Bredåkra återuppstår som tågmötesplats

Det kom goda nyheter i dag när Trafikverket på uppdrag av regeringen presenterade ”Transportplan 2018 – 2029”. En viktig investeringsplan.

Trafikverket förordar ett nytt mötesspår och hastighetshöjning på Blekinge kustbana vid Kallinge (Bredåkra) söder om flygplatsen. För denna utbyggnad satsas 103 miljoner kronor.

Viktigt är också, vilket trafikflödet på morgnar och eftermiddagar visar, att det satsas 704 miljoner kronor till fyrfilig motorväg på E 22 mellan Ronneby och Nättraby.

Tyvärr blev det ingen satsning på den länge begärda utbyggnaden av Sydostlänken mellan Älmhult och Olofström. Det blir förbättringar men ingen elektrifiering, inte heller anslutning mellan Blekinge kustbana och Olofström.

Planen gäller 2018-2029 så det gäller att vara rejält uthållig, inte minst mellan alla politiska val.

Snart skadas någon på Blekingebuss 600

Ständigt uppmanas pendlare, inte minst i Blekinge, att utnyttja kollektivtrafiken. Det anses säkrare att åka kollektivt än att själv ge sig ut i trafiken. Inte minst av miljöskäl är det ett självklart val.

Det ska väl vara säkert och trivsamt att åka kollektivt i Blekinge?

Många i Blekinge vill också åka kollektivt. En populär linje är Linjen 600 från Karlskrona, förbi Ronneby och Karlshamn till Olofström. Linjen benämns expressbuss och trafikeras med dubbeldäckade bussar. Speciellt morgon- och eftermiddagsturerna med denna linje är rejält ansträngda. Passagerare utsätts daglingen för fara när många tvingas stå i mittgången under färd.

Min rapportör var efter eftermiddagens tur från Karlskrona till Ronneby rejält uppskakad av vad han och övriga passagerare tvingats uppleva.

-I dag var vi sju stycken som tvingades stå i mittgången eller sitta i trappen vid dörrarna till på- eller avstigande.

-Det som gör mig mest rädd är att busschauffören dagligen utsätter många passagerare för direkt livsfara. Vad skulle hända om bussen måste bromsa häftigt. Förutom vi stående är det många passagerare som sitter obältade, berättar han vidare.

Att åka obältade är dessutom ett lagbrott förutom att passagerare utsätts för allvarliga skaderisker. Busschauffören är enligt lag skyldig att kontrollera att bälten används. Detta blundar chaufförer för dagligen på tur 600, berättar upprörda passagerare.

Min rapportör ringde i dag till Blekingetrafiken under färden till Ronneby och påtalade att extrabussar måste sättas in. Svaret blev att inga extrabussar finns att tillgå.

Andra passagerare klagar dagligen till Blekingetrafiken genom att påtala de överlastade bussarna. Man utnyttjar hemsidan där man kan lämna upplysningar. Hittills har dessa klagomål klingat ohörda.

-Jag kommer i varje fall fortsätta att påtala problemen, sa en annan drabbad passagerare i dag.

I fjol sattes extrabussar in vid just dessa överbelastade turer morgon och eftermiddag.

När ingriper beslutande politiker för att rädda liv? Eller är det Bergkvarabuss ensamt som bär ansvaret för att extrabussar ska sättas in?

Två sjukhus-men var finns pengarna?

Logiken led ett stort nederlag när den politiska majoriteten, s, mp och kd, i dag trumfade igenom beslutet att satsa på två sjukhus. Nu talas det inte längre om att lappa och laga utan nu ska fastigheter rivas och nya uppföras på båda platserna.

Kanske ett glädjebesked i dag men ett synnerligen kortvarigt rus som snabbt kommer att glida över i ett besvärligt ekonomiskt läge. Det är vad som väntar. Ingen vet i dag hur den framtida sjukvården ska finansieras.

Det blev således precis så som många framtidsdrömmande Blekingar hade befarat. Först beslut – sedan kalkyl istället för tvärt om.

I debatten i dag gjordes gällande att personalen väntar på beslut som innebär förbättringar i arbetsmiljön men tyvärr kan väntan bli lång mycket lång.

Dagens besked är också ett rejält bakslag för länets patienter som inte kan räkna med några förbättringar i form av enskilda rum för att motverka smittspridning . Räkna med fortsatt korridorvård inte minst under eventeulla framtida ombyggnader.

