F 17 byter flottiljchef i juli

Det blir vaktombyte på chefsposten vid Blekinge Flygflottilj.

Lars Bergström som tillträdde 2014 ersätts nu av Tommy Petersson i dag stabschef vid Flygvapnets taktiska stab. Chefsbytet sker i juli, en månad innan flygflottiljen genomför årets flygdag för att bl a fira 75-årig verksamhet i Kallinge.

Tommy Petersson är väl förtrogen med F 17 där han var divisionschef åren 2008 – 2011. Han var operativ chef på Sicilien under Libyeninsatsen 2011 – 2012. Från 2014 var han sektionschef vid Flygvapnets taktiska stab i Högkvarteret. Petersson befordrades den 20 juli 2017 till överste och är sedan samma dag chef för Flygvapnets taktiska stab i Högkvarteret.

Nära katastrof över F 17 med Team 60

Just nu njuter jag av att ta del av årets ”STORBOK” från Svensk Flyghistorisk Förening. I år är det Flygvapnets uppvisningsgrupp ”Team 60” som beskrivs på alla tänkbara sätt. Den har överlevt alla besparingar och gruppen kan se tillbaka på en mångfald prisade uppvisningar decennium efter decennium.

Under rubriken ”Incidenter och tillbud” beskrivs bla en sammanstötning vid träning över F 17 i Kallinge torsdagen den 9 juni 1994. Jag var på plats ute på fältet tillsammans med ett antal andra journalister och minns mycket väl händelsen som slutade väl men som kunde ha slutat med en katastrof. Eller som en av piloterna, Agne Persson, uttrycker det i boken:

”Det skulle ha kunnat gå åt skogen, men det är mycket som kan göra det”.

Det var torsdag eftermiddag och Team 60 hade kommit till Kallinge för träning och pressvisning inför Flygvapnets huvudflygdag på söndagen. F 17 skulle fira uppnådda 50 år.

Vi noterade att två av planen kom lite väl nära varandra vid en spektakulär rörelse (sandwichroll) där ett plan flyger upp och ner och ett annat rakt under flyger rättvänt. Vi hörde via kommunikationsradion att något gick fel och att man avbröt övningen. Vi hörde att man skulle gå upp på höjd för att studera hur allvarlig skadan kunde vara.

Väl uppe på höjd beskriver piloten Agne Persson läget:

”Höjdrodret kändes inte som det brukade. Det svarade inte som vanligt. Fyran i gruppen kom upp och granskade mitt flygplan, men han kunde inte se att något var skadat. Flygledaren ville att jag skulle landa norrut, men jag svarade att jag ville landa söderut för att därmed flyga in över skogsterräng – om jag skulle behöva lämna kärran… Efter landning taxade vi in och teknikerna tittade på flygplanet. De konstaterade att staget till det ena av de båda höjdrodren hade gått av. Det var således bara det ena höjdrodret som hade fungerat efter sammanstötningen.”

P-O Olsson, beskriver sammanstötningen så här:

”Då vi kommit förbi första vertikalen i rollen känner jag ett tryck i min kärra och spak. Samtidigt hör jag att det knirkar och gnisslar – det låter som då man öppnar en stor 5 kg kaffeburk med konservöppnare och trycker igenom det uppskurna locket. Min nos får en negativ rörelse mot toppen av sandwichrollen med uppenbar risk att jag skulle få stora problem vid utgången med hög negativ belastning.

Då jag känner trycket i spaken är det lätt att ta beslutet om att avbryta programmet. Gruppchefen uppfattar mitt beslut. Jag begär assistans för följning och besiktning av våra stabilisatorer. Agne går norr ut under moln. Själv stiger jag över fältet upp genom moln och grupptvåan ansluter och besiktar. Jag får av honom beskedet att främre delen av ”cigarren” (Främre fenkåpan) är borta. Provar landnings landningsegenskaperna på höjd över 1 000 meter. Gör mig landningsklar. Klaff ut. Genomför lätta roll- och girkontroller. Ställ ut. Landningsklaff. Fartreduktion till 300 km/h. Under landningsplanén fortsätter jag med lätta roll- och girkontroller. Får klart landa och taxa till norra Framom.

När jag sitter och skriver första delen i loggboken, efter att jag lossat fastbindningen, kommer Agne förbi och ger mig en klapp på axeln.”

Det är i det läge som har uppstått inte tänkbart att försöka göra en intervju med de två inblandade piloterna även om de tillhör flygvapnets mest rutinerade. Jag får med egna ord i direktsändning en halv timme senare beskriva vad som skett.

