SPF agerar mot digitalt utanförskap

Det behövs betydande insatser för att råda bot på mänskliga orättvisor i samhället. Därför har jag inte alls svårt att stödja den insats som SPF Seniorerna nu gör på riksplanet för att bryta ett utanförskap som drabbar seniorer som inte har möjlighet att möta den snabba digitala utvecklingen. Något som samhället tycks blunda inför.

Ta del av den viktiga utmaningen som främst riktas till kommunerna.

”Länets kommuner måste göra mer för ökad digital inkludering

Den digitala utvecklingen har inneburit genomgripande förändringar. Den omfattar nu i det närmaste hela samhället. Digitaliseringen för mycket gott med sig för människor, företag och samhället i stort, och digital kompetens krävs i regel inom alla delar av samhället idag.

Men samtidigt hamnar en del människor utanför. Traditionella lösningar försvinner, samtidigt förutsätts att alla är digitala. Det kan bli svårare att resa och röra sig i samhället, sköta betalningar, vara en del av sociala gemenskaper eller hantera samhällsinformation och myndighetsärenden.

Enligt siffror från Internetstiftelsen i Sverige handlar det uppskattningsvis här i Blekinge om cirka 20000 äldre som känner sig bara lite eller inte alls delaktiga i det digitala samhället. För dessa finns risk för sämre förutsättningar att delta i samhällslivet.

Det digitala utanförskapet är inget övergående problem, utvecklingen går snabbt och vi måste hela tiden uppdatera vår digitala kompetens. Alla människor måste därför ha möjligheten att inkluderas, och kunna både skaffa och utveckla sin digitala kompetens liksom digitala verktyg. Det finns många digitala lösningar som kan förenkla vardagen och höja livskvaliteten för seniorer.

Vilka kommuner här i Blekinge vill agera föredöme genom inkluderande insatser som seniorvänligt stöd, utbildning för livslångt lärande, mer användarvänliga digitala tjänster och att behålla en del traditionella lösningar?”

Eva Eriksson
förbundsordförande SPF Seniorerna

Nils Ingmar Thorell
distriktsordförande SPF Seniorerna Blekinge

Skärvor från en seg budgetdebatt

Jag erkänner, jag är en nörd. I torsdags ägnade jag nästan hela dagen åt att följa den försenade budgetdebatten i Ronneby kommunfullmäktige.

Lokaltidningarna har redan pliktskyldigt refererat sammanträdet efter vissa korrigeringar och utskällning. Jag å min sida sopar nu upp de skärvor som glömdes bort eller enbart förbisågs. Helt enkelt en slags politisk julstädning av Ronnebysalens ekande inlägg från två talarstolar.

Först att hoppa av: Fullmäktigers ordförande, Nils Ingmar Thorell, l, som lämnade över klubban till sina två vice män. Han kände sig krasslig men var tillbaka i gott slag när det sex timmar senare var dags att svinga klubban i röstningsförfarandet.

Udda bilförare: Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, som redan tidigt avslöjade sin udda körstil mellan Abborremåla och Ronneby.

-Det gäller att såväl gasa som bromsa – samtidigt – men också att iaktta försiktighet, var hans morgontidiga tips till församlingen.

Sjö- och fartygsvana visade kapten Nicolas Westrup, sd, som liknade inte bara stadshuset utan hela Ronneby kommun vid ett fartyg. Ja, en skuta snarare som har flera hål och håller på att sjunka.

Sköt på budbäraren gjorde liberalen Roger Gardell när han sent på eftermiddagen nästan rusade upp i talarstolen, inte för att angripa något parti utan istället ge en skopa ovett till Sydöstran som haft den dåliga smaken, tyckte han, att citera Westrups bild av det sjunkande skeppet.

Pressfrihet råder fortfarande i såväl Ronneby som Blekinge och övriga Sverige, måste här tilläggas. Fri citaträtt råder också och i detta fall var en namnpublicering fullt berättigad.

Missnöjd med priset var Malin Norfall, s, som hade frågat kommunala bolaget ABRI:s vd vad en försäljning av Ronneby brunn skulle kunna inbringa. Ca 20 miljoner hade svaret blivit, avslöjade hon nu och tyckte att det inte var tillräckligt för att rädda den röd/gröna budgeten. Ett chockerande svar tycker jag som skattebetalare som alltid fått höra att Ronneby brunn är kommunens guldägg. Uppenbarligen har guldpriset rasat. I varje fall lokalt.