Sjukt

Ett vulgärt inslag i debatten var bl a att det skulle innebära överbelastning på E 22:an för patienter och personal om ett sjukhus skulle uppföras i mitten av länet. Längst gick Kristdemokraterna i denna skrämselpropaganda som på fullt allvar ansåg att varje familj i så fall skulle behöva två bilar för att klara pendlingen till det nya sjukhuset.

Inte ens Region Blekinges ordförande Christina Mattisson tänkte i det läget på att det finns kollektivtrafik. En trafik som alla sägs värna om, men inte i dag. Ordet kollektivtrafik nämndes inte, inte ens av Miljöpartiet.

Nu är frågan körd i botten och såväl sjukhuspersonal som vårdtagare är att beklaga. Beslutet om att behålla två sjukhus är taget, men räkna med att pengarna knappt kommer att räcka till en upprustning av ett sjukhus. Det andra i Karlshamn kommer att läggas ner, men först efter valet. Så är det uträknat men ett nyval kommer varken s, mp eller kd att överleva. I dag, måndagen den 11 april startade nämligen 2018 års valrörelse.

Galtsjön – Blekinges glömda pärla

 

DSC04032

Mats Karlsson i Ronneby känner sorg när han numera passerar Galtsjöns rastplats strax utanför Ronneby. Rastplatsen har fått utmärkelser men det som saknas är att servicebyggnaden inte längre har något liv.

I huset finns restaurangmöjligheter och även övernattningsrum. Detta var under många år en perfekt samlingsplats för konferenser, nästan mitt i Blekinge. Här finns inplanterad ädelfisk i sjön och här har funnits uthyrning av roddbåtar, dessutom trevliga promenadstigar. Galtsjön är kort sagt en turistpärla som i Blekinge är tämligen sparsamt förekommande längs E 22.

Jag delar Mats Karlssons sorg och synpunkter i det här fallet och publicerar därför gärna hans synpunkter.

Varför har Ronneby kommun inte försökt utnyttja denna perfekta ”turistfälla” till att få stopp på trafikanter för information? Tänk om! Tänk positiva och offensiva turisttankar!

Nedan tar du del av Mats funderingar kring framtiden:

DSC04035Galtsjön – en gång Blekinges ansikte.

”Det är med sorg jag kör förbi Galtsjön längs med E22. Detta som en gång var Blekinges ansikte utåt är idag inte mycket att hänga i granen. Fortfarande tror de som stannar till att de kan få information om Blekinge. De har slagit pannan i stängda dörrar.

Kan ingen se till att fixa till skylten? Hur länge ska vi köra med falsk marknadsföring?

På Galtsjön finns ingen turistinformation att hämta.

Just nu, är bäst att tillägga. Tills vidare måste skylten bort!

DSC04031

 

Hur Blekinge kunde skippa Blekinges bästa ställe att marknadsföra länet på är en fråga i sig.

Sen är det faktiskt inte värdigt mot den som en gång tyckte att platsen skulle komma till. Jag skäms som Blekingebo över hur vi tror att turismen ska kunna öka i länet, men slarvar med servicen. De som fortfarande tror att turister enbart använder sig av internet för att samla information har fel. På internet finns nämligen inte allt och dess värre är det behäftat med ganska mycket fel. Ställen som är stängda kan ibland marknadsföras som öppna. Sånt gillas inte av turister.

DSC04038

Likaväl som att det ska finnas turistinformation på Galtsjön, när det ingen finns.

Bättring!”

Mats Karlsson, Ronneby

OBS. Klicka för större bild

Jakt-VIGGEN har lyft för Ronneby

DSC03260

Äntligen är Blekinges förnämsta landmärke på plats. Ett av Sveriges vackraste flygplan genom tiderna – JA 37 Viggen – står nu tryggt på pelaren i Sörbydal.

Det krävdes åtta år och en politisk maktförändring – 2010 – för att förverkliga idén som visar att Ronneby och F 17 utgör en tredjedel av Sveriges flygvapen.

Viggen har redan i dag lockat människor i stort antal och är naturligtvis det mest fotograferade objektet i länet.

DSC03267

Det blev precis så bra och stilfullt som  tidigare flottiljchefen Boo- Walter Eriksson har önskat. Viggen lyfter mot söder och den Östersjö som ständigt måste bevakas. Står du under flygplanskroppen ser det ut som om det är en riktig start på gång. Kanske väl lågt, men du kan väl använda fantasin…

Den gamla eken och Viggen är det perfekta objektet som symboler för Blekinge. I varje fall för oss i Ronneby.

