Snart skadas någon på Blekingebuss 600

Ständigt uppmanas pendlare, inte minst i Blekinge, att utnyttja kollektivtrafiken. Det anses säkrare att åka kollektivt än att själv ge sig ut i trafiken. Inte minst av miljöskäl är det ett självklart val.

Det ska väl vara säkert och trivsamt att åka kollektivt i Blekinge?

Många i Blekinge vill också åka kollektivt. En populär linje är Linjen 600 från Karlskrona, förbi Ronneby och Karlshamn till Olofström. Linjen benämns expressbuss och trafikeras med dubbeldäckade bussar. Speciellt morgon- och eftermiddagsturerna med denna linje är rejält ansträngda. Passagerare utsätts daglingen för fara när många tvingas stå i mittgången under färd.

Min rapportör var efter eftermiddagens tur från Karlskrona till Ronneby rejält uppskakad av vad han och övriga passagerare tvingats uppleva.

-I dag var vi sju stycken som tvingades stå i mittgången eller sitta i trappen vid dörrarna till på- eller avstigande.

-Det som gör mig mest rädd är att busschauffören dagligen utsätter många passagerare för direkt livsfara. Vad skulle hända om bussen måste bromsa häftigt. Förutom vi stående är det många passagerare som sitter obältade, berättar han vidare.

Att åka obältade är dessutom ett lagbrott förutom att passagerare utsätts för allvarliga skaderisker. Busschauffören är enligt lag skyldig att kontrollera att bälten används. Detta blundar chaufförer för dagligen på tur 600, berättar upprörda passagerare.

Min rapportör ringde i dag till Blekingetrafiken under färden till Ronneby och påtalade att extrabussar måste sättas in. Svaret blev att inga extrabussar finns att tillgå.

Andra passagerare klagar dagligen till Blekingetrafiken genom att påtala de överlastade bussarna. Man utnyttjar hemsidan där man kan lämna upplysningar. Hittills har dessa klagomål klingat ohörda.

-Jag kommer i varje fall fortsätta att påtala problemen, sa en annan drabbad passagerare i dag.

I fjol sattes extrabussar in vid just dessa överbelastade turer morgon och eftermiddag.

När ingriper beslutande politiker för att rädda liv? Eller är det Bergkvarabuss ensamt som bär ansvaret för att extrabussar ska sättas in?