Ronneby kan missa helikopterbasering

I juli 2015 ansågs allt vara klart att Ronneby skulle bli en av Sjöfartsverketas fem baser för räddningshelikoptrar. Sådana positiva signaler blev nämligen resultatet av ett möter mellan kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, och Sjöfartsverkets Noomi Eriksson, stf generaldirektör. Ronneby hade fått rollen som samordnare för att lösa hangarproblematiken som då varit en tvistefråga en längre tid.

Personer med viss insyn i hangarfrågan är i dag bekymrade för att planerad basering i Ronneby ska gå om intet. Sjöfartsverket har enligt uppgift tackat nej till att använda den militära helikopterhangar som är under uppbyggnad och som tämligen snart ska kunna tas i bruk.

Man anser det vara misshushållning med statliga medel att Sjöfartsverket i stället vill bygga en egen hangar.

För att i någon mån räta ut frågetecknen kring ekonomin är det så att Fortifikationsverket, som är ägare till den militära hedlikopterhangar som nu byggs, vill ha ca 80 miljoner av Sjöfartsverket för att upplåta lokalerna. Denna kostnad motsätter sig Sjöfartsverket och pekar på att man kan bygga en egen hangar för en betydligt blygsammare kostnad, nämligen ca 20 miljoner kronor.

Sjöfartsverket anser att man inte alls behöver samma rigorösa säkerhet i tak och väggar som militären vilket förklarar skillnaden i kostnad.

Det är bl a militärens nyligen genomförda riskanalys som har medverkat till att det också har satts käppar i hjulet när det gäller var Sjöfartsverket ska kunna uppföra sin hangar. Eftersom F 17 med sina anläggningar utgör ett direkt mål vid ett angrepp önskar Sjöfartsverket uppföra sin hangar i utkanten av flottiljområdet.

Man har bl a pekat på ett markområde i norra delen men då uppstod problem med backsvalor och skyddsvärda grodor. En utredning om dessa varelser skulle ytterligare fördyra bygget av en helikopterhangar.

Bygget av en helikopterhangar handlar således om såväl ekonomi som säkerhet. Samtidigt har det nu höjts röster om sparkrav inom Sjöfartsverket och då kan det bl a handla om att skära ner antalet baser från fem till fyra.

Räddningshelikoptrar kvar på F 17

I dag har jag anledning att gratulera kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson, m, till en framgångsrik överläggning med Sjöfartsverkets t f generaldirektör, Noomi Eriksson.

Resultatet av samtalen som skedde på plats i Ronneby stadshus i dag blev att huvudspåret för framtiden är att Sjöfartsverkets två räddningshelikoptrar blir kvar på F 17 i Kallinge.

-I dagsläget finns inget annat spår, berättar Roger Fredriksson direkt efter sammanträdet.

Sjöfartsverket har tidigare tittat på lokaler i Kalmar men dessa är inte längre aktuella, uppgavs i dag. Inte heller letar man längre aktivt efter andra hangarmöjligheter.

Det som gör Roger Fredriksson extra glad är att Ronneby kommun nu fått rollen som samordnare för att lösa hangarproblematiken för Sjöfartsverkets helikoptrar.

-Anders Engblom som är lånad från räddningstjänsten i östra Blekinge (Ronneby och Karlskrona) är utsedd att fungera som projektledare, berättar Roger Fredriksson.

– Det som nu måste lösas är ett miljötillstånd som blir en fråga för länsstyrelsen, berättar han vidare.

Viktigt är också att tre inblandade myndigheter måste tala sig samman, nämligen Försvaret, Fortifikationsverket och Sjöräddningsverket.

I debatten fram till nu har Sjöfartsverket angett olika anledningar till att eventuellt behöva överge F 17 i Kallinge. Det har bl a gällt hyreskostnad av hangarutrymme, en allt för lång sträcka för helikoptrar att ta sig från hangar till lyft, svårt att fungera på militär anläggning med civil besättning och nu senast ett utspel om att en placering på F 17 skulle strida mot Genèvekonventionen.

