Två sjukhus-men var finns pengarna?

Logiken led ett stort nederlag när den politiska majoriteten, s, mp och kd, i dag trumfade igenom beslutet att satsa på två sjukhus. Nu talas det inte längre om att lappa och laga utan nu ska fastigheter rivas och nya uppföras på båda platserna.

Kanske ett glädjebesked i dag men ett synnerligen kortvarigt rus som snabbt kommer att glida över i ett besvärligt ekonomiskt läge. Det är vad som väntar. Ingen vet i dag hur den framtida sjukvården ska finansieras.

Det blev således precis så som många framtidsdrömmande Blekingar hade befarat. Först beslut – sedan kalkyl istället för tvärt om.

I debatten i dag gjordes gällande att personalen väntar på beslut som innebär förbättringar i arbetsmiljön men tyvärr kan väntan bli lång mycket lång.

Dagens besked är också ett rejält bakslag för länets patienter som inte kan räkna med några förbättringar i form av enskilda rum för att motverka smittspridning . Räkna med fortsatt korridorvård inte minst under eventeulla framtida ombyggnader.

Sjukt

Ett vulgärt inslag i debatten var bl a att det skulle innebära överbelastning på E 22:an för patienter och personal om ett sjukhus skulle uppföras i mitten av länet. Längst gick Kristdemokraterna i denna skrämselpropaganda som på fullt allvar ansåg att varje familj i så fall skulle behöva två bilar för att klara pendlingen till det nya sjukhuset.

Inte ens Region Blekinges ordförande Christina Mattisson tänkte i det läget på att det finns kollektivtrafik. En trafik som alla sägs värna om, men inte i dag. Ordet kollektivtrafik nämndes inte, inte ens av Miljöpartiet.

Nu är frågan körd i botten och såväl sjukhuspersonal som vårdtagare är att beklaga. Beslutet om att behålla två sjukhus är taget, men räkna med att pengarna knappt kommer att räcka till en upprustning av ett sjukhus. Det andra i Karlshamn kommer att läggas ner, men först efter valet. Så är det uträknat men ett nyval kommer varken s, mp eller kd att överleva. I dag, måndagen den 11 april startade nämligen 2018 års valrörelse.