Kampen om journalisterna

Som politiker måste man vara besjälad av att marknadsföra sig och sitt parti. Du ska få ett färskt exempel på hur det går till i Ronneby.

Vid senaste sammanträdet med gruppen som arbetar med den framtida översiktsplanen berättade Roger Fredriksson, moderat ordförande i kommunstyrelsen, att han hade en idé.

”En järnväg till Växjö skulle vara värdefull för Ronneby”.  (Se blogginlägget nedan.)

Något senare i sammanträdet riktar sig Roger Fredriksson till Sune Håkansson, Ronnebypartiet, och säger:

”Du verkar tveksam Sune?!”

Sune svarar:

”Tvärtom, jag tänker stjäla förslaget!!”

Efter avslutat sammanträde springer/ringer Fredriksson till Jens Svensson på Sydöstrans lokalkontor i Ronneby och berättar om sin idé. Sune Håkansson hade hotat att stjäla idén. Nu gällde det att smida medan järnet var varmt.

Jens lyssnade och skrev och i går måndag (11/12) var det en nyhet i Sydöstran.

Sune Håkansson å sin sida, som tvåa på bollen, ställer nu en fråga till Kommunstyrelsens ordförande.

                                                    FRÅGA

OM TÅGFÖRBINDELSE RONNEBY – VÄXJÖ/ALVESTA

Vid det senaste sammanträdet med Gruppen för översiktsplanen gjorde Du uttalandet att en ny järnväg Ronneby -Växjö/Alvesta skulle vara mycket gynnsam för Ronneby.

Senare har Du gjort uttalande i massmedia.

Frågan: Avser kommunalrådet att ”smida medan järnet är varmt”? Dvs. snabbt försöka fatta nödvändiga kommunala beslut för att därefter söka samarbete med berörda kommuner för att sedan driva frågan på riksnivå?

Sune Håkansson Ronnebypartiet

Jag å min sida funderar: varför valde moderata kommunalrådet Sydöstran enbart? Varför inte slå en signal även till Blekinge Läns Tidning? Men det kanske han gjorde? Utrymmet på Ronnebysidan är ju numera begränsat eftersom BLT hellre tar in annonser från Coop.

Utopi eller efterlängtad framtidstro?

Jag kan stå ut med två populistiska och helt befängda skattesänkningar. Jag kan dessutom ha överseende med hans inhopp för att påskynda en känd fastighetsägares ärende att få ett planbesked för att riva nuvarande galleria vid torget och ersätta den med ett stort antal lägenheter.

Det handlar om Ronnebys starke man, kommunstyrelsens moderata ordförande, Roger Fredriksson. Nu måste jag efter tidigare utdelad kritik i stället hylla honom för ett klokt och framtidsinriktat förslag.

Han vill se den gamla järnvägstrafiken, som avvecklades för 58 år sedan, uppstå på nytt. Han vill att det ska byggas ny järnväg mellan Ronneby och Växjö, naturligtvis med dagens moderna teknik när det gäller såväl elektrifiering som tåg.

Fredriksson säger till Sydöstran ”att en sådan järnväg skulle främja arbetspendling mellan orterna längs sträckan men också göra godstrafik möjlig.”

”Näringslivet är inne i en omfattande expansion med vilket stora krav på kompetensförsörjning följer. Då är en ny järnväg mellan Ronneby och Växjö viktig,” betonar han.

Inte minst skulle projektet, om det förverkligas, bli en vinst för miljön, vill jag tillägga.

Förslaget är lika oväntat som rätt i tiden. Överraskningar av detta slag behövs mer än någonsin i en annars orolig, ekonomiskt instabil och besparingsbenägen tid.

Det är när Ronneby nu är i färd med att ta fram en ny översiktsplan som sträcker sig fram till 2045 som Roger Fredriksson luftar sina idéer. En slags försöksballong, kan man se det som, för att få reaktioner.

Den förra järnvägslinjen mellan Ronneby och Växjö öppnades för trafik den 15 september 1896. Det sista tåget på sträckan framfördes den 30 maj 1965 och året efter revs rälsen upp. Verksamheten på linjen bedrevs således i 69 år.

Linjen var betydelsefull redan i dåtid. Många är dom blekingar som med ett tåg på sträckan gjort sitt livs viktigaste resa ut till ett vuxenliv i Stockholm eller andra platser.

Jag är överraskad av förslaget och vill tro att idén kommer att få många tillskyndare inom samhället i stort men naturligtvis också inom näringslivet.

Jag kan redan nu tänka mig den glädje som upplevs av alla tidigare järnvägstjänstemän som nu är samlade i en evighet ovan där. Alla tvingades de uppleva betydande nedläggningar av järnvägslinjer som aldrig skulle ersättas med ny räls och sliprar. Det var det som gällde när de lämnade jordelivet. Min far Gunnar var en av dem.

