Varför hemlighålla ishallsutredningen?

I gårdagens blogginlägg om ishallsutredningen påstod jag, efter inhämtad information från budgetberedningen i Ronneby kommun, att förvaltningschef Tommy Johansson ansett att utredningen var att betrakta som arbetsmaterial och därför inte offentligt.

I dag fritar Håkan Robertsson, socialdemokrat och andre vice ordförande i Fritids- och Kulturnämnden förvaltningschefen och säger att förbudet var utfärdat av ledande politiker. Håkan Robertsson skriver:

”Skitsnack Bengt! Det var Roger Fredriksson och Nilsingemar Thorell som gett direkta, skarpa order till förvaltningschefen att dölja utredningen trots att det är offentlig handling. Jag satt på presidiemöte när Tommy ville visa oss utredningen och Nilsingemar gjorde utfall å det grövsta och hindrade Tommy visa utredningen.”

Min uppgiftslämnare från budgetberedningen lämnar följande replikskifte vid ett eftermöte:

Jan Anders Palmqvist berättade att han på morgonen hade bestämt sig, ” I dag ska jag vara gnällgubbe”.

När då förvaltningschefen berättade att ett nybygge kostar 90 miljoner, renovering 72 miljoner ( han sa faktiskt så). Rätt siffra är 62 miljoner, men tillade att det var arbetsmaterial och därför inte offentligt. I det läget frågade Jan Anders Palmqvist:

”Har handlingen inkommit”

”Ja!”

”Sekretessbelagd?”

”Nej”.

”Herr kommundirektör, är då inte handlingen offentlig?”

”Jo!”

Frågan kvarstår – vem eller vilka ansåg att utredningen skulle hållas hemlig? Var det som Håkan Robertsson uppger, att kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson och ordföranden i Fritid- och Kultur, Nils Ingmar Thorell hade beslutat om sekretess? Stämmer detta vill jag och säkert andra också veta på vilka grunder detta beslut har tagits.

Dessutom finns det anledning att reda ut varför Thorell gjorde ”ett utfall å det grövsta och hindrade Tommy att visa utredningen”, som Håkan Robertsson nu berättar.

Hela utredningen med skisser finns att ta del av i blogginlägget nedanför detta.