Varför hemlighålla ishallsutredningen?

I gårdagens blogginlägg om ishallsutredningen påstod jag, efter inhämtad information från budgetberedningen i Ronneby kommun, att förvaltningschef Tommy Johansson ansett att utredningen var att betrakta som arbetsmaterial och därför inte offentligt.

I dag fritar Håkan Robertsson, socialdemokrat och andre vice ordförande i Fritids- och Kulturnämnden förvaltningschefen och säger att förbudet var utfärdat av ledande politiker. Håkan Robertsson skriver:

”Skitsnack Bengt! Det var Roger Fredriksson och Nilsingemar Thorell som gett direkta, skarpa order till förvaltningschefen att dölja utredningen trots att det är offentlig handling. Jag satt på presidiemöte när Tommy ville visa oss utredningen och Nilsingemar gjorde utfall å det grövsta och hindrade Tommy visa utredningen.”

Min uppgiftslämnare från budgetberedningen lämnar följande replikskifte vid ett eftermöte:

Jan Anders Palmqvist berättade att han på morgonen hade bestämt sig, ” I dag ska jag vara gnällgubbe”.

När då förvaltningschefen berättade att ett nybygge kostar 90 miljoner, renovering 72 miljoner ( han sa faktiskt så). Rätt siffra är 62 miljoner, men tillade att det var arbetsmaterial och därför inte offentligt. I det läget frågade Jan Anders Palmqvist:

”Har handlingen inkommit”

”Ja!”

”Sekretessbelagd?”

”Nej”.

”Herr kommundirektör, är då inte handlingen offentlig?”

”Jo!”

Frågan kvarstår – vem eller vilka ansåg att utredningen skulle hållas hemlig? Var det som Håkan Robertsson uppger, att kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson och ordföranden i Fritid- och Kultur, Nils Ingmar Thorell hade beslutat om sekretess? Stämmer detta vill jag och säkert andra också veta på vilka grunder detta beslut har tagits.

Dessutom finns det anledning att reda ut varför Thorell gjorde ”ett utfall å det grövsta och hindrade Tommy att visa utredningen”, som Håkan Robertsson nu berättar.

Hela utredningen med skisser finns att ta del av i blogginlägget nedanför detta.

Kallinge Ishall ett riktigt slukhål

I går fick budgetberedningen i Ronneby en kalldusch.  Då presenterades utredningen om Kallinge Ishall.  Två beska besked gavs – antingen 62 miljoner för upprustning av nuvarande ishall eller 90 miljoner för ett nybygge. Allt fördelat på en treårsperiod.

Naturligtvis är båda summorna skyhöga för en kommun av Ronnebys storlek, men det handlar också om rättvisa. Nils Ingmar Thorell, fp, sa bl a vid invigningen av bandybanan på Lugnevi att ”nu är det kulturens tur”.  Av det sistnämnda har det inte synts mycket under mandatperioden och nu kräver Thorells partikollega en ny mångmiljonsatsning inom idrotten.

Folkpartiet och inte minst Nils Ingmar Thorell är nu så nära en svekdebatt man bara kan. Han hade i början av mandatperioden planer för det s k sockerbruket men den idén har nu tagits över av Miljöpartiet och Thomas Lähdet.

Fritidschefen har anlitat Peter Wisme i Växjö som konsult för den nu presenterade utredningen om Kallinge Ishall. Wisme är starkt knuten till Svenska Ishockeyförbundet, vilket bl a har fått vissa politiker i Ronneby att höja ett varningens finger.

En ny ishall på 4 200 kvadratmeter med bl.a. ny omklädnads- och servicebyggnad i två plan (1 440 kvm) skulle i runda svängar kosta 90 miljoner kronor.

En upprustning av nuvarande ishall kostar ca 62 miljoner kronor. I den summan ingår rivning av befintlig läktare och ny limträläktare med 4,5 miljoner. Två miljoner för att flytta kylrör och ventilation. Höjning av taket 7 miljoner. Ny omklädnads- och servicebyggnad i två plan för 31 miljoner. Ombyggnad av befintliga toaletter och entré 1 miljon.

Utredningen ville i går förvalningschefen för Fritid och Kultur, Tommy Johansson hålla hemlig efter att budgetberedningen fått underlaget. Detta undanröjde socialdemokraten JanAnders Palmqvist och nu kan du ta del av såväl kalkyl som ritningar här på bloggen.

Klicka i bilderna för större och bättre läsbarhet.

Ishall

Ishall 2

Ishall 3

Ishall 4