Dolda reserver hade Ronnebypartisten Sune Håkansson hittat. Hans letande hade resulterat i att han funnit 15 undanstoppade miljoner. Roger Fredriksson gjorde delvis en pudel och erkände att den ”hemliga” summan endast var 9,8 miljoner!

Floskelbingo hade vänsterpartisten Peter Bowin roat sig med under den maratonliknande debatten men avslöjade inte om han eventuellt hade vunnit några slantar. Flosklerna, ansåg han, hade bestått i allt för många positiva benämningar levererade av företrädesvis alliansens företrädare.

Grekiska politikers förträfflighet eller snarare okunskap diskuterades en stund. Det var Tim Svanberg, c, som kände sig manad att testa ledamöternas kunskaper när han nu själv ska söka lyckan i rikspolitiken. Han angrep det vänsterorienterade partiet Syriza vilket inte föll i god jord hos Erik Ohlson, vänstern.

Ny slogan är på ingång. Medvetet eller omedvetet avslöjade Roger Fredriksson hur den kan bli. ”Vi har alla möjligheter i Ronneby”. Inte nog snärtig tycker jag. Han kan säkert också räkna med kritik från Bräkne-Hoby som tycker att det ska heta Ronneby kommun och inte bara Ronneby som man tycker är slarvigt och avslöjar att kommunledningen enbart åsyftar Ronneby centrum när man uttrycker sig på det sättet.

Rörigt var ordet tyckte Malin Norfall att årets budgetberedning hade varit. Hon hade räknat och räknat och räknat om fem till sex gånger. Inte undra på att slutsumman aldrig stämde eftersom ekonomichefen hade lurat alla på 37 miljoner kronor redan från början.

Mest ledsen under debatten var Nicolas Westrup som tyckte övriga partier varit riktigt elaka som inte hade gått med på Sverigedemokraternas förslag att på hemsidan skriva in anledningen till när svenska flaggan ska hissas eller halas på halv stång vid stadshuset. Nu visste man därför inte hur man skulle rösta om budgeten. Det blev alliansens budget, även utan flaggförklaring på kommunens hemsida.

Tipsade Sydöstran gjorde Tim Svanberg som vänligt talade om för reportern Jens Svensson vilken budget i ordningen det var för alliansen. Nedan beviset.

Fråga 1: Allmänpolitisk debatt i all ära men varför fri talartid?

Fråga 2: Varför uteblev nästan helt en kortfattad information från respektive nämnder. Äldrenämnden representerades av Sune Håkansson och Bo Johansson men utbildningsnämndens ordförande, Lennarth Förberg tvingades mer eller mindre upp i talarstolen av Jan-Eric Wildros, s, 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden. Men det finns väl fler nämnder som kan vara intressanta.

Nytt ord i debatten; Floskelbingo. I övrigt kan jag och andra medborgare uti Ronneby kommun enbart hoppas att dolda reserver och glömda miljoner ska vara ett minne blott.

God Jul å Gott Nytt År

Sommarfest med kändisbesök

När SPF Seniorerna i Blekinge arrangerar 4-länsträff med SOMMARFEST i Ronneby den 16 augusti blir det i närvaro av förbundets nyvalda ordförande, Eva Eriksson. Blekinge blir därmed ett av de absolut första länen som Eva Eriksson besöker.

Eva Eriksson (född 1947) från Tidaholm har en bakgrund som riksdagsledamot och förste vice ordförande för Liberalerna. Hon har varit regionråd, lett ett tiotal statliga utredningar och varit landshövding i Värmland.

– Jag ser fram emot att leda SPF Seniorerna in i framtiden. Mitt mål är att alla människor ska kunna leva fria hela livet. Sveriges seniorer lever i snitt längre än någonsin tidigare, vi är friskare och mer aktiva och bidrar gärna till samhället. Men tyvärr lever många äldre i Sverige idag under tuffa ekonomiska villkor. Ensamhet och missmodighet riskerar att bli allt vanligare. Den utvecklingen måste vi i SPF Seniorerna vända, säger Eva Eriksson.

Inbjudna till sommarfesten är SPF-medlemmar från Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Blekinge. Centrum för festligheterna blir Ronneby brunnspark med anläggningarna Blekinge Convention Center och Ronneby Brunn.

