Malin Norfalls politiska fiasko

Efter dagens presskonferens upplever nu oppositionsrådet i Ronneby, Malin Norfall, socialdemokrat, sitt hittills största politiska fiasko.

När hon i går inbjöd media till dagens presskonferens lovade hon presentera Ronnebys nya politiska styre. Vad blev resultatet? En bild i Blekingenytt på Lova Necksten, mp, Malin Norfall, s och Peter Bowin, v.

I Blekingenytt utnämndes dessa tre till att vara ”Ronnebys nya rödgröna politiska ledning”.

Inget kan vara mer felaktigt. Vad Malin Norfall nu har åstadkommit är nämligen att försätta Ronneby kommun och dess verksamhet i ytterligare två veckors vacuum. Ett tillstånd som Ronneby redan har upplevt under fyra veckor.

-Ett både ovanligt och farligt läge, därför att vi tappar fart, betonar nuvarande ordföranden i kommunstyrelsen, Roger Fredriksson, m. Han tillägger:

– Dessa tre i dag presenterade ledare ska fram till den 23 oktober presentera en gemensam budget. Samtidigt har vi i alliansen redan kommit långt med vår gemensamma budget. En budget måste MBL-förhandlas, men vilken av dessa två budgetar ska bli föremål för MBL? Det går inte att resonera i termer av att antingen är det den ena eller andra budgeten som ska förhandlas.

Lägg därtill att ingen av de tre ledargestalterna tidigare har presterat någon budget.

När Malin Norfall i går lovade att hon i dag skulle presentera Ronnebys nya styre var hon antingen naiv eller är hon nu så pressad av sina egna medlemmar att göra något att hon nu presterat ett rungande politiskt fiasko.

Klart är nämligen att efter dagens besked står det nu helt klart att frågan om Ronnebys nya styre kommer att avgöras först den 23 oktober och då i fullmäktige. Det är då, om inte förr, som Sverigedemokraterna med 16 procent av valets röster kommer att avgöra hela frågan. Där har du hela förklaringen till den politiska situation som har uppstått efter valet. Ingen konstellation, varken rödgrön eller allians kommer förbi detta faktum. Så är det.

När Malin Norfall i dag har presenterat s, mp och v som Ronnebys nya politiska styre, ja, då handskas hon verkligen ovarsamt med sanningen. Detta är i varje fall den bild man får av att tagit del av Blekingenytts uppgifter.

För att ingen tveksamhet ska råda är det fortfarande alliansen som styr i Ronneby och först vid fullmäktige den 23 oktober om ca två veckor avgörs hur makten ska bli i framtiden. Allt annat är felaktig information. De rödgröna har visserligen 22 mandat och alliansen 17 (folkpartiet inte inräknat) men glöm inte att det är SD som avgör när de med sina åtta mandat röstar i fullmäktige. Och var hör Folkpartiet hemma? Partiet vill inte bli beroende av Sverigedemokraterna, men det går inte att undvika för något av blocken, oavsett vem som regerar.

Jag hade förväntat mig ett större ansvar för Ronneby och dess verksamhet och inte detta sex veckor långa vacuum som har blivit följden. Jag är grymt besviken och är säkert inte ensam i denna min upplevelse.