Malin Norfalls politiska fiasko

Efter dagens presskonferens upplever nu oppositionsrådet i Ronneby, Malin Norfall, socialdemokrat, sitt hittills största politiska fiasko.

När hon i går inbjöd media till dagens presskonferens lovade hon presentera Ronnebys nya politiska styre. Vad blev resultatet? En bild i Blekingenytt på Lova Necksten, mp, Malin Norfall, s och Peter Bowin, v.

I Blekingenytt utnämndes dessa tre till att vara ”Ronnebys nya rödgröna politiska ledning”.

Inget kan vara mer felaktigt. Vad Malin Norfall nu har åstadkommit är nämligen att försätta Ronneby kommun och dess verksamhet i ytterligare två veckors vacuum. Ett tillstånd som Ronneby redan har upplevt under fyra veckor.

-Ett både ovanligt och farligt läge, därför att vi tappar fart, betonar nuvarande ordföranden i kommunstyrelsen, Roger Fredriksson, m. Han tillägger:

– Dessa tre i dag presenterade ledare ska fram till den 23 oktober presentera en gemensam budget. Samtidigt har vi i alliansen redan kommit långt med vår gemensamma budget. En budget måste MBL-förhandlas, men vilken av dessa två budgetar ska bli föremål för MBL? Det går inte att resonera i termer av att antingen är det den ena eller andra budgeten som ska förhandlas.

Lägg därtill att ingen av de tre ledargestalterna tidigare har presterat någon budget.

När Malin Norfall i går lovade att hon i dag skulle presentera Ronnebys nya styre var hon antingen naiv eller är hon nu så pressad av sina egna medlemmar att göra något att hon nu presterat ett rungande politiskt fiasko.

Klart är nämligen att efter dagens besked står det nu helt klart att frågan om Ronnebys nya styre kommer att avgöras först den 23 oktober och då i fullmäktige. Det är då, om inte förr, som Sverigedemokraterna med 16 procent av valets röster kommer att avgöra hela frågan. Där har du hela förklaringen till den politiska situation som har uppstått efter valet. Ingen konstellation, varken rödgrön eller allians kommer förbi detta faktum. Så är det.

När Malin Norfall i dag har presenterat s, mp och v som Ronnebys nya politiska styre, ja, då handskas hon verkligen ovarsamt med sanningen. Detta är i varje fall den bild man får av att tagit del av Blekingenytts uppgifter.

För att ingen tveksamhet ska råda är det fortfarande alliansen som styr i Ronneby och först vid fullmäktige den 23 oktober om ca två veckor avgörs hur makten ska bli i framtiden. Allt annat är felaktig information. De rödgröna har visserligen 22 mandat och alliansen 17 (folkpartiet inte inräknat) men glöm inte att det är SD som avgör när de med sina åtta mandat röstar i fullmäktige. Och var hör Folkpartiet hemma? Partiet vill inte bli beroende av Sverigedemokraterna, men det går inte att undvika för något av blocken, oavsett vem som regerar.

Jag hade förväntat mig ett större ansvar för Ronneby och dess verksamhet och inte detta sex veckor långa vacuum som har blivit följden. Jag är grymt besviken och är säkert inte ensam i denna min upplevelse.

Alliansen fortsätter styra Ronneby

Tisdag morgon. Strax efter åtta. Roger Fredriksson, moderat, på väg att möta Ronnebyalliansens ledamöter inför dagens sammanträde med kommunstyrelsen. Tidigt i går kväll nåddes han av beskedet från Ronnebypartiet – RP fortsätter med Alliansen. Nu säger han:

– Nu kör vi!

I klartext betyder detta att Alliansen fortsätter med eller utan Folkpartiet. Att Sverigedemokraterna blir vågmästare är inget nytt, det har man levt med under fyra år.

Därmed har man i Ronneby äntligen kommit ur det vakuum som BLT i dag beskriver på nyhetsplats. I artikeln är Roger Fredriksson kritisk till socialdemokraternas långdragna överläggningar.

