, men det är inte journalisten där och hans alster som jag vill likna vid händelser hämtade från Grönköping. Det räcker så bra med det vi får uppleva här i Blekinge.

SD

Rubriken gäller fem socialdemokrater i Karlskrona som hade två kandidater att välja på när man skulle rösta fram politiker till arbetsmarknadsnämnden. De två var Christopher Larsson, Sverigedemokrat och Johan Eriksson, Vänsterpartist. Efter sluten omröstning hade de fem socialdemokraterna lagt sina röster på Christopher Larsson!

När Blekingenytt frågar nämndens ordförande, Jan-Anders Lindfors, (s) kan han inte förklara varför det blev som det blev.  Inte heller Heléne Gustafsson har något svar. Men hon säger:

– I efterhand tycker jag nog inte att det blev särskilt lyckat.

Angela Sandström, (s) berättar för Blekingenytt att de följt sin lokala partilednings riktlinjer att vid en votering välja den kandidat som representerar det större partiet. I detta fall SD.

Socialdemokraterna i Karlskrona skyller på ett missförstånd! Hur då? Har S-politiker i Karlskrona ingen egen vilja? Eller blir det för komplicerat att välja mellan två personer? Det är ju så lätt att göra fel!

Händer detta i Karlskrona eller i Grönköping?

Willy P

Vi som följer det politiska livet i Ronneby kommun vet hur kämpigt Willy Persson har haft det genom åren. Ideligen har han tvingats till byte av parti när han inte nått rätt maktnivå i det aktuella partiet. Tänk bara att bli kallad hoppjerka på grund av många partibyten. Sådant måste slita och nu när partikamraterna ville placera honom som ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden istället för en ersättarplats i kommunstyrelsen, är det lätt att förstå Willys frustration. Nu finns det inga fler partier att fly till och det är klart att man i det läget måste ta saken i egna händer.

Willy ändrade helt enkelt på ett fattat beslut och justerade i listan så att han själv blev ersättare i betydligt mer prestigefyllda kommunstyrelsen. Willy har dessutom en ordinarie plats i kommunfullmäktige.

Willy fick överlägset flest personkryss (53) av kd:s ledamöter och anser att han gjorde rätt som vände upp och ner på listan. Mer märkvärdigt var det inte, anser Willy Persson. Ja, är man diktator så är man…

Händer detta i Ronneby eller i Grönköping?

Gemytligt i Ronnebys kommunstyrelse

Kram

Jag får rapporterat att det råder gemytlig, på gränsen till nästan kramaktig stämning i den nya kommunstyrelsen i Ronneby. Naturligtvis tänker jag inte dra för stora slutsatser på grund av den upplevda nyordningen. Men visst är det trevligt om timmarna med sammanträden kan ägnas åt konstruktiva diskussioner istället för käbbel och krav på återremisser bara för att jäklas.

Nu tror jag det mer handlar om att nya krafter vill testa varandra innan vardagen åter gör sig påmind.  Senaste sammanträdet med kommunstyrelsen ger mig delvis rätt på denna punkt. Nu var det visserligen bara en vänstersving från Peter Bowin riktad till en sverigedemokrat, men det var likväl hög svansföring och högt tonläge så talet om gemytlig stämning vill jag nog vänta med att applådera tills det har gått ytterligare några månader.

Rakt motsatt stämning var det annars i den tidigare laguppställningen i kommunstyrelsen. I mitten av november fick jag en signal om att kommundirektören vid ett sammanträde hade meddelat att en gammal känd åkomma hade återvänt till stadshuset, nämligen att föredragande tjänstemän åter hade börjat må dåligt dagen före ett sammanträde med kommunstyrelsen. Då var det så allvarligt att tjänstemän berättat att natten före en föredragning i KS hade de svårt att sova.

Detta var synnerligen vanligt före 2010 men tydligen hade samtalstonen förbättrats något fram till 2014 för att åter försämras i slutet av fjolåret.

När nu politikerna tydligen mår bättre kan man ju alltid hoppas och tro att även ledande tjänstemän ska få må bra och därmed sova tryggt natten innan en föredragning. Jag håller tummarna.

Ronneby betalar ut onödiga arvoden

Fyra ledamöter i Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) i Ronneby som fick avgå i ”förtid” efter valet 2010 kräver nu ekonomisk kompensation. Det handlar om två månadsarvoden á 20 000 per månad, totalt inkl sociala avgifter, ca 200 000 kronor. Detta för att de tvingades avgå redan vid fullmäktiges sammanträde i november 2010.

Kravet på denna senkomna ekonomiska ersättning kommer från Kerstin Johansson, fp, Margareta Yngvesson, s, Peter Bowin, v och Thomas Håkansson, c, och klubbades i Kommunstyrelsens Personalutskott den 6 oktober 2014.

I protokollet från den 6 oktober 2014 finns följande formulering och anledning till att pengarna snarast ska utbetalas.

