Coronavirus stoppar inte SPF Blekinge

Tekniken finns och den ska naturligtvis utnyttjas. Så resonerar styrelsen i Blekingedistriktet för SPF Seniorerna. Redan har ett styrelsesammanträde genomförts via webben och nu ska även ett uppskjutet årsmöte för distriktet genomföras.

SPF Seniorerna i Blekinge har 16 föreningar och dessa ska nu representeras av en person vardera som ansvarar för föreningens samtliga röster. Styrelsen består av 12 personer och med valberedningen kommer detta unika webbsammanträde att ha 30 deltagare. Tekniken innebär att man både ser och hör varandra förutom möjligheten att chatta.

Distriktet backas tekniskt upp av samarbetspartnern Studieförbundet Vuxenskolan som utnyttjar ett av marknadens mest beprövade program för ändamålet.

SPF Blekinge var tidigt ute med att utbilda i datakunskap och den kunskapen kommer nu väl till pass när Coronapandemin inskränker på mötesfriheten. Även om hela vårens mötesverksamhet har ställts in finns det frågor som måste avhandlas och där kommer modern teknik in som en välkommen lösning.

SPF i Blekinge var tillsammans med Kalmar först i landet inom sin organisation att även satsa på en egen app för smarttelefoner. Den utgör ett bra komplement till distriktet och föreningarnas sedan länge väl använda hemsidor.

Det är första gången sedan starten 1984 som distriktets årsmöte har måst skjutas på framtiden. Men den 7 maj blir det således premiär för webbsändning.

Förbundets kongress 2020 kommer också att genomföras digitalt den 12.6. Blekingedistriktets ordförande, Nils Ingmar Thorell är av valberedningen nominerad till uppdraget som andre vice ordförande.