Nu är läget annorlunda och det blev inte heller som Nils Ingmar Thorell, Folkpartiet hade spekulerat i ett uttalande till Blekingenytt att  Ronnebypartiet skulle göra sällskap med Folkpartiet och gå över till vänstersidan.

I Blekingenytt fick Thorell frågan: ”Är fortsatt styre med Ronnebyalliansen ett fortsatt möjligt alternativ?”

– Thorell svarade: ”Inte som jag ser det. Då gör vi oss beroende av Sverigedemokraterna”.

Efter den intervjun drog Blekingenytt slutsatsen att Fredriksson skulle tvingas bli oppositionsråd.

I det läget målade Thorell in sig i det politiska hörnet och nu blir det näst intill omöjligt för honom att vända tillbaka efter uttalandet att han inte kan tänka sig vara beroende av Sverigedemokraterna. Ett beroende som han levt med under förra mandatperioden.

Nu inleder Ronnebyalliansen förhandlingar som ska leda fram till fördelning av poster. I dessa deltar m, c, kd och RP vilka får 25 mandat om SD lägger sina röster på deras förslag.  Vänsterblocket förstärkt med fp får 24.

Ronnebypartiet stannar i alliansen

Inriktningen skall vara fortsatt alliansstyre.

Det blev kvällens intressanta svar när Ronnebypartiet vid sitt medlemsmöte tog beslut om att förespråka ett fortsatt samarbete med Alliansen.

Även om Folkpartiet går till Socialdemokraterna, kommer S med stödpartier inte till mer än 24 mandat. 25 behövs för majoritet och det får Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna. Även under den förra mandatperioden hade SD vågmästarroll så i det fallet blir det ingen förändring.

Beslutet innebär att förhandlingar skall föras med Roger Fredriksson och de övriga inom Alliansen angående den politiska inriktningen. Integration, näringslivsbolag och utnyttjande av Ronnebyåns möjligheter är då viktiga delar.

En viktig anledning till ställningstagandet är att fyra år anses vara för lite för att vända den kommunala skutan, fastslår Ronnebypartiets medlemmar.

Därmed har det i kväll uppstått en högintressant politisk situation om Folkpartiet gör allvar av att välja vänsterblocket. I så fall har man försatt sig i samma situation som Miljöpartiet gjorde i Karlskrona där man valde s-sidan och blev utan inflytande.

Avgörande möte för Ronnebypartiet

Föga överraskande blev det Folkpartiet som blev först att lämna den hittills regerande alliansen i Ronneby. Detta trots att man först av alla efter valet skickade fram NilsIngmar Thorell för att uttala ett fortsatt stöd inom alliansen. Det hette att partiet först ville ha garantier från Malin Norfall och socialdemokraterna att inte riva upp LOVEN, lagen om valfrihet.

Ett krav och utspel som var tämligen lätt för Malin Norfall att infria och ett slag i luften av Thorell eftersom den nya regeringen tänker kraftigt urvattna LOVEN. Tala om att slå in öppna dörrar.

I det läge som nu har uppstått blir sannolikt Ronnebypartiets möte i morgon kväll (måndag) helt avgörande. Frågan är om partiets medlemmar är informerade om vad som står på spel. För folkpartiet var det inget svårt val att samregera med vänsterpartiet, det har man gjort tidigare när man bl a la ner högstadieskolan i Bräkne-Hoby.

Nu är frågan om även Ronnebypartiet kan tänka sig samregera med vänstern? Fortsätter RP i alliansen blir det fortsatt makt med ett mandats övervikt men då blir man i gengäld fortsatt beroende av Sverigedemokraterna. SD har med sina nuvarande åtta mandat uttalat att man är nöjd med det Roger Fredriksson och moderaterna har uträttat och att man kan tänkas stödja en rad av deras förslag.

I det läget med m, c, kd, rp och sd blir det 25 mandat mot s, v, mp och fp med 24 mandat. Väljer RP på måndag kväll att följa i fp:s spår blir det 26 mandat för vänstern och 23 mandat för det borgerliga blocket förstärkt med sd.

Sune Håkansson i Ronnebypartiet säger att partiet har haft samtal, dels med Roger Fredriksson, dels med Malin Norfall. Håkansson trycker extra hårt på att det har rört sig om samtal och inte förhandling.

