Thorell fortsätter leda fullmäktige

Inget snack om saken – Nils Ingmar Thorell, fp fick förnyat förtroende att leda fullmäktige i Ronneby. Han fick 26 röster mot Bo Johanssons 20.

Förste vice ordförande blev Christoffer Stenström, m och andre vice ordförande Bo Johansson, s.

Detta betyder att presidiet i Ronneby fullmäktige har samma besättning som tidigare.

Ordförande i valberedningen blir Sune Håkansson, Ronnebypartiet som fick 27 röster mot Ingrid Karlsson, s, 22 röster.

Ordförande för revisorerna blir JanAnders Palmqvist s och vice ordförande Kjell GG Johansson, m.

Av kvällens slutna röstning kan man ändå dra vissa slutsatser. Thorell fick 26 röster av 27 möjliga om man räknar in Ronnebyalliansen och Sverigedemokraternas röster. Noterbart är att Bo Johansson fick 20 röster av 22 möjliga. Antingen var det Miljöpartiet som inte röstade på honom eller så valde två från vänstern att inte rösta på Bo.

En slutsats ytterligare kan noteras, nämligen att med Palmqvist som ordförande för revisorerna utgår man från att SD röstar med alliansen och att det därmed är upplagt för Roger Fredriksson att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande.