Sjukvårdens hearing direktsänds

Du som är intresserad av framtidens sjukvård i Blekinge, vi är många, kan se fram emot en unik sändning nu på onsdag den 23 oktober kl. 08.30 – 12. Då direktsänds det dialogmöte (hearing) som har begärts efter att landstingsdirektör Peter Lilja presenterat sitt beslut.

Hans slutsats, som ännu är ett förslag, innebär att det blir för dyrt att bygga ett nytt sjukhus. Förslaget är istället att investera i nya lokaler och medicinteknisk utrustning vid de två befintliga sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn.

Mot detta förslag har det kommit kraftiga protester. Bl.a. kräver man fortfarande att den utredning som har gjorts av Ronny Pettersson och som förordar ett nytt sjukhus, ska offentliggöras. Jag väntar fortfarande på svar från landstingsrådet Kalle Sandström varför rapporten ännu inte har diarieförts.

Peter Lilja berättar följande i ett mail:

”Dialogmötet (kallat hearing) är ett möte för förtroendevalda.  Medverkar gör även ett antal tjänstemän som förväntas vara föredragande eller förväntas kunna svara på uppkomna frågor. 

I syfte att detta möte skall kuna följas av så många som möjligt har vi riggat med Karlskronakanalen. Vi kommer lägga länk från vår webb till Karlskronakanalen.”

Hearingen genomförs onsdag 23.10 kl. 09 – 12 och du följer sändningen här:

http://www.karlskronakanalen.se/

Naturligtvis hade det varit bäst om även allmänheten kunnat ställa frågor, men så blir det inte nu. Enligt Petronella Petersson, centerns gruppledare, får inte ens alla ledamöter i fullmäktige delta. Något som jag ser som än mer märkligt.