Jag får senare veta att ”cigarren” en del av främre fenkåpan hamnat på gräsmattan till en fastighet i Bredåkra vars ägare då var den person som flitigast brukade klaga på flygbuller.

Sandwichrollen beskrivs i boken av P-O Olsson på följande sätt:

”Den äger rum i fartområdet: 520 – 380 – 500 km/h, höjdintervallet: 200 – 600 m (100-500 m) och med följande vädergränser: sikt > 5 km, molnbas >500 m.

Inget nytt med formationsflygningar

Den s k julgransflygningen uppskattas av många men möts också av viss kritik. De som vänder sig mot just de här flygningarna anger miljö och ekonomi som skäl.

Julgransflygning är en tämligen ny idé men formationsflygningar av olika slag genomfördes även förr från F 17:s sida.

Bilden ovan togs den 2 april 1973. Den dagen blev F 17 jaktflottilj genom att en första division J 35F anlände till blekingeflottiljen. Flygplanen kom från F 3 Malmen och F 18 Tullinge som skulle läggas ned. Efter en tid anlände fler Drakenplan från samma flottiljer.

Drakendivisionen möttes av A 32 Lansen som funnits på flottiljen sedan 1956. Mötet skedde vid Blekingegränsen som en välkomstgest och formationen visades upp genom att man flög över länet.  A 32 Lansen var då på väg att fasas ut från F 17.

Hasselstad – byn som nästan försvann

Bredåkra 15-6

Det var i slutet av 1990 som media i Blekinge började skriva och tala om framtida bullerproblem i samband med att JAS Gripen skulle tas i bruk på 2000-talet.

Den 11 augusti 1990 skrev Sydöstran att ”JAS hotar en framtida expansion av Kallinge”. Politiker i Kallinge slogs för att få bygga ut i Södermark med 100 lägenheter.

Ingen politiker nämnde Hasselstad och Bredåkra. Det blev nämligen dessa två byar som fick betala högsta priset för att JAS Gripen började flyga på F 17 från 2002.

I dag vet vi att ett 30-tal fastigheter på dessa två platser har lösts in av staten och rivits, andra har bullerisolerats för stora belopp.

På tisdag kväll, 27 oktober, kommer jag och Rune Johansson att berätta om bakgrunden och invånarnas kamp men också att visa unika bilder på hur alla de rivna fastigheterna en gång såg ut. Vi gör det på inbjudan av Hasselstad Samhällsförening och platsen är Hasselstad Bygdegård kl. 18.

Hasselstad 5-6

Det är mycket som har förändrats i Hasselstad och Bredåkra de senaste tio åren, men att slå vakt om F 17 och jobben har även inneburit stora begränsningar för Ronneby kommun som redan i ett yttrande till Koncessionsnämnden för Miljöskydd i november 1994 gjorde betydande utfästelser när JAS Gripen skulle placeras vid flottiljen.

  • Att avslå bygglovsansökningar inom Skarup/Hasselstad/Skärvgöl.
  • Att ej genomföra byggplaner med utökad bebyggelse i Kalleberga, Oxelgården, Södermark.
  • Att ej medverka till tomtdelningar och efterföljande nybyggnader.
  • Att skrinlägga planerna på ”Ronneby Transportcentrum” på planerad plats söder om flygfältet.
  • Att förvärva ett antal fastigheter i Kallinge.
  • Att aktualisera upphävning av detaljplaner i Kallinge.

I brevet från Ronneby kommun till Koncessionsnämnden för Miljöskydd påstod man följande:

”Vidare bör framföras att klagomål från kommunens befolkning på F 17:s verksamhet är mycket sällsynt”.

Ett påstående som var falskt utifrån befolkningens upplevelser i Hasselstad, Bredåkra och Möljeryd. Då ska man veta att vid den tidpunkten var det högaktuellt att lägga ner en flottilj i södra Sverige. Det stod mellan F 10 i Ängelholm och F 17 i Kallinge. Vi vet resultatet men priset blev högt för såväl kommun som många invånare.

I Hasselstad fanns det före JAS-epoken ett 60-tal fastigheter, i dag finns bara hälften kvar. I Bredåkra finns endast två hus kvar.

Bredåkra 15-4

Arrangörerna, Hasselstad Samhällsförening hälsar även icke medlemmar välkomna till visningen på tisdag kväll. En nostalgisk afton om människorna och företagen som en gång verkade på dessa orter.