Marinens ungdomsorkester och Nöjeskompaniet svarar för underhållningen. Yngve Gustafson, professor i geriatrik och känd från tv-serien ”Världens bästa äldreboende”, föreläser.

Naturligtvis blir det också stärkande promenader i parken där det dessutom bjuds in till brunnsdrickning och besök på Naturum.

Bilder: Nils Ingmar Thorell, nyvald ordförande för SPF Seniorerna Blekinge kommer att hälsa riksförbundets nytillträdda ordförande, Eva Eriksson välkommen till Blekinge och sommarfesten den 16 augusti.

Tio år räckte för ung Ronnebypolitiker

Christoffer Stenström slutar som politiker och gör därmed kommunfullmäktiges presidium i Ronneby betydligt blekare. Jag syftar på färgglada slipsar och inget annat.

Han inledde sin politiska bana redan som 19 åring och sågs som ett politiskt underbarn. Nu efter tio aktiva år lämnar han politiken. Lämnar han av egen vilja? Eller har moderaterna slagit näven i bordet och sagt att – nu räcker det!

När man ska analysera ett oväntat avhopp av en ung politiker är det bäst att ha minst två versioner. Jag väljer två med snudd på en tredje och kanske den mest självklara.

Jag inleder med den mest drastiska versionen.

Christoffer Stenström har ställts inför ett val – valet 2018 – hoppa av frivilligt eller sluta med fjantigheterna, har moderaterna hotat. Med fjantigheter menar man hans ständiga uppdykande på Ronnebys lokala sommarscener. Det har gällt bygdespel med stort inslag av humor, ja, rent av snudd på fars. Många av kommunens skattebetalare har otroligt nog gillat hans sceninsatser med tillägget – spelar han sig själv?


Naturligtvis har hans framgångar på scenen fått partiet att se honom som en allvarlig konkurrent för betydligt större uppgifter, inte minst inför valet 2018. En populär politiker måste stoppas!

Version nummer två gäller en hittills intern tävlan om färgglada kläder i deras utövande av uppdrag som ordförande respektive förste vice ordförande i Ronneby fullmäktige – Nils Ingmar Thorell och nämnda Christoffer Stenström. Båda är klädsnobbar och egentligen började tävlingen först enbart med val av slipsar. I ett kritiskt läge tog Thorell till ett knep som fick tävlingen att urarta. Thorell valde plötsligt att ikläda sig flugor i all sköns färger.

Stora nederlaget för Christoffer kom dock när Thorell snodde åt sig uppdraget att lotsa kungaparet i Brunnsparken iklädd svenska flaggans färger. I det läget sägs Christoffer ha gett upp alla framtidsplaner för en fortsatt politisk karriär. I varje fall i Ronneby. Dessutom har Thorell i likhet med Christoffer valt att engagera sig i den lokala teatern. Men även där lade Thorell naturligtvis beslag på ordförandeposten.

Min tredje version är den mest sannolika när det gäller att finna orsaken till att Christoffer Stenström nu väljer att inte ställa upp i nästa års val. Han började som 19 åring och nu tio år senare anser han att det räcker. Naturligtvis har han insett att Ronneby är kört för hans del när det gäller politisk vidare karriär.

Uppdraget som ordförande i fullmäktige är utsiktslöst att ens tänka sig, Thorell kommer att trona på den posten i all framtid även om han måste ta sig till stadshuset med hjälp av rullator. Även om alliansen skulle tappa mandat i nästa års val är Thorell en van förhandlare över partigränserna och skulle säkert med lite list kunna sitta kvar som ordförande i fullmäktige.

Med denna bild för ögonen är det lätt att förstå att Christoffer Stenström nu tar sin mats ur den politiska skolan/karusellen i Ronneby och hoppar av. Gubbarna sitter kvar medan ungdomen kliver av med hedern i behåll. Det är lätt att förstå Christoffers val. I Skåne finns möjligheterna. Grattis till valet!

OBS! Klicka för större bilder om så önskas

Lugnet före stormen i Ronneby

Torsdagen den 16 juni 2016 kommer i Ronneby att minnas som den stormigaste i mannaminne. Ingen politiker kommer att glömma dagen, kanske närmast kvällen.

Det var när ledamöterna i fullmäktige vid 18-tiden intog sina platser i Ronnebysalen som stormen kom helt oväntat. Det var papper över allt i stora högar och från talarstolen blåste det isande vindar ut över helt ovetande ledamöter.

