Gammal transportplan snart verklighet

Redan 1990 lät Ronneby kommun genomföra en översiktsplanering där ett transportcentrum intill nuvarande flygstationen skissades. Efter snart 30 år kan i varje fall vissa delar av planen bli verklighet.

Det är när Ronneby kommun nu köper loss mark från Bredåkra gård som läget har ljusnat betydligt för att möjliggöra ett tågstopp vid Bredåkra söder om flygplatsen. Fördelen nu är att såväl region som kommun är överens om hur man vill se verkligheten.

Enda smolken i bägaren är att trafikverket helst vill ha tågstoppet vid gamla Kallinge järnvägsstation och inte vid Bredåkra lite längre väster om Kallinge. Trafikverket vill utnyttja den mark som redan finns vid den gamla stationen men nu förekommer Ronneby kommun med att köpa loss lämplig mark och då kommer frågan i ett helt annat läge.

Att lägga ett tågstopp i Kallinge skulle resultera i byten för tågresenärer för transport upp till flygstationen och då missar man hela idén med att locka till bekvämt tågåkande.

Ett stopp i närheten av Bredåkra skulle innebära ett ökat lyft för flygplatsen. Det uttalade dåvarande flygplatschefen Mona Grönqvist i en intervju redan 2013.

-Ett tågstopp på den platsen skulle öka antalet flygresor med 25 000 per år, var hennes absoluta övertygelse.

Lennarth Förberg, m, andre vice ordförande i regionstyrelsen, sa vid samma tidpunkt:

-Tåget är nyckeln och Trafikverket är intresserat. Ett tågstopp vid Bredåkra skulle gynna inte minst flygresenärer från västra Blekinge.

Men samma år fanns det en stark motståndare till ett tågstopp i Bredåkra nämligen Hans Jonasson som då var vd för Blekingetrafiken. Han bromsade utvecklingen med följande ord:

-Ett tågstopp i Kallinge/Bredåkra lär aldrig bli aktuellt. Flygplatsen är helt enkelt för liten. Dessutom ligger stationerna i Kallinge och Bredåkra för långt från själva flygplatsen.

Kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m, kommenterade dåvarande Blekingetrafikens vd:s uttalande på följande sätt:

-Alltid detta Karlskronaperspektiv. Blekingetrafikens vd väljer att helt bortse från västblekingarnas behov av täta och bra förbindelser med flygplatsen i Kallinge.

I dag är Ronneby Airport sydöstra Sveriges största flygplats och är fortfarande statligt ägd. I dag mäter man avståndet från järnvägen till flygstationen till ca 300 meter!

När nu regionrådet, Christina Mattisson är inne på samma linje som Ronneby kommun ser läget mer ljust ut än någonsin tidigare.

Ronnebys översiktsplanering 1990 siktade 25 år framåt i tiden men tiden löpte ut 2015 men byggstart 2024 är inte någon större miss när det gäller kommunikationer i Blekinge. Vi är vana vid att tvingas vänta.

Bilden visar platsen för det framtida tågstoppet vid Bredåkra söder om flygplatsen.

Blekingetrafiken lyssnade och ändrade

Visst hjälper det att påpeka brister. Ett bra exempel på detta är de överfyllda bussar som har trafikerat linje 600 i Blekinge med påföljd att berättigad kritik har framförts.

Nu visar det sig att Blekingetrafiken har lyssnat och åtgärdat problemet. I dag måndag sattes det in en förstärkningsbuss på linje 600 med avgång från gamla motellet i Karlskrona klockan 16.17.

Resande på linjen tackar genom denna blogg för snabb åtgärd.

Bussproblem även i Skånetrafiken

Det är inte enbart i Blekinge som bussresenärer utsätts för livsfara när de tvingas stå under färd när sittplatserna inte räcker till. (Se blogginlägg under detta).

Det är SVT som i dag uppmärksammar problemet. Busschaufför erkänner:

-Det är totalt livsfarligt!

Se inslaget här:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/passagerare-stapendlar-pa-overfulla-regionbussar

Snart skadas någon på Blekingebuss 600

Ständigt uppmanas pendlare, inte minst i Blekinge, att utnyttja kollektivtrafiken. Det anses säkrare att åka kollektivt än att själv ge sig ut i trafiken. Inte minst av miljöskäl är det ett självklart val.

Det ska väl vara säkert och trivsamt att åka kollektivt i Blekinge?

Många i Blekinge vill också åka kollektivt. En populär linje är Linjen 600 från Karlskrona, förbi Ronneby och Karlshamn till Olofström. Linjen benämns expressbuss och trafikeras med dubbeldäckade bussar. Speciellt morgon- och eftermiddagsturerna med denna linje är rejält ansträngda. Passagerare utsätts daglingen för fara när många tvingas stå i mittgången under färd.

Min rapportör var efter eftermiddagens tur från Karlskrona till Ronneby rejält uppskakad av vad han och övriga passagerare tvingats uppleva.

-I dag var vi sju stycken som tvingades stå i mittgången eller sitta i trappen vid dörrarna till på- eller avstigande.

-Det som gör mig mest rädd är att busschauffören dagligen utsätter många passagerare för direkt livsfara. Vad skulle hända om bussen måste bromsa häftigt. Förutom vi stående är det många passagerare som sitter obältade, berättar han vidare.

Att åka obältade är dessutom ett lagbrott förutom att passagerare utsätts för allvarliga skaderisker. Busschauffören är enligt lag skyldig att kontrollera att bälten används. Detta blundar chaufförer för dagligen på tur 600, berättar upprörda passagerare.

Min rapportör ringde i dag till Blekingetrafiken under färden till Ronneby och påtalade att extrabussar måste sättas in. Svaret blev att inga extrabussar finns att tillgå.

Andra passagerare klagar dagligen till Blekingetrafiken genom att påtala de överlastade bussarna. Man utnyttjar hemsidan där man kan lämna upplysningar. Hittills har dessa klagomål klingat ohörda.

-Jag kommer i varje fall fortsätta att påtala problemen, sa en annan drabbad passagerare i dag.

I fjol sattes extrabussar in vid just dessa överbelastade turer morgon och eftermiddag.

När ingriper beslutande politiker för att rädda liv? Eller är det Bergkvarabuss ensamt som bär ansvaret för att extrabussar ska sättas in?