När jag i dag på förmiddagen betraktar Viggen ur alla tänkbara vinklar kan jag inte undvika tanken att något unikt är på väg att ske – Jantelagen är på god väg att utplånas. I Blekinge har det tidigare varit tabu att framhålla det positiva, det viktiga vardagslivet.

DSC03271

Låt oss vara stolta över en viktig arbetsplats, en försvarets plattform. Det fanns en tro, för bara veckor sedan, när vi fortfarande såg gränser suddas ut och trodde på ett fredligt Europa. Nu vet vi sanningen.

Viggen i Sörbydal är en symbol för så mycket.

OBS! Glöm inte klicka för större bild.

 

 

 

Väg-Viggen i Ronneby invigs 24 maj

Viggen 1

Om tre veckor är det dags att inviga Blekinges snyggaste landmärke, Viggen-monumentet vid E 22 i Sörbydal.

Det är lördagen den 24 maj som gäller och klockslaget är mellan 11 och 13. Invigningen förrättas av tf flottiljchef F 17, Magnus Liljegren och kommunalrådet, Roger Fredriksson.

I samband med invigningen kommer en Jas Gripen att genomföra en överflygning. En lätt uppgift eftersom Viggenplanet kommer att vara placerat nästan exakt under start- och inflygningsstråket. Ronneby Blåsorkester underhåller.

Fakta om Viggenplanet:

Det var 2006 som denna Viggen räddades undan skrotning på F 17 i Kallinge och det var medlemmen i Svensk Flyghistorisk Förening (SFF), Emil Lindberg som var initiativtagare. Förre flottiljchefen Boo-Walter Eriksson agerade därefter i två omgångar med att få det placerat utefter E 22:an i Sörbydal.

Viggen har beteckningen JA 37DI med individnummer 37440. Flygplanet har varit baserat på F 4, F 16,F 17 och F 21. Det togs i tjänst i juni 1989, 25 år före årets flygdag på F 17 den 1 juni.

Betongpelaren som ska bära upp flygplanet är redan på plats och en natt nära invigningsdagen ska Viggen transporteras från F 17 till platsen i Sörbydal. I anslutning till monumentet ska dessutom en rastplats anläggas.

Viggen-monumentet kommer att påminna trafikanter om att vi i Ronneby förfogar över en tredjedel av det flygvapen som nu återstår. Dessutom att det är en betydande arbetsplats med en historisk bakgrund. Flottiljen anlades 1944 och firar den 1 juni 70 år. En pigg senior!

Hur tänkte BlekingePartiet här?

När Svt och Blekingenytt i onsdags kväll lät Sune Håkansson i nybildade BlekingePartiet peka ut sin tilltänkta plats för ett nytt Blekingesjukhus, ja, då blev resultatet snarast förödande. I varje fall i våra ögon som en längre tid har lobbat för att ett nytt sjukhus bör byggas på central plats i Blekinge.

Jag ville inte se det jag tvingades beskåda när reporter Martin Hult traskade ut på fältet söder om flygstationen med Sune Håkansson tätt i hälarna. Det markområde de två pekade ut ligger mitt under den livligt trafikerade start- och landningsbanan till F 17 i Kallinge.

Där kan ingen bygga och där FÅR ingen bygga till följd av bullermatta. Jag förstår inte varför BlekingePartiet har valt denna plats. Sitter Sune Håkansson möjligen inne med topphemlig information som gör gällande att F 17 snarast ska läggas ner. Naturligtvis är det inte så och därför blir den valda platsen helt obegriplig.

Skulle BlekingePartiet välja att hålla fast vid denna plats, ja, då behöver partiet inte ens trycka upp valsedlar. Loppet skulle vara kört.

Vi som fortfarande arbetar med att lobba för ett nytt sjukhus centralt placerat i Blekinge har naturligtvis inte detta markområde i våra tankar. Vårt markområde är ett helt annat och kommer inte att störas av flygbuller. Däremot är det centralt placerat intill såväl järnväg som E 22.

Det är bra att ett nytt parti så kategoriskt har ett nytt sjukhus som viktigaste punkt på sitt partiprogram, men tänk snarast om. Nu vill vi veta vad redan etablerade partier i landstinget vill i sjukhusfrågan.