Stormen bidrog till att starten av sammanträdet måste skjutas upp en hel timma. Vad som orsakat denna osannolika storm fick vi inte veta då, först nu, nästan en vecka senare, har lokaltidningarna kommit med förklaringen:

Fullmäktiges ordförande, Nils Ingmar Thorell hade delat ut gratis teaterbiljetter till ett 50-tal ledamöter. Thorell är ordförande även i Folkteatern som behövde draghjälp med premiären med titeln, ”Lugnet före stormen”.

StormThorell spelade verkligen ”huvudrollen” denna kväll eftersom han också var anledningen till att en punkt på dagordningen – ”Åtgärder vid hot och våld mot förtroendevalda” skulle klubbas rekordsnabbt denna kväll. Thorell var den som hotats med hotfull text på en banderoll.

Thorell har alltid spelat många olika roller. Han gör det hela tiden och naturligtvis blir det stundtals svårt att hålla rollerna isär. De flyter liksom ihop på ett högst märkbart sätt utan att han själv är medveten om vad ”publiken”/medborgarna ser och uppfattar.

Naturligtvis måste han, som kan rabbla kommunallagen om han väcks mitt i natten, ha insett att han var ute i grumligt vatten när han delade ut gratisbiljetter till ledamöter i såväl alliansen som i oppositionen. Därför är det synnerligen provocerande när han i BLT får följande fråga –”Tänkte du själv att det kunde uppfattas som försök till muta?”

-Inte alls!!

Reportern på Sydöstran tränger ännu djupare i anledningen till den stormiga torsdagskvällen i fullmäktiger. Tidningen skriver:

”Men utdelningen av gratisbiljetterna slog alltså bakut. Redan under torsdagskvällens sammanträde gick diskussionen hög bland fullmäktiges ledamöter om lämpligheten i att ta emot gåvan.”

Av de stormiga artiklarna framgår att flertalet ledamöter nu har lämnat tillbaka biljetten. Betyder detta då att premiären rent av måste ställas in på grund av storm? Jag tror inte det, bättre reklam än dessa artiklar (denna blogg inräknad) kan inte tänkas. Här har Thorell och kompani sparat många sköna slantar i marknadsföring.

En tanke infinner sig: är det mer tillåtet att muta kommunala tjänstemän än kommunala politiker? Håkan Robertsson lyfter delvis frågan på Facebook men jag vet också hur det gick till när hugade tjänstemän OCH politiker fick gratisbiljetter till Diggiloos premiärer i just Ronneby. Tjänstemännen såg det som en fin anledning att just dessa kvällar ha personalfest. Och fest var det!

Jag avrundar med att citera Hamlet:

”Upp flyga orden tanken stilla står,

Ord utan tanke himlen aldrig når.”

 

SPF Ronneby vital 50-årssenior

IMG_0808

I år fyller SPF Seniorerna i Ronneby 50 år och det tänker man fira med en hejdundrande fest i september. Planeringsarbetet för firandet har redan startat.

Det framkom när föreningen i dag genomförde sitt årsmöte med drygt hundratalet medlemmar närvarande. Mötet var en snabb tillställning på drygt 30 minuter och med idel omval. Mötesordförande var Nils Ingmar Thorell som värmde upp inför kvällens sammanträde med kommunfullmäktige.

Ronneby är SPF-distriktets största förening med 1063 medlemmar. Verksamheten är omfattande och stor kraft ägnas åt samhällsfrågor där det framtida boendet för äldre upptar en stor del av tiden. Riksförbundets upprop mot höjda hemtjänsttaxor är en i dag högaktuell fråga som SPF Ronneby också prioriterar.

Laila Andersson omvaldes som ordförande och omval blev det också för Yvonne Andersson, Birgitta Edvardsson, Inga-Britt Månsson och Bengt Mauritzson.

I styrelsen ingår även, med ett år kvar, Siv Andersson, Per Arne Bjurling, Gunnar Jönsson och Gunnar Karlsson.

Revisorer är Tommy Engvall och Kerstin La Fleur Jeppsson.

Ny debattform i Ronneby fullmäktige

Jag sammanstrålade i dag med fullmäktiges ordförande i Ronneby, Nils Ingmar Thorell, fp, och det blev naturligtvis lite snack om mötesteknik i just fullmäktige.

