Rastplats Sörby med lyft

 

Viggen 1

– Så här nära ett förverkligande av mitt förslag om ett Viggenmonument har vi aldrig varit. Nu har pengar anvisats i nästa års budget och det känns onekligen bra. Inte minst med tanke på att en invigning kan sammanfalla med nästa års 70-årsjubileum vid F17 och två flygdagar, säger Boo-Walter Eriksson.

När massmedia nu förmedlar nyheten att den politiska alliansen i Ronneby har anvisat två miljoner kronor till en rastplats i Sörby är det just för att där placera en Jaktviggen på pelare.

Naturligtvis kan två miljoner kronor (egentligen är kostnaden större) kännas onödigt mycket för ett landmärke. Men i detta fall har jag inte alls svårt att bejaka och se positivt på denna satsning. F 17 har genom åren haft stor betydelse för Ronneby, ja, hela Blekinge och skam vore det om vi inte skulle ha råd att påminna om vår verklighet.

Det är inte enbart Ronneby kommun som har investerat i Viggenprojektet. F 17 har också bidragit med hundratusentals kronor genom att bl.a. tillhandahålla flygplanet och med arbetskraft rensat flygplanet på motor och annan utrustning. För en tid sedan genomfördes också en ommålning.

Pelarviggen, som den har kallats, är en jaktviggen, JA 37 som har skänkts till F 17:s kamratförening av försvarsmakten och som finns placerad i en hangar på F 17.

Det är ett gammalt medborgarförslag från Boo-Walter Eriksson, tidigare chef för F 17 som nu är på väg att förverkligas. Boo-Walter är i dag medlem i F 17:s kamratförening.

Tidtabellen för projektet innebär att det ska bli invigning av Pelarviggen i Sörby den 1 juni 2014. Denna dag firar F 17 sina uppnådda 70 år som  flygflottilj med en unik flygdag.