”Sammanfattning

Ordförande Roger Fredriksson (M) informerar om att ledamöterna i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott efter valet 201O skiftades i november månad istället för vid årsskiftet. Fyra avgående ledamöter skulle enligt överenskommelse ha fast arvode för november och december månad. Ledamöterna har enligt uppgift inte fått detta arvode.

Yrkanden

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att uppdra åt personalenheten att undersöka om arvodet utbetalats samt att betala ut det om så inte gjorts.”

Två frågor inställer sig: vem eller vilka har träffat den överenskommelse som skulle berättiga de fyra ledamöterna arvode för icke uträttat arbete? Är det nuvarande Ronnebyalliansen eller är det det tidigare styret med bl a socialdemokraterna och vänstern?

Uttrycket att de enligt uppgift inte skulle ha erhållit arvodet är också intressant. Varför framförs det ekonomiska kravet först nu, fyra år efter förra valet?

Enligt kommunallagen kan en kommunstyrelse ta över redan i november när nya fullmäktige tillträder. Då får man automatiskt ett nytt KSAU. Man kan även bli avsatt i förtid om t ex en nämnd eller styrelse får annan majoritet än fullmäktiges under mandatperioden.

– Så sker vanligen om ledamöter i fullmäktiges eller nämnd/styrelse byter parti under mandatperioden och inte avgår frivilligt eller att det uppstår tomma stolar i fullmäktige som ändrar majoriteten.

– Detta att ett KSAU tvingas avgå två månader i förväg är således ett normalt inslag i den politiska vardagen. Möjligen kan man tänka sig att det skulle utgått förlorad arbetsförtjänst om någon av dem haft ett ett jobb man inte kunde gå tillbaka till direkt. Men eftersom den som har arvoden på minimum 40 % inte har rätt till förlorad arbetsförtjänst kan det i dessa fall inte vara aktuellt. Detta säger en person som kan kommunallagen och har rutin inom området.

Frågan kvarstår: vem har dessa fyra ledamöter kunnat göra en så vidlyftig och felaktig uppgörelse med? Utbetalningen är felaktig och därmed också onödig. I kommunallagen finns inget stöd för denna typ av ekonomisk kompensation. Inte heller har de fyra utfört någon arbetsinsats som föranleder utbetalning.

Nu har Gren fått ersättning

Grens bil

Ni som läser denna blogg kommer säkert ihåg min skildring av den kamp som företagaren Kjell Gren, Ronneby fört med en tjänsteman inom Ronneby kommun.

Kampen har tagit drygt ett år, men nu har äntligen rättvisan segrat. Kjell Gren har fått sin begärda ersättning som utgör självrisken på 3.000 kronor för den reparerade skada som kostade drygt 18.000 kronor och som försäkringsbolaget betalade.

Kjell Gren fick sin bil skadad i oktober 2012 när den stod parkerad utmed Kungsgatan. Vid samma tidpunkt bestämde sig parkförvaltningen för att beskära träd. Däremot glömde man att informera trafikanterna. Du ser Grens skadade bil på bilden ovan.

Dessa skador ville en kommunal förvaltningschef inte betala. Han ville inte ens titta på skadorna. Ronneby kommun skulle inte betala ett öre.

Tiden gick och Gren blev allt mer upprörd och i maj månad i fjol skrev han ett inlägg på Facebook där han också la ut ett par bilder på sin skadade bil.

Jag skrev om det i denna blogg den 26 maj där jag samtidigt uppmanade Gren att kontakta kommunstyrelsen och kräva ersättning för erlagd självrisk.

Förvaltningschefen angrep då mig i sin tur och upprepade sitt tidigare svar att skadorna på bilen hade funnits innan trädklippningen och han vägrade att betala. Han hade fortfarande inte ens tittat på bilen.

Försäkringsbolaget undersökte skadorna och betalade reparationen och föreslog också att Ronneby kommun skulle betala självrisken på 3.000 kronor.

Den 20 juni i fjol lämnade Kjell Gren in en skrivelse till kommunstyrelsen i vilken han gjorde anspråk på självrisken. Ärendet lämnades till tekniska nämnden för yttrande, vilket fick Gren att tappa tron på en positiv behandling. Nu skulle nämligen samma chef som tidigare vägrat att betala och titta på skadorna lämna ett yttrande till kommunstyrelsen.

Den 24 juni lämnades handlingarna till tekniska nämnden och när Gren kommenterade att ärendets 1-årsdag hade passerats den 24 oktober hade ännu inget yttrande lämnats.

– Kanske hoppas de att jag ska glömma det hela, men då känner de inte Kjell Gren, skrev han.

Strax före jul talade jag med kommunalrådet, Roger Fredriksson, m, och fick beskedet att nu skulle Gren få sin ersättning.

– Kommunen ska inte djävlas med invånarna på det sätt som skett i detta ärende, sa Fredriksson med tydlig adress.

Jag har nu kollat med Gren som berättar att ersättningen har betalats.