Bilderna visar tre rivna hus.

Överst: Blomsterhallens bostadshus, Bredåkra. Ägare Karl-Gunnar Olsson.

Mitten: Gunnar Johanssons lanthandel, Hasselstad. Huset uppfört 1850.

Nederst: Börje Enarssons Speceri- och diversehandel, Bredåkra. Fastigheten uppförd 1890.

Klicka för större bild.

 

 

Räddningshelikoptrar kvar på F 17

I dag har jag anledning att gratulera kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson, m, till en framgångsrik överläggning med Sjöfartsverkets t f generaldirektör, Noomi Eriksson.

Resultatet av samtalen som skedde på plats i Ronneby stadshus i dag blev att huvudspåret för framtiden är att Sjöfartsverkets två räddningshelikoptrar blir kvar på F 17 i Kallinge.

-I dagsläget finns inget annat spår, berättar Roger Fredriksson direkt efter sammanträdet.

Sjöfartsverket har tidigare tittat på lokaler i Kalmar men dessa är inte längre aktuella, uppgavs i dag. Inte heller letar man längre aktivt efter andra hangarmöjligheter.

Det som gör Roger Fredriksson extra glad är att Ronneby kommun nu fått rollen som samordnare för att lösa hangarproblematiken för Sjöfartsverkets helikoptrar.

-Anders Engblom som är lånad från räddningstjänsten i östra Blekinge (Ronneby och Karlskrona) är utsedd att fungera som projektledare, berättar Roger Fredriksson.

– Det som nu måste lösas är ett miljötillstånd som blir en fråga för länsstyrelsen, berättar han vidare.

Viktigt är också att tre inblandade myndigheter måste tala sig samman, nämligen Försvaret, Fortifikationsverket och Sjöräddningsverket.

I debatten fram till nu har Sjöfartsverket angett olika anledningar till att eventuellt behöva överge F 17 i Kallinge. Det har bl a gällt hyreskostnad av hangarutrymme, en allt för lång sträcka för helikoptrar att ta sig från hangar till lyft, svårt att fungera på militär anläggning med civil besättning och nu senast ett utspel om att en placering på F 17 skulle strida mot Genèvekonventionen.

-Det sistnämnda tog Sjöfartsverket avstånd ifrån och ansåg att detta var ett privat inlägg från Anders Jönsson, tidigare operativ chef för Sjöräddningssällskapet.

En återträff med betydligt fler myndigheters företrädare inblandade planeras nu till senare delen av augusti.

Huvudspåret efter dagens sammanträde är således att helikoptrarna ska bli kvar på F 17 i Kallinge.

Min fråga kvarstår dock varför Ronneby kommun genom sitt kommunalråd, Roger Fredriksson är ensam i denna viktiga kamp som nu sakta tycks sluta lyckligt.

 

Skanska bygger för 310 miljoner på F17

Byggbolaget Skanska ska bygga en kombinerad helikopterhangar och administrationsbyggnad med en bruttoyta på 21.000 kvadratmeter på flygflottiljen F17 i Kallinge åt Fortifikationsverket, enligt ett pressmeddelande.

Kontraktet är värt 310 miljoner kronor och inräknas i orderingången för Skanska Sverige för andra kvartalet 2015. Byggstart är planerad till juli 2015 och hangaren ska stå färdig att tas i bruk före sommaren 2017.

 

Bredåkradeltat – en miljöskandal

Bredåkradeltat är av Statens Naturvårdsverk klassat som riksintresse. Deltat är Sydsveriges enda större isälvsdelta i Baltiska issjön. Det sträcker sig från Bredåkra till norra delen av Kallinge och är ca 10 km långt i nord/sydlig riktning och 3-4 km brett i öst/västlig riktning.

I den norra delen av deltat, i Brantafors, finns ett vattenverk som tillhör det kommunala bolaget Miljöteknik. Här har man med hjälp av fyra brunnar försett Kallinge med dricksvatten och på senare tid även Ronneby centralort.

Dessa vattentäkter måste nu skyndsamt överges på grund av att giftiga kemikalier har upptäckts i brunnarna. Det handlar om ämnet PFAS som enligt experter tillhör kemikaliernas värstingar därför att det bryts ner extremt långsamt i miljön. Men det finns andra nu ”glömda” utsläpp som också har bidragit till förgiftningen.

I riksmedia har professorer klassat detta som en – ”Miljöskandal av historiska mått”.