Spåren efter Ölands järnvägar

Vid vårvandringar på Öland för att finna sällsynta och vackra växter har jag två år i rad hamnat på platser som minner om järnvägens storhetstid på ön. Den blev inte så långvarig, bara ca 60 år. Trafiken ägdes av SJ från 1947 och upphörde 1 oktober 1961.

Betydelsen av järnvägen på ön var dock stor. Det var inte enbart persontrafiken, inte minst badgäster, utan också godstrafiken med betydande frakter av sockerbetor.

Min farbror var motorvagnsförare på Öland under ett antal år. Han körde de gula och lådaktiga rälsbussarna vars upphovsman Hilding Carlsson var ett aktat namn inom järnvägen. Hans storhetstid med rälsbussarna var i början på 1940-talet.

Järnvägen på Öland hade sträckningen Näsby – Mörbylånga – Färjestaden – Borgholm – Böda. En sträcka på 151 km. Spårvidden var 891 mm och gick således under benämningen smalspår. Hastigheten var inte svindlande, endast 35 km/h.

 

 

 

Vid vandringar på Öland i dag påminns man på flera platser om järnvägens dåtida sträckning.

Det var mestadels långa raksträckor som gällde. Inte många berg som skulle rundas.

 

Vid årets vandring var det norra delen av Öland som skulle utforskas och vi övernattade på Böda hotell. Ett besök på Böda järnvägsstation var då naturligtvis ett måste. Den ligger endast 100 meter från hotellet och utgör fortfarande i dag ett vackert blickfång. Stationshuset är väl omhuldat och minner om dåtidens tänk att stationshus inte bara skulle vara funktionella utan också vackra.

Böda trafikplats anlades 1906. I uppslagsverket ”Sveriges Järnvägsstationer” och tryckt 1950 uppges att Böda 1949 hade sålt 2159 biljetter och hela 8176 godsexpeditioner. Vid den tidpunkten hade Böda samhälle ett pensionat, en droskbil, två speceri- och diverseaffärer, en manufakturaffär, kvarn och såg samt cykelverkstad. Sevärdheter då var raukar vid Byrum och fornminneskvarnar.

När järnvägen på Öland lades ner 1961 fanns det i SJ:s ägo 562 fastigheter varav ett stort antal utgjordes av stationshus av skiftande utformning.

I början av 2000-talet gjorde försök att utnyttja de övergivna järnvägsbankarna till cykel, vandrings- och ridleder. Det var dåtida Vägverket som ville se en sådan utveckling men efter 2006 dog frågan helt.

Det är lätt att i dag framkalla bilden och motorljudet från de gula rälsbussarna där de en gång vaggade fram på den smalspåriga järnvägen. I varje fall för oss som föddes på sent 1940-tal eller tidigt 1950-tal. Vi åkte med de gula lådorna på järnvägen mellan Bredåkra och Växjö.

Vill du uppleva tågnostalgi på Öland i dag ska du ta dig till Fagerrör på norra Öland. Där kan du från 23 juni åka än smalare tåg. Det är Böda Skogsjärnväg som håller liv i verksamheten. Mellan Fagerrör och Trollskogen tar det ca 30 minuter enkel resa. från

Hur tänkte BlekingePartiet här?

När Svt och Blekingenytt i onsdags kväll lät Sune Håkansson i nybildade BlekingePartiet peka ut sin tilltänkta plats för ett nytt Blekingesjukhus, ja, då blev resultatet snarast förödande. I varje fall i våra ögon som en längre tid har lobbat för att ett nytt sjukhus bör byggas på central plats i Blekinge.

Jag ville inte se det jag tvingades beskåda när reporter Martin Hult traskade ut på fältet söder om flygstationen med Sune Håkansson tätt i hälarna. Det markområde de två pekade ut ligger mitt under den livligt trafikerade start- och landningsbanan till F 17 i Kallinge.

Där kan ingen bygga och där FÅR ingen bygga till följd av bullermatta. Jag förstår inte varför BlekingePartiet har valt denna plats. Sitter Sune Håkansson möjligen inne med topphemlig information som gör gällande att F 17 snarast ska läggas ner. Naturligtvis är det inte så och därför blir den valda platsen helt obegriplig.

Skulle BlekingePartiet välja att hålla fast vid denna plats, ja, då behöver partiet inte ens trycka upp valsedlar. Loppet skulle vara kört.

Vi som fortfarande arbetar med att lobba för ett nytt sjukhus centralt placerat i Blekinge har naturligtvis inte detta markområde i våra tankar. Vårt markområde är ett helt annat och kommer inte att störas av flygbuller. Däremot är det centralt placerat intill såväl järnväg som E 22.

Det är bra att ett nytt parti så kategoriskt har ett nytt sjukhus som viktigaste punkt på sitt partiprogram, men tänk snarast om. Nu vill vi veta vad redan etablerade partier i landstinget vill i sjukhusfrågan.