– Med samtal avses att man framför tankar om vilka frågor som är partiskiljande, vilka tyngre nämndposter som behövs för att det hela ska bli intressant, betonar Sune Håkansson.

För folkpartiet blev det snabbt förhandlingar och ska man tolka de signaler som har kommit fram till i dag tycks det nu mer handla om personliga positioner och uppdrag än vad som ska kunna uträttas rent politiskt. En trist utveckling som verkligen inte gagnar kommunens invånare och näringsliv.

Med andra ord, får RP garantier om framskjutna uppdrag, ja, då växlar sannolikt även det partiet spår och då blir det åter igen vänsterstyre i Ronneby med hjälp av fp och RP. Vad man vill uträtta har i det läget mindre betydelse, mer viktigt är ledamöters utkomst.

När partier i dag byter sida, som t ex Folkpartiet, hävdas inte sällan att det är för att stoppa sverigedemokraternas inflytande. I Ronneby är detta inget nytt. Alliansen har hela förra mandatperioden varit beroende av sd.

Det är redan tre veckor sedan valet avgjordes och fortfarande finns det i Ronneby ännu ingen klar majoritet. Det hela måste vara klart till den 23 oktober och den tidpunkten ligger endast drygt två veckor bort.

Bakläxa för BLT och statsvetare

”Blekinge har bara lyckats prestera två ministrar sedan 1700-talet: Lars Engqvist (s) socialminister och Hans Gustafsson (s) bostadsminister.”

Så skrev länets största lokaltidning (BLT) i lördags och publicerade dessutom en kommentar till detta av statsvetaren, Stig-Björn Ljunggren.

Naturligtvis har Stig-Björn lätt att komma ihåg s-märkta ministrar men han borde i sin egenskap av statsvetare vara så bra påläst att han inte skulle behöva glömma Claes Elmstedt, Ronneby och centerpartist. Elmstedt var kommunikationsminister 1981 – 1982 och blev senare landshövding på Gotland.

Naturligtvis borde även tidningen känna till att Claes Elmstedt, förutom att ha varit minister, också var den som tillsammans med Hans Gustafsson fick högskolan till Blekinge.

Varför hemlighålla ishallsutredningen?

I gårdagens blogginlägg om ishallsutredningen påstod jag, efter inhämtad information från budgetberedningen i Ronneby kommun, att förvaltningschef Tommy Johansson ansett att utredningen var att betrakta som arbetsmaterial och därför inte offentligt.

I dag fritar Håkan Robertsson, socialdemokrat och andre vice ordförande i Fritids- och Kulturnämnden förvaltningschefen och säger att förbudet var utfärdat av ledande politiker. Håkan Robertsson skriver:

”Skitsnack Bengt! Det var Roger Fredriksson och Nilsingemar Thorell som gett direkta, skarpa order till förvaltningschefen att dölja utredningen trots att det är offentlig handling. Jag satt på presidiemöte när Tommy ville visa oss utredningen och Nilsingemar gjorde utfall å det grövsta och hindrade Tommy visa utredningen.”

Min uppgiftslämnare från budgetberedningen lämnar följande replikskifte vid ett eftermöte:

Jan Anders Palmqvist berättade att han på morgonen hade bestämt sig, ” I dag ska jag vara gnällgubbe”.

När då förvaltningschefen berättade att ett nybygge kostar 90 miljoner, renovering 72 miljoner ( han sa faktiskt så). Rätt siffra är 62 miljoner, men tillade att det var arbetsmaterial och därför inte offentligt. I det läget frågade Jan Anders Palmqvist:

”Har handlingen inkommit”

”Ja!”

”Sekretessbelagd?”

”Nej”.

”Herr kommundirektör, är då inte handlingen offentlig?”

”Jo!”

Frågan kvarstår – vem eller vilka ansåg att utredningen skulle hållas hemlig? Var det som Håkan Robertsson uppger, att kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson och ordföranden i Fritid- och Kultur, Nils Ingmar Thorell hade beslutat om sekretess? Stämmer detta vill jag och säkert andra också veta på vilka grunder detta beslut har tagits.