Enligt ledande lokalpolitiker är det besvärande att Blekinge Flygflottilj, som är placerad mitt i Bredåkradeltat, pekas ut som skyldig till förgiftningen av dricksvattnet.

Men det är ingalunda första gången som detta unika isälvsdelta förgiftas. Redan på tidigt 80-tal (1983) drabbades dårvarande trädgårdsmästeriet i Bredåkra. Då slogs deras brunnsvatten ut av kamikalier. Den gången ville ansvariga inom Ronneby kommun peka ut Blekinge Flygklubb som ansvariga. Klubben hade en hangar strax intill trädgårdsmästeriet men tillbakavisade anklagelserna.

Kommunen gjorde allt för att tysta ner händelsen och det gjorde man genom att ge trädgårsmästeriet gratis kommunalt vatten i utbyte mot den stängda egna brunnen.

Det kommunen då inte ville diskutera var det som hade inträffat den 12 juni 1965. Den dagen träffade ett blixtnedslag mitt i prick i en stor drivmedelscistern och med en explosion som följd. Vid detta tillfälle rann 300 000 liter flygbränsle MC- 77 rakt ut i Bredåkradeltat. Med största sannolikhet var detta drivmedel största anledningen till att brunnen i Bredåkra slogs ut.

DSC03796

I boken ”Från B 3 till jaktviggen” och utgiven 1994 beskriver författaren denna händelse som – ”den stora smällen”. Av texten framgår att flottiljchefen tvingades till ett flera dagar långt flygstopp till följd av smällen.

Bredåkradeltat har genom åren drabbats av oerhörda mängder kemikalier av skiftande slag. Betänk hur stora mängder UREA (ett slags urin med myckedt hög kvävehalt) som genom åren har spridits på start- och landningsbanor för att isbekämpa. Mätningar har visat att under en enda vintersäsong användes 30 ton (!) UREA vid F 17. Då har jag inte redovisat de utsläpp av UREA som använts för att avvisa den civila flygtrafiken.

Därför var det knappast någon sensation, men väl en chock för allmänheten, när det under fjolåret avslöjades höga halter av ämnet PFAS (se ovan) i kommunens vattenbrunnar i Brantafors, strax nordost om flygflottiljen. Ämnet som upptäcktes ingår som en beståndsdel i det skum som används då man släcker bränder.

Släck F 17

Vid F 17 har detta skum använts flitigt genom åren och med start redan på 60-talet. I boken ”Från B 3 till jaktviggen” beskrivs denna verksamhet tämligen utförligt. Flygflottiljens övningsverksamhet med att släcka flygplansbränder var inte bara av lokal karaktär utan här genomfördes också ett stort antal övningar av regional- och rikskaraktär.  Med andra ord var utsläppen till Bredåkradeltat av betydande omfattning.

Men det var först under fjolåret som man upptäckte och uppmätte höga halter av giftet i kommunens drickvatten.  Något hade plötsligt inträffat, men vad? En anledning var bl a att man upptäckt samma gifter i dricksvatten på andra platser i landet, inte minst då vid andra flygplatsorter.

I vårt fall i Kallinge skedde samtidigt en annan viktig förändring som man menar starkt kan ha bidragit till att giftet i grundvattnet visat sig just nu.

Sänksjön, som ligger inom Bredåkradeltat, har genom åren varit en viktig regulator för grundvattnet. Pappersbruket i Djupafors har genom åren tagit ut betydande mängder vatten ur Sänksjön.  Detta upphörde när pappersbruket lades ner och verksamheten upphörde vilket resulterade i att nivån på grundvattnet i området snabbt steg och brunnarna i Brantafors slogs ut.

Nu letar kommunala bolaget Miljöteknik nya vattentäkter norr om flygfältet, strax söder om Karlsnäsgården. Ledningar ska sedan dras flera kilometer till vattenverket i Brantafors. Detta medför betydande kostnader. Kommer staten att stå för dessa fördyrningar eller ska befolkningen drabbas dubbelt (förutom förgiftat dricksvatten)genom att även betala höjda vattenavgifter?

Rune Johansson, tidigare bosatt i Hasselstad, och starkt engagerad i miljöfrågorna vid F 17 gjorde en anmälan 2007 när det s k Ronnebypaketet redovisades. Han pekade i sin anmälan på vad som behöver åtgärdas i området när bl a byggandet av en ny hangar till helikoptrar ska genomföras.

