Peter Liljas val är en gåta

När jag nu i dag har kunnat ta del av dagens dialogmöte/hearing om den framtida sjukvården i Blekinge har jag endast en övergripande kommentar:

För mig är det en gåta hur landstingsdirektör Peter Lilja har kunnat ta ställning till de fyra olika utredningsförslagen. Osäkerheten och frågetecknen blev allt fler ju längre informationsmötet fortskred.

I inledningen nämnde Peter Lilja ordet ”osäker” i varannan mening och jag förstår honom fullt ut att han vill gardera sig trots sitt tidigare förslag att behålla länets två sjukhus och där bygga nytt.

Hans osäkerhet var inte mindre när han sammanfattade förmiddagen. Han betonade att man jobbat brett med utredningsarbetet, men att stora övergripande frågor återstår. Han nämnde t.ex:

Kommer landstingen att förstatligas?

Hur blir den framtida regionindelningen?

Hur ska multisjuka vårdas i framtiden?

Kommer vården i hemmet att öka?

Vad kommer mobil doktor att innebära?

Hur kommer ekonomin att påverkas vid byggandet av ett nytt sjukhus? Ny huskropp kontra verksamhet?

Under mötet framkom att man inte undersökt infrastrukturen i samband med ett nybyggt sjukhus. Inte heller har man genomfört markundersökning där ett nytt sjukhus skulle kunna byggas.

Förklaringen som gavs- vi har inte vetat var ett eventuellt nytt sjukhus kan byggas! Dagens i särklass sämsta ursäkt. Snudd på tjänstefel!

I samtliga fall måste det byggas nytt och här är lokalytorna intressanta. Ett nytt sjukhus kräver 120.000 kvadratmeter medan två nybyggen vid nuvarande två sjukhus innebär 190.000 kvadratmeter.

Förklaringen var: alternativet två sjukhus innebär överytor med t.ex. två kök och två personalmatsalar etc.

Redan i dag finns merkostnader för två sjukhus. Att låta läkare pendla mellan Karlskrona och Karlshamn drar kostnader på 3 milj.kronor som motsvarar tre läkartjänster.

Nils Ingmar Thorell, fp frågade: vart tog plustecknen kring förslaget med ett nytt sjukhus vägen?

Alexander Wendt, m frågade: Borde det inte göras en samhällsekonomisk utredning. Ett nytt sjukhus mitt i länet kontra behålla nuvarande två sjukhus? Han efterlyste också en livscykelanalys som redan visar att det skulle bli 4,4 miljarder billigare med ett nytt sjukhus.

Ett nytt sjukhus skulle bli för dyrt men även att bygg nytt i Karlshamn och Karlskrona kan innebära en skattehöjning med 1 kr.

Inte en enda socialdemokrat ställde frågor. Ändå vet de vad som är rätt.