Palmqvist fick rätt efter sex år

I slutet av april i år uppmärksammade jag här i bloggen att en helomvändning var att vänta i landstinget/regionens syn på att flytta ut verksamhet från Karlskrona till Ronneby. I dag kom bekräftelsen på att mitt tips hade med verkligheten att göra. Alltså inget fake news.

Det är ett 50-tal tjänster som ska flyttas till Ronneby och det gäller Blekinge Kunskapscentrum och tandvårdsstaben som flyttar in i lokaler på Soft center.

Jag måste medge att det är ett historiskt flyttbeslut som nu förverkligas. Tidigare har varje sådan tanke varit bannlyst. Det var detta jag uppmärksammade i denna blogg den 27 april i år när jag redovisade en hetsig debatt mellan Jan-Anders Palmqvist och Kalle Sandström, båda socialdemokrater. Den förstnämnde ville ha flytt medan Sandström ansåg det omöjligt.

Ta del av min text från april:

Postat 2018/04/27

En kontakt med god insyn i Region Blekinge och Landstingets sammanslagning anser att det finns utomordentligt goda möjligheter att ett antal framtida tjänster inom den nya organisationen kan bli placerade i Ronneby.

Sonderingar har gjorts när det gäller lämpliga lokaler, och sådana finns, men ännu har inga beslut tagits. Däremot sägs det vara brist på lämpliga lokaler i Karlskrona där all administration i dag finns.

Region Blekinge och landstinget ingår som bekant ”äktenskap” som ska ta sin början vid årsskiftet 2018/2019.

Frågan är om man kommer att lyckas bättre denna gång än vad som blev resultatet 2012?

I detta läge kan jag nämligen inte låta bli och tänka tillbaka på när Jan-Anders Palmqvist (s) och ledamot av regionstyrelsen 2012 föreslog en flytt av regionens verksamhet till SOFT Center i Ronneby. Vilket ramaskri det blev. Flytta till Ronneby??? Aldrig i livet, hojtade bl.a. tjänstemännen.

Palmqvist hade läst på och föreslog i sin motion, förutom en flytt, att ändra en paragraf i Region Blekinges förbundsordning som föreskriver att regionens säte skall vara Karlskrona.

Jan-Anders Palmqvist framförde i debatten synpunkten att både statliga myndigheter och annan verksamhet tenderar att lokaliseras till färre orter. Han skrev i sin motion:

” Genom åren har vi sett att offentliga statliga och regionala arbetstillfällen har förlagts antingen till Karlskrona eller i de fall man är representerad på två ställen, Karlskrona och Karlshamn. Detta leder i sin tur till att verksamhet såsom olika typer av privat serviceverksamhet också koncentreras till dessa orter”.

Hemläxan då blev att varje parti skulle gå hem och diskutera en möjlig inomregional förändring av Region Blekinges säte.

Av den diskussionen har det inte hörts mycket. Ronneby var för långt bort och centralt. Nu förlägger man i stället många av regionens styrelsesammanträden till rådhuset i Karlshamn.

När placeringsorten diskuterades 2012 dundrade landstingsrådet Kalle Sandström och fastslog att regionens verksamhet ska inrymmas i lokaler som ägs av regionens medlemmar, antingen av landstinget eller någon av kommunerna. Lokalerna i Ronneby som diskuterades då fanns på SOFT Center som är privatägt.

Nytt Blekingesjukhus kräver öppenhet

Den politiska makten i landstinget Blekinge ( Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet) har envist vägrat att ge allmänheten insyn i de alternativ som har diskuterats om framtidens sjukhus.

I oktober arrangerade man efter starka påtryckningar och önskemål om information  ett seminarium. Vid detta tillfälle stängdes allmänheten ute och det var endast politiker som tilläts ställa frågor till ledande tjänstemän i landstinget.

Naturligtvis är detta anmärkningsvärt. Extra allvarligt är det när man måste beakta att det handlar om Blekinges i särklass största investering någonsin, vilket av alternativen man än väljer.

Moderaterna är inte nöjda med det underlag som hittills har presenterats inför ett beslut om ett eventuellt nytt sjukhus centralt beläget eller renovering/nybyggnation av de två nuvarande sjukhusen i Karlskrona respektive Karlshamn.

Efterfrågan om ett öppet seminarium har länge varit stor och väl medvetna om detta inbjuder nu Nya Moderaterna till ett öppet seminarium den 4 februari i Wämö Center.

– Det är ett öppet seminarium. Moderaterna står endast bakom inbjudan, betonar Alexander Wendt som en längre tid har planerat detta heldagsseminarium.

En rad intressanta experter är inbjudna och du kan ta del av programmet nedan. Klicka i bilden för större text. Glöm inte anmäla dig i god tid eftersom antalet platser är begränsat.

Framtidens sjukhus

Hur tänkte BlekingePartiet här?

När Svt och Blekingenytt i onsdags kväll lät Sune Håkansson i nybildade BlekingePartiet peka ut sin tilltänkta plats för ett nytt Blekingesjukhus, ja, då blev resultatet snarast förödande. I varje fall i våra ögon som en längre tid har lobbat för att ett nytt sjukhus bör byggas på central plats i Blekinge.

Jag ville inte se det jag tvingades beskåda när reporter Martin Hult traskade ut på fältet söder om flygstationen med Sune Håkansson tätt i hälarna. Det markområde de två pekade ut ligger mitt under den livligt trafikerade start- och landningsbanan till F 17 i Kallinge.

Där kan ingen bygga och där FÅR ingen bygga till följd av bullermatta. Jag förstår inte varför BlekingePartiet har valt denna plats. Sitter Sune Håkansson möjligen inne med topphemlig information som gör gällande att F 17 snarast ska läggas ner. Naturligtvis är det inte så och därför blir den valda platsen helt obegriplig.

Skulle BlekingePartiet välja att hålla fast vid denna plats, ja, då behöver partiet inte ens trycka upp valsedlar. Loppet skulle vara kört.

Vi som fortfarande arbetar med att lobba för ett nytt sjukhus centralt placerat i Blekinge har naturligtvis inte detta markområde i våra tankar. Vårt markområde är ett helt annat och kommer inte att störas av flygbuller. Däremot är det centralt placerat intill såväl järnväg som E 22.

Det är bra att ett nytt parti så kategoriskt har ett nytt sjukhus som viktigaste punkt på sitt partiprogram, men tänk snarast om. Nu vill vi veta vad redan etablerade partier i landstinget vill i sjukhusfrågan.

Bättre och bättre dag för dag

DSC02411

Vill bara i all anspråkslöshet tacka alla er som jag haft förmånen att samarbeta med under 2013.

Det kommande året kommer att bli än bättre, var så säkra. Ett år när politiker kommer att lyssna och lova. Ställ frågor. Ställ krav. Ställ kontrollfrågor. Har de förstått?

Vi syns och hörs. Vi som bryr oss.

Sjukhus

Tåg 5CenternDet händer i RonnebyKarö 1Erkänner 2FindusSjukhusKristerDSC02338Hälsa 4