– Marken i området är starkt förgiftad och experter är eniga om att det som har skett inom Bredåkradeltat är en miljöskandal av historiska mått. Marken måste således fraktas bort och saneras, ett gigantiskt arbete som jag ser som nästan olösligt, säger Rune Johansson som väntar på tillsynsmyndighetens (länsstyrelsen) besked.

Även regeringen har nu genom miljöminister Åsa Romson engagerat sig i miljöfrågan som berör Bredåkradeltat och dess miljöskandal. Bl a har framstående professorer flera gånger krävt att regeringen måste agera. Från regeringshåll är det fortfarande tyst, mycket tyst.

Det är trots allt Länsstyrelsen i Blekinge som är tillsynsmyndighet i det aktuella fallet med utbyggnaden av F 17. Frågan är hur man ska förhålla sig till den mark som nu ska tas i anspråk för utbyggnad och inte minst – vem ska stå för kostnaderna?

Jakt-VIGGEN har lyft för Ronneby

DSC03260

Äntligen är Blekinges förnämsta landmärke på plats. Ett av Sveriges vackraste flygplan genom tiderna – JA 37 Viggen – står nu tryggt på pelaren i Sörbydal.

Det krävdes åtta år och en politisk maktförändring – 2010 – för att förverkliga idén som visar att Ronneby och F 17 utgör en tredjedel av Sveriges flygvapen.

Viggen har redan i dag lockat människor i stort antal och är naturligtvis det mest fotograferade objektet i länet.

DSC03267

Det blev precis så bra och stilfullt som  tidigare flottiljchefen Boo- Walter Eriksson har önskat. Viggen lyfter mot söder och den Östersjö som ständigt måste bevakas. Står du under flygplanskroppen ser det ut som om det är en riktig start på gång. Kanske väl lågt, men du kan väl använda fantasin…

Den gamla eken och Viggen är det perfekta objektet som symboler för Blekinge. I varje fall för oss i Ronneby.

När jag i dag på förmiddagen betraktar Viggen ur alla tänkbara vinklar kan jag inte undvika tanken att något unikt är på väg att ske – Jantelagen är på god väg att utplånas. I Blekinge har det tidigare varit tabu att framhålla det positiva, det viktiga vardagslivet.

DSC03271

Låt oss vara stolta över en viktig arbetsplats, en försvarets plattform. Det fanns en tro, för bara veckor sedan, när vi fortfarande såg gränser suddas ut och trodde på ett fredligt Europa. Nu vet vi sanningen.

Viggen i Sörbydal är en symbol för så mycket.

OBS! Glöm inte klicka för större bild.

 

 

 

Flygverkstaden får ett avvecklingsår

Efter dagens sammanträde med bl.a. fackliga företrädare lämnar nu FMV/FSV följande pressmeddelande:

Avvecklingen av flygverkstaden i Ronneby skjuts upp ett år.

Det förslaget lämnar Tomas Salzmann, chef för FMV:s verksamhetsområde FSV, vid dagens samverkansmöte med de fackliga organisationerna.

Det finns i dag tre flygverkstäder som gör tillsyn på JAS 39 Gripen. FMV har som beslutsinriktning att avveckla en av dessa verkstäder, den i Ronneby. Den ursprungliga planen var att verkstaden skulle stängas den 31 december i år.

– Men efter att ha lyssnat på Försvarsmaktens synpunkter och även tagit till oss av de riskanalyser som genomförts och överlämnats till oss, har vår plan för flygverkstaden i Ronneby förändrats, säger Tomas Salzmann.

Främst är det två viktiga punkter, som både riskanalysen och Försvarsmakten pekat på, som gjort att planen nu ändras.

– Det handlar om möjligheten att utbilda flygtekniker för att förstärka verksamheterna vid de kvarvarande flygverkstäderna, samt att klara fortsatt lokalt stöd till flottiljen i Ronneby. För att klara båda dessa riskfaktorer kommer FSV vid dagens samverkansmöte med de fackliga organisationerna att lämna ett förslag på en mer successiv avveckling.

– Vi föreslår nu en stängning i två etapper där vi räknar med att vara i mål den 31 december 2015, istället för den 31 december 2014. Det ger oss möjlighet att rekrytera flygtekniker till verkstäderna i Såtenäs och Luleå i en lugnare takt, säger Tomas Salzmann.

Redan nu har en arbetsgrupp för trygghetsfrågor, AGT, startat omställningsarbetet, där också arbetsgivaren deltar med ett utökat omställningsprogram, för att underlätta möjligheten för fler av de anställda i Ronneby att flytta med till Såtenäs eller Luleå. Främst handlar det om förlängd möjlighet till pendling.