-Det sistnämnda tog Sjöfartsverket avstånd ifrån och ansåg att detta var ett privat inlägg från Anders Jönsson, tidigare operativ chef för Sjöräddningssällskapet.

En återträff med betydligt fler myndigheters företrädare inblandade planeras nu till senare delen av augusti.

Huvudspåret efter dagens sammanträde är således att helikoptrarna ska bli kvar på F 17 i Kallinge.

Min fråga kvarstår dock varför Ronneby kommun genom sitt kommunalråd, Roger Fredriksson är ensam i denna viktiga kamp som nu sakta tycks sluta lyckligt.

 

F 17 har långt till riksmedia

Blekinge Flygflottilj, F 17 i Kallinge har onekligen ett utmärkt läge såväl militärstrategiskt som arbetsmarknadsmässigt. Det är nära till den allt mer utnyttjade Östersjön och jag kan knappast tänka mig ett Blekinge utan denna dominerande arbetsplats.

Det är bara ett stort fel med hela denna placering – F 17 ligger allt för långt bort från dominerande riksmedier. Det märks inte minst nu när FMV hotar att lägga ner flygverkstaden med ett 40-tal anställda.

Så här ser den underliga verkligheten ut, sedd med mina ögon.

I höstas, efter lång väntan, beslutade regeringen att satsa 647 miljoner kronor på en betydande utveckling av F 17. Satsningen är den i särklass största i efterkrigstid vid en och samma flygflottilj. Projektet som går under benämningen ”Ronnebypaketet” beräknas pågå i fyra år och ska vara klart 2017.

Första spadtaget i denna ovanligt stora satsning togs så sent som den 2 december, alltså strax innan årsskiftet. Byggherre är Fortifikationsverket som för egen del betecknar det som sin hittills största investering i modern tid som enskilt projekt.

I projektet ingår nybyggnation av flygledartorn, start- och landningsbana för helikoptrar, hangarbyggnad för helikoptrar, uppställningsplatta för helikoptrar, flygdrivmedelsanläggning, uppställningsplatta för transportflyg, uppställningsplatta för incidentflyg samt ny och utökad teknisk infrastruktur till de nya anläggningarna och fordonsväg.

Så långt är allt bra, men bara en dag efter att första spadtaget har grävts i sanden i det urgamla Bredåkradeltat kommer samma byggherre med ett minst sagt chockartat och svårbegripligt besked – att man tänker lägga ner flygverkstaden vid just F 17.

De anställda trodde först att det var ett skämt. Vi som står utanför verksamheten tog oss för pannan.  Har man verkligen tänkt fullt ut i detta fall?

Den 2 december, vid spadtaget, talar Fortifikationsverket om att Ronneby garnison i och med utbyggnaden kommer att vara landets största flygbas räknat till antalet flygplan och helikoptrar. Dagen efter behövs inte flygverkstaden vid landets största flygbas! Smaka på den sura karamellen.

Naturligtvis har Ronneby kommunledning inte haft svårt att hitta blottor i den utredning som har lett fram till inriktningsabeslutet. En av de självklara frågorna (se bloggen nedan) från kommunen är bl.a.-” varför tillkomsten av Helikopter 14 inte har tagits med i utredningen”. Dessutom:”vilken analys baserat på konkreta siffror ligger till grund för antagandet att det inte skulle vara lämpligt att bygga om verkstaden i Kallinge sett ur ett kostnads- och produktionsperspektiv?”

I detta handlande saknas onekligen en hel del logik. Eller är det bara jag som upplever detta?

Märkligt, rent massmedialt. är det också att denna betydande miljonsatsning (647 miljoner) har gått riksmedia totalt förbi. I Blekinge har vi onekligen långt till mäktiga riksmedia.