Han berättade bl a att det ska skapas en ny form av debatt. Från sammanträdet i mars ska det kunna bli en fri debatt om ett visst ämne t ex skolans roll när det gäller nyanlända barn och ungdomar. Enbart under 2014 ökade Ronneby sitt invånarantal med 350 på grund av inflyttning från andra länder. Många av dessa var barn.

Det är respektive nämnd som ska kunna påkalla en debatt i ett visst ämne. Debattiden blir en timme men ännu ingen tidsbegränsning på inläggen, vilket Thorell gärna hade velat genomföra.

Sammanträdena med fullmäktige kan i många fall, allt för många, bli sega och svårbegripliga tillställningar och det är detta som Nils Ingmar Thorell nu vill få rätsida på, men tyvärr har han stött på motstånd.

NIT

– Jag hoppas på den yngre generationen, säger Thorell som vill ha betydligt rappare och hårdare debatter.

-Mycket av det som avhandlas i fullmäktige skulle ha kunnat avhandlas i nämnderna, anser han och är rädd för att allmänheten ska tröttna på att följa tillställningarna t ex via nätet.

Varför hemlighålla ishallsutredningen?

I gårdagens blogginlägg om ishallsutredningen påstod jag, efter inhämtad information från budgetberedningen i Ronneby kommun, att förvaltningschef Tommy Johansson ansett att utredningen var att betrakta som arbetsmaterial och därför inte offentligt.

I dag fritar Håkan Robertsson, socialdemokrat och andre vice ordförande i Fritids- och Kulturnämnden förvaltningschefen och säger att förbudet var utfärdat av ledande politiker. Håkan Robertsson skriver:

”Skitsnack Bengt! Det var Roger Fredriksson och Nilsingemar Thorell som gett direkta, skarpa order till förvaltningschefen att dölja utredningen trots att det är offentlig handling. Jag satt på presidiemöte när Tommy ville visa oss utredningen och Nilsingemar gjorde utfall å det grövsta och hindrade Tommy visa utredningen.”

Min uppgiftslämnare från budgetberedningen lämnar följande replikskifte vid ett eftermöte:

Jan Anders Palmqvist berättade att han på morgonen hade bestämt sig, ” I dag ska jag vara gnällgubbe”.

När då förvaltningschefen berättade att ett nybygge kostar 90 miljoner, renovering 72 miljoner ( han sa faktiskt så). Rätt siffra är 62 miljoner, men tillade att det var arbetsmaterial och därför inte offentligt. I det läget frågade Jan Anders Palmqvist:

”Har handlingen inkommit”

”Ja!”

”Sekretessbelagd?”

”Nej”.

”Herr kommundirektör, är då inte handlingen offentlig?”

”Jo!”

Frågan kvarstår – vem eller vilka ansåg att utredningen skulle hållas hemlig? Var det som Håkan Robertsson uppger, att kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson och ordföranden i Fritid- och Kultur, Nils Ingmar Thorell hade beslutat om sekretess? Stämmer detta vill jag och säkert andra också veta på vilka grunder detta beslut har tagits.

Dessutom finns det anledning att reda ut varför Thorell gjorde ”ett utfall å det grövsta och hindrade Tommy att visa utredningen”, som Håkan Robertsson nu berättar.

Hela utredningen med skisser finns att ta del av i blogginlägget nedanför detta.

Fråga till Fredriksson om bidrag

Kommunen har under en längre tid haft en konflikt med en förening, där kommunen anser att föreningens hyresskuld är över 100 000 kronor. Föreningen, å sin sida, har övervägt att polisanmäla kommunen.

Trots hyreskravet betalar kommunen, i maj månad 2014, ut 200 000 kronor i bidrag till föreningen, utan att reglera skulden för hyran.

Så inleder Sune Håkansson, Ronnebypartiet en interpellation som han ställer till kommunalrådet Roger Fredriksson och Nils Ingmar Thorell, ordförande i Fritids- och Kulturnämnden. Håkansson anser att det är viktigt att rättvisa råder när bidrag fördelas till Ronneby kommuns föreningar men också att föreningar uppfyller ställda krav.

I interpellationen nämns ingen förening vid namn men efter att jag har tagit del av protokoll från bl.a. kommunstyrelsen framgår det tydligt att det handlar om Ronneby Folkteater och Kallinge Folketshusförening.