Dessutom finns det anledning att reda ut varför Thorell gjorde ”ett utfall å det grövsta och hindrade Tommy att visa utredningen”, som Håkan Robertsson nu berättar.

Hela utredningen med skisser finns att ta del av i blogginlägget nedanför detta.

Kallinge Ishall ett riktigt slukhål

I går fick budgetberedningen i Ronneby en kalldusch.  Då presenterades utredningen om Kallinge Ishall.  Två beska besked gavs – antingen 62 miljoner för upprustning av nuvarande ishall eller 90 miljoner för ett nybygge. Allt fördelat på en treårsperiod.

Naturligtvis är båda summorna skyhöga för en kommun av Ronnebys storlek, men det handlar också om rättvisa. Nils Ingmar Thorell, fp, sa bl a vid invigningen av bandybanan på Lugnevi att ”nu är det kulturens tur”.  Av det sistnämnda har det inte synts mycket under mandatperioden och nu kräver Thorells partikollega en ny mångmiljonsatsning inom idrotten.

Folkpartiet och inte minst Nils Ingmar Thorell är nu så nära en svekdebatt man bara kan. Han hade i början av mandatperioden planer för det s k sockerbruket men den idén har nu tagits över av Miljöpartiet och Thomas Lähdet.

Fritidschefen har anlitat Peter Wisme i Växjö som konsult för den nu presenterade utredningen om Kallinge Ishall. Wisme är starkt knuten till Svenska Ishockeyförbundet, vilket bl a har fått vissa politiker i Ronneby att höja ett varningens finger.

En ny ishall på 4 200 kvadratmeter med bl.a. ny omklädnads- och servicebyggnad i två plan (1 440 kvm) skulle i runda svängar kosta 90 miljoner kronor.

En upprustning av nuvarande ishall kostar ca 62 miljoner kronor. I den summan ingår rivning av befintlig läktare och ny limträläktare med 4,5 miljoner. Två miljoner för att flytta kylrör och ventilation. Höjning av taket 7 miljoner. Ny omklädnads- och servicebyggnad i två plan för 31 miljoner. Ombyggnad av befintliga toaletter och entré 1 miljon.

Utredningen ville i går förvalningschefen för Fritid och Kultur, Tommy Johansson hålla hemlig efter att budgetberedningen fått underlaget. Detta undanröjde socialdemokraten JanAnders Palmqvist och nu kan du ta del av såväl kalkyl som ritningar här på bloggen.

Klicka i bilderna för större och bättre läsbarhet.

Ishall

Ishall 2

Ishall 3

Ishall 4

 

 

Redaktör Sundén slutar på Sydöstran

Redaktören och medmänniskan Göran Sundén, platschef vid Sydöstrans platskontor i Ronneby, har för avsikt att avsluta sin journalistiska gärning. Han slutar den 31 oktober efter att ha träffat en nöjaktig ekonomisk uppgörelse med tidningens ledning.

Göran uppnår i år den aktningsvärda åldern av 62 år och tycker att det är dags att ta det lite lugnare. Han är smålänningen som har funnit sig väl till rätta i Blekinge och framför allt då i Ronneby dit han kom 1979. Det var BLT i Ronneby som då gällde, men 1986 tog han steget över till den mindre konkurrenten Sydöstran som han därefter varit trogen.

Hans efterträdare på posten som platschef blir hans tidigare kollega, Jens Svensson som nu har ett vikariat på BLT men som är på plats i Ronneby på Sydöstran från den 3 november. Jens har också ett förflutet på TV 4 och då vid redaktionen i Karlskrona som avvecklades tidigare i år.

Bilen

Naturligtvis har Göran under sina 35 år som journalist blivit en känd profil och lika säkert är att stadsbilden kommer att bli starkt förändrad efter den sista oktober. Jag tänker nämligen på hans röda Volvo. Naturligtvis kommer den att fortsätta att rulla på Ronnebys gator men den kommer naturligtvis inte lika ofta att synas felparkerad utanför stadshuset. Den dagliga rutinen med att kontrollera kommunens post fordrade bilåkning.