Valet i Ronneby varar väl till påska

Det är nu drygt en månad sedan väljarna bestämde hur Ronneby bäst ska möta framtiden. Eller gjorde de inte det? Den som inte närmare har kollat valresultatet kan nämligen ha invaggats i tron att det blev dött lopp, ingen vann.

Jag får nästan intrycket av att stadshuset och dess verksamhet med politiker har förpuppats och inlett en s k törnrosasömn. Inget händer förutom pliktskyldiga möten där man försöker åstadkomma en budget. Förlåt, kanske två.

Bowin

I ett hörn av huset sitter nu spillrorna av Ronnebyalliansen och pillar med siffror och i ett annat sitter de röd/gröna och plitar så gott det går. Konkurrens är bra, men vem ska styra Ronneby? Det ska vi, ropar alliansen och låtsas att valet inte ens har ägt rum. De röd/gröna har redan utropat sig som segrare, men det gick bara delar av media med på. Gör om, gör rätt, var budskapet.

Det som har inträffat i Ronneby kan jämföras med riksdagen, nämligen att Sverigedemokraterna gick starkt framåt och blev i Ronneby en än mer påtaglig vågmästare än under förra mandatperioden. Men det vill ingen av de två lägren inse. Båda beskyller varandra för att bli beroende av SD. Inte de själva. Ganska underligt. Någon måste, kanske bäst att jag gör det här i texten, tala i KLARTEXT ATT SD HAR EFTER VALET 8 MANDAT. 8 MANDAT!

Ingen vill diskutera med SD. Mest upprepande och tydlig i detta har folkpartisten Nils Ingmar Thorell varit. En fråga: var höll han hus hela förra mandatperioden? Satt han och sov när han ledde sammanträdena med fullmäktige? Knappast. En del har frågat vart Thorell ska ta vägen. Ibland är han i allianslägret och ibland hos de röd/gröna. Jag har sagt – svårt att veta. Antagligen måste han sluta med kommunpolitiken, men det tror jag inte på. Han är nämligen en stark kandidat till fortsatt uppdrag som ordförande i fullmäktige men det förutsätter att alliansen får stöd av SD.

Men stopp, den posten vill även de röd/gröna lägga beslag på och dessa för fram Bosse Johansson som sin kandidat. Bosse vill dessutom kröna sin politiska karriär med att dessutom bli ordförande i Äldrenämnden. Ni förstår säkert att hela havet stormar, det syns på krusningarna i dammen utanför stadshuset.

Malin

Lite sipprar ändå ut från det chockade politikerfolket. Bl a sägs det att SD, som ingen vill samarbeta med, kommer att få en plats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det utökas med en plats från sex till sju. Det blir tre till alliansen och tre röd/gröna. Men då uppstår genast frågan: kommer s att ge någon plats till v? Platserna i KSAU är åtråvärda inte minst ur ekonomisk synpunkt, ca 20 000 kronor i månaden.

Vidare viskas det att inrätta en ny/gammal nämnd, nämligen Tekniska Nämnden.

Du har säkert förstått att det är SD som avgör i varje fråga. Antingen röstar de med alliansen eller med de röd/gröna.

Första tuppfäktningen kommer nästa vecka när man ska välja presidieplatser, men inte kommunstyrelse. Nämnder kommer sannolikt att väljas först i december. I alla nämnder sitter alliansen i minoritet men får av allt att döma majoritet med hjälp av SD.

Men den verkligheten vill ingen kännas vid.

Nu har dessutom valrörelsen startat på nytt i Ronneby.  I går (torsdag) fanns insändare från två av de röd/gröna. Malin Norfall skrev: ”Vi vet att Ronneby kan bättre”. Det skrev nya moderaterna om Ronneby inför valet 2010 och det var ju lyckosamt. Peter Bowin hade den mest underliga frågan: ” Vad är det som pågår i Ronneby?”. Han om någon borde väl veta eller har han varit på solsemester den senaste månaden?