Planen är att utöka verkstäderna i Såtenäs och Luleå med sju, respektive fem, flygtekniker från och med den 1 januari 2015.

– Vi planerar dessutom att ha kvar 15 – 20 medarbetare i Ronneby från och med årsskiftet 2015 och året ut, säger Tomas Salzmann.

Att minska antalet flygverkstäder från tre till två är en del av FMV:s arbete med att rationalisera och effektivisera verksamheten. Långsiktigt, med allt inräknat, kommer FMV att spara runt 15 – 20 miljoner kronor årligen på att avveckla flygverkstaden i Ronneby.

– Jag vet att denna typ av svåra beslut drabbar enskilda individer och jag vet att stämningen i Ronneby är pressad. Samtidigt ligger det i myndighetens uppdrag att genomföra de besparingar riksdag och regering beslutat om, säger Tomas Salzmann.

Flygverkstadens personal varslas

Fackförbunden är kallade till FMV/FSV på måndag för ett samrådsmöte. Vid mötet kommer de att informeras om att varsel om övertalighet kommer att läggas samma dag. Däremot har det i dag inte gått att få ytterligare detaljer.

Jag har på förmiddagen ställt ett antal frågor till FMV:s kommunikationsdirektör, Toni Eriksson.

” När ni träffar fackförbunden på måndag kommer ni att lägga varsel om övertalighet. Gäller detta flygverkstaden F 17 och hela arbetsstyrkan där? Om inte alla – hur många? Kan det även omfatta de två övriga verkstäderna?”

Toni  Eriksson svarar:

”På måndag kommer FMV att träffa de fackliga organisationerna för att ge dem informationen först. Så mitt svar är att du får fråga igen på måndag.”

Han bekräftar därmed att varsel kommer att läggas men inte i vilken omfattning.Mycket talar för att det är personalen vid flygverkstaden på F 17 som kommer att varslas, det är så inriktningsbeslutet är utformat.

Som jag skrev redan i går slutade mötet mellan FMV/FSV och MSK Flyg Stridflyg i stor oenighet. I dag var det planerat att FMV/FSV skulle ha tagit beslut om nedläggning men mötet skjuts på framtiden och nu ska man enligt regelboken först informera fackliga företrädare på måndag.

MSK flyg Stridsflyg står långt ifrån förhandlingsparten FMV/FSV och jag måste säga att jag är synnerligen förvånad över att en civil myndighet som ansvarar för materiel- och logistikförsörjningen (FMV/FSV) genom sina beslut ska kunna påverka Försvarsmaktens flygtidsuttag, vilket bl.a. blir resultatet om en flygverkstad läggs ner.

MSK Flyg Stridsflyg anger i sitt PM bl.a. följande:

”Om vi tappar samtliga resurser som i dag jobbar på Ronnebys verkstad kommer det inte finnas någon resurs som tar hand om tillsynsvolymerna som genereras av F 17:s divisioner och därmed kommer man snabbt in i en kösituation vilket innebär att produktionen inte kan genomföras enligt VU.”

”FSV planerar att nyanställa vid F 7 och F 21 för att täcka upp för de resurser som kommer att försvinna vid Ronneby, men det kommer att ta 3 – 5 år innan verksamheten är uppbyggd och kan leverera underhåll som motsvarar vårt behov. Detta innebär att flygtidsproduktionen får störningar ett antal år framöver”.

”MSK Flyg Stridsflyg anser att det inte finns någon överkapacitet av de resurser som genomför tillsyn vid FSV flygverkstad, dock kan man än en gång kontrollera resurserna vid specialverkstäderna.

”Rationaliseringar har redan gjorts och personalstyrkan vid flygverkstäderna har minskat från 230 till 130 personer sedan 2005”, skriver MSK Flyg Stridsflyg.

”Om Ronneby verkstad avvecklas måste man säkerställa att personalen erbjuds arbete vid F 17 för att kunna upprätthålla flygtidsproduktionen”, betonar MSK Flyg Stridsflyg i sitt PM som underkänner FMV/FSV:s utredning på ett stort antal punkter.

” Utredningen  har inte prövat frågan om lämpligheten i att lägga ner en flygverkstad vid en operativ flottilj och inte heller om det finns alternativa sätt att genomföra en kostnadsreducering”, skriver MSK Flyg Stridsflyg.