Björklund: klagar bara på felaktigheter

Nu överklagar Kjell-Åke Björklund, Jämshög ännu ett ärende till Förvaltningsrätten. Denna gång gäller det hemtjänsttaxorna i Olofströms kommun som har ändrats utan att beslut om schablontid finns noterat i protokollet. Dessutom har protokollet från fullmäktige om taxehöjningar inte blivit justerat. Brukarna har däremot redan debiterats med höjda avgifter.

Kjell-Åke Björklund är beredd på kritik för att han överklagar för många ärenden till Förvaltningsrätten, men säger samtidigt:

”Jag överklagar bara det som jag anser är felaktigt och det nu aktuella ärendet innehåller minst två fel.”

Skrivelsen till Förvaltningsrätten har följande lydelse:

”Förvaltningsrätten i Växjö tillhanda. Ärende: Hemtjänsttaxorna i Olofströms Kommun för 2016 fastställdes vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2015-11-23.

Jag har haft hjälp med städningen av hemtjänsten 2 timmar i månaden men de får då endast utföra dammsugning och torkning av golven, detta har kostat 230 kr per timme alltså 460 kr sammanlagt per månad och då tillkommer avgiften 200 kr i månaden för ”Trygghetslarmet ”. Totalkostnad: 660 kr per månad. Protokoll sammanträdesdatum 2015-11-23 där taxorna för 2016-03-1 fastställs bifogas.

Den 23 juni kom det en inbetalningsavi från kommunen där jag skall betala 890 kr i månaden. Och nu kommer det märkiga att Olofström kommun har ändrat och debiterar för 1,5 timme, men jag får inte mer än en timme som jag haft förut. Jag frågade vad det var frågan om för att man fick betala 395 kr i månaden, en ökning med 230 kr / mån, men fick fortfarande bara 1 timmes hjälp. Som förklaring hade kommunen hittat på något väldigt fiffigt och kallar den halvtimmen som man lagt till för 0,5 timmes schablontid som jag då inte får något utfört.

Taxorna för 2016 fastställdes vid Kommunalfullmäktiges sammanträde den 2015-11-23. Och dessa taxor är exakt de samma som gällde för år 2015 alltså ingen förändring för 2016. Protokollet från Kommunalfullmäktiges sammanträde den 2015-11-23 är inte justerat som skall göras tre dagar efter sammanträdet och då blir det en offentlig handling. OBS! Det finns inget sammanträdesprotokoll för beslutet att lägga till ”schablontid”. När jag begärde sammanträdesprotokollet där det beslutades om att lägga till 0,5 timme i så kallad ”schablontid” finns det inget sådant protokoll vad gäller denna höjning. Jag frågade flera gånger om detta protokoll men fick samma svar, det finns inget.

Detta är ju mycket märkligt, för att göra en sådan stor förändring som detta innebär för brukarna så måste det vara ett beslutsprotokoll och datum när kommunalfullmäktige ändrar beslutet och inför ”schablontid” Detta beslut att taxorna för 2016 skall tas i bruk den 2016-03-01 utan att ”schablontid” nämns i protokollet.

När det gäller beslut av taxor för hemtjänsten så skall brukarna informeras via brev eller mail innan de tas i bruk efter att ett sådant beslut fattats av kommunalfullmäktige.”

Kjell-Åke Björklund

Olofströms äldre debiteras schablontid

I dag publicerar jag ett inlägg från Kjell-Åke Björklund i Jämshög som berättar att Olofströms kommun har genomfört en taxehöjning för hemtjänst utan att först informera. Utan någon som helst förklaring ska de äldre nu plötsligt betala för 1,5 timmes städning trots att uppdraget endast utförs under en timme.

Kommunen har utan närmare förklaring vid förfrågan uppgivit att man debiterar en schablontid. Vad som menas med schablontiden har man inte kunnat förklara.

När myndigheter, som i detta fall, höjer avgifter är det deras skyldighet att i förväg informera om eventuella förändringar. Dessutom ska den drabbade få en nogsam förklaring till varför förändringen genomförs. Så har i detta fall inte skett.

Ett politiskt beslut

”Jag har haft hjälp med städningen av Hemtjänsten 2 timmar i månaden men de får endast utföra dammsugning och torkning av golven. ( Politiskt beslut ) Detta har kostat 230 kr per timma, alltså 460 kr sammanlagt per månad och då tillkommer det avgiften på 200 kr i månaden för det som man kallar för ” Trygghetslarm ” men som jag betecknar som ett ”Otrygghetslarm ” därför att det vid några tillfällen som jag larmat har det tagit över en timma innan någon personal kommit till mej. På tid utanför ordinarie arbetstid är det patrullerna från primärvården som har hand om ”Otrygghetslarmen ”

Men så i slutet av maj månad eller i början av juni kom det en inbetalningsavi där jag skall betala 890 kr i månaden, detta utan någon som helst information. ( Även detta ett politiskt beslut ) Och nu kommer det märkliga – Olofströms kommun har ändrat på tideräkningen så att man nu debiterar för 1,5 timma, men jag får inte mer hjälp än en timma som jag haft förut.

Jag frågade vad det var frågan om. Varför man nu ska betala 890 kr i månaden men fortfarande bara 2 timmas hjälp per månad. Som förklaring hade kommunen hittat på något fiffigt och kallar de 0,5 timmarna som man lagt till som ” schablontid ”som jag då inte får något utfört på. I min värld är fortfarande 1 tim 60 minuter. Detta kostar nu per månad 345 kr x 2 = 690 kr + 200 kr för ” Otrygghetslarmet ” totalt 890 kr per månad. För oss pensionärer i grupp 3 blir det en höjning med cirka 25% eller 260 kr i månaden det är mycket pengar när man har en liten dålig pension.

OBS! Jag klandrar inte tjejerna som jobbar i hemtjänsten och primärvården, de utför sina uppdrag på ett mycket förtjänst fullt sätt, de är mycket uppskattade av oss som behöver trygghet dygnet runt. (Felet ligger hos politikerna, de är rena amatörerna i många frågor och vet inte ett smack om detta.)   Jag skall också lägga in en Medborgarmotion om att det är dags att byta ut de 30 år gamla analoga larmen från 1986 mot ny modern digital teknik och då först kan man kalla det för ” Trygghetslarm ” både för brukare och personal.”

  Kjell-Åke Björklund / Jämshög.

 

Blekinge har segaste bredbandet

I Blekinge talar vi ofta om behovet av bra kommunikationer. Ett självklart krav, men vem gör något åt problemen?

I en ny mätning genomförd av tidningen ”På väg” som ges ut av statliga Svevia får Blekinges fem kommuner bottenbetyg när det gäller bredbandets hastighet.

Man har mätt andelen hushåll i procent med snabbt bredband.

Fortsätt läsa

Blekinge saknar politiska profiler

Att kommunicera kan vara svårt. Det räcker med att två människor ska utbyta tankegångar för att missförstånd kan uppstå. Hur svårt ska det då inte vara om frågan är politiskt belastad?

Nya krafter gör nu försök att väcka en gammal fråga – att slå samman Blekinges fem kommuner till en.  Störst tyngd har Handelskammarens Regionstyrelse hittills visat med näringslivets toppar som murbräcka.

Fortsätt läsa