Här interpellationen i sin helhet:

Angående utbetalningar av bidrag till föreningar

Ronneby kommun ger bidrag till föreningar. Det är viktigt att dessa bidrag upplevs som rättvisa, vilket också kräver insyn i den kommunala handläggningen. Föreningarna måste också uppfylla de krav, som kommunen ställer, samt fullfölja gjorda åtaganden.

Kommunen har under en längre tid haft en konflikt med en förening, där kommunen anser att föreningens hyresskuld är över 100 000 kronor. Föreningen, å sin sida, har övervägt att polisanmäla kommunen.

Trots hyreskravet betalar kommunen, i maj månad 2014, ut 200 000 kronor i bidrag till föreningen, utan att reglera skulden för hyran.

Föreningar skall, vid ansökan om bidrag, insända årsredovisningen. Kommunen synes godta att det finns ett papper med rubriken ”Bokslut” (eller liknande). Något kvalitetskrav finns inte.

För en utomstående är det därför omöjligt att göra några bedömningar om rättvisan i bidragen. Rimligen bör det finnas uppgifter och samtliga tillgångar och skulder. Ingående balans bör vara kringsvid lika stor som föregående års utgående balans. Avskrivningar bör ej göras på avskrivningar, etc.

Frågeställningen

Anser Ni att gjorda utbetalningar är i överensstämmelse med andan i kommunens regler för bidrag till föreningar?

Ronneby 2014-06-05

Sune Håkansson, Ronnebypartiet

 

Bräkne-Hoby stärker marknadsvärdet

 

DSC03332

I eftermiddags, i vackert och varmt försommarväder, var det dags för invigning i Bräkne-Hoby. Bräknebygden har fått ett önskehus – ett kulturhus som ska rymma Bygd i Samverkans informationscentrum och inte minst kommunens bibliotek.

– I detta hus vill vi skapa ett utökat informationscentrum, ett kulturhus med fokus på Bräkneåns dalgång. Ett föreningshus och en naturlig mötesplats med Ronneby kommun, förkunnade Bräknebygdens ”Borgmästare” Ola Pagels strax innan invigningen.

Bygd i Samverkan har träffat en överenskommelse med Ronneby kommun som innebär fri tillgång till lokaler mot att man håller biblioteket öppet tisdagar 13 – 17.

På nedre botten ska förutom biblioteket också finnas informations- och turistkontor. På övervåningen har det inrättats möteslokaler för föreningsverksamhet och ett konferensrum och fikarum. I nuläget är det SPF Bräkne-Hoby och Bräkne-Hoby Trädgårdsförening som har hittat lokaler i detta hus.

DSC03327

Fritid- och Kulturnämndens ordförande, Nils Ingmar Thorell klippte band och bjöd premiärgästerna att stiga på. Elever från fritidsverksamheten underhöll från balkongen i bibliotekslokalen varifrån även talen hölls. Man kan verkligen med fog påstå att ”Borgmästare Pagels” tittade ner på folket och den upplevelsen förstärktes inte minst när det som överraskning avtäcktes ett porträtt av just Ola Pagels, ordförande i Bygd i Samverkan. Titta i Ronnebysalen och du förstår vad jag menar. Där hänger ”borgmästarna” på rad. Porträttet är målat av Heike Tlatik som driver Lilla Köksgården i Röaby.

Den historiska byggnaden har genom åren hyst såväl telegrafstatation som Sparbank och har dessutom utgjort kommunhus när Bräkne-Hoby var landskommun t.o.m 1966.

DSC03329

En trevlig invigning i en aktiv och framåtsträvande kommundel. Vid samlingen underhöll Göte och Göran.

När jag påpekar att man i Bräkne-Hoby nu ytterligare har stärkt sitt marknadsvärde ska du ta del av nedanstående lista på projekt som alla innehåller namnet Bräkne. Men det började redan på 1300-talet då bygden hette Hughby och Huby.

Bräknebygdens Kulturpris (Nyinstiftat och gäller från 2015)

Bräknetrampen                                            DSC03331

Bräknegrisen

Bräkne Byafest

Bräkneleden

Bräknecykeln

Bräkneåns dalgång

På Bräknecykel i Sveriges trädgård (projekt)

Bräknebygden – En bygd i samverkan      DSC03333

Bräknekorgen (Glömt försök?)

Obs! Klicka för större bilder.

 

 

DSC03337

DSC03319